21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Заочне відділення

Загальні відомості

Заочне навчання – це шлях до творчості, ініціативності та самостійності .

Ратовська Галина Феліксівна

Ратовська Галина Феліксівна
Завідувач заочного відділення

Казьміришена-Файденко Олеся Станіславівна

Казьміришена-Файденко
Олеся Станіславівна

Методист заочного відділення

Осадчук Алла Станіславівна

Осадчук Алла Станіславівна
Секретар заочного відділення

Педагог – одна за найвідповідальніших професій. Саме на плечі вихователів та вчителів покладене завдання творити внутрішній духовний світ юних особистостей

Життя неодноразово переконує нас у необхідності та практичності заочної форми  навчання. В сьогоднішніх умовах нестабільності і змін в державі зростає потреба у підвищенні кваліфікації, перекваліфікації та опануванні нової професії. Тому заочна форма навчання є актуальною, оптимальною і чи не єдиною можливістю отримання необхідної освіти в умовах життєвих змін. Підготовка спеціалістів за заочною формою навчання є найбільш мобільною і гнучкою,  оскільки дозволяє здобути необхідні знання або скоригувати освіту без відриву від виробництва.

Сьогодні в коледжі заочне відділення готує студентів за наступними спеціальностями:

 • «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційні рівні: - молодший спеціаліст;  - бакалавр;
 • «Початкова освіта», освітньо-кваліфікаційні рівні: - молодший спеціаліст; - бакалавр.


Заочна форма навчання надає можливість працюючій молоді здобувати освіту, підвищувати кваліфікацію, відкриває нові можливості для отримання фундаментальних знань і професійних навичок, сприяє зміцненню зв’язків науки з практикою,  студенти мають вільний графік та можливість навчатись у зручний час. Пріоритетом заочної форми навчання є одночасне отримання теоретичних знань із закріпленням їх на практиці, доступ до особистого досвіду викладачів, обмін практичними й теоретичними знаннями з працюючими однокурсникам, встановлення та розширення ділових контактів.

 • hisВідлік своєї історії заочне відділення розпочинає з 1980 року. Тоді країні необхідні були спеціалісти наймолодшої ланки освіти – вихователі дошкільних навчальних закладів. Роботу відділення очолила Ясько Марія Пилипівна, досвідчений спеціаліст з величезним багажем знань теорії та практики дошкільного виховання. Вона згуртувала навколо себе группу найкращих спеціалістів – справжніх сподвижників педагогічної ниви: Ратовську Г.Ф., Кривошею Д.З., Яцюк Л.М., Валявську Л.А., Прощарук С.С., Ціломудру В.О та інших. Саме ці висококваліфіковані майстри своєї справи заклали міцний фундамент будови заочного відділення, яке тепер щороку випускає сотні спеціалістів.

  До 1986 року заочне відділення педагогічного училища випускало лише вихователів дошкільних закладів, та за збільшенням державного замовлення на підготовку спеціалістів в галузі початкового навчання заочне відділення почало готувати студентів за спеціальністю «Вчитель початкових класів».
  З 1994 року відділенням керує Ратовська Галина Феліксівна, одна з тих, хто стояв у джерел історії заочного відділення. Під її керівництвом відділення переживало і важкі часи реорганізації, і падіння престижу професії, і періоди підйому.

  З 2005 року заочне відділення почало готувати студентів дошкільників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», а з 2009 року вищезгаданий освітньо-кваліфікаційний рівень став доступним і студентам напряму підготовки «Початкова освіта». За цей період освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавра» та кваліфікацію «Вихователя методиста» і «Вчителя початкових класів» отримали багато студентів дошкільного та шкільного відділень.

 • navДошкільна і шкільна освіта мають на меті озброїти дитину знаннями, уміннями і навичками, розвинути її творчі здібності, забезпечити становлення особистості.

  Дошкільний і молодший шкільний вік є тими періодами життя, в які народжуються особистісні якості, що визначають майбутнє людини.Тому від вагомості багажу знань, який отримають наші студенти, як майбутні фахівці, від їх практичних навичок, зацікавленого відношення до справи буде залежати загалом майбутнє дошкільної та початкової освіти.

  На заочному відділенні  працюють досвідчені викладачі, які діляться своїми знаннями і навиками, своїм досвідом роботи зі студентами-заочниками, ніколи не зупиняються на досягнутому, впроваджують інноваційні методи навчання та виховання. Ними докладено чимало зусиль щодо підготовки спеціалістів в галузях початкової та дошкільної освіти.

  Викладачі заочного відділення активно працюють над підвищенням якості та ефективності занять. Для цього майже кожен фахівець в традиційну лекційно-семінарську систему намагається включати елементи інноваційних занять, оскільки саме такі форми роботи дозволяють активізувати увагу студентів, підвищити рівень знань, налаштувати на успіх, підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності студентів-заочників.

  У навчальній діяльності завдання викладачів заочного відділення не вичерпуються лише передачею знань. Цей процес тісно переплітається із вихованням у студентів самостійності при вивченні програмового матеріалу, допитливості, свідомого засвоєння знань, прагнення докопатися до суті певних явищ, подій, встановити причинно-наслідкові зв’язки.

  Використання викладачами спеціальних дисциплін практичного досвіду студентів-заочників активізує їх пізнавальну активність, оскільки викликає велику зацікавленість до досвіду роботи своїх одногрупників та колег. Наші викладачі здійснюють активний вплив на розумову і пізнавальну діяльність студентів заочного відділення, широко застосовують комп’ютерні технології, відповідні фото-відео та аудіо матеріали, оскільки вони дають можливість зрозуміти теоретичний матеріал точніше, глибше і роблять навчальний процес цікавішим, емоційнішим, насиченішим та ефективнішим.
  Робота всіх викладачів спрямована на якісну підготовку спеціалістів, на вміння творчо працювати, бути зацікавленими в результатах своєї діяльності.

  Окрім традиційних форм навчання, кожен викладач проводить заняття нестандартно, оригінально, використавши елементи новизни, інноваційні та інтерактивні технології. Такі заняття є особистісно-орієнтованими і дають можливість розвивати творче  мислення студентів, формувати їх комунікативні уміння та практично готувати до активної життєдіяльності.

 • papДля забезпечення високої якості знань студентів на заочному відділенні створено комплекс навчально-методичного забезпечення усіх дисциплін. З урахуванням специфічних потреб викладання за відповідними напрямами і спеціальностями, викладачами заочного відділення розроблено навчальні програми і робочі навчальні програми. Усі вони зберігаються на відділенні і використовуються викладачами у разі потреби.     
  У навчальних програмах для студентів заочної форми навчання відведено багато часу на самостійну роботу.  Вона необхідна не лише для оволодіння змістом певної дисципліни, але й для формування здатності брати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні вирішення й вихід із проблемних ситуацій.
  Для забезпечення високої якості організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання усіма викладачами розроблено методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, які надають студентам необхідну допомогу в самостійному опануванні необхідного навчального матеріалу.
  Вони зберігаються на відділенні і під час навчальних сесій використовуються студентами-заочниками.
  Важливим видом самостійної роботи студентів заочної форми навчання є домашні контрольні роботи. Для того, щоб студентам було легше виконувати завдання домашніх контрольних робіт з відповідних дисциплін викладачами розроблено методичні рекомендації щодо їх виконання.
  Такі рекомендації містять поради стосовно того, як правильно слід виконувати та оформляти контрольну роботу.
  Для студентів, які з певних причин пропустили сесійні заняття на відділенні є опорні конспекти лекцій з усіх дисциплін, якими вони можуть скористатися у разі необхідності і опанувати пропущений матеріал.  
  Для забезпечення високої якості написання студентами випускних курсів курсових робіт  створено методичні рекомендації щодо їх виконання.

 • za02За участі викладачів заочного відділення організовуються та проводяться спільні обговорення актуальних та нагальних тем, на яких піднімаються питання щодо  досягнень та проблем, які виникають у студентів та викладачів, що працюють на відділенні.

  Така робота сприяє згуртуванню викладацького колективу, дозволяє глибше зрозуміти зміст та особливості заочного навчання, знайти спільне вирішення необхідних завдань, поділитись успіхами та спланувати ефективну роботу викладачів, спрямовану на досягнення високих успіхів студентів заочного відділення.

  На таких засіданнях обговорюється багато питань, зокрема:

  • «Підвищення якості знань студентів заочної форми навчання»
  • «Шляхи активізації творчої діяльності студентів заочного відділення»
  • «Заочне навчання в умовах оновленого змісту освіти»
 

pdf128 Графік навчального процесу для студентів заочного відділення на 2015 – 2016 н.р.

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ