21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

ВІДДІЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальні відомості

svturШановні друзі!

Відділення веде свій лік з 2007 року.

Саме тут, у стінах відділення, ми дбайливо виховуємо і навчаємо молоде покоління майбутніх працівників культури і економіки. Рада, що постійна турбота про згуртування педагогічного і студентського колективів дає змогу успішно виконувати все нові і нові завдання, які ставить сучасне життя перед нами.

Хочеться, щоб кожен викладач і студент відчували себе комфортно на нашому відділенні, щоб їх праця і навчання були творчими, несли радість і натхнення.

Історія нашого відділення – це частина історії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, невеличка частинка історії України. Разом з нею ми живемо і працюємо, долаємо труднощі, здобуваємо перемоги, накопичуємо досвід, примножуємо традиції.

Звичайно, попереду – роки непростої праці, але я вірю в наш колектив, у Вашу цілеспрямованість, працездатність, а також надзвичайно високий творчий потенціал.

Вірю, що ми успішно виконаємо ті складні завдання, які ставить сьогодення перед колективом.

Схиляючись у пошані перед тими особистостями, які створили історію гуманітарно-фінансового відділення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, від усієї душі бажаю усім величного і славного творчого майбутнього, здоров’я, радості, нових здобутків.

З повагою, викладач вищої категорії,
старший викладач,
відмінник освіти України,
завідувач відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності 

 Світлана Турлюк

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ відділення


foto1На скрижалях історії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу викарбувані роки, які наповнюють нас життєдайною силою і об'єднують в єдине ціле. Особливим візерунком на цьому полотні є життєпис гуманітарно-фінансового відділення. Таку назву відділення отримало тому, що здійснюється на ньому підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями – «Діловодство» та «Фінанси і кредит».

Першим кроком у становленні гуманітарно-фінансового відділення було відкриття у 2004 році спеціальності «Діловодство» на основі базової середньої освіти. Тоді майбутні діловоди навчалися на педагогічному відділенні. Так відкрилась перша сторінка історії гуманітарно-фінансового відділення.

Вже через два роки завдяки зусиллям директора коледжу К. Ф. Войцехівського коледж отримав дозвіл на підготовку молодших спеціалістів за новою непедагогічною спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2007 році виникла гостра потреба у створенні нового відділення: уже п'ять груп студентів непрофільних спеціальностей здобували освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» у складі педагогічного відділення. Тому за наказом директора від 1 серпня 2007 року № 152-К було створено гуманітарно-фінансове відділення, а завідуючою призначена Турлюк Світлана Вікторівна, викладач української філології.

Визначилась стратегія розвитку нового відділення:

 • налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами України;
 • забезпечення ступеневої освіти випускників відділення;
 • успішне проходження повторної акредитаційної експертизи обох спеціальностей;
 • створення традицій тощо.

У 2007 р. підписано двосторонню угоду про співпрацю з Харківською академією культури і мистецтв, зокрема з факультетом документознавства та інформаційної діяльності.

У 2011 році випускники гуманітарно-фінансового відділення продовжують навчання за ступенем бакалавра з обох спеціальностей у Тернопільському національному економічному університеті на юридичному факультеті, факультетах банківського бізнесу, економіки та управління персоналом.

У 2012 році відкрито додаткові кваліфікації «Касир-бухгалтер» та «Фахівець з бібліотечної справи», у зв’язку з чим термін навчання збільшено на 1 рік.

Традиційно на відділенні проводяться фотоквести («Пам’ятники Вінниці» (2012р.), «Фонтани Вінниці» (2013р.), «Україна – єдина держава» (2014р.), «Рідне місто» (2015р.)), День відділення, Свято хліба, аукціони, ярмарки, виставки виробів творчих робіт викладачів і студентів.

З 2014 р. студенти відділення роблять перші спроби у науково-дослідній роботі:

 • 28.11.13 – вперше проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів та магістрантів «Соціально-економічні показники розвитку суспільства»;
 • 20.02.14 – Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку документаційно-інформаційних технологій в науці, освіти та економіці»;
 • 22.02.16 – засідання круглого столу «Споживчий кошик України» тощо.

 


 ОГОЛОШЕННЯ

1114546354

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Спеціальності

 • infСпеціальність
  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

  Кваліфікація «Організатор діловодства»

  Додаткові кваліфікації:
  «Фахівець з бібліотечної справи»
  «Інспектор з кадрів»

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

  Діловод – це універсальний фахівець, який може працювати в різних сферах суспільної діяльності.

  Конкурентні переваги на ринку праці створюються шляхом досконалого вивчення дисциплін комп’ютерних та інформаційних технологій, що складають більшу третину аудиторних годин, а також значною кількістю годин, відведеною на вивчення іноземних мов, що є особливо актуальним в умовах зростання інвестиційної діяльності, структурних економічних змін.

  Блок дисциплін фахової підготовки надає студентам системне уявлення про всі види документів, документну комунікацію, особливості створення і функціонування систем комунікації для забезпечення суспільства якісною документованою інформацією. Майбутні фахівці вивчають особливості організації документної інформації та шляхи її використання, практичні способи і прийоми створення та роботи з різними видами управлінських документів.
  Блок інформаційно-аналітичних дисциплін сприяє фаховому зростанню майбутніх діловодів як інформаційних аналітиків, набуття ними відповідних фахових компетенцій. В сучасних умовах необхідними і актуальними є знання особливостей роботи з користувачами інформації, теорії і практики інформаційного забезпечення управління, методів обробки інформації, принципів збирання і систематизації інформації, її аналізу, що забезпечують ці дисципліни.

  Профільні дисципліни спеціальності:

  • документознавство;
  • діловодство;
  • спеціальні системи документування;
  • інформаційно-аналітична діяльність;
  • аналітико-синтетична обробка документів;
   архівознавство;
  • інформаційне забезпечення управління;
   бібліотечні фонди;
  • системи управління базами даних;
  • управління бібліотечною справою;
  • організація роботи навчальних бібліотек;
  • інформаційні системи та мережі;
  • сучасна українська мова;
  • українська та зарубіжна література;
  • іноземна мова за професійним спрямуванням;
  • ділова іноземна мова.

  Постійними замовниками і роботодавцями для фахівців цієї спеціальності є органи державної влади та управління, банківські і підприємницькі структури, інформаційні та інші організації різних форм власності. Потреба у фахівцях цього напряму гарантується існуванням інформаційних установ та інформаційно-аналітичних підрозділів у всіх організаційних структурах, впровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій.

  Перелік первинних вакансій

  • інспектор з кадрів;
  • інспектор з кадрів закордонного плавання;
  • фахівець з найму робочої сили;
  • секретар адміністративних органів;
  • референт;
  • секретар адміністративний;
  • секретар судового засідання;
  • секретар суду;
  • секретар колегії;
  • бібліотекар;
  • бібліотекар фондосховища;
  • бібліограф;
  • зберігач фонду кінофотодокументів.
 • financeСпеціальність
  «Фінанси, банківська справа і страхування»
   
  Кваліфікація «Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту»
  Додаткова кваліфікація «Касир-бухгалтер»
  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

  Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» користується великим попитом на ринку праці. Випускники працюють на підприємствах виробничої і невиробничої сфери різних форм власності, зокрема в державних установах, органах місцевого самоврядування, банківських установах (ОТП банк, ПриватБанк) та в інших державних і комерційних організаціях.

  Підготовку кваліфікованих працівників забезпечує вивчення наступних дисциплін:

  • «Фінанси підприємств»  формують систему базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.
  • «Бюджетна система» – вивчення теоретико-методологічних засад та організаційно-правового механізму формування бюджетної політики та функціонування бюджетної системи держави.
  • «Страхування» – знання з питань теорії створення та практичного застосування   механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та діяльності страхових компаній в умовах ринкової економіки.
  • «Фінанси» – послідовне вивчення основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.
  • «Податкова система» – знання  з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики, організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів з фізичних та юридичних осіб.
  • «Гроші та кредит» – формування уявлення про зародження і еволюцію теорії грошей та кредиту; вивчення основних економічних категорій, принципів і методів грошово-кредитного регулювання; ознайомлення з роллю грошей у розвитку макроекономічних процесів та побудови національної системи грошових відносин в Україні.
  • «Основи аудиту» – охоплює теоретичні засади організації аудиторської діяльності в Україні, порядок створення і державної реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, питання планування аудиторських перевірок, порядку підготовки аудиторських висновків, застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту. 
  • «Банківські операції» – базові знання про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію і технології здійснення основних банківських операцій і надання банківських послуг, розуміння принципів побудови і діяльності комерційного банку; знання структури основних видів банківських операцій (без ресурсних, активних і пасивних); оволодіння методами і прийомами здійснення конкретних банківських операцій.
  • «Бухгалтерський облік» – знання теоретичних основ бухгалтерського обліку, оволодіння теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, економіка підприємства, фінанси підприємства, цивільне право, та інші базові дисципліни, які дозволяють вивчати методологію бухгалтерського обліку економіко-правових відносин підприємства - суб'єкта господарювання різних форм власності.
  • «Економіка підприємства» – формування уявлення про підприємство як основний суб’єкт підприємницької діяльності, про його цілі, функції, структуру та ресурси; природу економічної поведінки фірми на короткостроковий та довгостроковий період з врахуванням загальних закономірностей і принципів ринку; структуру витрат, основні регламентуючі документи (звіт про прибуток (збитки), баланс,  фінансовий план); оптимальний обсяг виробництва, збуту та постачання, робити розрахунок ефективності інвестиційних  проектів, потреби підприємства в капіталі; економічну безпеку підприємства, процедури ре структуризації, санації, банкрутства та ліквідації підприємства.

  Перелік первинних вакансій:

  • бухгалтер;
  • касир-бухгалтер;
  • інспектор кредитний;
  • інспектор кредитного пункту;
  • інспектор-ревізор;
  • інспектор цін;
  • касир в банку;
  • помічник економіста;
  • спеціаліст 1С.

Кафедра фінансово-економічних дисциплін

Про кафедру

Кафедра фінансово-економічних дисциплін  створена у 2019 р. та є провідною ланкою КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» з випуску фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Сьогодні ‒ це творчий, креативний колектив науковців та практиків, націлений на плідну співпрацю зі студентами. Викладачі комісії кафедри постійно удосконалюють викладання фахових дисциплін, впроваджують інноваційні технології навчання, використовують у навчально–виховному процесі інтерактивні методи навчання,  ігрові технології, хмарні технології, впроваджують в систему занять відеоінформації за допомогою комп’ютерних технологій,  складають тестові програми та запроваджують дистанційне навчання.

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітньо-професійним ступенем «молодший фаховий бакалавр» та освітнім ступенем «Бакалавр» Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати практичні задачі та проблеми під час професійної діяльності.

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований викладацький склад в якому три кандидата економічних наук (два з них доценти), два кандидата педагогічних наук.

Місцями роботи випускників є організації різної форми власності та організаційно-правої форми , комерційні банки, органи фіскальної служби, підприємці, що створюють та розвивають власну справу.

Кафедра розташована в навчальному корпусі на 1-му поверсі в аудиторії №9

Склад кафедри

no

ЄВДОКИМОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Завідувач кафедри фінансово-економічних дисциплін

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Стаж роботи: загальний 21 рік, педагогічний  13 років.

Освіта: Київський державний торговельно-економічний університет за cпеціальністю «Економіст-фінансист» (1997 р.) та Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»  (2011 р.).

Досвід професійної діяльності: з березня 1998 по 2002 рік працювала на посаді контролера-касира Вінницької обласної дирекції Ощадного банку України. Протягом 2002-2003 року працювала економістом І категорії Староміського відділення «Райффайзен банк Аваль». З вересня 2007 року працює викладачем фінансів і бухгалтерського обліку Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. У 2009 призначена на посаду голови циклової комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін. Викладає фінансовий облік, банківські операції, фінанси підприємств, податкову систему.

Сфера професійних інтересів: Формування професійно-творчих умінь студентів у навчальній діяльності з використанням інноваційних технологій. Захистила у 2019 році кандидатську дисертацію на тему "Моделі управління депозитними ресурсами комерційного банку".

Творче кредо: Студент – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити.

Життєве кредо: За сутінками завжди приходить світанок.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КОНКУРСІВ


ba

БАКАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: закінчила Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика» (2006 р.)

Досвід професійної діяльності: з вересня 2006 року прийнята на посаду лаборанта Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2012 року переведена на посаду викладача економічних дисциплін.

Забезпечує викладання основ менеджменту і маркетингу; економіки, організації та планування підприємств; інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах; інформаційного забезпечення управління.

Сфера професійних інтересів: Тема дисертації – «Геймінг – складова технології прийняття рішень в діяльності страхової компанії».

Відзнаки й нагороди:  Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).

Творче кредо: Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все як найкраще.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів

 


buga

Буга Оксана Іванівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи: педагогічний – 13 років.

Освіта: повна вища, закінчила у 1993 році Киівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка управління в торгівлі та громадському харчуванні». У 2008 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності: 2004-2005 рр. працювала методистом інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук;
2005-2008 рр. – аспірантура;
2008-2013 рр. – асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ;
2013-2019 рр. – старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ; керівник науково-аналітичного відділу.

Сфера професійних інтересів: 2012 рік – захист дисертації на тему: «Формування економічних знань засобами дидактичних ігор майбутніх учителів трудового навчання». Є автором багатьох наукових статей у фахових вітчизняних виданнях, автором одного навчально-методичного посібника і другого – у співавторстві, учасником Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій. Закордонне стажування у 2019 році в Польщі.

Відзнаки й нагороди:  2004 р., Вінницький державний педагогічний університет — подяка за активну участь у підготовці та проведенні VI Міжнародної науково-практичної конференції. 2010 рік — подяка за активну участь у підготовці і проведенні Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2012 рік — подяка у підготовці і проведенні ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2019 рік — подяка за високий рівень підготовки учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Творче кредо: Повага до вчителя – починається з самого себе.

Життєве кредо: Рух – це життя!

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


zaukova

Заюкова Марина Сергіївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент.

Стаж роботи: 14 років.

Освіта: Закінчила Вінницький державний технічний університет у 2000 році за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова стійкість та її забезпечення на м’ясопереробних підприємствах АПК». З 2006 по 2009 р. навчалася в докторантурі Інституту аграрної економіки УААН.

Досвід професійної діяльності: З 2000 по 2002 рр. працювала на посаді асистента кафедри економіки промисловості та організації виробництва;. з 2002 по 2006 рр. на посаді старшого викладача, а з 2004 року на посаді доцента кафедри менеджменту та моделювання в економіці у Вінницькому державному технічному університеті. З 2009 по 2011 рр. працювала на посаді декана факультету економіки та підприємництва, доцента, заступника завідувача кафедри у Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». У Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ працювала на посаді доцента кафедри фінансів з 2011 по 2017 рр. З 2018 по 2019 рр. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів:  Фінансовий механізм розвитку підприємств, фінансовий аналіз і менеджмент, Інтернет-освіта.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.).

Професійне кредо: Позитив – рушійна сила спілкування, навчання, творіння, любові до життя.

Життєве кредо: Давайте зробимо неможливе, можливе зроблять без нас.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


lymar

ЛИМАР ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний стаж 24 роки, в коледжі 2 роки.
Освіта: Київський інститут народного господарства  за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (1990 р.)  та Житомирський національний агроекологічний університет, аспірантура  (2014 р.).

Досвід професійної діяльності: 1991-1998 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Вінницького сільськогосподарського інституту. 1998-1999 рр. – асистент кафедри фінансів АПК Вінницького сільськогосподарського інституту. 1999-2001 рр. – асистент кафедри прикладних економічних дисциплін Вінницького торгово-економічного інституту Київського державног торгово-економічного університету. 2001-2002 рр. - асистент кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2002-2013 рр. – старший викладач кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2013-2014 рр. – старший викладач Вінницької філії Київського університету ринкових відносин. З 2014 року працюю на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Являється викладачем  фінансів, бюджетної системи, економіки підприємства, економічного аналізу.

Сфера професійних інтересів
Розвивати предметні компетенції, економічне мислення та інтерес до обраної професії, потребу у глибоких професійних знаннях у студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Робота над дисертаційним дослідженням «Регуляторна політика та механізм її реалізації в оподаткуванні  малого та середнього бізнесу в Україні»

Творче кредо
Для того, щоб навчати інших,
треба вчитися самому;
щоб виховувати інших,
треба починати з себе,
щоб розвивати інших,
самому потрібно постійно розвиватись.

Життєве кредо
Віддай людині крихітку себе,
За це душа наповнюється світлом.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


no ЮХИМОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
 
Стаж роботи: 4 роки.
 
Освіта: Київський університет ринкових відносин, 2010 р. за спеціальністю «Фінанси».
 
Досвід професійної діяльності: в листопаді 2000 року прийнята на посаду секретар-друкарки Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. В лютому 2004 року переведена на посаду лаборанта, з вересня 2010 року встановлено педагогічне навантаження. Викладає статистику фінансів, гроші та кредит, забезпечує керівництво різних видів практики.
Творче кредо:
Учитись важко,
А учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як людям віддаси
Усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти. 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів

 

korniyuk КОРНІЮК СНІЖАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
 
Освіта: закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» (2017 р.)
 
Досвід професійної діяльності: з жовтня 2012 року прийнята на посаду диспетчера навчальної частини Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2017 року встановлено педагогічне навантаження на цикловій комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін.
 
Творче кредо: «Життя-це книга,і той,хто не вчиться, бачить лише одну сторінку.»
 
 
 
 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


volkodav

ВОЛКОДАВ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Наукова ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний 15 років, педагогічний 15 років.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за cпеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. математика» (2003 р.) та Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» за спеціальністю «Фінанси і кредит» (2018 р.).

Досвід професійної діяльності: з вересня 2003 по 2007 рік працювала на посаді вчителя фізики та математики Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Протягом 2007-2012 року працювала викладачем математики та інформатики коледжу «Слов’яно-грецький колегіум» вищого навчального закладу «Київський славістичний університет». Протягом 2012-2017 року працювала викладачем вищої математики та статистики «Вінницького коледжу менеджменту». З вересня 2017 року працює викладачем фінансово-економічних дисциплін та математики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Викладає фінанси підприємств – ІІ, контроль і ревізію, вищу математику.

Сфера професійних інтересів: Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення. Є автором ряду наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях та учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Має значну кількість методичних розробок.

Творче кредо Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.

Життєве кредо навчати може тільки той, хто сам постійно навчається.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 


tkachenko i s

ТКАЧЕНКО ІВАН СЕМЕНОВИЧ

Наукова ступінь: доктор економічних наук.

Кваліфікаційна категорія:  викладач вищої категорії.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи: 55 років.

Освіта: Вища. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенка, 1963р.

Досвід професійної діяльності: Докторська дисертація «Імітаційне моделювання функціонування матеріальних потоків у виробничо-економічних системах», 1989р.

Сфера професійних інтересів: Наукові дослідження зосереджені на розробці сукупностей економіко-математичних моделей: економіки поселень, бізнесу та підприємництва, гнучкого управління вищими навчальними закладами; на розробці методичного забезпечення викладання економічних дисциплін, а також на вивченні математичних властивостей золотого перетину у суспільстві та природі. Роботи охоплюють імітаційні моделі дослідження матеріальних потоків у виробничо-економічних системах в умовах функціонування ринкової економіки для різних галузей економіки. 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


babiyБабій Віталій Миколайович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи: 37 років

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка», кваліфікація          «Радіоінженер» (1971р.); аспірантура Інституту економіки АН УССР (заочно), 1988 р. В  1989 року захистив   кандидатську дисертацію на тему «Управління трудовою дисципліною на промислових підприємствах», а у 1991 році отримав вчене звання «доцент».

Досвід професійної діяльності: З 1983 року по 1989 рік працював викладачем на кафедрі економіки    промисловості та організації виробництва Вінницького політехнічного інституту; з 1989 року по 2003 рік доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту; з 2003 року по 2008 рік – доцент, завідувач кафедри економічної теорії Вінницької філії    Університету «Україна»; з 2008 по 2013 рік - доцент, завідувач кафедри фундаментально-економічних      дисциплін      Вінницького кооперативного інституту; з 2013 по 2015 рік - доцент, завідувач кафедри економіки і  товарознавства Вінницького інституту конструювання одягу; з 2016 року по 2017 рік працював на посаді асистента кафедри адміністрування та менеджменту Університету державної фіскальної служби; з 2017 по 2019 рік – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів: Аналіз інвестиційного клімату в державі та шляхи посилення інвестування.

Творче кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Життєве кредо: "Будь добрим до ближнього, і добро повернеться до тебе".

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


    

Read more

Вибіркові компоненти

Курсові роботи

Оголошення

Силабуси

pdf128Силабус навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"Екологія та безпека життєдіяльності"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"Економіка та фінанси підприємств"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"Інформаційні системи та технології"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА"Казначейська справа"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ"Математика для економістів"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ"Облік і звітність в бюджетних установах"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ"Облік і звітність у комерційних банках"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"Основи фінансового менеджменту"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ"Підприємницька діяльність"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА"Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ"Фінансовий контроль"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "CТРАХУВАННЯ"Cтрахування"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БАНКІВСЬКА СПРАВА"Банківська справа"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БЮДЖЕТНА СИСТЕМА"Бюджетна система"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"Гроші та кредит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДІЛОВОДСТВО"Діловодство"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНВЕСТУВАННЯ"Інвестування"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ"Контроль і ревізія"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ"Маркетинг"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕНЕДЖМЕНТ"Менеджмент"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА"Податкова система"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СТАТИСТИКА"Статистика"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА"

 

 

про роботу кафедри

освітньо-професійна програма

Анкетування

pdf128Результати анкетування студентів - бакалаврів спеціальності 072 Фінанси банківська справа та страхування щодо задоволеності

навчанням за ОПП

pdf128 Анкетування роботодавців

pdf128Якісні показники оцінки реалізації освітньо-професійної програми здобувачами освіти

pdf128АНКЕТУВАННЯ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ"академічна доброчесність"

pdf128 АНКЕТУВАННЯ "ОЦІНКА ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КЗВО «ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» ЗА 2020-2021 Н.Р."

pdf128 АНКЕТУВАННЯ "ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ"

анкетування по предметах:

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

БУХ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СТАТИСТИКА

ФІНАНСИ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

БАНКІВСЬКА СПРАВА

СТРАХУВАННЯ

НАВЧАЛЬНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА

МАРКЕТИНГ

МЕНЕДЖМЕНТ

ДІЛОВОДСТВО

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

ІНВЕСТУВАННЯ

Облік і звітність у комерційних банках

Фіскальна система

Податкова система

економічна теорія

АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОПП 072ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА (БАКАЛАВР)

Анкетування, щодо окремих аспектів професійноїдіяльності викладачів кафедри

 АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА БАБІЙ В.М.

АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА БАКАЛОВОЇ Н.М.

 АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВОЛКОДАВ Т.А.

АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЛИМАР О.Ф.

АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЄВДОКИМОВОЇ Н.В.

АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАЮКОВОЇ М.С.

АНКЕТА, ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА БУГИ О.І.

 

Обсяг освітньої програми у структурі загального навантаження здобувачів вищої освітинавантаження здобувачів вищої освіти

 ФОРМИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Академічна доброчесність студента

 адаптація першокурсників

Опитування

Фахова співпраця

Практика

Студенти гуманітарно-фінансового відділення проходять практику на кращих підприємствах, організаціях та установах міста Вінниці та Вінницької області:

 • у міських і районних лікарнях;
 • у Департаменті освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
 • у міських і районних, сільських і селищних радах;
 • в обласному архіві;
 • у бібліотечних установах;
 • у районних відділах освіти;
 • у загальноосвітніх школах;
 • у районних споживчих товариствах;
 • страхових компаніях;
 • на підприємствах різних форм власності;
 • у комерційних банках («Приватбанк», «ОТП Банк», «Хрещатик»);
 • у районних відділах Державного казначейства;
 • у Департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Ступенева освіта

stupПродовжити навчання наші випускники можуть в кращих вузах України:

 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Житомирський інститут культури і мистецтв;
 • Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету;
 • Національна академія внутрішніх справ України;
 • Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Донецький національний університет.

Дайджест

Куратори


bakalova

БАКАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Куратор 11-Е групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Обіймає посаду: викладач економічних дисциплін.

Досвід роботи: 13 років

Освіта: магістр з економічної кібернетики, Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет», 2006р.

Основні напрямки роботи куратора: духовне та моральне виховання студента; формування його особистісних якостей; виховання студента як громадянина, як фахівця в галузі фінансів, високоморальної, інтелігентної особистості. Виховання студента як творчої особистості та конкурентоспроможного фахівця.

Життєве кредо: завжди залишатись людиною.

Професійне кредо: «Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності» (Зигмунд Фрейд).


korniuk

Корніюк сніжана олександрівна

Куратор 31-Е групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Обіймає посаду: диспетчер навчальної частини та викладач фінансово-економічних дисциплін.

Досвід роботи: 7 років.

Освіта:

молодший спеціаліст, Вінницький коледж Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Організація виробництва» (2012 р.)

бакалавр, Вінницький національний аграрний університет за напрямом «Менеджмент», здобула кваліфікацію «Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор» (2015 р.)

магістр, Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» професійна кваліфікація «Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів» (2017 р.)

Основні напрями роботи куратора: формування громадянської позиції і водночас виховання студентів,  впроваджувати соціально значущі заходи та об’єднувати студентський колектив спільними цілями та діяльністю, вливати на вироблення у них почуття взаємної відповідальності, взаємодії, уможливлювати досягнення вагомих результатів в різних сферах життєдіяльності студентського колективу. Подальшим напрямом досліджень можуть стати питання щодо планування, організації підтримки та надання допомоги студентам в адаптаційний період.

Життєве кредо:  «Легко контролювати ситуацію, складніше – свої емоції».

Професійне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».


kyzmunskuy

Кузьминський олександр володимирович

Куратор: 11-Р групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Обіймає посаду: викладач комп’ютерних дисциплін кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті.

Освіта:

у 2007 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. «Фізика» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики;

 з 2009 р. по 2012 р. – аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова;

 у 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (астрономія).

Основні напрями роботи куратора:

Проводити виховну роботу за основними напрямками (патріотичне, морально-правове, трудове, художньо-естетичне, фізичне, екологічне, сімейно-родинне виховання), формувати світогляд студента як гармонійно розвинутої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-свідомої людини.

Спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушення, бездуховності, антигромадської діяльності.

Сприяти формуванню студентського колективу, який бореться за високу успішність і відмінну поведінку, в цій роботі куратор спирається на студентський актив групи – старосту, членів студентських Рад, профорга.

Направляти роботу активу і кожного студента так, щоб у групі панувала творча атмосфера, дружба і взаємодопомога, які сприяли б повному розвитку здібностей студента.

Систематично цікавитись життям групи, бути старшим товаришем і другом для кожного студента, знати кожного студента: його успіхи в навчанні, науковій роботі, характер, схильності, плани на майбутнє, матеріальне положення, але не перетворювати роботу наставника в мілке опікунство і не заважати ініціативі студентів.


unnamed

Лясківська Алла Сергіївна

Куратор 31-Р групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Обіймає посаду: секретар навчальної частини та викладач української філології

Досвід роботи: 6 років.

Освіта: закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж (2012 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора дитячої технічної творчості; педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкова освіта», здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкової школи; магістратуру Донецького національного університету за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача української мови і літератури.

Основні напрями роботи куратора: планування та організацію виховної роботи із групою, здійснення необхідної корекційної роботи з окремими студентами та групою для створення позитивного мікроклімату, підвищення соціального статусу окремих членів колективу, забезпечення позитивних змін в міжособистісних стосунках, проведення тематичних кураторських годин згідно з планом роботи куратора та органів студентського самоврядування групи.

Життєве кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!»

Професійне кредо: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш».


terepa

терепа Алла василівна

Куратор 41-Р  групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Обіймає посаду: викладач математики

Досвід роботи: 11 років.

Освіта: 

 • бакалавр, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2008 році, вчитель математики;
 • магістр, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2009 році, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація за дипломом «Викладач математики, вчитель основ економіки».
 • кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2019 році, за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.

Основні напрями роботи куратора:

 • допомога в адаптації студентів першого курсу до нового студентського колективу;
 • активізація виховної роботи із залученням студентів до різних форм позааудиторної роботи, що реалізуються в умовах вищого навчального закладу серед студентів (наприклад, творчих секцій, волонтерських об’єднань, студентських ЗМІ та ін.);
 • допомога у подоланні труднощів спілкування та взаємодії з одногрупниками, які виникають під час навчальної діяльності, згуртування колективу;
 • екскурсійна робота;
 • контроль дисципліни, відвідування та навчання студентів.

Життєве кредо: «Самовдосконалення через пізнання нового».

Професійне кредо: «Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність» Бернард Шоу.


evdokumova

євдокимова наталія вячеславівна

Куратор 41-Е групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Обіймає посаду: завідувач кафедри фінансово-економічних дисциплін

Досвід роботи: 13 років

Освіта:

 • спеціаліст, Київський державний торговельно-економічний університет у 1997 році, економіст-фінансист;
 • магістр, Вінницький фінансово-економічний університет у 2011 році, магістр з обліку і аудиту;
 •  кандидат економічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2019 році, за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Основні напрямки роботи куратора:

 • допомога студентам  групи в процесі їх адаптації до умов навчання в коледжі,  в навчальній діяльності, формування в них навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;
 • формуванні в групі здорового морально-психологічного клімату,  контроль за систематичною   відвідування занять, профілактика порушень Правил внутрішнього розпорядку;
 • виховання у студентів культурних навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистісних цінностей, здорового способу життя та мовленнєвої культури;  
 • залучення студентів групи до участі у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах відділення та коледжу;
 •  допомога при вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів;
 • піклування  про соціальні умови життя і побут студентів, що проживають у гуртожитках та їх межами.

Життєве кредо: За сутінками завжди приходить світанок

Професійне кредо: Сутність особистості – це духовність, культура, соціальна і професійна компетентність.

навчальні плани

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ