21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Кафедра зарубіжної літератури та основ риторики

Загальні відомості

ros01Історія. Історія циклової комісії російської мови та зарубіжної літератури розпочалася ще у далеких 30-х роках XX століття. Імен перших викладачів російської мови і літератури цього періоду вона до нас не донесла, але у списку колективу Немирівського педагогічного технікуму за 1940-1941 навчальний рік зустрічаємо прізвище Кочуровського з поміткою «викладач російської мови»,  у 1944-1945 роках у технікумі викладала російську мову та літературу Кудинцева Т. О., а 1950 року викладачем російської мови призначена була Бусигіна Н. І., яка залишалась на цій посаді до 1979 року. 1961 року прийнята на роботу до Немирівського педагогічного технікуму, зокрема і як викладач російської мови, Кривошея Д. З.

Спочатку не існувало поділу на циклові комісії, тому що кількість викладачів технікуму у різні роки складала всього 27-30 осіб, лише у документах 1964-1965 навчального року згадується предметна комісія педагогіки і окремих методик, а це означає, що існували й інші. Справді, предметна комісія мовників на той час налічувала 10 викладачів української, російської, німецької та англійської мови. Серед них: Дорошенко О. Г., Бусигіна Н. І.,  Недбайло В. М., Кривошея Д. З., Деменко В. М., Вольник С. О.   З часом склад комісії мовників збільшився.  Її поповнили викладачі Верес Н. В., Цурупа О. І., Кухарська Є. О., Орловська Т. П., Недзельська Г. С., Василенко Н. В., а коли училище переїхало до Вінниці, кількість мовників в окремі роки сягала 18. У 1983 році тільки викладачів російської мови  в педучилищі працювало 12.  Саме тому з 1985 року предметна комісія російської мови і літератури стала самостійною комісією, однією з ведучих у навчальному закладі. До її складу вже входило 14 викладачів: Кривошея Д. З., Радченко М. С., Корбут Л. Л., Тепловодських Л. І., Кліменченко Н. В., Шевченко Н. С., Галущенко В. Г., Теренчук (Павліченко) Г. М., Сверлович В. В., Драгомерецький В. П., Моспанок Л. Г., Радченко Н. А., Малик Л. В., Микитюк В. О.

Першим головою предметної комісії російської мови з методикою викладання та російської літератури була призначена Кривошея Діна Захарівна – майстер педагогічноros02ї справи, людина, щедро наділена життєвою мудрістю. Визначними рисами талановитого педагога була і є висока вимогливість до себе і до тих, з ким працює, принциповість у поєднанні з чуйністю. Колектив викладачів комісії із вдячністю і до сьогодні використовує у навчально-методичній роботі досвід Діни Захарівни, яка була для колег суворим, але справедливим наставником. Аналіз відвіданого Діною Захарівною заняття був об’єктивним і доброзичливим, допомагав становленню молодих викладачів.  Вона ніколи собі не дозволяла щось зробити невчасно, неякісно, і цього ж вимагала від студентів, а від  викладачів комісії – у першу чергу.  Наступницею  Діни Захарівни стала Майя Степанівна Радченко, м’яка, толерантна людина, але надзвичайно наполеглива і трудолюбива. Вона не тільки давала ґрунтовні знання, а й уміла переконати студентів, що все у них вийде. Справедливо оцінюючи їх роботу, викладач не шкодувала часу на додаткові заняття, терпляче пояснюючи незрозумілий матеріал.

Добру пам'ять залишили по собі у комісії викладачі Тепловодських Л. І. і Корбут Л. Л. Люція Луківна Корбут, викладач дитячої літератури, не тільки досконало володіла навчальним матеріалом, вона вміла так донести його до студентів, що і через багато років ті з вдячністю згадують свого викладача за міцні знання і доброзичливе ставлення до них. Людмила Іванівна Тепловодських, викладач російської мови та літератури, поєднувала викладацьку діяльність з роботою на посаді методиста педучилища. До 1979 року, часу переходу у Вінницьке педагогічне училище, вона багато років працювала в школі, де її, як і в училищі, на останньому місці роботи, цінували за вміння спілкуватися з учнями, їх батьками, влучно пожартувати, вчасно підставити плече.

ros03Процеси становлення Незалежності нашої країни,  перебудови системи освіти, докорінної зміни ролі російської мови у суспільстві та місця російської мови і російської літератури в системі навчальних дисциплін  безпосередньо торкнулися комісії. Зменшення кількості годин змусило частину викладачів пройти перекваліфікацію, а то і зовсім змінити професію. Комісія зменшилась майже втричі. До неї тепер входили: Сверлович В. В., Драгомерецький В. П., Кліменченко Н. В., Моспанок Л. Г., Шевченко Н. С., і троє із цього складу викладачів мали тепер ще й кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Саме у такий непростий час керувати комісією було призначено Валентину Вікторівну Сверлович. Близько 15 років очолювала ця активна енергійна жінка комісію. Сформований нею колектив успішно працював над вирішенням навчально-виховних завдань. Нетрадиційні форми проведення занять з мови і літератури, постійний діалог зі студентами стали визначальними рисами педагогічної праці викладача, допомагали зацікавити студентів процесом навчання, робити їх співавторами у викладанні кожної теми. Викладачі обласного методоб’єднання високо оцінювали нетрадиційні методики проведення занять Валентиною Вікторівною – літературний суд,  вікторину «Біля книжкової полиці», заняття-дослідження з вивчення творчості Оскара Уайльда.

З 2007 року головою предметно-циклової комісії є Моспанок Л. Г. Колектив циклової комісії у цей період працював над двома великими проблемами: «Особистісно орієнтоване навчання як засіб формування майбутнього творчого педагога» та  «Інноваційні технології як засіб удосконалення підготовки майбутніх фахівців». Створені та постійно оновлюються комплекси методичного забезпечення викладання предметів циклу, кабінет зарубіжної літератури поповнився навчально-методичною літературою, обладнаний необхідними технічними засобами. Велика робота проводиться над створенням відеосупроводів та відеопрезентацій  із зарубіжної літератури, культурології (художньої культури), сценічного та екранного мистецтва. На допомогу студентам у вивченні зарубіжної літератури створений кінолекторій, у якому демонструються фільми, зняті за творами, визначеними програмою, проводяться консультації з російської мови та методики навчання російської мови. 

Сьогодні кафедра працює над проблемою: «Удосконалення форм, методів та прийомів навчання при викладанні предметів циклу». Кожен викладач розглядає конкретний її аспект, забезпечуючи професійне спрямування підготовки студентів.

«Допомогти людям стати особистостями – це значно важливіше, ніж допомогти їм стати математиками чи знавцями французької мови».  
К. Роджерс.

ros04Біля витоків освіти майбутнього. Оскільки наш навчальний заклад готує молодих фахівців для нової школи, – одним із завдань підготовки спеціаліста є пошук таких виховних впливів на нього, за яких суспільні цінності стануть внутрішнім змістом молодої людини, перетворяться в систему її особистісних цінностей, стануть регулятором її соціальної поведінки, на які  у майбутньому  вона зможе спиратися  в процесі власної педагогічної діяльності. Найближче до вирішення цього питання стоїть література.

Викладачі циклової комісії російської мови та зарубіжної літератури, усвідомлюючи важливість своєї місії, докладають чимало зусиль, щоб  і  змістом предметів, які читають, і засобами традиційних та інноваційних технологій у тісній співпраці з самим студентом формувати адекватну самооцінку майбутнього фахівця, позитивний образ майбутнього педагога, розвивати його людську гідність, озброюючи при цьому ґрунтовними знаннями.
Комісія викладачів російської мови та  зарубіжної літератури забезпечує викладання 9 навчальних дисциплін для студентів усіх спеціальностей, усіх кваліфікаційних рівнів на всіх відділеннях денної і заочної форми навчання. Серед дисциплін циклу – дві загальноосвітні (зарубіжна література і художня культура (культурологія), решта – спеціальні, як от методика навчання (викладання) російської мови, сучасна російська мова з практикумом, російська мова, основи культури і техніки мовлення, основи сценічного та екранного мистецтва тощо. Якість навчальної роботи викладачів комісії складає майже 85%.
Основними напрямками роботи комісії є науково-методична, науково-дослідницька, виховна робота. Формування вміння студента самостійно здобувати знання – один із шляхів підготовки майбутнього творчого спеціаліста. Тому комісією створено навчально-методичний пакет для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни циклу. З усіх дисциплін циклу є комплекси методичного забезпечення їх викладання, які постійно оновлюються, у відповідності з державними галузевими стандартами розроблені (удосконалені) навчальні та робочі навчальні програми, створені методичні  розробки, навчально-методичні посібники на допомогу студентам. ros07Викладачі комісії працюють над підвищенням свого методичного рівня і фахової майстерності та виступають з доповідями, рефератами, повідомленнями, на засіданнях циклової комісії, обласного методичного об’єднання викладачів світової літератури, педрадах, беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, міських семінарах учителів початкової школи, друкуються у фахових періодичних виданнях, зокрема у «Віснику науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

На високому методичному і організаційному рівні у коледжі проходять декади російської мови і зарубіжної літератури. В рамках декад  викладачами комісії проводяться олімпіади з російської мови (Драгомерецький В. П.), за участі Ради кабінету зарубіжної літератури випускаються номери стінної  «Літературної  газети», на заняттях звучать  п’ятихвилинки російської мови та російської поезії, відбуваються відкриті засідання поетичної студії «Літературна кав’ярня» (Моспанок Л. Г.), проводяться літературні вечори (Кліменченко Н. В.),  літературні читання (Кісельов Д. Л.), нетрадиційні заняття – бібліотечні уроки (Шевченко Н. С.).

Члени комісії підтримують тісний зв'язок з базовими школами міста (№ 6, № 25, № 30), у яких студенти проходять педагогічну практику «Пробні уроки російської мови». Співпрацюючи з Інститутом педагогіки і психології ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Шевченко Н. С. спільно з Лапшиною І. М., кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки і методики навчання при допомозі та підтримці учителів СЗОШ-гімназія №6 Троянчук О. П. і Ковтун К. І. провели обговорення питань реалізації програми з російської мови в початковій школі та  нових підручників «Російська мова» для початкових класів, співавтором яких є Лапшина І. М., організували відеозаписи уроків російської мови (2 клас) та позакласного  читання  (4 клас). 

ros06Виховна робота – це та галузь діяльності, де потрібно докласти максимум часу, педагогічного хисту та творчості. Головною метою виховання педагогіка визначає передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури людства, багатств національної культури, соціальної ментальності народу, своєрідності світогляду. На цій основі формуються особистісні риси молодої людини. Викладачі комісії на своїх заняттях, використовуючи всі можливості змісту предметів, виховують студентів у відповідності з концептуальними засадами національного виховання. Про досвід їх роботи у цій галузі свідчать хоча б такі приклади: бесіди «Сильна особистість. Зло чи благо?» при вивченні роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (Кліменченко Н. В.), «Сім’я та сімейні цінності» при вивченні роману Л. Толстого «Анна Кареніна» (Моспанок Л. Г.); використання елементів краєзнавства при вивченні зарубіжної літератури (Шевченко Н. С.). Питання виховної роботи розглядаються і на засіданнях циклової комісії – звучали виступи-узагальнення Кліменченко Н. В «Духовні засоби національного виховання студентів» та Моспанок Л. Г. «Художня культура як засіб національного виховання у сучасній освіті».

Викладачі працюють також зі студентами у предметних гуртках і студіях, розвиваючи творчі здібності майбутніх молодих спеціалістів.

В цілому члени комісії російської мови та зарубіжної літератури роблять помітний внесок у спільну справу високоякісної підготовки майбутніх фахівців.

Наші викладачі

drag02ДРАГОМЕРЕЦЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії; педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи: 35 років.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1981 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури».

Досвід професійної діяльності. 35 років роботи на посаді викладача російської мови, методики навчання російської мови, зарубіжної, дитячої літератури, методиста різних видів педагогічної практики коледжу.

Сфера професійних інтересів. Вивчає вплив малих стратегій на активізацію пізнавальної активності студентів. Досконало володіє ефективними формами і методами організації освітнього процесу, використовує активні та інтерактивні методи навчання, забезпечуючи високу результативність праці (65%). Особливістю діяльності викладача є спрямування зусиль на розвиток естетичних смаків студентів. Досягненню позитивних результатів сприяє проведення занять нестандартних форм – заняття-концерт, заняття-дослідження, а у позакласній роботі – підготовка і проведення конкурсу на кращого декламатора поезій світової літератури та організація літературного вечора «Есенин – это вечное» (до 120-річчя від дня народження поета). Друкується у фахових періодичних виданнях, має методичні розробки і посібники, якими користуються студенти коледжу: «Использование схематического материала при изучении синтаксиса русского языка» (2013 р.), «Практические работы по русскому языку» (2015 р.), «Позакласна діяльність учителя-словесника» (2016 р.). Методичні напрацювання вивчені цикловою комісією та оформлені як досвід роботи – «Використання інтерактивних технологій при вивченні зарубіжної літератури».

Відзнаки і нагороди. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.).

Життєве кредо: Кожна людина сама себе має створити.

Професійне кредо: Сіяти розумне, добре, вічне.


kis01КІСЕЛЬОВ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Стаж роботи: 17 років.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1990 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови і літератури»; інститут педагогіки АПН України м. Київ (1993 р.) – кандидат педагогічних наук; Вінницький інститут регіональної економіки та управління, 2003 р., доцент філології.

Досвід професійної діяльності. З 2010 року працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача педагогіки, методики навчання російської мови, зарубіжної літератури, культурології.

Сфера професійних інтересів. Темою досліджень обрав російську фразеологію. Здійснив видання ряду методичних рекомендацій, зокрема «Типи значень слів у сучасній російській мові» (2010 р.), «Методика фразеологической работы на уроке», «Современный русский язык с элементами деловодства и орфографии» (2012 р.). Викладач є активним учасником міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій: у Конотопському інституті Сумського державного університету («Русская историческая лексикология и обучение русскому языку» – квітень 2012 р.), У Глухівському Національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка («Театр корифеїв і українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття» - травень 2012р., у Одеському державному Національному університеті ім. І.І. Мечникова (Третє Наукове читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Карпенка Ю. О. – жовтень 2012 р.), у Горлівському інституті іноземних мов («Русский язык и литература в школе и ВУЗе: проблемы изучения и преподавания» – вересень 2012 р.). Проводить позанавчальну роботу зі студентами коледжу: член журі КВК, організовував літературну зустріч «Русской поэзии звуки волшебные» (2010 р.).

Відзнаки і нагороди. Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015 р.).

Життєве кредо: Жить и действовать рационально и добросовестно.

Професійне кредо: Соблюдать принцип верности своей семье и профессии.


klim

КЛІМЕНЧЕНКО НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії; педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи: 33 роки.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1991 р.), спеціальність «вчитель російської мови і літератури»; Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (1994 р.) – «учитель української мови та літератури, англійської мови».
Досвід професійної діяльності. 33 роки викладає російську мову, методику навчання російської мови, зарубіжну, дитячу літературу, методист різних видів педагогічної практики коледжу.

Сфера професійних інтересів. Працює над використанням методу проектів. Основні зусилля спрямовує на розвиток творчих здібностей студентів при вивченні зарубіжної літератури, зокрема на інсценування творів, підготовку виразного читання, досягаючи результатів використанням нестандартних форм занять – заняття-чайна церемонія, заняття-інтелектуальна гра, заняття-концерт, заняття-дослідження. Створила методичні посібники: «Позакласна робота з предмету «Світова література» (2014 р.), «Вивчення повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» (2014 р), «Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Світова література» (2013 р.), «Роман «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення. Методичні рекомендації». Літературні вечори, проведені викладачем, сприяють поглибленню знань студентів та  вихованню художньо-естетичних смаків: («Очарованье русского романса» – 2014 р.). Циклова комісія вивчила і узагальнила досвід роботи викладача «Література – підручник життя». Статтю «Позакласна робота зі світової літератури – важливий чинник морально-естетичного виховання молоді» опублікував журнал «Вісник науково-методичних досліджень ВГПК».

Відзнаки і нагороди. Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Життєве кредо: Жизнь – не бремя, а крылья, творчество и радость.

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення.


shevШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1977 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури».

Досвід професійної діяльності. Після закінчення інституту працювала вчителем російської мови та літератури у загальноосвітній середній школі міста Тула (Російська ФСР), а з 1980 року працює на посаді викладача російської мови, методики навчання російської мови, зарубіжної літератури, методиста різних видів педагогічної практики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з методики викладання російської мови як методу інтерактивного навчання. Створила навчально-методичні посібники з методики викладання російської мови «Написание курсовой работы по методике обучения русскому языку» (2009 р.) та зі світової літератури «Формування особистості майбутнього фахівця в процесі навчання» (2010 р.), якими користуються студенти і викладачі циклової комісії; написала методичні розробки «Воспитание творческой активности будущего педагога» (2009 р.) та  «Использование схем-конспектов на занятиях по методике обучения русскому языку как метода интерактивного обучения» (2012 р.), організовує у коледжі позакласні заняття: бібліотечні уроки (2015, 2016 рр.), науково-практичну конференцію з історії методики російської мови, постійний член журі шкільних обласних  олімпіад  з російської мови. Має публікації у журналі «Русский язык, литература, культура в школе и ВУЗе», №6, 2012.

Відзнаки і нагороди. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (2005 р).

Життєве кредо: «Во всем мне хочется дойти до самой сути».
(Б. Пастернак).

Професійне кредо: Наука не в ліс веде, а з лісу виводить.

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ