21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Кафедра фінансово-економічних дисциплін

Про кафедру

Кафедра фінансово-економічних дисциплін  створена у 2019 р. та є провідною ланкою КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» з випуску фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Сьогодні ‒ це творчий, креативний колектив науковців та практиків, націлений на плідну співпрацю зі студентами. Викладачі комісії кафедри постійно удосконалюють викладання фахових дисциплін, впроваджують інноваційні технології навчання, використовують у навчально–виховному процесі інтерактивні методи навчання,  ігрові технології, хмарні технології, впроваджують в систему занять відеоінформації за допомогою комп’ютерних технологій,  складають тестові програми та запроваджують дистанційне навчання.

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітньо-професійним ступенем «молодший фаховий бакалавр» та освітнім ступенем «Бакалавр» Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати практичні задачі та проблеми під час професійної діяльності.

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований викладацький склад в якому три кандидата економічних наук (два з них доценти), два кандидата педагогічних наук.

Місцями роботи випускників є організації різної форми власності та організаційно-правої форми , комерційні банки, органи фіскальної служби, підприємці, що створюють та розвивають власну справу.

Кафедра розташована в навчальному корпусі на 1-му поверсі в аудиторії №9

Склад кафедри

no

ЄВДОКИМОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Завідувач кафедри фінансово-економічних дисциплін

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Стаж роботи: загальний 21 рік, педагогічний  13 років.

Освіта: Київський державний торговельно-економічний університет за cпеціальністю «Економіст-фінансист» (1997 р.) та Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»  (2011 р.).

Досвід професійної діяльності: з березня 1998 по 2002 рік працювала на посаді контролера-касира Вінницької обласної дирекції Ощадного банку України. Протягом 2002-2003 року працювала економістом І категорії Староміського відділення «Райффайзен банк Аваль». З вересня 2007 року працює викладачем фінансів і бухгалтерського обліку Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. У 2009 призначена на посаду голови циклової комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін. Викладає фінансовий облік, банківські операції, фінанси підприємств, податкову систему.

Сфера професійних інтересів: Формування професійно-творчих умінь студентів у навчальній діяльності з використанням інноваційних технологій. Захистила у 2019 році кандидатську дисертацію на тему "Моделі управління депозитними ресурсами комерційного банку".

Творче кредо: Студент – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити.

Життєве кредо: За сутінками завжди приходить світанок.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО КОНКУРСІВ


ba

БАКАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: закінчила Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика» (2006 р.)

Досвід професійної діяльності: з вересня 2006 року прийнята на посаду лаборанта Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2012 року переведена на посаду викладача економічних дисциплін.

Забезпечує викладання основ менеджменту і маркетингу; економіки, організації та планування підприємств; інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах; інформаційного забезпечення управління.

Сфера професійних інтересів: Тема дисертації – «Геймінг – складова технології прийняття рішень в діяльності страхової компанії».

Відзнаки й нагороди:  Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).

Творче кредо: Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все як найкраще.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів

 


buga

Буга Оксана Іванівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи: педагогічний – 13 років.

Освіта: повна вища, закінчила у 1993 році Киівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка управління в торгівлі та громадському харчуванні». У 2008 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності: 2004-2005 рр. працювала методистом інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук;
2005-2008 рр. – аспірантура;
2008-2013 рр. – асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ;
2013-2019 рр. – старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ; керівник науково-аналітичного відділу.

Сфера професійних інтересів: 2012 рік – захист дисертації на тему: «Формування економічних знань засобами дидактичних ігор майбутніх учителів трудового навчання». Є автором багатьох наукових статей у фахових вітчизняних виданнях, автором одного навчально-методичного посібника і другого – у співавторстві, учасником Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій. Закордонне стажування у 2019 році в Польщі.

Відзнаки й нагороди:  2004 р., Вінницький державний педагогічний університет — подяка за активну участь у підготовці та проведенні VI Міжнародної науково-практичної конференції. 2010 рік — подяка за активну участь у підготовці і проведенні Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2012 рік — подяка у підготовці і проведенні ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2019 рік — подяка за високий рівень підготовки учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Творче кредо: Повага до вчителя – починається з самого себе.

Життєве кредо: Рух – це життя!

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


zaukova

Заюкова Марина Сергіївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент.

Стаж роботи: 14 років.

Освіта: Закінчила Вінницький державний технічний університет у 2000 році за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова стійкість та її забезпечення на м’ясопереробних підприємствах АПК». З 2006 по 2009 р. навчалася в докторантурі Інституту аграрної економіки УААН.

Досвід професійної діяльності: З 2000 по 2002 рр. працювала на посаді асистента кафедри економіки промисловості та організації виробництва;. з 2002 по 2006 рр. на посаді старшого викладача, а з 2004 року на посаді доцента кафедри менеджменту та моделювання в економіці у Вінницькому державному технічному університеті. З 2009 по 2011 рр. працювала на посаді декана факультету економіки та підприємництва, доцента, заступника завідувача кафедри у Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». У Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ працювала на посаді доцента кафедри фінансів з 2011 по 2017 рр. З 2018 по 2019 рр. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів:  Фінансовий механізм розвитку підприємств, фінансовий аналіз і менеджмент, Інтернет-освіта.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.).

Професійне кредо: Позитив – рушійна сила спілкування, навчання, творіння, любові до життя.

Життєве кредо: Давайте зробимо неможливе, можливе зроблять без нас.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


lymar

ЛИМАР ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний стаж 24 роки, в коледжі 2 роки.
Освіта: Київський інститут народного господарства  за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (1990 р.)  та Житомирський національний агроекологічний університет, аспірантура  (2014 р.).

Досвід професійної діяльності: 1991-1998 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Вінницького сільськогосподарського інституту. 1998-1999 рр. – асистент кафедри фінансів АПК Вінницького сільськогосподарського інституту. 1999-2001 рр. – асистент кафедри прикладних економічних дисциплін Вінницького торгово-економічного інституту Київського державног торгово-економічного університету. 2001-2002 рр. - асистент кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2002-2013 рр. – старший викладач кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2013-2014 рр. – старший викладач Вінницької філії Київського університету ринкових відносин. З 2014 року працюю на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Являється викладачем  фінансів, бюджетної системи, економіки підприємства, економічного аналізу.

Сфера професійних інтересів
Розвивати предметні компетенції, економічне мислення та інтерес до обраної професії, потребу у глибоких професійних знаннях у студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Робота над дисертаційним дослідженням «Регуляторна політика та механізм її реалізації в оподаткуванні  малого та середнього бізнесу в Україні»

Творче кредо
Для того, щоб навчати інших,
треба вчитися самому;
щоб виховувати інших,
треба починати з себе,
щоб розвивати інших,
самому потрібно постійно розвиватись.

Життєве кредо
Віддай людині крихітку себе,
За це душа наповнюється світлом.

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


no ЮХИМОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
 
Стаж роботи: 4 роки.
 
Освіта: Київський університет ринкових відносин, 2010 р. за спеціальністю «Фінанси».
 
Досвід професійної діяльності: в листопаді 2000 року прийнята на посаду секретар-друкарки Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. В лютому 2004 року переведена на посаду лаборанта, з вересня 2010 року встановлено педагогічне навантаження. Викладає статистику фінансів, гроші та кредит, забезпечує керівництво різних видів практики.
Творче кредо:
Учитись важко,
А учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як людям віддаси
Усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти. 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів

 

korniyuk КОРНІЮК СНІЖАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
 
Освіта: закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» (2017 р.)
 
Досвід професійної діяльності: з жовтня 2012 року прийнята на посаду диспетчера навчальної частини Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2017 року встановлено педагогічне навантаження на цикловій комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін.
 
Творче кредо: «Життя-це книга,і той,хто не вчиться, бачить лише одну сторінку.»
 
 
 
 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


volkodav

ВОЛКОДАВ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Наукова ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний 15 років, педагогічний 15 років.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за cпеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. математика» (2003 р.) та Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» за спеціальністю «Фінанси і кредит» (2018 р.).

Досвід професійної діяльності: з вересня 2003 по 2007 рік працювала на посаді вчителя фізики та математики Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Протягом 2007-2012 року працювала викладачем математики та інформатики коледжу «Слов’яно-грецький колегіум» вищого навчального закладу «Київський славістичний університет». Протягом 2012-2017 року працювала викладачем вищої математики та статистики «Вінницького коледжу менеджменту». З вересня 2017 року працює викладачем фінансово-економічних дисциплін та математики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Викладає фінанси підприємств – ІІ, контроль і ревізію, вищу математику.

Сфера професійних інтересів: Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення. Є автором ряду наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях та учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Має значну кількість методичних розробок.

Творче кредо Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.

Життєве кредо навчати може тільки той, хто сам постійно навчається.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 


tkachenko i s

ТКАЧЕНКО ІВАН СЕМЕНОВИЧ

Наукова ступінь: доктор економічних наук.

Кваліфікаційна категорія:  викладач вищої категорії.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи: 55 років.

Освіта: Вища. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенка, 1963р.

Досвід професійної діяльності: Докторська дисертація «Імітаційне моделювання функціонування матеріальних потоків у виробничо-економічних системах», 1989р.

Сфера професійних інтересів: Наукові дослідження зосереджені на розробці сукупностей економіко-математичних моделей: економіки поселень, бізнесу та підприємництва, гнучкого управління вищими навчальними закладами; на розробці методичного забезпечення викладання економічних дисциплін, а також на вивченні математичних властивостей золотого перетину у суспільстві та природі. Роботи охоплюють імітаційні моделі дослідження матеріальних потоків у виробничо-економічних системах в умовах функціонування ринкової економіки для різних галузей економіки. 

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


babiyБабій Віталій Миколайович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи: 37 років

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка», кваліфікація          «Радіоінженер» (1971р.); аспірантура Інституту економіки АН УССР (заочно), 1988 р. В  1989 року захистив   кандидатську дисертацію на тему «Управління трудовою дисципліною на промислових підприємствах», а у 1991 році отримав вчене звання «доцент».

Досвід професійної діяльності: З 1983 року по 1989 рік працював викладачем на кафедрі економіки    промисловості та організації виробництва Вінницького політехнічного інституту; з 1989 року по 2003 рік доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту; з 2003 року по 2008 рік – доцент, завідувач кафедри економічної теорії Вінницької філії    Університету «Україна»; з 2008 по 2013 рік - доцент, завідувач кафедри фундаментально-економічних      дисциплін      Вінницького кооперативного інституту; з 2013 по 2015 рік - доцент, завідувач кафедри економіки і  товарознавства Вінницького інституту конструювання одягу; з 2016 року по 2017 рік працював на посаді асистента кафедри адміністрування та менеджменту Університету державної фіскальної служби; з 2017 по 2019 рік – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів: Аналіз інвестиційного клімату в державі та шляхи посилення інвестування.

Творче кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Життєве кредо: "Будь добрим до ближнього, і добро повернеться до тебе".

Видавнича діяльність

Стажування

Підвищення кваліфікації

Підготовка студентів до конкурсів


    

Read more

Вибіркові компоненти

Курсові роботи

Оголошення

Силабуси

pdf128Силабус навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"Екологія та безпека життєдіяльності"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ"Економіка та фінанси підприємств"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"Інформаційні системи та технології"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА"Казначейська справа"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ"Математика для економістів"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ"Облік і звітність в бюджетних установах"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ"Облік і звітність у комерційних банках"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ"Основи фінансового менеджменту"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ"Підприємницька діяльність"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА"Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ"Фінансовий контроль"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "CТРАХУВАННЯ"Cтрахування"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БАНКІВСЬКА СПРАВА"Банківська справа"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БЮДЖЕТНА СИСТЕМА"Бюджетна система"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"Гроші та кредит"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДІЛОВОДСТВО"Діловодство"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНВЕСТУВАННЯ"Інвестування"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ"Контроль і ревізія"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ"Маркетинг"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕНЕДЖМЕНТ"Менеджмент"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА"Податкова система"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СТАТИСТИКА"Статистика"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"

pdf128СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА"

 

 

про роботу кафедри

освітньо-професійна програма

Анкетування

Опитування

 

Кафедра зарубіжної літератури та основ риторики

Загальні відомості

ros01Історія. Історія циклової комісії російської мови та зарубіжної літератури розпочалася ще у далеких 30-х роках XX століття. Імен перших викладачів російської мови і літератури цього періоду вона до нас не донесла, але у списку колективу Немирівського педагогічного технікуму за 1940-1941 навчальний рік зустрічаємо прізвище Кочуровського з поміткою «викладач російської мови»,  у 1944-1945 роках у технікумі викладала російську мову та літературу Кудинцева Т. О., а 1950 року викладачем російської мови призначена була Бусигіна Н. І., яка залишалась на цій посаді до 1979 року. 1961 року прийнята на роботу до Немирівського педагогічного технікуму, зокрема і як викладач російської мови, Кривошея Д. З.

Спочатку не існувало поділу на циклові комісії, тому що кількість викладачів технікуму у різні роки складала всього 27-30 осіб, лише у документах 1964-1965 навчального року згадується предметна комісія педагогіки і окремих методик, а це означає, що існували й інші. Справді, предметна комісія мовників на той час налічувала 10 викладачів української, російської, німецької та англійської мови. Серед них: Дорошенко О. Г., Бусигіна Н. І.,  Недбайло В. М., Кривошея Д. З., Деменко В. М., Вольник С. О.   З часом склад комісії мовників збільшився.  Її поповнили викладачі Верес Н. В., Цурупа О. І., Кухарська Є. О., Орловська Т. П., Недзельська Г. С., Василенко Н. В., а коли училище переїхало до Вінниці, кількість мовників в окремі роки сягала 18. У 1983 році тільки викладачів російської мови  в педучилищі працювало 12.  Саме тому з 1985 року предметна комісія російської мови і літератури стала самостійною комісією, однією з ведучих у навчальному закладі. До її складу вже входило 14 викладачів: Кривошея Д. З., Радченко М. С., Корбут Л. Л., Тепловодських Л. І., Кліменченко Н. В., Шевченко Н. С., Галущенко В. Г., Теренчук (Павліченко) Г. М., Сверлович В. В., Драгомерецький В. П., Моспанок Л. Г., Радченко Н. А., Малик Л. В., Микитюк В. О.

Першим головою предметної комісії російської мови з методикою викладання та російської літератури була призначена Кривошея Діна Захарівна – майстер педагогічноros02ї справи, людина, щедро наділена життєвою мудрістю. Визначними рисами талановитого педагога була і є висока вимогливість до себе і до тих, з ким працює, принциповість у поєднанні з чуйністю. Колектив викладачів комісії із вдячністю і до сьогодні використовує у навчально-методичній роботі досвід Діни Захарівни, яка була для колег суворим, але справедливим наставником. Аналіз відвіданого Діною Захарівною заняття був об’єктивним і доброзичливим, допомагав становленню молодих викладачів.  Вона ніколи собі не дозволяла щось зробити невчасно, неякісно, і цього ж вимагала від студентів, а від  викладачів комісії – у першу чергу.  Наступницею  Діни Захарівни стала Майя Степанівна Радченко, м’яка, толерантна людина, але надзвичайно наполеглива і трудолюбива. Вона не тільки давала ґрунтовні знання, а й уміла переконати студентів, що все у них вийде. Справедливо оцінюючи їх роботу, викладач не шкодувала часу на додаткові заняття, терпляче пояснюючи незрозумілий матеріал.

Добру пам'ять залишили по собі у комісії викладачі Тепловодських Л. І. і Корбут Л. Л. Люція Луківна Корбут, викладач дитячої літератури, не тільки досконало володіла навчальним матеріалом, вона вміла так донести його до студентів, що і через багато років ті з вдячністю згадують свого викладача за міцні знання і доброзичливе ставлення до них. Людмила Іванівна Тепловодських, викладач російської мови та літератури, поєднувала викладацьку діяльність з роботою на посаді методиста педучилища. До 1979 року, часу переходу у Вінницьке педагогічне училище, вона багато років працювала в школі, де її, як і в училищі, на останньому місці роботи, цінували за вміння спілкуватися з учнями, їх батьками, влучно пожартувати, вчасно підставити плече.

ros03Процеси становлення Незалежності нашої країни,  перебудови системи освіти, докорінної зміни ролі російської мови у суспільстві та місця російської мови і російської літератури в системі навчальних дисциплін  безпосередньо торкнулися комісії. Зменшення кількості годин змусило частину викладачів пройти перекваліфікацію, а то і зовсім змінити професію. Комісія зменшилась майже втричі. До неї тепер входили: Сверлович В. В., Драгомерецький В. П., Кліменченко Н. В., Моспанок Л. Г., Шевченко Н. С., і троє із цього складу викладачів мали тепер ще й кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Саме у такий непростий час керувати комісією було призначено Валентину Вікторівну Сверлович. Близько 15 років очолювала ця активна енергійна жінка комісію. Сформований нею колектив успішно працював над вирішенням навчально-виховних завдань. Нетрадиційні форми проведення занять з мови і літератури, постійний діалог зі студентами стали визначальними рисами педагогічної праці викладача, допомагали зацікавити студентів процесом навчання, робити їх співавторами у викладанні кожної теми. Викладачі обласного методоб’єднання високо оцінювали нетрадиційні методики проведення занять Валентиною Вікторівною – літературний суд,  вікторину «Біля книжкової полиці», заняття-дослідження з вивчення творчості Оскара Уайльда.

З 2007 року головою предметно-циклової комісії є Моспанок Л. Г. Колектив циклової комісії у цей період працював над двома великими проблемами: «Особистісно орієнтоване навчання як засіб формування майбутнього творчого педагога» та  «Інноваційні технології як засіб удосконалення підготовки майбутніх фахівців». Створені та постійно оновлюються комплекси методичного забезпечення викладання предметів циклу, кабінет зарубіжної літератури поповнився навчально-методичною літературою, обладнаний необхідними технічними засобами. Велика робота проводиться над створенням відеосупроводів та відеопрезентацій  із зарубіжної літератури, культурології (художньої культури), сценічного та екранного мистецтва. На допомогу студентам у вивченні зарубіжної літератури створений кінолекторій, у якому демонструються фільми, зняті за творами, визначеними програмою, проводяться консультації з російської мови та методики навчання російської мови. 

Сьогодні кафедра працює над проблемою: «Удосконалення форм, методів та прийомів навчання при викладанні предметів циклу». Кожен викладач розглядає конкретний її аспект, забезпечуючи професійне спрямування підготовки студентів.

«Допомогти людям стати особистостями – це значно важливіше, ніж допомогти їм стати математиками чи знавцями французької мови».  
К. Роджерс.

ros04Біля витоків освіти майбутнього. Оскільки наш навчальний заклад готує молодих фахівців для нової школи, – одним із завдань підготовки спеціаліста є пошук таких виховних впливів на нього, за яких суспільні цінності стануть внутрішнім змістом молодої людини, перетворяться в систему її особистісних цінностей, стануть регулятором її соціальної поведінки, на які  у майбутньому  вона зможе спиратися  в процесі власної педагогічної діяльності. Найближче до вирішення цього питання стоїть література.

Викладачі циклової комісії російської мови та зарубіжної літератури, усвідомлюючи важливість своєї місії, докладають чимало зусиль, щоб  і  змістом предметів, які читають, і засобами традиційних та інноваційних технологій у тісній співпраці з самим студентом формувати адекватну самооцінку майбутнього фахівця, позитивний образ майбутнього педагога, розвивати його людську гідність, озброюючи при цьому ґрунтовними знаннями.
Комісія викладачів російської мови та  зарубіжної літератури забезпечує викладання 9 навчальних дисциплін для студентів усіх спеціальностей, усіх кваліфікаційних рівнів на всіх відділеннях денної і заочної форми навчання. Серед дисциплін циклу – дві загальноосвітні (зарубіжна література і художня культура (культурологія), решта – спеціальні, як от методика навчання (викладання) російської мови, сучасна російська мова з практикумом, російська мова, основи культури і техніки мовлення, основи сценічного та екранного мистецтва тощо. Якість навчальної роботи викладачів комісії складає майже 85%.
Основними напрямками роботи комісії є науково-методична, науково-дослідницька, виховна робота. Формування вміння студента самостійно здобувати знання – один із шляхів підготовки майбутнього творчого спеціаліста. Тому комісією створено навчально-методичний пакет для самостійної роботи студентів з кожної дисципліни циклу. З усіх дисциплін циклу є комплекси методичного забезпечення їх викладання, які постійно оновлюються, у відповідності з державними галузевими стандартами розроблені (удосконалені) навчальні та робочі навчальні програми, створені методичні  розробки, навчально-методичні посібники на допомогу студентам. ros07Викладачі комісії працюють над підвищенням свого методичного рівня і фахової майстерності та виступають з доповідями, рефератами, повідомленнями, на засіданнях циклової комісії, обласного методичного об’єднання викладачів світової літератури, педрадах, беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, міських семінарах учителів початкової школи, друкуються у фахових періодичних виданнях, зокрема у «Віснику науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

На високому методичному і організаційному рівні у коледжі проходять декади російської мови і зарубіжної літератури. В рамках декад  викладачами комісії проводяться олімпіади з російської мови (Драгомерецький В. П.), за участі Ради кабінету зарубіжної літератури випускаються номери стінної  «Літературної  газети», на заняттях звучать  п’ятихвилинки російської мови та російської поезії, відбуваються відкриті засідання поетичної студії «Літературна кав’ярня» (Моспанок Л. Г.), проводяться літературні вечори (Кліменченко Н. В.),  літературні читання (Кісельов Д. Л.), нетрадиційні заняття – бібліотечні уроки (Шевченко Н. С.).

Члени комісії підтримують тісний зв'язок з базовими школами міста (№ 6, № 25, № 30), у яких студенти проходять педагогічну практику «Пробні уроки російської мови». Співпрацюючи з Інститутом педагогіки і психології ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Шевченко Н. С. спільно з Лапшиною І. М., кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки і методики навчання при допомозі та підтримці учителів СЗОШ-гімназія №6 Троянчук О. П. і Ковтун К. І. провели обговорення питань реалізації програми з російської мови в початковій школі та  нових підручників «Російська мова» для початкових класів, співавтором яких є Лапшина І. М., організували відеозаписи уроків російської мови (2 клас) та позакласного  читання  (4 клас). 

ros06Виховна робота – це та галузь діяльності, де потрібно докласти максимум часу, педагогічного хисту та творчості. Головною метою виховання педагогіка визначає передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури людства, багатств національної культури, соціальної ментальності народу, своєрідності світогляду. На цій основі формуються особистісні риси молодої людини. Викладачі комісії на своїх заняттях, використовуючи всі можливості змісту предметів, виховують студентів у відповідності з концептуальними засадами національного виховання. Про досвід їх роботи у цій галузі свідчать хоча б такі приклади: бесіди «Сильна особистість. Зло чи благо?» при вивченні роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (Кліменченко Н. В.), «Сім’я та сімейні цінності» при вивченні роману Л. Толстого «Анна Кареніна» (Моспанок Л. Г.); використання елементів краєзнавства при вивченні зарубіжної літератури (Шевченко Н. С.). Питання виховної роботи розглядаються і на засіданнях циклової комісії – звучали виступи-узагальнення Кліменченко Н. В «Духовні засоби національного виховання студентів» та Моспанок Л. Г. «Художня культура як засіб національного виховання у сучасній освіті».

Викладачі працюють також зі студентами у предметних гуртках і студіях, розвиваючи творчі здібності майбутніх молодих спеціалістів.

В цілому члени комісії російської мови та зарубіжної літератури роблять помітний внесок у спільну справу високоякісної підготовки майбутніх фахівців.

Наші викладачі

drag02ДРАГОМЕРЕЦЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії; педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи: 35 років.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1981 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури».

Досвід професійної діяльності. 35 років роботи на посаді викладача російської мови, методики навчання російської мови, зарубіжної, дитячої літератури, методиста різних видів педагогічної практики коледжу.

Сфера професійних інтересів. Вивчає вплив малих стратегій на активізацію пізнавальної активності студентів. Досконало володіє ефективними формами і методами організації освітнього процесу, використовує активні та інтерактивні методи навчання, забезпечуючи високу результативність праці (65%). Особливістю діяльності викладача є спрямування зусиль на розвиток естетичних смаків студентів. Досягненню позитивних результатів сприяє проведення занять нестандартних форм – заняття-концерт, заняття-дослідження, а у позакласній роботі – підготовка і проведення конкурсу на кращого декламатора поезій світової літератури та організація літературного вечора «Есенин – это вечное» (до 120-річчя від дня народження поета). Друкується у фахових періодичних виданнях, має методичні розробки і посібники, якими користуються студенти коледжу: «Использование схематического материала при изучении синтаксиса русского языка» (2013 р.), «Практические работы по русскому языку» (2015 р.), «Позакласна діяльність учителя-словесника» (2016 р.). Методичні напрацювання вивчені цикловою комісією та оформлені як досвід роботи – «Використання інтерактивних технологій при вивченні зарубіжної літератури».

Відзнаки і нагороди. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.).

Життєве кредо: Кожна людина сама себе має створити.

Професійне кредо: Сіяти розумне, добре, вічне.


kis01КІСЕЛЬОВ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 

Стаж роботи: 17 років.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1990 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови і літератури»; інститут педагогіки АПН України м. Київ (1993 р.) – кандидат педагогічних наук; Вінницький інститут регіональної економіки та управління, 2003 р., доцент філології.

Досвід професійної діяльності. З 2010 року працює у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі на посаді викладача педагогіки, методики навчання російської мови, зарубіжної літератури, культурології.

Сфера професійних інтересів. Темою досліджень обрав російську фразеологію. Здійснив видання ряду методичних рекомендацій, зокрема «Типи значень слів у сучасній російській мові» (2010 р.), «Методика фразеологической работы на уроке», «Современный русский язык с элементами деловодства и орфографии» (2012 р.). Викладач є активним учасником міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій: у Конотопському інституті Сумського державного університету («Русская историческая лексикология и обучение русскому языку» – квітень 2012 р.), У Глухівському Національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка («Театр корифеїв і українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття» - травень 2012р., у Одеському державному Національному університеті ім. І.І. Мечникова (Третє Наукове читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Карпенка Ю. О. – жовтень 2012 р.), у Горлівському інституті іноземних мов («Русский язык и литература в школе и ВУЗе: проблемы изучения и преподавания» – вересень 2012 р.). Проводить позанавчальну роботу зі студентами коледжу: член журі КВК, організовував літературну зустріч «Русской поэзии звуки волшебные» (2010 р.).

Відзнаки і нагороди. Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015 р.).

Життєве кредо: Жить и действовать рационально и добросовестно.

Професійне кредо: Соблюдать принцип верности своей семье и профессии.


klim

КЛІМЕНЧЕНКО НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії; педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи: 33 роки.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1991 р.), спеціальність «вчитель російської мови і літератури»; Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (1994 р.) – «учитель української мови та літератури, англійської мови».
Досвід професійної діяльності. 33 роки викладає російську мову, методику навчання російської мови, зарубіжну, дитячу літературу, методист різних видів педагогічної практики коледжу.

Сфера професійних інтересів. Працює над використанням методу проектів. Основні зусилля спрямовує на розвиток творчих здібностей студентів при вивченні зарубіжної літератури, зокрема на інсценування творів, підготовку виразного читання, досягаючи результатів використанням нестандартних форм занять – заняття-чайна церемонія, заняття-інтелектуальна гра, заняття-концерт, заняття-дослідження. Створила методичні посібники: «Позакласна робота з предмету «Світова література» (2014 р.), «Вивчення повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» (2014 р), «Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Світова література» (2013 р.), «Роман «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення. Методичні рекомендації». Літературні вечори, проведені викладачем, сприяють поглибленню знань студентів та  вихованню художньо-естетичних смаків: («Очарованье русского романса» – 2014 р.). Циклова комісія вивчила і узагальнила досвід роботи викладача «Література – підручник життя». Статтю «Позакласна робота зі світової літератури – важливий чинник морально-естетичного виховання молоді» опублікував журнал «Вісник науково-методичних досліджень ВГПК».

Відзнаки і нагороди. Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Життєве кредо: Жизнь – не бремя, а крылья, творчество и радость.

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення.


shevШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1977 р.) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури».

Досвід професійної діяльності. Після закінчення інституту працювала вчителем російської мови та літератури у загальноосвітній середній школі міста Тула (Російська ФСР), а з 1980 року працює на посаді викладача російської мови, методики навчання російської мови, зарубіжної літератури, методиста різних видів педагогічної практики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з методики викладання російської мови як методу інтерактивного навчання. Створила навчально-методичні посібники з методики викладання російської мови «Написание курсовой работы по методике обучения русскому языку» (2009 р.) та зі світової літератури «Формування особистості майбутнього фахівця в процесі навчання» (2010 р.), якими користуються студенти і викладачі циклової комісії; написала методичні розробки «Воспитание творческой активности будущего педагога» (2009 р.) та  «Использование схем-конспектов на занятиях по методике обучения русскому языку как метода интерактивного обучения» (2012 р.), організовує у коледжі позакласні заняття: бібліотечні уроки (2015, 2016 рр.), науково-практичну конференцію з історії методики російської мови, постійний член журі шкільних обласних  олімпіад  з російської мови. Має публікації у журналі «Русский язык, литература, культура в школе и ВУЗе», №6, 2012.

Відзнаки і нагороди. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (2005 р).

Життєве кредо: «Во всем мне хочется дойти до самой сути».
(Б. Пастернак).

Професійне кредо: Наука не в ліс веде, а з лісу виводить.

Кафедра суспільно-гуманітарних наук

Загальні відомості

kaf susp gum naukОсновне завдання  – передати молодим не лише свої знання, а й любов до рідної землі, до своєї історії, до людини…

До складу кафедри суспільно-гуманітарних наук сьогодні входять 13 науково-педагогічних і педагогічних працівників. Завідувач кафедри Лисий Анатолій Кононович, кандидат історичних наук, доцент, мудрий наставник, талановитий педагог, фахівець високого рівня.

Викладачі кафедри:

 • Котик Ю.В. – кандидат історичних наук
 • Лисак І.С. – кандидат філософських наук
 • Майданик О.В. – кандидат педагогічних наук
 • Мельников Д.О. – кандидат історичних наук
 • Яцишина Г.Я.
 • Мазуркевич В.В.
 • Самоєнко О.М.
 • Гресько О.П.
 • Рокіцька І.А.
 • Стасенко А.М.
 • Осадчук А.С.
 • Плотицька Ю.П.

Викладачі кафедри забезпечують відповідний належний рівень компетентностей студентів, уміють створити атмосферу співпраці в освітньому процесі, уміння застосовувати в практичній діяльності широкий набір методів, прийомів і засобів навчання із розвитку пізнавальної активності студентів, створити умови для самостійної підготовки.

У трьох навчальних аудиторіях, які належать кафедрі, викладачами створені сучасні комплекси методичного забезпечення викладання суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладачі постійно обмінюються досвідом роботи для збагачення та урізноманітнення власної діяльності, проводять відкриті заняття, у ході яких демонструють впровадження різноманітних інноваційних технологій навчання.

Традиційними для викладачів кафедри стали підготовка і проведення науково-теоретичних конференцій, усних журналів, студентських олімпіад, відзначення ювілейних дат знакових особистостей української історії.

Виховати у студентів почуття власної гідності, активну громадянську позицію, чесність, порядність і наполегливість у досягненні мети – ось головне в роботі викладача.

Наші викладачі

lys1

ЛИСИЙ АНАТОЛІЙ КОНОНОВИЧ

Кандидат історичних наук, доцент; завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Ужгородський державний університет. Ступінь вищої освіти – історик, викладач історії і суспільствознавства, 1969 р.
Кандидат історичних наук з 1984 р. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка зі спеціальності 07.00.01 – історія КПРС.

Професійна діяльність.
1975 - 1978рр. – викладач кафедри історії КПРС Вінницького державного політехнічного інституту.
1978 – 1984рр. – асистент кафедри історії КПРС Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.
1984 - 1990рр. – старший викладач кафедри історії КПРС Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського.
1990 - 2012рр. – доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
2012 - 2017рр. – викладач суспільних наук Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського.
2017 - 2018рр. – викладач суспільно-гуманітарних наук Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2018р. - дотепер – завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 46 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 37 років, у даному навчальному закладі – 3 роки.

Наукова робота. Автор понад 250 праць.
Нариси історії Подільсько-Брацлавської єпархії (1795-1995). – Вінниця, 1995. – 200 с.
Нариси історії Гніванського костьолу (1906-1996). – Вінниця, 1996. – 100 с.
Нариси історії Мурафського костьолу (1625-2000). – Вінниця, 2000. – 175 с.

Коло наукових інтересів. Краєзнавство

Нагороди, почесні звання. Почесний краєзнавець України, відмінник освіти України.

Педагогічне кредо: «Знання через цікавість».


may

МАЙДАНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук, викладач суспільних дисциплін

Освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1994 рік.
Спеціальність: «Історія». Кваліфікація: «Історик, викладач історії».

Загальний стаж педагогічної діяльності – 21 рік, зокрема у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – 16 років.

Параметри наукового дослідження. Кандидатська дисертація «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі», 13.00.04 – теорiя i методика професiйної освiти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017 рік.

Наукова робота. Навчально-методичні посібники:

 1. Основи формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи.
 2. Основи соціально-правового захисту особистості.
 3. Основи економічних знань.
 4. Курсові роботи з методики навчання освітньої галузі «Суспільствознавство». Методичні рекомендації.

Автор понад двадцяти наукових статей. Серед них:

 1. Майданик О. В. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій / О. В. Майданик // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. № 2 (88).
 2. Майданик О. В. Вибір принципів і методів формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи / О. В. Майданик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: Збірник наукових праць. – Мукачево, 2016. – Випуск 2/
 3. Майданик Е. В. Реализация современных методологических подходов в процессе формирования гражданской компетентности будущего учителя начальной школы / Е. В. Майданик // Годишник. – Стара Загора : Такийский университет. Педагогический факультет, 2016. – Том 13.

  Публікація в закордонному виданні.
 4. Майданик О. В. Змістовий аспект поняття «громадянська компетентність» вчителя початкової школи / О. В. Майданик // Науковий огляд – К. : 2016. – Випуск 7 (28).
 5. Майданик О. В. Особливості формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі / О. В.  Майданик // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика. Збірник науково-методичних праць. – Житомир, 2017. – Ч. 1.
 6. Майданик Е. В Теоретические аспекты проблемы формирования гражданской компетентности будущих учителей начальной школы / Е. В. Майданик // Social Studies: Theory and Practice. 2017. Vol. 2. № 1
 7. Майданик Олена. Діагностичний інструментарій формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі / Олена Майданик, Тетяна Грітченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 58.
 8. Майданик О. В. Інноваційне навчання в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти / О. В. Майданик, Т. Я. Грітченко // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – Київ, 2019. – Випуск 58.

Коло наукових інтересів. Історіографія історії України, громадянська освіта, формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах Нової української школи, сучасний розвиток науково-педагогічних досліджень.

Педагогічне кредо. Відкрити в кожному студентові душу творця, дати йому змогу розквітнути і пробудитися.


kotyk2

КОТИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат історичних наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: 1985 - 1989рр. – Вінницьке педагогічне училище, вчитель початкових класів, диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.
1989 - 1994рр. – Вінницький педагогічний інститут імені  Михайла Коцюбинського, історичний факультет, вчитель історії та правознавства, диплом спеціаліста з відзнакою.
2002 - 2003рр. – Вінницький інститут регіональної економіки та управління, кваліфікація «бухгалтер-економіст», диплом спеціаліста.
25.02.2015 р. захистив у Черкаському національному університеті кандидатську дисертацію на тему «Становлення та діяльність податкових органів УСРР у період непу (1921-1928 рр.): історичний аспект».

Професійна діяльність.
1994-1997 рр. – викладач історії у Вінницькому ПТУ № 3.
2002-2003 рр. – бухгалтер та податковий інспектор Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції.
2004-2018 рр. – викладач на кафедрах економічної теорії та історії України і філософії у Вінницькому національному аграрному університеті.
2018 рік – дотепер – викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 22 роки. У вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 15 років.

Наукова робота. Автор понад 25 наукових публікацій, 30 методичних розробок, двох монографій.
Котик Ю.В., Корновенко С.В. Становлення та діяльність податкових органів УСРР у період непу (1921 – 1928 рр.): [монографія]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2016. – 216 с.

Коло наукових інтересів. Дослідження теми «Податкова система УРСР».

Нагороди, почесні звання. КМС СРСР з плавання, багаторазовий призер та чемпіон змагань серед ветеранів спорту з волейболу та плавання.

Педагогічне кредо: «Сила особистого прикладу».


lysak2ЛИСАК ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Кандидат філософських наук, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Богуславське педагогічне училище ім. І.С. Нечуя-Левицького. Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Вчитель початкових класів», кваліфікація «Вчитель початкових класів та організатор спортивних секцій і клубів», 1994 р.
Київський університет імені Тараса Шевченка. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Філософія», кваліфікація «Філософ, викладач філософських дисциплін», 1999 р.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист», 2006 р.
Кандидат філософських наук із 2018 року. Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 27.053.05 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії».

Професійна діяльність:
1993 - 1994рр. – вчитель біології 6-9 класів Москаленківської неповної середньої школи.
1996 - 1997рр. – викладач основ ринкової економіки ПТУ № 28 міста Київ.
1997 - 1998рр. – спеціаліст першої категорії управління справами Українського об’єднання із забезпечення нафтою і нафтопродуктами «Укрнафтопродукт».
1998 - 2002рр. – спеціаліст першої категорії управління справами Акціонерної холдингової компанії «Укрнафтопродукт».
2002 - 2003рр. – викладач юридичних дисциплін Богуславського педагогічного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.
2003 - 2004рр. – головний спеціаліст Богуславського районного управління юстиції.
2004 - 2005рр. – викладач юридичних дисциплін Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.
2006 - 2012рр. – викладач філософії та правознавства Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2012 - 2015рр. – аспірант кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
2016р. – дотепер – викладач суспільних дисциплін кафедри суспільно-гуманітарних наук КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
2018 рік – захист кандидатської дисертації з теми «Проблема ненасилля у контексті модернізації сучасного українського суспільства».

Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років, у даному навчальному закладі – 13 років.

Коло наукових інтересів: Соціальна філософія, філософія людини.

Педагогічне кредо: «Людьми не народжуються, а виховуються». ( Еразм Роттердамський).

Життєве кредо: «Коли не можу нічим любій Вітчизні прислужитися, в кожному разі з усієї сили намагатимуся нікому ні в чому не шкодити».
(Г.С. Сковорода)


gresko2ГРЕСЬКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Кваліфікація «Вчитель історії, суспільствознавства та правознавства». Закінчив Вінницький педагогічний інститут імені М,Островського, 1990 р.

Професійна діяльність:
1991 - 1996рр. – вчитель історії та суспільствознавства ЗОШ №32 м. Вінниці.
1997 - 1998рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №14 м. Вінниці.
1999 - 2011рр. – директор ЗОШ №31 м. Вінниці.
2011 - 2014 рр. – методист ВГПК.
2014 - 2019рр. – керівник підрозділу з працевлаштування студентів та охорони праці Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 29 років, в даному навчальному закладі – 8 років.

Наукова робота. Автор понад 10 праць, серед них – навчально-методичні посібники «Атестація викладача в сучасних освітніх умовах», методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії», методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи філософських знань», «Термінологічний словник з економічної теорії», «Термінологічний словник з філософських знань», наукова стаття «Методи, форми і засоби викладання філософії у вищому навчальному закладі І- ІІ рівня акредитації» (надрукована у« Віснику науково-методичних досліджень» ВГПК, випуск 1, 2015 рік.
Наукова стаття «Церковний літопис Оратова», надрукована у «Віснику науково-методичних досліджень» ВГПК, випуск 3, 2018 рік.

Нагороди, почесні звання: Відзнака благословення за труди на благо церкви, Орден Червоної Зірки, медалі.

Коло наукових інтересів: Виховання заходами військово-патріотичних та національних ідей студентів коледжу.

Педагогічне кредо: «Собака гавкає, а караван йде» (Афганське прислів’я).


maz

МАЗУРКЕВИЧ ВІРА ВАСИЛІВНА

Викладач суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчителя історії і суспільствознавства», 1986 рік.

Професійна діяльність. 1986 рік – дотепер – викладач суспільних дисциплін Вінницького педагогічного училища, згодом коледжу.
З 1993 року по 2018 р. – голова циклової комісії викладачів суспільно-економічних дисциплін.

Загальний стаж педагогічної роботи – 34 роки, у даному навчальному закладі – 33 роки.

Наукова робота. Укладач навчально-методичних посібників:
«Методичні рекомендації до семінарських занять і до самостійної роботи з політології», 2015 р.;
«Практичні заняття з історії України», 2018 р.;
«Засоби діагностики знань з економічної теорії», 2019 р.
Стаття «Складові успіху сучасного вчителя» // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Випуск 4, 2013 р.

Коло наукових інтересів. Формування історичної компетентності, активної громадянської і соціальної позиції майбутніх фахівців в умовах коледжу.

Нагороди, почесні звання. Відмінник освіти України. Нагороджена знаком «А. С. Макаренка». Грамоти Міністерства освіти України. Нагрудний знак Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу «За заслуги» ІІ ступеня, 2011 р.

Грамоти: Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, 2016 р.; Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2018 р.; Вінницька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, 2018 р.
Подяка Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Вінницької області, 2016 р. Подяка Жмеринської державної адміністрації Жмеринської районної ради, 2018 р.

Педагогічне кредо.
Щоб бути хорошим вчителем,
потрібно любити те, що викладаєш
і тих кому викладаєш.


samСАМОЄНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Викладач всесвітньої історії, етики, естетики.

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, історичний факультет, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчителя історії і суспільствознавства», 1981 р.

Професійна діяльність. 15.08.1981 р. – дотепер – викладач історії і суспільствознавства Вінницького педагогічного училища, згодом КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Загальний стаж педагогічної роботи – 38 років.

Наукова робота. Автор навчальних програм з навчальних дисциплін «Етика», «Естетика», «Народознавство», «Методика викладання і навчання народознавства», «Історія української культури». Виступи на Всеукраїнських наукових конференціях (наявні збірки матеріалів наукових конференцій та програми роботи конференцій):
1. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Народна культура Поділля в контексті національного виховання», 2004 р.
2. Виступ на ХХV Всеукраїнській краєзнавчій конференції 11-12 жовтня 2013 р. «Вінниччина: минуле та сьогодення».
3. Виступ на ХХХ Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Вінниччина: минуле та сьогодення», 27 вересня 2019 р.
Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Методичний супровід професійної діяльності викладача суспільних дисциплін в умовах модернізаційних змін в освіті», 8 лютого 2018 р.

Коло наукових інтересів. Видатні особистості світової науки і культури, які уславили Поділля. У 2014 році випущено збірку матеріалів на цю тему (для студентів та викладачів педагогічного коледжу).

Організаційна діяльність. Була керівником гуртка з народознавства, готувала студентів до участі в конкурсах наукових студентських робіт з історії – 1985 р. – І місце.

Нагороди, почесні звання.

 1. Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 29.08.2003 р.
 2. Почесна грамота Виконкому Староміської районної ради, 06.10.2006 р.
 3. Подяка Вінницької міської ради, 29.09.2011 р.
 4. Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, 29.04.2014 р.
 5. Грамота адміністрації педагогічного коледжу, 2010 р.
 6. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 2015 р.
 7. Грамота Міністерства освіти і науки України, 2005, 2010 рр.
 8. Відмінник освіти України, 2004 р.

Педагогічне кредо. Як і улюблений мною педагог В. О. Сухомлинський, я «Серце віддаю дітям».


yat

ЯЦИШИНА ГАЛИНА ЯКИМІВНА

Викладач суспільних дисциплін

Досвідчений викладач з 50-річним педагогічним стажем.

Освіта: закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства» (1975 р.).

Професійна діяльність. Досвідчений викладач з 50-річним педагогічним стажем.

Коло наукових інтересів. Використання інтерактивних технологій на заняттях з правознавства.

Нагороди, почесні звання. Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Педагогічне кредо. «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

 

 

 

 


osad2

ОСАДЧУК АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА

Викладач суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Вінницьке педагогічне училище (1992 р), кваліфікація «вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;
Київський університет ринкових відносин (2011 р.), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Професійна діяльність. 1987р. - дотепер – працює в коледжі.
З 2017 року – викладач юридичних дисциплін.

Педагогічне кредо. «Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі».

 

 

 

 


plot2

ПЛОТИЦЬКА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Магістр права, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія».
Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права». Диплом виданий 17 червня 2015 року.

Професійна діяльність. З 2015 року працюю викладачем правових дисциплін.
Окрім викладацької діяльності, обіймаю посаду юрисконсульта коледжу.
Загальний стаж педагогічної роботи – 3 роки.

Педагогічне кредо. «Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить».

 

 

 

 


roРОКІЦЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Викладач історії та правознавства, магістр педагогічної освіти.
Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація – «Вчитель історії і правознавства», 2008 р.
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2011 р.

Загальний стаж педагогічної діяльності – 10 років, у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» – 10 років.

Наукова робота Автор навчально-методичних посібників: «Самостійна робота в ході вивчення тем правознавства, «Виховання громадянськості студентів педагогічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін», «Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з історії України», «Практичні заняття з основ правознавства», «Методичні рекомендації до самостійної роботи з історії України», «Практичні заняття з предмета «Мистецтво», «Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Мистецтво», «Використання краєзнавчого матеріалу на занятті з історії України».

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми історичної, краєзнавчої та правової освіти; дослідження громадянської освіти та мистецтва, патріотичного, морального виховання; формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі навчання суспільних дисциплін, використання особистісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; пошукова діяльність при підготовці проектів у процесі навчання суспільних дисциплін.

Педагогічне кредо: «Те, для чого відкрите серце, не може скласти таємниці для розуму». 


rub2РУБАН ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Гуманітарна Академія Збройних Сил (м. Москва).
Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Військово-педагогічна», кваліфікація «соціальний працівник, педагог»,1993 р.

Професійна діяльність. 1980-2008 р.р. – військова служба у Збройних Силах України та колишнього СРСР.
2002 -2004 р.р. – викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна».
2010 -2012 р.р. – директор школи політичного лідерства соціально-економічного інституту відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна»; керівник підрозділу дистанційного навчання ВМУРоЛ «Україна».
2012-2016р.р. – виконавчий директор Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми формування у студентів коледжу компетентностей, що включають знання суспільно-політичних процесів, їх критичне осмислення, вивчення таких понять, як демократія, права людини, верховенство права, толерантність тощо.
Як наслідок – глибоке усвідомлення студентами – громадянами України таких демократичних цінностей, як свобода, рівність, відповідальність і соціальна згуртованість; розуміння в майбутньому своєї ролі у школі, територіальній громаді та усвідомлення активної участі в їхньому житті та діяльності, і не тільки.

Організаційна діяльність. Під час роботи у Вінницькій обласній Асоціації органів місцевого самоврядування за підтримки Корпусу миру США в Україні реалізував два грантові проекти:
- проект «Вінниччина волонтерська» – волонтерський збір 50 учнів 10-х класів Вінницької області з навчання написання проектів для сільських територіальних громад (серпень 2013 р.; кошторис – 40 тис.грн.);
- проект «Молодь - проти СНІДУ» – футбольний турнір десяти юнацьких футбольних команд Вінницької області (червень 2013 р.; кошторис – 80 тис.грн.);
- організував та провів Конкурс Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування «Вінниччина – регіон успішних людей» у 14-ти номінаціях працівників органів місцевого самоврядування області (березень-серпень 2015 р);
- 2012р.- 2016 р. – засновник та головний редактор часопису Асоціації - бюлетеня «Вісник Вінницького самоврядування». За цей період було видано та направлено сільським, селищним, міським та районним радам 14 номерів цього часопису з загальним накладом 14 тис. примірників.

Нагороди, почесні звання.
- відзнака Міністра Оборони України «ЗНАК ПОШАНИ» – за вагомий внесок у розвиток культурно-освітньої роботи у Повітряних Силах Збройних Сил України і з нагоди Дня працівника культури України; наказ Міністра оборони України від 16.03.2007р. №279.
- відзнака Міністра Оборони України «Ветеран військової служби», наказ Міністра оборони України від 17.02.2006 р. №55.
- Грамоти та подяки від Голови обласної державної адміністрації, Голови обласної Ради, Вінницького міського Голови, Міністра Оборони України, Командувачів Військово-Повітряних Сил та Повітряних Сил Збройних Сил України.

Громадська діяльність.
- Голова Ради офіцерських зборів Командування Повітряних Сил Збройних Сил України ( 2005 р.-2008 р.);
- депутат Вінницької міської ради (2006р.-2010 р.).
- депутат Вінницької обласної Ради (2010р.-2015 р).

Педагогічне кредо: «Мудрий не все каже, що знає, а дурень – не все знає, що каже».


stas

СТАСЕНКО АННА МИХАЙЛІВНА

Магістр педагогічної освіти, викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію «Викладач історії, вчитель правознавства», 2009 р.
Випускниця Школи кадрового резерву, 2009 р.

Професійна діяльність. 2009 рік – дотепер працює в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Загальний стаж педагогічної роботи – 5 років.

Наукова робота. Статті: «Вінниця та її околиці над Бугом: історія заселення – часи долітописні» // Річка Рось в історії Східного Поділля та України. Матеріали конференції. – Вінниця: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – С. 103-108.
«Створення та роль Генерального Секретаріату Української Центральної Ради у державотворенні України в 1917 р.» // Українська революція: погляд через сто років. Матеріали конференції. – Вінниця – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – С. 12-17.
«Діяльність волосних правлінь Подільської губернії мовою документів господарсько-фінансового характеру» // Збірник матеріалів V науково-практичної конференції: Моя Україна: історія та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Зб. наук. пр. Випуск №3. Вінниця, 2019. – С. 133-138.

Коло наукових інтересів. Історія Поділля.
Формування краєзнавчої компетентності, активної громадянської позиції майбутніх фахівців в умовах коледжу.

Педагогічне кредо: «Лише знаючи минуле і сучасне свого народу, можна дбати про його майбутнє».


Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Про кафедру

Посередній учитель розповідає.
Хороший вчитель пояснює.
Чудовий вчитель показує.
Геніальний вчитель надихає.

kafedra

Кафедра теорії і методики фізичного виховання складається з кваліфікованих викладачів, більшість з яких мають досвід педагогічної роботи у вищих навчальних закладах. Нині на кафедрі працює 7 викладачів.
Серед них:

 • Присяжнюк Д. С. – завідуючий кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент, автор 22 науково-методичних посібників, у тому числі 5 із яких з грифом Міністерства освіти і науки України.
 • Паламарчук Ю. Г. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України Міжнародного класу, чемпіонка Європи 2014 року, автор 25 науково-методичних і наукових статей, співавтор навчального посібника з дзюдо.
 • Бистрицький О. С. – викладач вищої категорії, магістр, автор 4 методичних рекомендацій і 12 науково-методичних статей.
 • Мельник Є. М. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр;
 • Турлюк В. В. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр, аспірантка Вінницького педагогічного університету.
 • Царик А. П. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр.

Викладачі кафедри працюють над втіленням у життя проекту «Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі» та над збагаченням професійного та особистісного досвіду: беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, регіональних засідань на рівні міста та області; постійно друкуються в фахових та професійних періодичних виданнях; є учасниками змагань з різних видів спорту. Коледж є кращих серед спортивних колективів І-ІІ рівнів акредитації.

Склад кафедри

СКЛАД КАФЕДРИ


prisizhnuk

ПРИСЯЖНЮК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Освіта вища: Закінчив факультет фізичного виховання Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського, перший випуск (1960 р.).

Автор понад 200 науково-методичних праць. Серед них 22 посібники з теорії і методики викладання легкої атлетики у школах, середніх і вищих навчальних закладах, в тому числі 5 з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме: «Загально-підготовчі, спеціальні і підвідні вправи у легкій атлетиці» (2002 р.), «Фізична культура. Легка атлетика у школі: 1-12 класи» (2006 р.), «Легка атлетика. 1-12 класи» (2008 р.), «Засоби навчання у легкій атлетиці» (2010 р.), «Сучасний погляд на підготовку бігуна» (2013 р.).

Основний науковий напрям дослідження: історія, методика навчання і тренування у легкій атлетиці.

Життєве кредо: учитись все життя


bystrytskiyБИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: магістр педагогіки, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 23 роки.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 1999 рік. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2012 рік.

Досвід професійної діяльності. 10 років працював вчителем фізичної культури в загальноосвітній школі. З 2002 року працюю в Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі викладачем фізичної культури та спортивних дисциплін.
Забезпечую викладання фізичної культури, теорії і методики фізичного виховання школярів, методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Приймаю активну участь у роботі методичного об’єднання викладачів фізичної культури міста та області. Передаю свій педагогічний досвід колегам шляхом проведення відкритих занять, так у 2015 році взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції у м. Луцьк на тему: «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах життя». Написав ряд методичних розробок: «Фізична культура в спеціальних медичних групах» (2012 р.), «Шляхи покращення самостійної роботи студентів на відділенні фізичного виховання» (2014 р.), «Робочий зошит з теорії і методики фізичного виховання» (2015 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесні грамоти Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Почесні грамоти Управління освіти міської Ради.

Життєве кредо. «Мети досягає той, хто її прагне».

Професійне кредо. «Де є бажання, знайдеться й шлях».


melnik

МЕЛЬНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: викладач II категорії.

Стаж роботи: 3 роки.

Освіта: вища, закінчив у 2013 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Спорт» та здобув кваліфікацію магістр олімпійського і професійного спорту. Викладача фізичного виховання.

Досвід професійної діяльності: В 2013 році почав працювати викладачем фізичного виховання у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі, де і працюю на даний час викладачем фізичної культури, теорії і методики секційної та клубної роботи, теорії і методики викладання футболу, теорії і методики викладання настільного тенісу, тренером збірної команди з міні-футболу.

Сфера професійних інтересів: Забезпечую професійну підготовку жіночої команди з міні-футболу, для участі у змаганнях різного рівня. Працюю над удосконаленням та організацією навчально-виховного процесу на основі індивідуального підходу. Виховую стійкий інтерес до щоденних занять фізичною культурою та спортом.

Життєве кредо: «Дій так, щоб своїми вчинками не зганьбити честь батьків».

Професійне кредо: «Учитель не той хто вчить, а той у кого вчаться».


palamarchukПАЛАМАРЧУК ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Стаж роботи: 5 років.

Освіта: у 2008 році закінчила Інститут фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та отримала диплом магістра за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».

З 2009 до 2012 р. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, після закінчення якої успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт.

Досвід професійної діяльності: З листопада 2012 року до вересня 2016 року працювала викладачем фізичної культури у Вінницькому державно педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. З вересня 2016 року і до сьогодні працює викладачем фізичної культури та окремих спортивних дисциплін на відділенні фізичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін: фізична культура, фізіологічні основи фізичного виховання та спорту, теорія і методика фізичного виховання у спецмедгрупах, ЛФК з основами масажу.

Сфера наукових інтересів: Здійснення досліджень у сфері спортивних єдиноборств. Має близько 25 публікацій.

Відзнаки і нагороди: Нагороджена: дипломом управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного рівня; грамотами виконавчого комітету Вінницької міської ради за зайняті І та ІІ місце на Чемпіонаті Європи з сумо, популяризацію фізичної культури і спорту, високі спортивні досягнення та активну життєву позицію.

Професійне кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!»

Життєве кредо: «Ідеал у самому собі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в собі. Твій стан – це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал».


turlukТУРЛЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 2 роки.

Освіта:

 • 2011 рік – Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж за спеціальністю «Фізичне виховання», молодший спеціаліст;
 • 2013 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з спеціальністю «Фізичне виховання»;
 • 2014 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Фізичне виховання».

Досвід професійної діяльності. З вересня 2014 року – викладач циклової комісії фізичного виховання та спортивних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання легкої атлетики з методикою викладання, рухливих ігор з методикою викладання, плавання з методикою викладання, підвищення спортивної майстерності та фізичної культури.

Сфера професійних. Спеціальна фізична підготовка бігунів на середні дистанції на основі біохімічного аналізу.

Педагогічне кредо. Все залежить тільки від вас.


mashЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Стаж роботи: 4 роки.

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної культури та здоров’я людини. Магістр фізичного виховання 2012 р.

Досвід професійної діяльності. З 2012 року працюю викладачем фізичної культури, історії фізичної культури, вступу до спеціальності та методики викладання гімнастики у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Є керівником гуртка з легкої атлетики.

Сфера професійних інтересів. Вся робота спрямована на якісну підготовку майбутніх спеціалістів. Метою фахової діяльності викладача є формування стійкої мотивації до вивчення предметів. Вмію активізувати пізнавальну діяльність студентів, підбираю цікавий матеріал, широко застосовую новітні технології. Постійно вдосконалюю свій професійний рівень та педагогічну майстерність, на високому рівні володію сучасними освітніми та інноваційними технологіями, методичними прийомами.

Методичні надбання: «Планування навчальної роботи та організація занять з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (2014р.).

Є учасником обласного методичного об'єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р. а. («Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді» 2014р. смт. Чернятин).

Значну увагу приділяю роботі з обдарованими студентами. Підтвердженням цього є зайняті призові місця в м. Вінниця серед студентів ВНЗ І-II р. а.: І місце з легкоатлетичної естафети: І місце з легкоатлетичного кросу; І місце з легкої атлетики.

Відзнаки та нагороди: Грамоти Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту.

Педагогічне кредо: «Той хто мало знає, і навчити зможе мало...».

Життєве кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою».


samoylov

САМОЙЛОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи: загальний - 10 років.

Освіта. У 2011 році закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Отримав диплом бакалавра. Спеціальність: 0102 «Фізичне виховання», професійна кваліфікація: «Вчитель фізичної культури».

У 2012 році закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Отримав диплом магістра. Спеціальність: 8.01020101 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини», професійна кваліфікація: «Викладач фізичної культури».

У 2016 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність 13.00.07: «Теорія і методика виховання». 14.02.2017 року захистив дисертацію за спеціальністю «Теорія і методика виховання», тема «Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи». Здобув науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук».

У 2017 році закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Отримав диплом бакалавра біології. Спеціальність: 6.040102 «Біологія», професійна кваліфікація: «Вчитель біології».

У 2017 році закінчив повний курс військової підготовки Вінницького національного аграрного університету. Військова спеціальність за програмою підготовки офіцера запасу: 850500 «Правовиховна робота», військове звання: «Молодший лейтенант».

Досвід професійної діяльності. З вересня 2018 року працює старшим викладачем фізичної культури та окремих спортивних дисциплін на кафедрі теорії та методики фізичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Організація і методика масової фізичної культури», «Основи наукових досліджень», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Плавання з методикою викладання».

Сфера професійних інтересів. Веде наукову діяльність. Загальна кількість наукових друкованих праць – 35. Спектр наукових уподобань: здоров’я людини, теорія і методика плавання, історичні аспекти виховання і самовиховання, розвиток людини в історичному процесі. Перспективний науковий проект: створення наукових статей щодо особливостей роботи молодого педагога.

Відзнаки і нагороди. Неодноразово нагороджений за перемоги у спортивних змаганнях м. Вінниці, Вінницької області з плавання, кульової стрільби.

Життєве кредо: Ніщо так людину не вчить, як досвід.

Професійне кредо: Тільки живий приклад виховує дитину, а не слова, навіть найкращі, але не підтверджені ділом (А. Макаренко).


КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Посередній учитель розповідає.
Хороший вчитель пояснює.
Чудовий вчитель показує.
Геніальний вчитель надихає.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання складається з кваліфікованих викладачів, більшість з яких мають досвід педагогічної роботи у вищих навчальних закладах. Нині на кафедрі працює 7 викладачів.
Серед них:

 • Присяжнюк Д. С. – завідуючий кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент, автор 22 науково-методичних посібників, у тому числі 5 із яких з грифом Міністерства освіти і науки України.
 • Паламарчук Ю. Г. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України Міжнародного класу, чемпіонка Європи 2014 року, автор 25 науково-методичних і наукових статей, співавтор навчального посібника з дзюдо.
 • Бородій Д. С. – завідувач відділення фізичного виховання, викладач вищої категорії, викладач-методист. Відмінник освіти України, майстер спорту СРСР, Заслужений тренер України, нагороджений знаком «Антон Макаренко»;
 • Бистрицький О. С. – викладач вищої категорії, магістр, автор 4 методичних рекомендацій і 12 науково-методичних статей.
 • Мельник Є. М. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр;
 • Турлюк В. В. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр, аспірантка Вінницького педагогічного університету.
 • Царик А. П. – спеціаліст, викладач II категорії, магістр.

Викладачі кафедри працюють над втіленням у життя проекту «Формування здорового способу життя у молодіжному середовищі» та над збагаченням професійного та особистісного досвіду: беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, регіональних засідань на рівні міста та області; постійно друкуються в фахових та професійних періодичних виданнях; є учасниками змагань з різних видів спорту. Коледж є кращих серед спортивних колективів І-ІІ рівнів акредитації.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про кафедру

Про кафедру

Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що потребує капіталовкладень, – тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок…
(Я. Корчак).

kaf fah metod tehn doshk osvityКафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році на чолі із завідувачем кафедри – Слободинською Т.С., доктором філологічних наук, професором.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна ocвітa», а саме:

 • За освітнім ступенем «Бакалавр» (на базі 11 класів), кваліфікація: «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку, вихователь-методист»;
 • За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», кваліфікація: «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку», додаткові кваліфікації : «Вихователь логопедичних груп».

З 2018 року кафедра входить до складу факультету дошкільної освіти та музичного мистецтв.

Сьогодні кафедра працює у такому складі: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Л.А. Кобзаренко; декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, доктор філологічних наук, професор Т.С. Слободинська; методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Т.В. Руда; заступник декана з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти Т.Л. Федчишина; кандидат психологічних наук, доцент Чорноусенко Н. С.; спеціаліст вищої категорії, старший викладач, магістр освіти О.В. Тарашевська; спеціаліст другої категорії, магістр освіти М.П. Сорочан; спеціаліст першої категорії, магістр освіти Л.П.Токар; спеціаліст першої категорії, магістр освіти І.В. Цісар; спеціаліст, магістр освіти В. В.Бойко.

Наукова та навчально-методична діяльність колективу кафедри є невід’ємною складовою освітнього процесу, характеризується багатовекторністю та активним впровадженням сучасної педагогічної інноватики. Свідченням тому є досить актуальні на сьогодні проблеми, над якими працює кафедра : «Методи інноваційного та розвивального навчання на основі використання перспективних інформаційних технологій», «Багатовекторність та інноватика сучасного дошкілля».

Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, зокрема: Регіональна (не)конференція магістральний міні-EdCamp Stryzhavka за темою: «Як навчати покоління Z» (смт. Стрижавка, 26.01.2019). Перші обласні педагогічні читання з Гуманної педагогіки на тему: «Гуманна педагогіка в сучасному освітньому просторі» (м. Вінниця, 27.10.2019), III Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму (м. Кам’янець-Подільський, 19.04.2019), Науково-практична конференція «Проблеми реформування педагогічної науки та освіти» (м. Ужгород, 15.02.2019) та інші.

Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, семінарах-практикумах, викладачі нарощують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал.

Викладачі кафедри – високоосвічені фахівці, які мають наукові ступені кандидата та доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

Крім того, в досягненні високого результату виховної педагогічної діяльності відіграє професійна самосвідомість педагога та сформованість індивідуального стилю діяльності, педагогічної майстерності.

Кафедра забезпечує викладання спектру актуальних для підготовки сучасного вихователя закладу дошкільної освіти дисциплін: «Дошкільна лінгводидактика», «Психологія дитячої творчості», «Педагогічна творчість», «Сімейна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія гувернерства в Україні», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Логопедія», «Основи дефектології та логопедії», «Дитинознавство», «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Основи природознавства», «Психологія мовлення», «Педагогіка дошкільна», «Методика музичного виховання», «Методика розвитку мовлення», «Основи природознавства з методикою», «Методичні основи роботи» та ін. для всіх освітніх рівнів на відділеннях денної і заочної форми навчання.

Також викладачі кафедри є методистами з педагогічної практики здобувачів освіти, що є важливою ланкою професійної підготовки студентів, ключовим моментом для формування фахової компетенції майбутнього педагога закладів дошкільної освіти.

Усі вищезазначені аспекти є основою діяльності викладачів кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Не просто працювати педагогом, викладачем в сучасному складному і суперечливому світі. Педагог – одна з найвідповідальніших професій. Саме на плечі вихователів та вчителів покладене завдання творити внутрішній духовний світ юних особистостей.

Тому навчання спрямоване на поступове цілеспрямоване формування майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста - особистості з високою професійною компетентністю, відкритим мисленням та загальною культурою, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін, що відбуваються в суспільстві, особистості творчої, з нестандартним мисленням, з широким кругозором.

А якщо мета визначена, то успіх її досягнення в значній мірі залежить від дружної, злагодженої роботи викладачів. Такою є кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Наші викладачі

Наші викладачі

КОБЗАРЕНКО  ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта: Вінницьке педагогічне училище – молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі», 1997 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – повна вища освіта, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики в початкових класах», 2004 р.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогічних дисциплін», 2005 р.

Кандидат педагогічних наук із 2016 року. Кандидатську дисертацію захистила в спеціалізованій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності – теорія і методика виховання.

Професійна діяльність:

 • 2004 – 2006 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2006 р. – викладач музично-педагогічних дисциплін з методикою викладання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014 - 2016 рр. – аспірант інституту проблем виховання НАПН України.підготовка переможця IX Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «Фортепіано», «Бронзовий диплом» (м. Ніжин, 2010 р.)
 • 2016 рік − захист кандидатської дисертації з теми «Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки».
 • 2018 р. − завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

  Загальний стаж педагогічної роботи – 14 років. 

Наукова робота. Автор понад 27 праць, серед них – 9 статей у провiдних фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України; 12 статей у матеріалах Мiжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, 1 стаття в наукових електронних фахових виданнях, що включено до Мiжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, збірка усної народної творчості «Скарбниця мудрості душі народу подільського краю», навчально-методичні посібники «Теоретичні основи використання інтерактивних технологій навчання на уроці музичного мистецтва в загальноосвітній школі», «Теоретико-педагогічні аспекти використання методу проектів на уроці музичного мистецтва», «Естетичне виховання дошкільника засобами музичного мистецтва», «Морально-ціннісне виховання студентської молоді засобами етнопедагогіки як педагогічна проблема», «Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання», спецкурсiв «Основи етнології» i «Основи фольклористики». Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти, дослідження ґенези та здобутків наукових шкіл у галузі музичної дошкільної освіти, батьківська гіперопіка дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема, дитинство як соціально-педагогічне явище.

Організаційна діяльність. Член громадської організації «Академія розвитку особистості».

Нагороди, почесні звання.

 • Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).
 • Грамота адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2008 р.).
 • Грамота Управління освіти і  науки Вінницької облдержадміністрації (2009 р.).
 • Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).
 • Подяка директора Вінницького технічного коледжу за проведення тренінгу на тему: «Інтерактивні методи навчання як умови успішної суб’єкт-суб’єктної комунікації» (2016р.).
 • Диплом Лауреата науково-педагогічної асамблеї «Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» (2018 р.).

Педагогічне кредо:
«Щоб бути гарним вихователем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кого виховуєш».
(В. Ключевський)


slobod2

СЛОБОДИНСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА

Доктор філологічних наук, професор

Освіта: Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Виховання в дошкільних закладах», 1977 - 1981 роки.

Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Вчитель української мови та літератури», 1981-1985 роки.

Навчання в аспірантурі при кафедрі української мови Київського педагогічного інституту ім. М. Горького, 1990-1993 роки.

Навчання в докторантурі при кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2004-2007 роки.

Професійна діяльність:

 • 1985-1988 роки – викладач української мови та літератури і методики викладання української мови в Олександрійському педагогічному училищі.
 • 1988-2016 роки – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
 • Захист кандидатської дисертації на тему: «Функціональна взаємодія підрядних означальних речень та відокремлених атрибутивних зворотів в українській мові», Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, 1993 рік.
 • Захист докторської дисертації на тему: «Функціонально-семантична категорія таксису в українській мові», Інститут української мови НАН України, 2012 рік.
 • Професор кафедри української мови з 2015 року.
 • 2016 р. – дотепер – професор кафедри української філології, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний педагогічний стаж роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 28 років, у даному навчальному закладі – 3 роки.

Наукова робота. Автор понад 150 наукових праць. Із-поміж них – 2 монографії: «Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси» (2011 рік), «Категорія атрибутивності в українській мові: особливі аспекти функціональної взаємодії» (2014 рік).

Опубліковано посібники, як-от: «Історична морфологія української мови. Модульний курс», 2008; «Історична граматика української мови, 2013; «Морфологія української мови. Навчальний посібник, 2015.

Низку наукових статей опубліковано за кордоном (Республіка Польща, Німеччина, Австрія, Румунія, Республіка Білорусь та інші). Окремі з наукових розвідок: «Чотирирівнева модель поняття «повний зміст висловлення» (м. Вінниця), «Регламентування наукового дискурсу: вимоги до семантики та синтаксису тексту» (м. Черкаси), «Мова наукової теорії в концепції «трьох світів» К. Поппера» (м. Хмельницький), «Мова сучасної фундаментальної науки (загальна характеристика)» (м. Мюнхен), «Мовленнєве спілкування: від дошкільного дитинства до дорослого віку» (м. Умань), «Комунікативна дія як форма реалізації певної когнітивної програми» (м. Херсон), «Інтерпретація понять «система» і «мовна система» в просторі наукових знань» (м. Мелітополь), «Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої комунікації як функціональної системи» (м. Люблін), «Комунікативна компетентність вихователя як ознака найдосконалішого послуговування мовою» (м. Умань), «Загальнотеоретичні аспекти феномена «система» (м.Умань), «Наукові тексти як один із фрагментів мовленнєвої комунікації» (м. Бая Маре) тощо.

Керівництво кандидатськими дисертаціями, магістерськими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів. Лінгвістика, історія української літературної мови, старослов’янська мова, мова наукових текстів, теорія комунікації, психологія, інноваційні технології викладання навчальних дисциплін.

Організаційна діяльність. Голова вченої ради Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Голова вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Головний редактор «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

Голова експертної комісії Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Нагороди, почесні звання. Грамота Міністерства освіти і науки України (2002 рік).

Педагогічне кредо:
«Учитись важко, а учить – ще важче.
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти»
(М. Сингаївський).


chornous

ЧОРНОУСЕНКО  НАДІЯ  СЕРГІІВНА

Кандидат психологічних наук, доцент

Освіта: Закінчила: 
- Київську психотерапевтичну школу за напрямом «Психоаналіз»,
- Міжнародну школу «Психотерапія залежностей», м. Варшава;
- Центр соціально-психологічної реабілітації «Гештальт», м. Київ.

Професійна діяльність:

 • Працювала психологом  в Управлінні  виховної роботи штабу ВПС України, викладачем психології у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
 • У даний час – викладач психології  у коледжі. Проводить тренінг-семінари розвитку впевненої поведінки, ефективної комунікації, ефективного менеджменту, тайм-менеджменту, сімейної взаємодії.
 • Загальний педагогічний стаж роботи – 21 рік.

Коло наукових інтересів. Психологія управління, психологія сімейного життя, психологічна реабілітація дітей.

Педагогічне кредо: «Сенс життя – люби ближнього».


ruda

РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Методист коледжу. Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки.

Освіта. Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка», 1989 рік;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2010 рік.

Професійна діяльність. Досвід роботи викладача дошкільних психолого-педагогічних дисциплін вивчений, узагальнений та розповсюджений на сторінках українських видавництв у галузі освіти: газет «Освіта Вінниччини», 2015 -2016 р. р.; «Слово педагога», 2013 р., 2016 р.; Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», стаття «Екологія дитинства як ресурсний компонент освітньої діяльності дошкільного відділення коледжу», 2015 р.; фахове видання – журнал «Методист», стаття «Семінар-практикум для школи малодосвідчених, молодих спеціалістів», 2016 р.; Книжкова палата України імені Івана Федорова «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», стаття «Методична розробка: вимоги до її складання та оформлення; умови апробації», 2017 р. У даному закладі працює з 1979 року.

Педагогічний стаж – 40 років, стаж роботи на займаній посаді – понад 12 років.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі.

Нагороди, почесні звання. Нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України
«Відмінник освіти України», «Антон Макаренко», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Президії федерації профспілок Вінницької області, у 2016 році занесена до книги «Твої імена, Україно».

Педагогічне кредо: «Роби свою справу і пізнаєш самого себе».


fedchysh2ФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла  Коцюбинського, викладач психолого-педагогічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла  Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 1999 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Початкова освіта», 2001 р. Магістратура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2003 р.
Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини, спеціальність «Дошкільна освіта», 2012 р.

Професійна діяльність.

 • 2001 — 2006 рр. − вчитель початкових класів Комунального закладу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №13 Вінницької міської ради» (НВК «ДНЗ № 18»).
 • 2006 - 2018 рр. − завідувач дошкільного відділення Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • З 2018 рр. − викладач психолого-педагогічних дисциплін, заступник декана факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років,  у даному навчальному закладі – 13 років. 

Наукова робота.
Посібники.

 • 1. Федчишина Т. Л. Сімейна педагогіка: практикум, 2016 р.
 • 2. Федчишина Т. Л. Практичний порадник із сімейної педагогіки, 2017 р.
 • 3. Федчишина Т. Л. Цифровий майданчик як віртуальний простір для розвитку професійної компетентності майбутніх вихователів, 2018 р.
 • 4. Федчишина Т. Л. Гаджети і девайси для дітей передшкільного віку. Вінниця, 2019. 100 с.
 • 5. Федчишина Т. Л. Технології роботи сімейного вихователя, 2019 р.

Публікації в зарубіжних наукових періодичних виданнях.
Педагогічні можливості використання ІКТ у фаховій підготовці вихователів дошкільних навчальних закладів у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі Science. Pedagogi # 9. Познань, 2018. 82 с.

Статті у наукових фахових виданнях України.

 • 1. Федчишина Тетяна. Розширення медіапростору фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр. Вип. 11(14) / редкол.: Р. С. Гуревич (голова) [та інші ]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019. 298 с.
 • 2. Федчишина Тетяна. Формування медіапростору майбутніх фахівців дошкільної освіти у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 1 (6) , 2019. Вінниця, 2019. 456 с.
 • 3. Федчишина Тетяна. Виховання патріотичних почуттів дошкільників на основі досвіду В.О.Сухомлинського. Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у практиці роботи сучасних дошкільних закладів: Збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / Відп. за випуск: І.М.Лапшина. Вип. 12. Вінниця, 2018. 360 с.
 • 4. Медіаосвіта у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні: збірник наукових робіт. Хмельницький, 2018. Вип. 15. С. 136-140.
 • 5. Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки вихователів закладів дошкільної освіти. Психолого- педагогічний супровід формування особистості дошкільника: збірник науково-методичних праць. Умань, 2018. С. 100 - 106.
 • 6. Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Вип. 48. Київ – Вінниця, 2017. 214 с.
 • 7. Педагогічні проблеми використання ІКТ у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців у коледжах і технікумах. Вип №5. 2018. 400 с.

Матеріали науково-практичних конференцій.

 • 1. Перфоманс освітніх майстер-класів «Освітній десант», ВНТУ, 14.09.2019.
 • 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців в коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи», ВТК, Вінниця, 28.03.2019.
 • 3. Семінар-тренінг «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності студентів та аспірантів», Національна академія педагогічних наук: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 07.02.2019.
 • 4. Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт-навчання у професійній освіті», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, 16 травня 2017 року.
 • 5. Проблемний науково-практичний семінар «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», ВГПК, 2018 р.
 • 6. Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство в освіті: виклики та перспективи», 12-13 травня 2017 року, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
 • 7. Круглий стіл «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ВНЗ» (спільно з викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського), 19 травня 2017 року, ВДПУ м. Вінниця.
 • 8. Регіональна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи» 30.03.2018 р., Вінницький технічний коледж.
 • 9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника». 16.05.2018. УДПУ.
 • 10. Школа інтерактивного навчання освітян області «Формування математичних навичок у дітей з особливими освітніми потребами» на базі Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти», 14.05.2018 р.
 • 11. Міжнародний проект «Освіта 21 століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», Академія перспективної освіти та бізнесу, 19.05. 2018 р.
 • 12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 24.11.2017 р.
 • 13. Школа інтерактивного навчання освітян області «Використання методів мнемотехніки для дітей з особливими потребами», 19.03.2018 р., КВНЗ «ВАНО».
 • 14. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців», ВМУРЛ «Україна», 23.11.2018 р.

Організаційна діяльність. 2017 - 2019 рр. - голова методичного об’єднання завідувачів відділень коледжів і технікумів Вінницької області.
Член Науково-методичної ради коледжу.
Член Вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва.

Нагороди, почесні звання.

 • Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за плідну і творчу співпрацю у справі екологічного виховання студентської молоді, 2016 р.
 • Грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у впровадженні наукових досліджень, 2017 р.
 • Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за вагомі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики освіти, 2019 р.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, 2015 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу з нагоди Дня дошкілля, 2017 р.
 • Подяка громадської організації «Центр розвитку дітей та молоді майбутнього «Аліса», 2017 р.
 • Подяка Вінницького обласного гуманітарно-педагогічного коледжу за креативний підхід та реалізацію творчого проекту, 2018 р.

Коло наукових інтересів. Педагогічні умови використання ІКТ у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Інше. Перспективний науковий проект:

Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх вихователів в умовах використання ІКТ. Гармонізація традиційних та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Педагогічне кредо. «Ідеалом сучасного навчання є особистість з гнучким розумом, з повноцінними розвинутими  потребами до пізнання та самостійності дії, з певними орієнтувальними навичками і творчими здібностями, умінням учитися протягом всього життя».


tar

ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта. Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дитячого садка», 1982 рік.
Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології», «Методист з дошкільного виховання», 1991 рік.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 рік.

Професійна діяльність.

 • 1982 – 1985 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №26, м.Умань.
 • 1985 – 1988 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №12, м.Умань.
 • 1989 – 1992 рр. – вихователь дитячого комбінату ясел-садка №194, м. Кривий Ріг.
 • 1992 – 1997 рр. – методист-вихователь, дитячий садок-ясла № 4, м. Кривий Ріг.
 • 1997 р. – завідувач дошкільного виховного закладу № 304.
 • 2007 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 37 років, у даному навчальному закладі – 12 років.

Наукова робота. Автор навчально-методичних посібників «Діагностика професійної компетентності вихователя дошкільного закладу», Методичний супровід курсу «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти», 2015 р. Навчально-методичні посібники «Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»; «Педагогічна практика в групах дітей раннього віку»; «Комунікативна компетентність вихователя»; «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку».

Керівник курсових і магістерських робіт студентів.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми дошкільної освіти, використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти».
Формування еколого-природничої компетентності дітей дошкільного віку засобами екологічної системи.
Корекційно-педагогічна робота в умовах інклюзії, використання системи італійського педагога Марії Монтессорі в закладах освіти, арт-методів для корекції мовленнєвих показників.
Педагогічна підтримка студентів у процесі навчання.

Нагороди, почесні звання.

 • 2002 р. – Грамота відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної ради, м. Кривий Ріг.
 • 2004 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2006 р. – Грамота управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради, м. Кривий Ріг.
 • 2012 р. − Грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2012 р. − Подяка адміністрації ВГПК.
 • 2013 р. − Грамота адміністрації ВГПК.
 • 2014 р. − Подяка департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів за участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна-сад».
 • Березень 2015 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки.
 • Червень 2015 р. – Подяка Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Вінницької області за кращу роботу у номінації «Науково-методична робота» в обласній виставці творчих робіт серед коледжів і технікумів у Вінницькій області.
 • Вересень 2015 р. – Подяка адміністрації ВГПК та профспілкового комітету.
 • 2017 р. – Подяка адміністрації ВГПК.
 • 24.09.2017 р. – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
 • 2017 р. – Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК.
 • 2017 р. – Подяка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної станції юних натуралістів.
 • 2019 р. – Почесна грамота Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».


tsis

ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта. Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, молодший спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь з правом навчання іноземної мови», 2002 р.

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – бакалавр, напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, соціальний педагог в закладах освіти, правознавець в закладах освіти», 2004 р.;

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2005 р.;

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2011 р.

Професійна діяльність.
2002-2003 рр. – інструктор з фізичного виховання, вихователь в ДНЗ № 35;
2003-2008 рр. – вихователь в ДНЗ № 77;
вересень 2008 р. – викладач комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
Загальний стаж педагогічної роботи – 17 років, у даному навчальному закладі – 11 років.

Наукова робота. Автор багатьох праць, серед яких навчально-методичні посібники «Педагогічна практика з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»; «Педагогічна практика в групах дітей раннього віку»; «Комунікативна компетентність вихователя»; «Використання арт-терапії в корекції мовлення дітей дошкільного віку»; статті в журналах «Дошкільне виховання», «Імідж педагога», «Вісник науково-методичних досліджень ВГПК».

Коло професійних інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти; використання тренінгових технологій у педагогічній роботі.

Нагороди, почесні звання. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу – 2011 р., 2013 р. та 2018 р.;
Подяка профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу – 2015 р.;
Подяка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу – 2012 р, 2013 р., 2017 р.

Життєве кредо: «Якщо вам щось не подобається, змініть це. Якщо ви не можете нічого змінити, – змініть своє ставлення до цього».

Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».


tokar2ТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та фахових методик.

Освіта. Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти», 2004 р.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології», 2014 р.

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2014 р.

Професійна діяльність. З 1 вересня 2011 року – викладач дошкільної педагогіки та фахових методик Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
З 2 вересня 2019 року – аспірант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті зі спеціальності 015 «Професійна освіта» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Загальний стаж педагогічної роботи  – 7 років.

Коло наукових інтересів. Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до впровадження інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому просторі.

Організаційна діяльність.
Секретар атестаційної комісії коледжу.
Секретар науково-методичної ради коледжу.

Педагогічне кредо: «Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися»
(Сенека).


sorochan2

СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська)», кваліфікація «Викладач російської мови, вчитель зарубіжної літератури. Соціальний педагог». 2011 рік.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти. 2017 рік.

Професійна діяльність.

 • 1996 – 1997 рр. – вихователь, приватний заклад дошкільної освіти «Адат».
 • 1997-1998 рр. – вихователь, ДНЗ №59, м. Вінниця.
 • 2006-2008 рр. – вихователь, ДНЗ №3, м. Вінниця.
 • Лютий 2015 р. – соціальний педагог, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2015 р. – викладач психолого-педагогічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Наукова робота.
Автор статей «Нова спеціальність – нові можливості», «Організація позааудиторної роботи як умова підвищення ефективності освітнього процесу», «Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема», «Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

Автор методичних розробок «Моральний реалізм дитини», «Наркоманія – чума XXI століття», «ЗНО. Психологічна допомога». Учасник наукових конференцій, семінарів «Дидактичні умови підвищення активності студентів у навчанні», «Світ дитинства: збереження дитячої субкультури та якість освіти», «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя», «Актуальні проблеми сучасної соціальної та фізичної реабілітації», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій», «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», «Особливості застосування Google-технологій у роботі фахівців психологічної служби».

Організатор методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів технікумів та коледжів Вінницької області «Формування соціально-правового світогляду та правової культури підлітків».

Керівництво курсовими роботами студентів.

Коло наукових інтересів. Питання формування культури здоров’я дітей, пошук дієвих шляхів виховання здоров’язбережувальної поведінки особистості; проблема впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку; формування соціальної компетентності дітей в інформаційному суспільстві; формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».


ХОМІЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Магістр педагогічної освіти. Викладач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта:
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ. Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2013 р.
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж. Ступінь вищої освіти – бакалавр, спеціальність «Дошкільна освіта», кваліфікація «Вихователь дитячого садка, вихователь-методист», 2013 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Ступінь вищої освіти – спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів», 2003 р.
Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ступінь освіти – молодший спеціаліст, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови початкових класів», 1999 р.

Професійна діяльність.

 • 1999 – 2008 рр. – вихователь ДНЗ № 38 м. Вінниці.
 • 2009-2012 рр. – лаборант Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 • 2014-2019 рр. – викладач циклової комісії, а тепер кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Загальний стаж педагогічної роботи – 14 років, у даному навчальному закладі – 5 років.

Наукова робота.
Автор публікації у періодичному виданні «Вісник науково-методичних досліджень Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» на тему «Захист прав дитини та його основні аспекти» №4, 2018 р.
Укладач науково-методичного посібника «Теорія та методика співпраці родини з ДНЗ».
Автор демонстраційного посібника «Арт-терапія – один з видів образотворчого мистецтва».

Коло наукових інтересів. Здійснення досліджень у галузі інноваційних освітніх методик і технологій. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчальний процес. Професійно-особистісне самовдовконалення. Особливості дітей дошкільного віку. Шляхи налагодження взаємозв’язку та взаємодії батьків з вихователями щодо виховання та навчання дошкільнят. Гуманістичні цінності та їх формування у дітей дошкільного віку.

Педагогічне кредо: Створити таку атмосферу освітнього простору, де б хотілося здобувати знання не механічно, а із задоволенням.


boyko2БОЙКО  ВЕРОНІКА  ВІКТОРІВНА

Магістр психологічної освіти, викладач психологічних дисциплін; лаборант кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти.

Освіта:
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж. Спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація «Вчитель музики, музичний керівник», 2012 р.
Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність «Практична психологія», кваліфікація «Викладач психологічних дисциплін. Соціальний педагог», 2017 р.

Професійна діяльність.

 • 2014-2015 рр. – вихователь, ТОВ «Аль-ТМ», заклад позашкільної освіти «Kinder-Town».
 • 2015-2016 рр. – вчитель початкової освіти, ТОВ «Аль-ТМ», заклад позашкільної освіти «Kinder-Town».
 • 2016 р. – вихователь, державна установа «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Ю. Рябчинської» Національної поліції України.
 • Червень – серпень 2017 р. – вихователь, методист, ДУ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Ю. Рябчинської» НПУ.
 • Вересень 2017 р. – лаборант, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж.
 • Вересень 2018 р. – викладач, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота. Автор статей у фахових та електронних виданнях («Психологічна компетентність – необхідна умова освітньої реформи», «Психологічна компетентність викладача»), методичних розробок («ЗНО. Психологічна допомога»). Розробник авторських дизайнів презентаційних матеріалів, буклетів, методичних матеріалів, посібників.
Учасник наукових конференцій, семінарів: «Публічний виступ: формула успіху», «Профілактика та подолання емоційного вигорання», «Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції», «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід».
Учасник тренінгів «Сучасні методи та технології викладання в університеті», «Improving Students’ Relationships with Teachers to Provide Essential Supports for Learning».

Kоло наукових інтересів. Психологія освіти, проблеми інтеграції зарубіжного психолого-педагогічного досвіду в науковий простір України. Психологія особистості. Психологічні особливості розвитку мотиваційної сфери. Юридична психологія.

Організаційна діяльність.
Технічний редактор «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».
Постійний член ГО «Подільський Центр Регіонального розвитку», уповноважений представник Ради організації з питань у галузі освіти.
Підтримка освітніх проектів ГО «Вінницька Обласна Юридична Асоціація».

Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»
(Ліна Костенко).

Викладачі кафедри дошкільної

СЛОБОДИНСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Науковий ступінь:  доктор філологічних наук.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи – 27 років.

Освіта: вища. Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Виховання в дошкільних закладах», 1981 р.;

Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Вчитель української мови і літератури», 1985 р.

Доктор філологічних наук із 2012 року за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова»,

професор кафедри української мови – із 2015 року.

Сфера професійних інтересів: лінгвістика, історія української мови, старослов’янська мова,  мова науки, теорія моделей спілкування, психологія.

Педагогічне кредо: «Учити – значить вселяти надію» (Луї Арагон).


МАЗУР  КАТЕРИНА  ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 3 роки 7 місяців.

Освіта: закінчила Київський педагогічний університет ім. Бориса Грінченка (2015 р.), спеціальність «Дошкільна освіта».

Сфера професійних інтересів: хмарні технології в освіті, створення електронно-освітніх ресурсів дидактичних ігор.

Педагогічне кредо: «Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі».

 

 

 

 

 


ruda

РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж роботи – 27 років

Освіта. Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут імені А. Руссо, 1989 р.,

кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2010 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему «Педагогічні вимоги до контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів» і удосконалення форм та методів роботи школи молодого спеціаліста.

Педагогічне кредо: «Бути професіоналом і бачити навколо себе людей, запалених ідеями вдосконалення інновацій в педагогічній науці і практиці».

 

 

 

 


sor

СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Соціальний педагог, спеціаліст.

Стаж роботи – 3 р. 6 м.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011 р., кваліфікація «Викладач російської мови і літератури. Педагогіка і методика середньої освіти»; 

Сфера професійних інтересів. Вивчає міжособистісні стосунки студентської молоді.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».

 

 

 

 

 


tar

ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач вищої категорії,  магістр освіти.

Стаж роботи – 32 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1991 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему  використання «Кейс – технологій» при викладанні методики ознайомлення дошкільників з природою.

Педагогічне кредо: «Поважай себе, бо інакше і інші не будуть тебе поважати».

 

 

 

 


tokarТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Викладач ІІ категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 4 роки.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, 2004 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2014 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з педагогіки, вивчає основи  народної  педагогіка.


Педагогічне кредо: «Вихователь – не голос істини, а лише провідник в пошуку істини».

 

 

 


fedchФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач, магістр освіти.

Стаж роботи – 13 років.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2001 р., кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;

Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини, 2012 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає особливості адаптації студентів нового прийому.

Педагогічне кредо: «Одне з найважливіших завдань навчання – це виховання творчої особистості».

 

 

 


tsis

ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач І категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 12 років.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 2005 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає вплив малих стратегій на активізацію пізнавальної активності студентів і використання інтерактивних методів на заняттях з логопедії та основ народознавства.
Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».

 

 

 

 


ch

ЧОРНОУСЕНКО  НАДІЯ  СЕРГІІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», кандидат психологічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи: 14 років

Освіта: вища.Закінчила Київську психотерапевтичну школу за напрямом «Психоаналіз», Міжнародну школу «Психотерапія залежностей» м. Варшава; Центр соціально-психологічної реабілітації «Гештальт» м. Київ.

Досвід професійної діяльності.  Працювала психологом  в Управлінні  виховної роботи штабу ВПС України, викладачем психології у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.  У даний час - викладач психології  у коледжі.Проводить тренінг - семінари розвитку впевненої поведінки, ефективної комунікації, ефективного менеджменту, тайм-менеджменту, сімейної взаємодії.

Сфера професійних інтересів: психологія управління, психологія сімейного життя, психологічна реабілітація дітей.

Педагогічне  кредо: «Сенс життя – люби ближнього».


КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що потребує капіталовкладень, – тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок…
(Я. Корчак).

Кафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році. Завідувач кафедри – Слободинська Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра забезпечує викладання спектру актуальних для підготовки сучасного вихователя ДНЗ дисциплін: «Дошкільна лінгводидактика», «Психологія дитячої творчості», «Педагогічна творчість», «Сімейна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія гувернерства в Україні», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Логопедія», «Основи дефектології та логопедії», «Дитинознавство», «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Основи природознавства», «Психологія мовлення», «Педагогіка дошкільна», «Методика музичного виховання», «Методика розвитку мовлення», «Основи природознавства з методикою», «Методичні основи роботи» для усіх кваліфікаційних рівнів на відділеннях денної і заочної форми навчання.

Наукова й навчально-методична діяльність членів кафедри є багатовекторною: це ознайомлення з історією української мови; вивчення семантики, синтаксису та стилістичних особливостей мови науки; розбудова теорії комунікації (зокрема проф. Слободинська Т. С. в травні 2016 року в м. Любліні (Республіка Польща) виголосила доповідь на тему: «Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої комунікації як функціональної системи»), це поглиблене вивчення історії педагогіки, актуальних проблем сучасної педагогіки та народознавства (Руда Т. В.). 

Кафедра активно впроваджує сучасну інноватику, а саме хмарні сервіси, зокрема постійно проводить тренінги із проектування хмарно-орієнтованих середовищ та методик використання сервісів у навчально-виховному процесі. Викладач Федчишина Т. Л. є здобувачем кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (працює над темою «Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного закладу»). Брала участь у Педагогічних читаннях імені В. О. Сухомлинського у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» у ХГПА (2016), навчалася в Школі інтерактивного навчання освітян області (2016).
Колектив кафедри використовує в навчально-виховному процесі інноваційні форми роботи, організовує нетрадиційні Тижні дошкільного відділення, наприклад: «Дефіле інноваційних заходів», «Європейський тиждень дошкільного відділення», «Парк педагогічної майстерності», «Європейський альянс знань», нетрадиційні педагогічні ради: «Педагогічна вітальня», «Методична панорама», «Педагогічна оперативка». 

Викладач Мазур К. В. у 2016 році стала переможцем конкурсу «Ярмарок фахових сподівань», а саме отримала відзнаку за створення електронно-освітнього ресурсу «Моя країна – Україна».
Інноваційні технології у викладання дисципліни «Логопедія» впроваджує Цісар О. В. Використовує інтерактивні техніки під час викладання предметів психолого-педагогічного циклу Тарашевська О. В. У фаховому журналі вміщено статтю «Комунікативна культура педагога – запорука успіху», 2015 рік, автори: Тарашевська О. В. та Цісар І. В.

Токар Л. П. застосовує інтерактивні методи з метою професійної компетентності студентів при вивченні дошкільної педагогіки.

Сорочан  М. П. плідно працює в галузі етнопедагогіки, а також успішно займається проблемами розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, формування в них уміння мислити самостійно, творчо, зосереджувати увагу, знаходити нестандартні рішення. 

Кафедри

Кафедра української філології


Кафедра шкільної педагогіки, психології та окремих методик


Кафедра германської філології


Кафедра теорії та методики музичного виховання


Кафедра теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти


Кафедра теорії та методики фізичного виховання


Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті


КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ОСНОВ РИТОРИКИ


Кафедра фінансово-економічних дисциплін


Склад кафедри

СКЛАД КАФЕДРИ


isk

ІСКРА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут (1996 р.), спеціальність музичне виховання, кваліфікація вчитель музики та методист з виховної роботи.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури, на тему «Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля» (2010 р.).

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання з 1996 року розпочала трудову діяльність у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі. З 2001 року – викладач спеціальних музичних дисциплін. 13 років за основним місцем роботи у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжу, з 2008 по 2010 р. викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. З вересня 2011 року – голова циклової комісії викладачів постановки голосу. З 2015 року – завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання. Викладає постановку голосу, хорове диригування, основний музичний інструмент (скрипка), хорознавство.

Коло наукових інтересів. Мистецтвознавство, духовна культура Поділля, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя-музиканта.

Має близько 20 наукових публікацій. І Міжнародна науково-практична конференція «Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності» (Бухарест, 17.05.2013); V і VІ Міжнародні науково-практичні конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2013, 2015); «Робота над розвитком співацького голосоутворення на заняттях з постановки голосу» Вісник науково-методичних досліджень ВГПК, Вип.№1,2014; «Органне музикування на Поділлі: до питання становлення традицій» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2015. - №1 (вип.33); «Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність» / Іскра С.І., Верещагіна-Білявська О.Є / Монографія. – Вінниця, 2015, 215 с.

Результативність педагогічної діяльності. Дипломант ІІ відкритого конкурсу вокального мистецтва «Осіння мелодія» в категорії естрадний вокал – М. Дідур (м. Гнівань, 2012); Дипломант ІІ ступеня І Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний вокал – О. Канюка (Вінниця, 2011); Дипломант ІІІ ступеня ІІ Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний вокал – Ж. Підгорна та дипломант конкурсу – А. Спендовська (Вінниця, 2012); Дипломант ІІ ступеня ІІІ Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний вокал – О. Пелішенко та дипломант ІІ ступеня в категорії естрадний вокал – А. Спендовська (Вінниця, 2013); Дипломант ІІІ ступеня V Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії естрадний вокал – І. Зайцева та дипломант конкурсу в категорії академічний вокал – В. Писарська (Вінниця, 2015); Дипломант І Ступеня ХІV Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності в категорії академічний спів – В. Писарська (Ніжин, 2015). Викладача нагороджено подяками та грамотами за підготовку переможців.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007, 2014); Подяка Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (2011, 2013); Грамота відділу у справах національностей Вінницької обласної державної адміністрації (2011); Грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2011); Подяка Управляння культури в туризму Вінницької обласної державної адміністрації (2012); Подяка ВДПУ ім. М. Коцюбинського за участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології (2011); Подяка адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2013).

Творчі здобутки: Учасниця Народного вокального тріо викладачів «Ажур» та вокального ансамблю «Srebrne głosy» Вінницької культурно-просвітницької спілки поляків. У їх складі лауреат численних міжнародних та всеукраїнських фестивалів та конкурсів.


agАГЕЙКІНА-СТАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти.

Освіта: закінчила Стахановське музично-педагогічне училище (1985 р.), спеціальність – «музика», отримала кваліфікацію вчитель музики та музичний керівник дошкільного навчального закладу; Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського (1989 р), спеціальність – «музика», отримала кваліфікацію вчитель музики та співів; магістратуру в Класичному приватному університеті (Запоріжжя, 2011 р.), спеціальність – «Педагогіка вищої школи», отримала кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти» (2011 р.)

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання у 1989 році розпочала трудову діяльність вчителем музики у ЗОШ №1 м. Немирів Вінницької області. З 1990 по 2015 рр. працювала вчителем музики в «НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради». З 1990 по 1991 рр. працювала викладачем диригування (за сумісництвом) у Вінницькому державному педагогічному інституті імені Миколи Островського); з 1997 р. працює викладачем (з погодинною оплатою) у Вінницькій Академії неперервної освіти. З 2015 року – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Викладає постановку голосу, хорове диригування, додатковий інструмент (фортепіано). Має досвід викладання курсів: «Історія розвитку українського музичного фольклору» та «Теоретичні основи диригентської техніки» (9-11 класи з поглибленим вивченням музики ЗОШ), протягом 25 років була керівником зразкового хору «Голоси», квартету сопілкарів, вокального ансамблю старших класів «Роксолана», студії естрадного вокалу «Дивограй» ЗОШ № 29.

Коло наукових інтересів. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики; музична педагогіка.

Автор 24 наукових публікацій, навчально-методичного посібника «Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін», методичного порадника «Українські народні інструменти», авторської Програми з естрадного вокалу для ЗОШ.
XII, XIIІ міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, 2014, 2016 рр.); «Розвиток особистості засобами хорового мистецтва» // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів X Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов.ред. І.А.Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – 420 с.; «Витоки сучасних музично-педагогічних систем та використання їх елементів на уроці музики» // Ідеї К.Д.Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д.Ушинського): матер. Міжнарод. наук.-практ.конф., 20-21 лют.2014. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, В.І.Ковальчук, О.С.Зубченко]. – К.: Київ, ун-т ім.Б. Грінченка, 2014. – 280 с. «Організація ігрової діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва» // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник статей / за ред. Г. С. Тарасенко. – Вінниця:  ФОП Корзун  Д.Ю., 2015. – Вип. 4.

Відзнаки й нагороди. Нагороджена почесним званням Відмінник освіти України (2010 р.). Почесною грамотою Міністерства науки та освіти  України (2005 р.); Дипломом  Вінницької  облдержадміністрації за зайняте перше місце у II етапі VI Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001» в номінації «Музика», Подякою Вінницької облдержадміністрації за зайняте призове місце в обласному конкурсі «Жінка України» (2000 р.), Почесною грамотою управління освіти Вінницької облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (1999 р.).


gavr

Гаврилюк Оксана Анатоліївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Освіта. Закінчила Уманське педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка (2003 р.), кваліфікація вчитель музики, музичний керівник, додаткова кваліфікація керівник вокально-інструментальних ансамблів, викладач гри на фортепіано та керівник образотворчої діяльності; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2006), кваліфікація вчитель музики, керівник інструментального ансамблю; магістратуру Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (2011), спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладач університетів та вищих навчальних закладів. Нині – аспірантка 2 року навчання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2006 року – викладач музики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, концертмейстер Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу. Забезпечує викладання основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, сольфеджіо та гармонії.

Коло наукових інтересів. Творчий підхід у викладанні музично-теоретичних та спеціальних музичних дисциплін, методика та організація художньо-творчої діяльності студентів.

Має 6 наукових публікацій: Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2005 р.); ІІ та ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень», участь у пленарному засіданні (Вінниця, 2014, 2015 р. р.); «Деякі питання використання інтегрованих уроків музики в навчально-виховному процесі початкової школи», збірник тез та матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів  ВДПУ, 2005 р.; «Педагогічні умови формування художнього смаку майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки», електронний вісник «Студентський альманах» №1 НАПНУ м. Київ, 2011 р.; «Творчий підхід у прискореному процесі вивчення гри на фортепіано студентів без спеціальної музичної підготовки», збірник наукових праць «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» Вип. 3 (6), ВДПУ м. Вінниця, 2014 р.; «Професійна спрямованість процесу адаптації студентів без попередньої музичної підготовки до вивчення фахових дисциплін у педагогічних коледжах», збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» Випуск 43, 2015 р.; «Педагогічні прийоми організації та проведення художньо-творчих заходів студентами педагогічного коледжу» збірник наукових праць ВДПУ «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень», Вип. 4 (7) м. Вінниця, 2015 р.

Відзнаки і нагороди. Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий хоровій капелі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності (2012, 2014); Подяка концертмейстеру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата ІІ ступеня конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний спів (2012 р.); Грамота та Подяка видані Адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012, 2014); Диплом молодого науковця, виданий Адміністрацією Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, 2014 р.

Творчі здобутки: концертмейстер Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу, автор збірок власних пісень для молоді «Струни душі» (2003 р.); «Веселкові пісні» (2010 р.); «Моє покликання – плекати доброту» (2015 р.)


god

ГОДНА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського у 2000 р., вчитель музики, керівник інструментального ансамблю; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія у 2012р., магістр музичного мистецтва, викладач гри на фортепіано.

Досвід професійної діяльності: з вересня 2003 року працює на посаді методиста музичного жанру Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічної освіти. З вересня 2006 року – викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання історії української музики, хорового аранжування, основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу.

Коло наукових інтересів: вдосконалення професійної підготовки вчителя музичного мистецтва в курсі музично-теоретичних  та музично-історичних дисциплін.
Є автором статей у галузі музичної педагогіки та практики: «Витоки музично-історичної освіти», «Самостійна робота студентів як складова навчальної діяльності в курсі історії музики» ІV і V Міжнародні науково-практичні конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2011, 2013); «Особливості формування музично-історичної освіти» Вісник науково-методичних досліджень ВГПК (Вінниця, 2012)

Відзнаки й нагороди:

 • грамоти та подяки Вінницького державного педагогічного університету за підготовку переможців та учасників Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва (2011р., 2012р., 2013р., 2015р.);
 • почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008р., 2014р.);
 • грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2013р.);
 • грамота Міністерства освіти і науки України, міністерства культури України, Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського та Ніжинського державного університету за концертмейстерський професіоналізм під час виступів на XIV Всеукраїнському юніорському конкурсі виконавської майстерності (2015р.);
 • диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» вокальному тріо «Ажур» (2014р.);
 • диплом Міністерства культури України, Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» за високопрофесійну плідну діяльність і подвижництво в галузі культури і мистецтва (2014р.);
 • почесна грамота Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (2011р.);

Результативність педагогічної діяльності:  

 • підготовка дипломанта П’ятого регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва, номінація «фортепіано» (м. Вінниця, 2015р.);
 • підготовка переможця XIV Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «фортепіано» «Золотий диплом» (м. Ніжин, 2015р.);
 • підготовка переможця IX Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «фортепіано» «Бронзовий диплом» (м. Ніжин, 2010р.)

Творчі здобутки: здійснює художнє керівництво вокальним тріо «Ажур» викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (Світлана Іскра, Ірина Годна) та Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (Ірина Сідорова), а також вокального ансамблю «Srebrne głosy» Вінницької культурно-просвітницької спілки поляків. Обидва колективи є лауреатом численних всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів.

Педагогічне кредо. Учитель, який перестав рости, стає перешкодою для своїх учнів.


gubГУБІНА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1998), кваліфікація вихователя дітей дошкільного віку, організатора музичної діяльності в дошкільному закладі; музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2003), спеціальність «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація вчителя музики та українознавства; Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди (2003), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, викладача психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; магістратуру Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (2011), спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності: З вересня 2003 року – вчитель музики НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. гуманітарно-естетичного колежу №29; з січня 2006 року – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу;
Коло наукових інтересів: організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих педагогічних навчальних закладах; вивчення особливостей та специфіки роботи акомпаніатора на заняттях ритміки та хореографії.

Є автором статей з музичної педагогіки, доповідачем на науково-практичних конференціях: «Формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень ВНЗ І -ІІ рівнів акредитації» науково-практична конференції «Інтеграція науки і практики в контексті професійної діяльності майбутніх фахівців: економіка, психологія, педагогіка» (Київ, 2011); «Порівняльно-історичний аналіз шляхів формування професійних компетенцій студентів музичних та не музичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2015).

Відзнаки і нагороди: Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008); Грамота адміністрації школи-колежу №29 (2005); Подяка адміністрації школи колежу №29 (2005); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету (2013); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2011, 2013); Подяка Адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2011); Подяка за участь в міжнародному творчому фестивалі «Зірки над хвилями Сарафово» (Болгарія, 2013).

Педагогічне кредо: кожна особистість обдарована. Завдання педагога змусити кожного повірити в свою неповторність та обдарованість.


davudДавидовський Назарій Агафангелович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Освіта: закінчив Київський національний університет культури і мистецтв (2012 р.), спеціальність музичне мистецтво, отримав кваліфікацію диригент, викладач, соліст вокаліст.

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання з 2012 року розпочав трудову діяльність у Вінницькому обласному комунальному училищі культури і мистецтв.

З 2013 року – викладач музики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу та художній керівник Народної жіночої хорової капели. Викладає хорове диригування, постановку голосу, музичну інформатику та комп’ютерне аранжування.

Сфера наукових інтересів. Мистецтвознавство, духовна культура Поділля, розвиток хорового мистецтва Вінниччини у першій половині ХХ століття.

Відзнаки й нагороди.

Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015);
диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» жіночої хорової капели (2014);
Народна жіноча хорова капела ВГПК – дипломант І регіонального конкурсу духовної і патріотичної пісні (краще виконання духовного канту; Вінниця, 2015).


mashМАШТАЛЯР ЙОСИП ФЛОРЯНОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2014 р.),

2015 рік – магістр музичного мистецтва, спеціальність музичне мистецтво, викладач вокалу.

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання з 2014 року розпочав трудову діяльність у Вінницькій ЗОШ I-III ступенів №16.

З 2016 р. – викладач музики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, викладає хорове диригування, постановку голосу.

Сфера наукових інтересів. Наукові статті «До проблеми методики дошкільного музичного виховання», «Музичне мистецтво як засіб формування учнів загальноосвітньої школи», «Розвиток творчих особливостей молодших школярів на уроках музичного мистецтва»

Відзнаки й нагороди. Лауреат I ступеня конкурсу «Переяславський дивограй» 2013, 2015 роки.

Лауреат III ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади 2014 рік, м. Мелітополь.

 


tver

ТВЕДОХЛІБ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Викладач основного та додаткового музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, концертмейстер хорового класу

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст I категорії.

Стаж роботи в коледжі: 11 років.

Освіта: З 1998 р. по 2002 р. навчалась в Уманському державному педагогічному училищі імені Т. Г. Шевченка, де отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника.

З 2002 р. по 2005 р. навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, де отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію вчителя музики, керівника інструментального ансамблю.

У 2012 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

З листопада 2014 року по теперішній час навчається у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в аспірантурі за спеціальністю теорія і методика професійної освіти.

Сфера професійних інтересів. На своїх заняттях викладач використовує різні методи та створює необхідні умови для розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва, працює над різноманітністю музичної діяльності для розвитку творчості студентів.

Досвід професійної діяльності: З 2005 року розпочала педагогічну діяльність у ВГПК в якості вчителя музики, акомпаніатор жіночого та мішаного хору, концертмейстер по класу хорового диригування. З 2006 по 2009 рік була акомпаніатором мішаного хору. З 2006 р. по 2008 р. грала в оркестрі народних інструментів. Була музичним керівником в групі шкільного відділення. На даний час викладач Твердохліб Н. В. концертмейстер по класу хорового диригування, викладає основний та додатковий музичний інструмент (фортепіано), акомпаніатор хорового класу та практики роботи з хором.
Викладач займається науковою діяльністю. Видала статті: 1) Збірник статей: «Стедентський альманах» №2, «Педагогічна майстерність викладача музичних дисциплін та її вплив на розвиток творчих здібностей студентів» м. Київ, 2012 р. 2) «Сутність і специфіка педагогічної творчості учителя» Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури, матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів Вінниця – 2013 р. 3) «Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики» учасник другої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» випуск № 3 (6) Вінниця – 2014 р. 4) «Проблема розвитку креативності особистості у психолого-педагогічних наукових дослідженнях» у збірнику «Наукові записки ВДПУ випуск 43, 2015 р. 5) «Критерії та компоненти креативності» у zbior raportow naukowych «Wspolczesna nauka. Nowе perspektywy» 2015 р. 6) «Креативність у діяльності вчителя музичного мистецтва» у збірнику «Наукові записки ВДПУ» випуск №44, Вінниця – 2015 р. 7) Брала участь у III всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» 2015 р., стаття «Сутність розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва».

Відзнаки і нагороди: Подяка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р., 2011 р.), Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).

Педагогічне кредо: «Рухайся вперед – не зупиняйся на досягнутому».


sham

ШАМІГОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Освіта: закінчив Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського, отримав кваліфікацію концертмейстер, виконавець, викладач (1998).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури, на тему «Особливості опосередкування фольклору в оригінальній музиці українських композиторів для баяна соло: (фольклорний неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна хвиля)» (2011).

Досвід професійної діяльності. З 2015 року викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
Коло наукових інтересів. Мистецтвознавство, інструментальне виконавство (баян), фольклорний неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна хвиля в сучасній музиці українських композиторів для баяна.

Є автором статей з музичної педагогіки, доповідачем на науково-практичних конференціях: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» (Дрогобич, 2013), «Стилістика та особливості синтезу національно-фольклорних традицій і рис європейського професійного мистецтва» матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дрогобич, 2014); «Особливості вияву фольклорного начала в баянних композиціях естрадно-джазового напрямку» Науковий вісник НМА ім. П.І.Чайковського, Київ, 2013 (вип.98); «Основні жанрові різновиди фольклорно орієнтованих композицій у контексті українського баянного репертуару» Наукові записки, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2015. - №1 (вип.33).

Кафедра теорії та методики музичного виховання

Про кафедру

2 kaf teorii metod muz myst

Завідувач:  Іскра Світлана Іванівна
кандидат мистецтвознавства
Секретар: Губіна Олена Василівна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра теорії та методики музичного виховання створена 1 вересня 2015 року.

На факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва кафедра забезпечує викладання дисциплін музично-теоретичного і музично-історичного циклу.

До складу кафедри входять провідні фахівці факультету. Серед них кандидат мистецтвознавства, 4 кандидати педагогічних наук, магістри педагогічної освіти та музичного мистецтва:

Іскра Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри;

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, керівник бакалаврського хору;

Чорна Наталя Борисівна, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи;

Твердохліб Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук;

Гаврилюк Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, концертмейстер Народного юнацького хору мішаного складу;

Годна Ірина Станіславівна, магістр музичного мистецтва, художній керівник Народного вокального тріо викладачів «Ажур»;

Губіна Олена Василівна, магістр педагогічної освіти, куратор академічної групи;

Давидовський Назарій Агафангелович, художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія»;

Машталяр Йосип Флоріянович, магістр музичного мистецтва, соліст Вінницької обласної філармонії ім. М. Д. Леонтовича;

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Викладачі розробляють і постійно оновлюють комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, створюють інтерактивні, інформаційні системи навчання та обліку успішності. Започатковано проведення науково-практичного семінару «Професійна підготовка здобувачів: дослідницька, творча, практична діяльність, професійний саморозвиток». Своїми науково-практичними матеріалами науковці кафедри діляться з молодими колегами.

У 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво), освітній рівень «бакалавр», а в 2018 році успішно акредитував освітньо-професійну програму за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри – «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики та музичного керівника дошкільного закладу в багатомовному інформаційно-комунікаційному середовищі».

kaf teorii metod muz myst-2

11 грудня 2018 року на базі коледжу за інформаційної підтримки Вінницького обласного будинку учителя, міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради започатковано проведення семінару-практикуму для вчителів музичного мистецтва міста та області. Ініціаторами та організаторами заходу «У колі канонів» стали викладачі кафедри Т. Агейкіна-Старченко та С. Іскра. Семінар-практикум у колі канонів об’єднав понад 50 вчителів області.

Пріоритетним напрямком саморозвитку й ефективною формою підвищення кваліфікації викладачів кафедри є стажування (у тому числі міжнародні), відвідування майстер-класів, участь у конкурсах виконавської майстерності.

Так, викладачі Іскра С.І. та Агейкіна-Старченко Т.В. пройшли міжнародне стажування в одному з провідних національних ЗВО Чехії – за темою «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» (м. Прага, Чехія, 2018 р.). Викладач Гаврилюк О.А. стала учасницею Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку», що відбувся 4-8 квітня 2019 року у м. Пряшів (Словацька Республіка), м. Будапешт (Угорщина), м. Краків (Польща).

Викладачі Іскра С.І. та Годна С.І. стажувалися в джазової співачки Наталії Дороти Любрано в Польщі (2016 р.); стали учасниками майстер-класів у рамках хорового фестивалю «Співаючий Брюсель» (Бельгія, 2018 р.); майстер-класу зі скрипки заслуженої артистки України, солістки-інструменталістки – Майї Онищук та з постановки голосу лауреата міжнародних конкурсів, солістки Муніципального театру ім. О. Саліка – Галини Дигуляр (Львів, 2018 р.), майстер-класу польського піаніста Пьотра Коваля (Вінниця, 2019 р.); пройшли стажування у проф. Пшемислава Палки, проф. Ельжбети Вторковської, доктора Павла Лучака, у рамках Хорової академії (Кошалін, Польща, 2019 р.).

Наукова діяльність членів кафедри висвітлена в монографіях, публікаціях у фахових національних та міжнародних виданнях (ВАК, РИНЦ, Index Copernicus), у навчально-методичних посібниках, підручниках, хрестоматіях: Іскра С.І. Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів (навчально-методичний посібник), 2018; Іскра С.І. Соціокультурне життя католиків Вінниччини за часів радянського атеїзму (колективна монографія, 2016); Іскра С.І. Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність (монографія, 2016); Агейкіна-Старченко Т.В. Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін (навчально-методичний посібник, 2010); Гаврилюк О.А. Розвиток художньо-творчих умінь майбутнього вчителя музики (методичні рекомендації, 2018); Твердохліб Н.В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва (навчально-методичний посібник, 2018) та ін.

Викладачі кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій. Зокрема, «VII-VIIІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. Рудницької» (Київ, 2010, 2013); «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності» (Луганськ, 2012); «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи» (Мелітополь, 2013); «Мистецька освіта у вимірах сучасності» (Київ, 2014); «Суспільство знань» (Лодзь, 2014); «Інклюзивна освіта у дошкільних навчальних закладах» (Рівне, 2014); «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті дошкільної та початкової освіти» (Вінниця, 2009, 2011, 2015); «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ВДПУ імені Михайла  Коцюбинського, 2010-2016); «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2016); «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (Варшава, 2017); «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (Вінниця, 2017) та ін. Агейкіна-Старченко Т.В. та Іскра С.І. презентували дитячу оперу «Казка про рогату кішку» Євгена Карпенка за участі студентів бакалаврських груп на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (22-24 листопада 2017 р., Вінниця).

kaf teorii metod muz myst-2

Пріоритетним напрямом роботи кафедри є залучення студентів до дослідницької діяльності. Регулярно здійснюється індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються науково-дослідною роботою (наукові тези, статті, курсові, дипломні роботи). Результати дослідницької роботи представлені студентами в доповідях на студентських науково-практичних семінарах і конференціях.

Викладачі кафедри здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели, Годна І.С. – Народного вокального тріо викладачів «Ажур». Художні керівники колективів мають у своїх творчих доробках репертуарні збірки з власними обробками. Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу і міста.

Вокальний ансамбль бакалаврів «MELOS» (кeрівник Агeйкіна-Старчeнко Т.В.) – Лауреат II ступеня Міжнародного вокально-хорового фeстивалю-конкурсу (Чeрнівці, 2019); вокальне тріо «Ажур» (художній керівник Годна І.С.) – лауреат І ступеня ХVІІІ фестивалю колядок та пасторальок (Бензін, Польща, 2012 р.) та лауреат ІІІ ступеня VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокалу, хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (Львів, 2019); Народна жіноча хорова капела «Соломія» (художній керівник Давидовський Н.А.) – лауреат Міжнародного конкурсу хорового співу ім. В.Іжевського (Іллінці, 2019) та лауреат ІІІ ступеня VII Фестивалю-конкурсу хорового мистецтва ім. Г. Музическу (Ясси, Румунія, 2019)

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

Склад кафедри

isk

ІСКРА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Освіта: Вища, Вінницький державний педагогічний інститут, за спеціальністю «Музичне виховання», кваліфікація «учитель музики, методист з виховної роботи» (1996 р.).
1996-2001 рр. – лаборант Вінницького педагогічного училища.
2001-2008 рр. – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2005-2010 рр. – здобувач наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля», спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка.
2008-2010 рр. – викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
З 2010 року викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
2011-2015 рр. – голова циклової комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
З 2014 р. – завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота.

Автор понад 30 наукових праць. З-поміж них – 2 монографії: «Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність» (у співавторстві, 2016), «Соціокультурне життя католиків Вінниччини за часів радянського атеїзму» (колективна монографія, 2016).

Навчально-методичні посібники: Мистецтвознавство, духовна культура Поділля, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя-музиканта.«Формування музичної культури студентів у процесі роботи вокального ансамблю» (2011); «Інноваційні тенденції підготовки педагогів-вокалістів у сучасній практиці виховання голосу в умовах ВНЗ» (2012); «Формування вокальних навичок у співаків-початківців» (2013); «Вокальна підготовка майбутніх педагогів-музикантів» (2018). Навчально-репертуарний посібник «У колі канонів» (у співавторстві, 2018).

Наукові статті у фахових виданнях: Іскра С. І. Органне музикування на Поділлі: до питання становлення традиції / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль-Київ, №1 (вип. 33), 2015. С. 105-112.
Іскра С. І., Верещагіна-Білявська О. Є. Освітня діяльність Римо-католицької церкви на Поділлі в умовах опору російського царизму у ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія (Випуск ХХVІ). – Вінниця, 2018. С. 139-146.
Іскра С. І., Годна І. С. Гурткова робота музично-естетичного спрямування як невід’ємна складова процесу підготовки майбутніх фахівців. – Вісник науково-методичних досліджень ВГПК, Випуск 1 (25). – Вінниця, 2018. С. 114-117.
Іскра С. І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви на Поділлі у молодіжному середовищі / Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – м. Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 152-156.
Искра С.И. Социокультурная деятельность поляков-католиков на Подолье во времена «воинствующего атеизма». Сборник материалов ІІІ Международного конгресса «Россия и Польша: память империй / империи памяти». – Санкт-Петербург, 2012.
Іскра С. І. Розвиток співацького голосоутворення як одне із головних завдань на заняттях з постановки голосу у педагогічному коледжі / Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Вінниця, 2015. – С. 25-28.

Коло наукових інтересів. Духовна культура Поділля, методичні засади вокальної підготовки майбутнього вчителя музики.

Результативність педагогічної діяльності. Підготовка лауреатів ІІ, ІІІ ступенів Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва, номінація «Академічний спів» (м. Вінниця, 2013, 2014 р.р.);
підготовка лауреата І ступеня XIV Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «Академічний спів» (м. Ніжин, 2015 р.).

Організаційна діяльність: Член вченої ради Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Член вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Член редколегії «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу».

Творча діяльність. Учасниця вокального тріо-викладачів «Ажур». Колектив є лауреатом численних всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів, постійним учасником мистецьких заходів міста, веде широку концертну діяльність в Україні (Київ, Одеса, Житомир, Львів, Бар, Шаргород) та за кордоном.

Громадська діяльність. З 2010 року є членом «Спілки поляків Вінниччини». Учасниця Народного аматорського ансамблю польської пісні «Srebrne głosy», який успішно презентує свою творчість не лише на полонійних фестивалях в Україні, а й пропагує українське мистецтво в Польщі.

Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007, 2014, 2016).
Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2013 р., 2018 р.);
грамота Міністерства освіти і науки України, міністерства культури України, Національної музичної академії України ім. П. І.Чайковського та Ніжинського державного університету за концертмейстерський професіоналізм під час виступів на XIV Всеукраїнському юніорському конкурсі виконавської майстерності (2015р.);
грамоти та подяки Вінницького державного педагогічного університету за підготовку переможців та учасників Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва (2012 р., 2013 р., 2015 р.).


agАГЕЙКІНА-СТАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освіта: 1985 р. – Стахановське музично-педагогічне училище, спеціальність – «Музика», кваліфікація – вчитель музики та музичний керівник дошкільного навчального закладу.
1989 р. – Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, спеціальність – «Музика», кваліфікація – вчитель музики та співів.
2011 р. – «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя), спеціальність – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Професійна діяльність. 1990-1991 – Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, викладач з диригування;
1989-1990 – ЗОШ №1, м. Немирів, вчитель музики;
1990-1915 – заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради», вчитель музики (у класах із поглибленим вивченням музики).
1997 р. – Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, з 2015 – КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
Захист кандидатської дисертації на тему: «Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти», «Класичний приватний університет» (м. Запоріжжя), 2011 рік.
1915 р. – дотепер – старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Наукова робота. Автор 30 наукових публікацій, навчально-методичного посібника «Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін», нотної хрестоматії «У колі канонів» для керівників хорових колективів загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів.

Окремі дослідження: «Організація ігрової діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва»; «Організація позааудиторної самостійної роботи студентів зі спеціальних музичних дисциплін»; «Наукові підходи до питання педагогічних умов підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти»; «Генезис мистецької освіти ХХ століття»; «Витоки сучасних музично-педагогічних систем та використання їх елементів на уроці музики»; «Інтеграція педагогічної та художньої складових змісту підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти», «Розвиток особистості засобами хорового мистецтва»; «Роль навчально-дослідницького середовища у підготовці майбутніх вчителів музики»; «Підготовка майбутнього вчителя музики до дослідницької діяльності на засадах компетентнісного підходу».
Опонування 2-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціалізована вчена рада Д 05.053.01, дати захисту – 16 вересня 2015 року, 15 листопада  2016 року.
Керівництво науково-дослідною роботою студентів (курсові та бакалаврські роботи, наукові статті).

Коло наукових інтересів. Музична педагогіка, дослідна діяльність майбутніх вчителів музики, хорове мистецтво, професійна компетентність вчителя музики.

Творча діяльність. Презентація дитячої опери «Рогата кішка» (муз. Є.Карпенка) за участі студентів (бакалаврів).
Підготовка вокального ансамблю «МELOS» (вокальна група бакалаврського хору) до X Mіжнародного вокально-хорового фeстиваль-конкурсу, який проводився в рамках Міжнародного культурно-мистeцького проeкту «Схід+Захід = Мир» (14-18 травня 2019 р., м.Чернівці, Чeрнівeцький національний унівeрситeт імeні Юрія Фeдьковича), (Лаурeат II ступеня).

Нагороди, почесні звання. Нагороджена почесним званням Відмінник освіти України (2010 р.). Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України (2005 р.): делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти; Дипломом Вінницької облдержадміністрації за зайняте перше місце у II етапі VI Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001» в номінації «Музика», Подякою Вінницької облдержадміністрації за зайняте призове місце в обласному конкурсі «Жінка України» (2000 р.), Почесною грамотою управління освіти Вінницької облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (1999 р.).


chornaЧорна Наталя Борисівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання.

Освіта: Вінницьке музичне училище імені М. Д. Леонтовича, кваліфікація «Викладач фортепіано й концертмейстер», 1985-1989 рр.
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), кваліфікація «Вчитель музики».
Навчання в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2009-2012 роки.

Професійна діяльність. 1989-1995 роки – викладач по класу фортепіано й концертмейстер Стрижавської дитячої музичної школи.
1995-2017 роки – асистент, старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
2017 рік – дотепер – старший викладач кафедри теорії та методики музичного виховання КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Захист кандидатської дисертації на тему: «Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016 рік.

Наукова робота. Автор понад 30 наукових публікацій. З-поміж них – статті у фахових наукових виданнях, у закордонних виданнях, у збірках матеріалів науково-практичних конференцій: «VII-VIIІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. Рудницької» (Київ, 2010, 2013); «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності» (Луганськ, 2012); «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи» (Мелітополь, 2013); «Мистецька освіта у вимірах сучасності» (Київ, 2014); «Суспільство знань» (Лодзь, 2014); «Інклюзивна освіта у дошкільних навчальних закладах» (Рівне, 2014); «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті дошкільної та початкової освіти» (Вінниця, 2009, 2011, 2015); «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010-2016); «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2016); «Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju» (Варшава, 2017); «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (Вінниця, 2017); «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій» (Вінниця, 2018); «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (Одеса, 2019).

Рецензування та редагування студентських наукових робіт, навчальних програм, навчально-методичних посібників, методичних розробок; керівництво курсовими науково-дослідними роботами.

Педагогічна діяльність: Досвід викладання навчальних дисциплін: «Інструментальна підготовка»; «Історія зарубіжної культури»; «Історія мистецтв»; «Шкільний курс художньої культури»; «Історія української культури»; «Основи наукових досліджень».

Коло наукових інтересів. професійний саморозвиток майбутніх учителів музичного мистецтва; впровадження інноваційних технологій викладання спеціальних музичних дисциплін, науково-дослідна робота здобувачів освіти.

Організаційна діяльність. Організатор проведення звітної наукової конференції з «Практики з науково-педагогічних досліджень».
Член журі регіонального конкурсу вокальної та інструментально-виконавської майстерності «Струни Поділля».


tver

ТВЕДОХЛІБ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освіта: Уманське педагогічне училище ім. Т. Шевченка, здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника, 1998 – 2002 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені  Михайла  Коцюбинського, спеціальність «Музична педагогіка та виховання», 2002 – 2005 роки.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2011 – 2012 роки.

Навчання в аспірантурі при кафедрі педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2014 – 2018 роки.

Професійна діяльність. З 2005 – дотепер – викладач музики в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018 рік.
2018 – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Наукова робота. Автор 19 наукових праць у фахових виданнях. З-поміж них – навчально-методичний посібник «Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва», 2018 рік.

Опубліковано кілька статей за кордоном (Республіка Польща, Словаччина, Республіка Білорусь).

Окремі з наукових розвідок: «Імпровізація як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах» (м. Херсон), «Акомпанемент як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах» (м. Чернігів), «Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях» (м. Суми), «Креативність у діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва» (м. Вінниця), «Педагогічна майстерність викладача музичних дисциплін та її вплив на розвиток творчих здібностей студентів» (м. Київ).

Коло наукових інтересів. Новітні технології музичного виховання, педагогіка.

Творча діяльність. Концертмейстер хорового класу; акомпаніатор на заходах за межами навчального закладу.

Організаційна діяльність. Секретар вченої ради факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Нагороди, почесні звання. Подяка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006, 2011 роки), Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 рік).Гаврилюк О.А.ГАВРИЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікаційна категорія: старший викладач

Освіта.

Уманське педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка, кваліфікація: вчитель музики, музичний керівник, 1999-2003 роки.

Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, кваліфікація: вчитель музики, керівник інструментального ансамблю, 2003-2006 роки.

Київський державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» при НАПН України, кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів, 2010-2011 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2014-2018 роки (аспірантура).

Професійна діяльність.

2001-2003 роки – керівник ансамблю художньої самодіяльності Городецької ЗОШ (Уманський район, Черкаська обл.).

2006 р. – дотепер – викладач музики, кафедра теорії та методики музичного виховання, факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

2019 рік – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до художньо-творчої діяльності».

Загальний педагогічний стаж – 15 років.

 Наукова робота.

Автор 20 публікацій, серед яких: 9 статей – у наукових фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях, 8 тез – у матеріалах конференцій, а також методичних посібників та рекомендацій («Розвиток художньо-творчих умінь майбутнього вчителя музики», 2017; «Методика організації художньо-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва», 2018).

 Коло наукових інтересів:

Інтеграція мистецтв, використання різних форм та методів художньо-творчої діяльності у викладанні спеціальних музичних дисциплін, розвиток художньо-творчих умінь студентів на заняттях музично-теоретичних та індивідуальних дисциплін засобами інноваційних технологій навчання, робота з обдарованою молоддю.

 Творча діяльність.

Концертмейстер народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу, автор пісенних збірок для молоді «Струни душі» (2003), «Веселкові пісні», «Моє покликання – плекати доброту» (2015) та «Музичні кольори дитинства» (2017), видану спільно з обдарованою студентською молоддю факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. 

Відзнаки і нагороди: Подяка концертмейстеру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата ІІ ступеня конкурсу музично-виконавської майстерності (2012). Диплом молодого науковця, виданий адміністрацією Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014). Грамота та Подяка, видані адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012, 2014, 2015). Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий хоровій капелі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності (2012, 2014, 2016, 2018). Подяка, видана Адміністрацією закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів №33 ВМР» за співпрацю у міському конкурсі-фестивалі «Перлина року» та за виконання авторських робіт, які сприяють духовному розвитку та патріотичному вихованню молодого покоління (2016).


god

ГОДНА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Кваліфікаційна категорія: Старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2000 р., вчитель музики, керівник інструментального ансамблю; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія у 2012р., магістр музичного мистецтва, викладач гри на фортепіано.

Професійна діяльність. 2003-2006 роки – методист музичного жанру Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічної освіти.

2006-дотепер – викладач Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання історії української музики, хорового аранжування, основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу.

Коло наукових інтересів: вдосконалення професійної підготовки вчителя музичного мистецтва в курсі музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін. Є автором статей у галузі музичної педагогіки та практики.

Відзнаки і нагороди:

 • почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008 р., 2014 р., 2016 р.);
 • почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2013 р., 2019 р.);
 • грамота Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського та Ніжинського державного університету за концертмейстерський професіоналізм під час виступів на XIV Всеукраїнському юніорському конкурсі виконавської майстерності (2015 р.);
 • диплом Міністерства культури України, Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» за високопрофесійну плідну діяльність і подвижництво в галузі культури і мистецтва (2014 р.);
 • диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» вокальному тріо «Ажур» (2018 р.);
 • диплом про присвоєння звання «Народний аматорський колектив» управління культури Вінницької обласної державної адміністрації вокальному тріо «Ажур» (2017 р.);
 • грамоти та подяки Вінницького державного педагогічного університету за підготовку переможців та учасників Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва (2011 р., 2012 р., 2013 р., 2015 р.);
 • подяки та дипломи Вінницької міської ради (2016 р., 2017 р., 2018 р.)

Результативність педагогічної діяльності:  

 • підготовка дипломанта П’ятого регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва, номінація «фортепіано» (м. Вінниця, 2015 р.);
 • підготовка переможця XIV Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «Фортепіано», «Золотий диплом» (м. Ніжин, 2015 р.);
 • підготовка переможця IX Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «Фортепіано», «Бронзовий диплом» (м. Ніжин, 2010 р.)

Творча діяльність: Здійснює художнє керівництво вокальним тріо «Ажур» викладачів Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (Світлана Іскра, Ірина Годна) та Вінницького державного педагогічного університету імені  Михайла Коцюбинського (Ірина Сідорова). Колектив є лауреатом численних всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів, постійним учасником мистецьких заходів міста, веде широку концертну діяльність в Україні (Київ, Одеса, Житомир, Львів, Бар, Шаргород) та за кордоном.

Громадська діяльність. З 2010 року є членом «Спілки поляків Вінниччини». Художній керівник Народного аматорського ансамблю польської пісні «Srebrne głosy», який успішно презентує свою творчість не лише на полонійних фестивалях в Україні, а й пропагує українське мистецтво в Польщі.


gubГУБІНА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Науковий ступінь: магістр педагогічної освіти .

Освіта: Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Дошкільне виховання», 1994-1998 роки.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Музична педагогіка та виховання», 1998-2003 роки.

Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, спеціальність «Дошкільне виховання», 2000-2003 роки.

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2010-2011 роки.

Професійна діяльність. 2003-2006 роки – вчитель музики та народознавства в НВК: СЗОШ І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичному колежі №29.
2006 – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
Загальний педагогічний стаж роботи в закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 14 років.

Наукова робота: Участь у науково-практичній конференції «Інтеграція науки і практики в контексті професійної діяльності майбутніх фахівців: економіка, психологія, педагогіка» та публікація «Формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень ВНЗ І -ІІ рівнів акредитації» (Київ, 2011).
Участь у Шостій Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво у контексті Європейської культури» з доповіддю на тему: «Порівняльно-історичний аналіз шляхів формування професійних компетенцій студентів музичних та не музичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (листопад 2015 року, м. Вінниця); у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» з доповіддю на тему: «Формування музичних компетенцій у студентів педагогічних ВНЗ: теоретико-методологічні аспекти», (листопад 2017 року, м. Вінниця), публікація у фаховому виданні «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Серія: Педагогіка і психологія №44 – 2015 року на тему: «Шляхи формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».
Керівництво бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: Музична психологія та педагогіка, арт-терапія, самовиховання вчителя, інноваційні технології викладання навчальних дисциплін.

Нагороди, почесні звання. Грамота Управління освіти і науки України (2008 рік).
Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА (2018 рік).


davudДавидовський Назарій Агафангелович

Освіта: Училище культури і мистецтва ім. М.Д.Леонтовича – відділ оркестрових струнно-смичкових інструментів (клас скрипки), 2003-2007 роки.
Київський Національний університет культури і мистецтв – кафедра академічного хорового диригування, 2007-2012 роки.
Київська духовна семінарія, 2012-2015 роки.
На даний момент є здобувачем освітнього рівня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Професійна діяльність. 2012-2013 роки – викладач Вінницького училища культури і мистецтва ім. М.Д. Леонтовича.
2013 рік – дотепер – викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
2018 рік – викладач сертифікаційних курсів за напрямом «Основи християнського богослов’я» ДонНУ ім.В.Стуса.
Загальний педагогічний стаж роботи в закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 7 років.
Художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія» КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».

Коло наукових інтересів. Культурно-мистецька історія Вінниччини, сакральне мистецтво.

Нагороди, почесні звання. Лауреат всеукраїнського конкурсу вокалістів «Класичний меридіан» м. Київ, 2008 рік.

Результативність педагогічної діяльності. За час керівництва Народною жіночою хоровою капелою «Соломія» разом із колективом стали переможцями та лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, зокрема: Всеукраїнський конкурс «Пентікостія» (І-а премія) м. Київ, 2017 р.; Лауреати міжнародного фестивалю-конкурсу Народного хорового мистецтва ім. В. І. Іжевського, м. Іллінці, 2019 р; Лауреати міжнародного хорового конкурсу ім. Г. Музическу (ІІІ-я премія) м. Ясси (Румунія), 2019 р.

Громадська діяльність. Співзасновник та член правління ГО «Вінницьке історичне товариство». Керівник історичного відділу Вінницької єпархії. Член конкурсної комісії з відбору творів серії «Моя Вінниччина» при Вінницькій ОДА.


mashМАШТАЛЯР ЙОСИП ФЛОРЯНОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: Викладач музичних дисциплін

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Музичне мистецтво», здобув кваліфікацію вчитель музичного мистецтва, етики, естетики, 2009-2014 роки.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво», здобув кваліфікацію «викладач вокалу», 2014-2015 роки.

Професійна діяльність 2014-2016 роки – вчитель музичного мистецтва Вінницької ЗОШ I-III ступенів №16.
2016 – дотепер – викладач музичних дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж».
2015 – дотепер – артист Вінницького академічного камерного хору «Вінниця».
2018 – дотепер – соліст Вінницької обласної філармонії імені М. Д. Леонтовича.

Методична робота Методичні рекомендації «Розвиток вокальних навичок студентів гуманітарно-педагогічного коледжу у процесі музичної творчої діяльності».

Коло наукових інтересів Мистецтвознавство, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Творча діяльність Виступ на сцені Вінницької обласної філармонії імені М.Д.Леонтовича у проекті «Опера Рустіка» Є. Станковича, разом з академічним камерним оркестром «Арката».
Участь у проекті «UNION JACK, або музика туманного Альбіону», разом з академічним камерним оркестром «Арката».
Участь у проекті М. Вериківського «Наймичка», картини з опери, разом із симфонічним оркестром Вінницької обласної філармонії імені М. Д. Леонтовича.

Галерея

IMG 3957
IMG
IMG
IMG
IMG

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завідувач: Іскра Світлана Іванівна
кандидат мистецтвознавства
Секретар: Губіна Олена Василівна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

kafm

Кафедра теорії та методики музичного виховання створена 1 вересня 2015 року.

На музично-педагогічному відділенні кафедра забезпечує викладання дисциплін музично-теоретичного і музично-історичного циклу.

До складу кафедри входять провідні фахівці музично-педагогічного відділення. Серед них 2 кандидати мистецтвознавства, кандидат педагогічних наук, магістри педагогічної освіти та музичного мистецтва:

Іскра Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства;

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук;

Шамігов Андрій Олександрович, кандидат мистецтвознавства;

Годна Ірина Станіславівна, магістр музичного мистецтва, художній керівник Народного вокального тріо викладачів «Ажур»;

Гаврилюк Оксана Анатоліївна, магістр педагогічної освіти, аспірант ВДПУ ім. М. Коцюбинського, концертмейстер Народного юнацького хору мішаного складу;

azh

Твердохліб Наталія Валеріївна, магістр педагогічної освіти, аспірант ВДПУ ім. М. Коцюбинського;

Губіна Олена Василівна, магістр педагогічної освіти, куратор 21-М групи;

Давидовський Назарій Агафангелович, художній керівник Народної жіночої хорової капели;

Машталяр Йосип Флоріянович, магістр музичного мистецтва.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Викладачами розробляється і постійно оновлюється комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, створюються інтерактивні, інформаційні системи навчання та обліку успішності. Започатковано проведення науково-практичного семінару «Вдосконалення структури підготовки фахівця музично-естетичного виховання. Проблематика, пошук конструктивних шляхів вирішення».

В 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво) освітній рівень «бакалавр» і з вересня 2016 року здійснюємо підготовку за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри – «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики та музичного керівника ДНЗ в контексті нового Закону України «Про вищу освіту».

Члени кафедри учасники міжнародних та всеукраїнських конференцій, дописувачі статей у фахових журналах та періодичних виданнях, є авторами навчально-методичних посібників та підручників.

Викладачі кафедри здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія», Годна І.С. – Народного вокального тріо викладачів «Ажур». В 2015 та роках вийшли репертуарні збірки цих колективів. Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу і міста.

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 10 викладачів, із них: два докторанти, чотири кандидати наук; до захисту кандидатської дисертації готується ще 1 викладач.
Войцехівська Наталія Костянтинівна, кандидат філологічних наук (2010 р.), докторант, завідувач кафедри.
Пиндик Олена Георгіївна, кандидат педагогічних (2003 р.), доцент (2005 р.), завідувач відділення іноземних мов (2010 р.).
Ящук Петро Ананійович, кандидат філологічних наук (1974 р.), доцент (1979 р.).
Штифурак Анатолій Володимирович, кандидат педагогічних наук (2005 р.), докторант.
Голунов Леонід Анатолійович, викладач вищої категорії.
Голованюк Валентина Анатоліївна, викладач вищої категорії, секретар первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).
Михальчук Олеся Миколаївна, викладач вищої категорії, магістр освіти (2012 р.).
Киливник Вікторія Вікторівна, викладач ІІ категорії, аспірантка.
Юрченко Мирослава Володимирівна, викладач ІІ категорії, магістр освіти (2016 р.), голова первинної профспілкової організації студентів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).
Іщенко Валентина Миколаївна, викладач ІІ категорії.
Бережанська Ольга Юріївна, секретар-друкарка.


vojВойцехівська Наталія Костянтинівна,
кандидат філологічних наук (2010 р.),
докторант, завідувач кафедри.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Категорія згоди в сучасному діалогічному дискурсі».

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Країнознавство : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 148 с.
2. Стилістика : методичні вказівки до виконання дипломних (бакалаврських) робіт для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2015. ― 60 с.
3. Цікава граматика : синтаксис, пунктуація, стилістика : на допомогу студенту-практиканту. ― Вінниця, 2013. ― 113 с.
4. Let’s have a snack! : навчально-методичний посібник із практичного курсу англійської мови. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.
4. Innovative Information and Communication Technologies in English Language Teaching. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.

Член атестаційної комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Керує науковою роботою студентів (курсові та дипломні роботи зі стилістики, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів коледжу, дипломні роботи студентів ВНЗ України.

Підготувала лауреатів і призерів V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (Захаріна А., ІІІ місце, 2014 р.); VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (Величко М., Захаріна А., ІІ і ІІІ місця, 2015 р.).

Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Стилістика», «Практична граматика», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Той хто мало знає, і навчити зможе мало...»


pyndyk

Пиндик Олена Георгіївна

Кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.), завідувач відділення іноземних мов (2010 р.).

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів немовних вузів».

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення англійської мови. ― Вінниця : ВІНПРІНТ, 2010. ― 360 с.
2. Комунікативні процеси в навчанні : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 152 с.
3. Викладання дисциплін гуманітарного циклу на засадах гуманної педагогіки (експериментальна педагогіка) : педагогічний досвід [Електронний ресурс]. ― Вінниця, 2014.  
4. Шляхи ефективної організації науково-дослідної роботи бакалаврів-філологів : практикум. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 72 с.
5. Linguistic Text Analysis : work-book. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. ― 100 с.

Науковий редактор Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (виходить 4 рази в рік).

Голова експертної групи атестаційної комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Керує науковою роботою студентів відділення (курсові й дипломні роботи з лексикології та педагогіки, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, дипломні роботи студентів Хмельницького національного університету.

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Основи наукових досліджень».

Педагогічне кредо: «Шануй людей, коли крокуєш угору, бо стрінеш їх, коли спускатимешся вниз!»


ja

Ящук Петро Ананійович

Кандидат філологічних наук (1974 р.), доцент (1979 р.).
 
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Комунікативні типи простих розповідних речень в англійській мові та засоби їхнього виділення».
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Граматичний аналіз речення : навчально-методичний посібник для студентів І―ІІ курсів вишів. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2010. ― 48 с.
2. Посібник «Англійські ідіоми в ілюстраціях з поясненнями : навчально-методичний посібник. ― Вінниця : ВОІПОПП, 2013. – 88 с.
3. Теоретична граматика : курс лекцій для студентів IV курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денна форма навчання). ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 96 с.
4. Теорія і практика перекладу : курс лекцій для студентів IV курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денна форма навчання). ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 55 с.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із теоретичної граматики, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Теорія й практика перекладу», «Теоретична граматика».
 
Педагогічне кредо: «Той, хто йде, дорогу здолає!»

 


shtШтифурак Анатолій Володимирович

Кандидат педагогічних наук (2005 р.), докторант.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування професійних інтересів студентів педагогічних училищ в процесі вивчення іноземних мов».

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Практикум із письма німецькою мовою : навчально-методичний посібник. ― Вінниця, 2015. ― 66 с.
2. Словник англо-український, українсько-англійський методичних термінів. ― Вінниця, 2012.  ― 18 с.
3. Тести з граматики англійської мови для студентів 1―2 курсів факультетів іноземних мов. ― Вінниця, 2010. ― 99 с.
4. Методичні розробки з домашнього читання до книги «Why didn’t they are Evans». ― Вінниця, 2008. ― 58 с.
5. Методична розробка до практичних занять із методики викладання іноземних мов. ― Вінниця, 2004. ― 71 с.

Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із методики викладання іноземних мов, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)», «Методика викладання іноземних мов».

Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».

 
 
 

golu

Голунов Леонід Анатолійович

Викладач вищої категорії.
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. The Queen of Hearth : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 56 с.
2. Love Matters : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 32 с.
3. Теоретична фонетика : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2014. ― 39 с.
4. Friendship as it is : методрозробка з практичного курсу англійської мови. ― Вінниця, 2011. ― 46 с.
5. «Sofies Welf» von Jostein Gaarder : система методичних завдань до роману. ― Вінниця, 2008. ― 38 с.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові роботи з теоретичної фонетики, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 
Підготував студентів-призерів: Тішковську К. В. ― І місце серед ВНЗ І―ІІ рівнів акредитації Західного регіону з англійської мови (2010 р.), Криловську А. А. ― ІІІ місце серед ВНЗ І―ІІ рівнів акредитації Вінницької області (2014 р.).
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Теоретична фонетика», «Практична фонетика».
 
Педагогічне кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках (Йоган Фрідріх Шиллер)».

golГолованюк Валентина Анатоліївна

Викладач вищої категорії.

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Граматичні тести. ― Вінниця, 2008. ― 50 с.
2. Зарубіжна література : опорні конспекти лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2010. ― 300 с.
3. Розмовні теми з англійської мови (на допомогу абітурієнтам). ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2012. ― 26 с.
4. Зарубіжна література кінця ХІХ ― поч. ХХ ст. : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2013. ― 50 с.
5. Зарубіжна література. Постмодернізм : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2015. ― 50 с.

Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із зарубіжної літератури, участь у конференціях).

Виконує обов’язки секретаря первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).

Викладає дисципліни: «Практична граматика», «Зарубіжна література», «Теорія літератури».

Педагогічне кредо: «Навчаючи ― учись, навчаючи ― твори, у процесі творчості ― навчай».

 

 


myМихальчук Олеся Миколаївна

Викладач вищої категорії, магістр освіти (2012 р.).

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. English Grammar Reference Book : навчально-методичний посібник-довідник із практичної граматики англійської мови. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2012. ― 64 с.
2. Методика викладання іноземних мов : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 104 с.
3. Історія мови (англійська) : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 36 с.
4. Презентації з практичної граматики англійської мови [Електронний ресурс]. ― Вінниця, 2012.  
5. Розвиток мотивації студентів вищих навчальних закладів І―ІІ рівнів акредитації до вивчення іноземної мов // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2012. ― Вип. 2. ― С. 60―67.

Керує науковою роботою студентів відділення: курсові роботи з методики викладання іноземних мов та історії мови (англійської), дипломні роботи з історії мови (англійської), підготовка студентів до виступів на конференціях.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Методика викладання іноземних мов», «Історія мови», «Практична граматика».

Педагогічне кредо: «Never stop learning because life never stops teaching».

 


kyl

Киливник Вікторія Вікторівна,

Викладач ІІ категорії, аспірантка Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
 
Тема дисертаційного дослідження «Формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя англійської мови».
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Ecology and Environmental Protection : навчально-методичний посібник. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. ― 65 с.
2. Методика навчання іноземних мов : курс лекцій. ― Вінниця, 2014. ― 167 с.
3. Travelling by Sea: навчально-методичний посібник. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2013. ― 50 с.
4. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2015. ― Вип. 1. ― С. 80―84.
5. Соціокультурна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови в процесі навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : педагогіка і психологія. ― 2015. ― Вип. 44. ― С. 173―175.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із методики викладання іноземних мов), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Методика викладання іноземних мов».
 
Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість ― два крила педагога!».

juЮрченко Мирослава Володимирівна

Викладач ІІ категорії, магістр освіти (2016 р.).
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Bitter schokolade : навчально-методична розробка з домашнього читання до книги Miriam Pressler. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 56 с.
2. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. ― 31 с.
 3. A Kind of Loving : методична розробка з домашнього читання до книги Stan Barstow. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2012. ― 28 с.
4. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2014. ― Вип. 4. ― С. 38―47.
 
Голова первинної профспілкової організації студентів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (з 2014 р.).
 
Екзаменатор, який перевіряє відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови та експерт із визначення порогового рівня (2014―2016 рр.).
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Друга іноземна мова (німецька)».
 
Педагогічне кредо: «When the root is deep, there is no reason to fear the wind».
 
 
 
 

isІщенко Валентина Миколаївна

Викладач ІІ категорії.
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Сучасний урок світової літератури : методична розробка для керівників практики та студентів відділення іноземних мов. ― Вінниця, 2013. ― 139 с.
2. Short stories : навчально-методичний посібник. ― Вінниця, 2013. ― 45 с.
3. Meals : навчально-методичний посібник. ― Вінниця, 2012. ― 49 с.
4. Науково-методичний супровід процесу особистісного розвитку студентів в умовах коледжу // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2013. ― Вип. 4. ― С. 43―48.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові роботи із зарубіжної літератури, участь у конференціях).

Викладає дисципліни: «Шкільний курс зарубіжної літератури з методикою викладання», «Історія зарубіжної літератури та літературна критика».
 
Педагогічне кредо: «Треба ставитися до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе».
 
 
 
 
 
 

beБережанська Ольга Юріївна

Секретар-друкарка

Кафедра германської філології

Загальні відомості

ger1Історія й сьогодення кафедри

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», досвіду підготовки з 2007 року бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)» і процесу розбудови в коледжі системи фахових кафедр була створена профільна випускова кафедра германської філології.

Навчальна робота кафедри

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних і практичних дисциплін германської філології для студентів філологічного факультету коледжу:

 •  англійська мова (історія мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, стилістика, теорія і практика перекладу, країнознавство, практична граматика, практична фонетика, практичний курс англійської мови, ділова англійська мова, а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір);
 •  німецька мова;


Завдяки участі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління» (керівник робочої групи коледжу – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. Г. Марценюк) було розширено перелік дисциплін із методики викладання іноземних мов, упроваджено низку інноваційних спецкурсів, спрямованих на оновлення змісту й форм підготовки майбутніх учителів англійської мови.

У вивченні предметів спеціалізації акцент зроблено на використання британських і американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відео курсів, DVD, використання сучасних технічних засобів навчання. Пошук оптимальних шляхів реформування дистанційної форми навчання знайшов своє втілення в роботі над впровадженням електронних мультимедійних комплексів навчальних дисциплін у системі «Moodle».

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські гуртки, філологічні студії та наукові проблемні групи, де студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів. Здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських науково-практичних конференціях (канд. пед. наук, доц. Головська І. В., викл. Михальчук О. М., канд. пед. наук Федорцова О. Г.), керівництво курсовими та бакалаврськими роботами.

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів філологічного факультету: практика в літніх оздоровчих таборах, спостереження та пробні уроки з англійської мови, практика з науково-педагогічних досліджень тощо.

Члени кафедри активно співпрацюють із Національним агентством із забезпечення освіти від вишів комунальної форми власності (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г.); є експертами з визначення порогового рівня із зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Юрченко М. В.), екзаменаторами, які перевіряють відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г.; викл. Юрченко М. В., викл. Кушнір А. С.).

Засвідчено тісну співпрацю кафедри з Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, освітніми та культурними організаціями й установами м. Вінниці, а саме: Академією безперервної освіти, Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Вінницьким державним аграрним університетом, Вінницьким фінансово-економічним університетом, а також із інформаційним центром «Вікно в Америку», школою іноземних мов «Harvard Language Club», Вінницьким обласним українським академічним музично-драматичним театром ім. М. К. Садовського, загальноосвітніми школами міста тощо. Колектив кафедри налагодив тісні зв’язки з вишами та науковими установами інших регіонів, як-от: Національною академією наук України, Українським центром оцінювання якості освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.

Науково-педагогічні працівники активно публікуються у фахових виданнях у царині філології та педагогіки, є постійними учасниками Міжнародних і Всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, у т. ч. за кордоном.

Повсякденна напружена робота викладачів кафедри над піднесенням престижу професії вчителя-філолога, що невдовзі творитиме історію нашої держави й сприятиме її інтеграції в європейський світовий простір, проявляється в організації студентських конференцій і семінарів на базі коледжу, зокрема у Міжколеджній студентській науково-практичній конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки» (2019 р.) та у засіданнях студентських філологічних студій «Теоретична та дидактична лінгвістика: ключові аспекти філологічної освіти» (2019 р.).

Викладачі постійно працюють над підвищенням фахової підготовки через участь у семінарах та тренінгах Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education (канд. пед. наук, доц. Головська І. В., канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Михальчук О. М.), у вебінарах National Georgaphic Learning and Linguist (викл. Михальчук О. М.); у заходах асоціацій TESOL, IATEFL (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К., викл. Киливник В. В., викл. Михальчук О. М., викл. Юрченко М. В.); у регіональних навчально-методичних семінарах-тренінгах із методики підготовки випускників шкіл до ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Кушнір А. С., викл. Юрченко М. В.); он-лайн курсах і вебінарах Британської Ради в Україні (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К., викл. Киливник В. В., викл. Юрченко М. В.), он-лайн конференціях видавництва Macmillan «The Macmillan Education Online Conference» (канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); у тренінгах із інноваційних методик викладання іноземних мов, організованих «Harvard Language Club» (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Михальчук О. М.) та ін.; регулярно проходять підвищення кваліфікації у вишах Вінниці та України; дають відкриті та показові заняття.

Помітно активізувалась робота в напрямку розроблення авторських лекційних курсів, написання підручників і навчальних посібників. Якісними та виконаними на високому науково-методичному рівні є словники й методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів відділення іноземних мов. Серед викладачів кафедри є чимало кураторів академічних груп, які проводять виховну роботу зі студентами, організовують цікаве дозвілля для своїх вихованців: екскурсії Вінниччиною та Україною, внутрішньогрупові та загальноколеджні виховні заходи. Студенти є постійними відвідувачами Вінницького українського академічного музично-драматичного театру імені М. К. Садовського, місцевих музеїв і кінотеатрів, заходів інформаційного центру «Вікно в Америку», освітнього ярмарку Посольства США в Україні тощо. Викладачі-куратори залучають своїх вихованців до здорового способу життя через прогулянки на катері, пікніки на природі, катання на роликах і ковзанах тощо. Започатковано традицію проведення серед студентів відділення іноземних мов лінгвокраїнознавчого фестивалю «October-fest in Ukrainian style». Проводяться зустрічі студентів філологічного факультету з представниками Корпусу миру із США.

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів, із них: 1 докторант, 6 кандидатів наук; до захисту кандидатської дисертації готуються ще 3 викладачі.  
Войцехівська Наталія Костянтинівна, кандидат філологічних наук, докторант.
Головська Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук.
Голунов Леонід Анатолійович, викладач вищої категорії, викладач-методист
Киливник Вікторія Вікторівна, викладач ІІ категорії, аспірантка.
Кушнір Аліна Сергіївна, викладач І категорії, аспірантка.
Марценюк Олена Георгіївна, кандидат педагогічних, доцент.
Михальчук Олеся Миколаївна, викладач вищої категорії, аспірантка.
Мовчан Лариса Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Ободян Ніна Петрівна, кандидат педагогічних наук.
Пилипова Ірина Олегівна, спеціаліст, магістр освіти.
Рябошапка Олена Вікторівна, спеціаліст, магістр освіти.
Федорцова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук. 
Юрченко Мирослава Володимирівна, викладач ІІ категорії, магістр освіти.


vojВойцехівська Наталія Костянтинівна,
кандидат філологічних наук (2010 р.),
докторант.

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «категорія згоди в сучасному діалогічному дискурсі» (2010 р.).

Публікації:
1. Країнознавство : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 148 с.
2. Стилістика : методичні вказівки до виконання дипломних (бакалаврських) робіт для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2015. ― 60 с.
3. Цікава граматика : синтаксис, пунктуація, стилістика : на допомогу студенту-практиканту. ― Вінниця, 2013. ― 113 с.
4. Let’s have a snack! : навчально-методичний посібник із практичного курсу англійської мови. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.
4. Innovative Information and Communication Technologies in English Language Teaching. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.

Спектр наукових уподобань: когнітивна і прагма лінгвістика, дискурс-аналіз, гендерлекти.

Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Стилістика», «Практична граматика», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Той хто мало знає, і навчити зможе мало...»


golovska

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук (2012 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «моральне виховання молодших школярів в процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім’ї» (2012 р.).

Публікації:
1. Головська І. В. Застосування теорії інтертекстуальності в аналізі художніх текстів / І. В. Головська  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2013. – Вип. 18. – С. 338-342.
2. Головська І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування педагогічної культури батьків / І. В. Головська // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етап: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 51-54.
3. Головська І. В. Актуальні питання реалізації особистісно- орієнтованого підходу в сучасному виховному процесі / І. В. Головська // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред.. кол.: Слободинська Т. С. (гол. ред..) та інші]. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. – Випуск 4 (24). – С. 41-46.
4. Головська І. В. Практика з позакласної виховної роботи студентів педагогічного коледжу як складова формування професійної компетентності / І. В. Головська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр.. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 167-170.
5. Holovska Iryna. The teacher’s role in organizing the effective interaction of secondary schools, out-of-school educational establishments and a family in the process of junior pupils’ moral development / Iryna Holovska // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part I, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 216 pages.

Спектр наукових уподобань: методичні засади викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах, новітні технології навчання, теорія і методика виховної роботи.

Викладає дисципліни: «Методика викладання іноземних мов», «Практичний курс англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення».

Педагогічне кредо: «A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning» (Brad Henry)


golu

Голунов Леонід Анатолійович

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Публікації:
1. The Queen of Hearth : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 56 с.
2. Love Matters : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 32 с.
3. Теоретична фонетика : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2014. ― 39 с.
4. Teaching Discourse on the Basis of Public Speech. - Вінниця: «Твори», 2019 - 98стр.
5. Making Business presentations. - Вінниця: «Твори», 2019 -37 ст.

Спектр наукових уподобань: роль семантичного фреймування у продукуванні ситуативно обумовленого дискурсу.

Викладає дисципліни: «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови», «Теоретична фонетика», «Практична фонетика».

Педагогічне кредо: «Situations in reality speak for themselves and the only trouble about them is that they may be shaped for speeches in the most human way»)/p>


kushnir

КУШНІР АЛІНА СЕРГІЇВНА

Викладач І категорії, аспірант Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Параметри наукового дослідження: тема дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності».

Публікації:
1. Кушнір А. С. Інноваційні технології у підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей / А. С. Кушнір // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали міжн. наук.-практ-конф. – Суми, СДПУ, 2017. – С. 39-40.
2. Kushnir А. S. Сomponent structure of future philology teachers' readiness for professional activity / A. S. Kushnir // Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: materials of international scientific conference. – Kaunas, VMU, 2018. – P. 46-49.
3. Кушнір А. С. Сучасні наукові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів-філологів / А. С. Кушнір // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Вінниця, – 2018. – 12 с.
4. Кушнір А. С. Застосування онлайн-сервісів як запорука підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземних мов / А. С. Кушнір // Фізико-математична освіта. – 1(19). – Суми, – 2019. – C.95 – 101.
5. Кушнір А. С. Он-лайн квест як зовнішній інструмент пізнання: когнітивний аспект / А. С. Кушнір // Наукові записки: збірник наукових праць. – Вінниця, 2019. – 14 с.

Спектр наукових уподобань: когнітивна педагогіка, гейміфікація.

Викладає дисципліни: «Практична фонетика», «Практичний курс англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення».

Педагогічне кредо: «The best teacher is your last mistake» (Ralph Nader)


pyndykМАРЦЕНЮК ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів немовних ВНЗ на матеріалі вивчення англійської мови» (2003 р.).

Публікації:
1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення англійської мови. ― Вінниця : ВІНПРІНТ, 2010. ― 360 с.
2. Комунікативні процеси в навчанні : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 152 с.
3. Викладання дисциплін гуманітарного циклу на засадах гуманної педагогіки (експериментальна педагогіка) : педагогічний досвід [Електронний ресурс]. ― Вінниця, 2014.  
4. Шляхи ефективної організації науково-дослідної роботи бакалаврів-філологів : практикум. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 72 с.
5. Linguistic Text Analysis : work-book. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. ― 100 с.

Спектр наукових уподобань: германська філологія, психолінгвістика, методика викладання англійської мови, лінгводидактика.

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Вчитель залишається вчителем, доки вчиться сам».


myМихальчук Олеся Миколаївна

Викладач вищої категорії, старший викладач, аспірант Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Параметри наукового дослідження: тема дисертаційного дослідження «Виховання кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземної мови в освітньому середовищі гуманітарно-педагогічного коледжу».

Публікації:
1. Creative Teaching English : методичний посібник. ― Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2017. ― 75 с.
2. Методика викладання іноземних мов : курс лекцій. ― Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. ― 104 с.
3. Історія мови (англійська) : курс лекцій. ― Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. ― 36 с.
4. Михальчук О.М. Лідерська компетентність як складова професійної компетентності педагога / О.М. Михальчук // Професійно-педагогічна компетентність : навчальний посібник / за ред. І.Л. Холковської. ‒ Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. ‒ 308 с. ‒ С. 190‒196.
5. Виховання кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з англійської мови // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук». ― Київ, 2019. ― С. 31‒34.

Спектр наукових уподобань: ціннісні орієнтації майбутніх учителів іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Методика викладання іноземних мов», «Історія мови (англійської)», «Практична граматика», спецкурс «Креативні методи навчання іноземних мов».

Педагогічне кредо: «Never stop learning because life never stops teaching».


movchan

МОВЧАН ЛАРИСА ГРИГОРІВНА

Кандидат педагогічних (2012 р.), доцент (2015 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція» (2012 р.).

Публікації:
1. Мовчан Л.Г. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів Швеції / Науковий вісник Ужгородського університету : Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2016. - Вип. 2(39). – С. 147-149
2. Мовчан Л.Г. The Role of Elective Courses in Students’ Professional Development: Foreign Experience / Порівняльна професійна педагогіка. - № 2 (Т. 7). 2017 : наук. журнал / голов. Ред. Н.М. Бідюк. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 20 – 26. (DeGruyter Open).
3. Мовчан Л.Г. Харчук С.А. Досвід он-лайн навчання у ВНЗ Швеції / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 51 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 329- 333.
4. Мовчан Л.Г. On the Issue of Vocational English Syllabus Design for Sustainable Foreign Language Education. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Каразіна «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» 2019 р. №. 35.
5. Мовчан Л.Г. Applying a Cross-curricular Approach at Economic Faculties. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp. Z o.o, 2019. P. 23 -37.

Спектр наукових уподобань: зарубіжна та порівняльна педагогіка, іншомовна освіта, вища освіта, контекстно-мовне інтегроване навчання, імерсійні технології.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Теорія і практика перекладу», «Стилістика».

Педагогічне кредо: «Education is one of the most powerful things in life. It allows us to find the meaning behind everything and helps improve lives in a massive way».


obodianskaОБОДЯНСЬКА НІНА ПЕТРІВНА

Кандидат педагогічних (2009 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Проблема особистості у християнській антропології» (2009 р.).

Публікації:
1. «До питання про збереження та розвиток традицій духовно-морального виховання у сучасній системі національної освіти»: стаття. – Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2006).
2. Особливості гуманістичного та християнського підходу до поняття «особистість»: стаття. – Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2007).
3. «Інтегрування цінностей християнського вчення про особистість у сучасну психолого-педагогічну науку»: стаття. – Збірнику наукових праць Інституту проблем виховання АПН України (2007).
4. «Теоретичні основи християнської антропології як світоглядного підґрунтя психолого-педагогічної науки»: стаття. – Збірнику наукових праць Інституту проблем виховання АПН України (2009).
5. «Образ Божий і особистість за християнським вченням про людину»: стаття. – Альманах «Константинополь V» (збірник статей і матеріалів п’ятих Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань, м.Вінниця (2009).

Викладає дисципліни: «Практикум усного і писемного мовлення», «Практична граматика».

Педагогічне кредо: «Спочатку любити, потім навчати» (Ян Амос Коменський).


pilipova

ПИЛИПОВА ІРИНА ОЛЕНІВНА,

Спеціаліст, магістр освіти.

Публікації:
1. Пилипова І. О. Інтернет та соціальні мережі як макросоціальний чинник поповнення совникового складу англійської мови / І. О. Пилипова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали всеук. наук.-практ-конф. – Вінниця, ВДПУ, 2018. – С. 81-83.
2. Пилипова І. О. Розкриття найважливіших джерел і способів презентації неологізмів у суспільному житті сучасного англомовного суспільства / І. О. Пилипова // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології : матеріали всеук. наук.-практ-конф. – Рівне, 2018. – С. 113-116.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс німецької мови», «Teaching Knowledge Test”.

Педагогічне кредо: «I teach languages to educate, to inspire, to enrich the life».

 

 


fedorcova

ФЕДОРЦОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА,

Кандидат педагогічних наук (2016 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків в процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

Публікації:
1. Федорцова О. Г. English for every day communication for the students.
2. of power engineering department : [зб. вправ, тестів та завдань] /О. Г. Федорцова, О. М. Джеджула. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. –132 с.
3. Федорцова Е.Г. – ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА./ Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №1-6 – г.Москва, 2017 – с.103-106.
4. Федорцова О.Г. – Проблеми професійного та духовно-морального виховання майбутніх спеціалістів-бухгалтерів та шляхи подолання проблеми/ - c.257- 262. – Проблеми освіти №.87: Збірник наукових праць. – м. Житомир, 2017/ Випуск 87 [2017].
5. Федорцова О.Г. – Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату – майбутніх економістів/с.135 – 139/. –– Проблеми освіти: Збірник наукових праць. – м. Житомир, Випуск № 1(92). – 2018. – 151 с.
6. Федорцова О.Г. – Наукові підходи до формування культурологічної компетентності майбутніх менеджерів./ Проблеми освіти № 90: Збірник наукових праць.– м. Київ, 2018- с. 217-222.

Спектр наукових уподобань: Культурологічна компетентність студентів в процесі вивчення іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Теоретична граматика», «Країнознавство», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Педагогічне кредо: «A great teacher is the one, who not only teaches great, but the one who can learn great from day to day».


juЮрченко Мирослава Володимирівна

Викладач ІІ категорії, магістр освіти (2016 р.).

Публікації:
1. Bitter schokolade : навчально-методична розробка з домашнього читання до книги Miriam Pressler. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 56 с.
2. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. ― 31 с.
3. A Kind of Loving : методична розробка з домашнього читання до книги Stan Barstow. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2012. ― 28 с.
4. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2014. ― Вип. 4. ― С. 38―47.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Друга іноземна мова (німецька)».

Педагогічне кредо: «When the root is deep, there is no reason to fear the wind».

 

 

 


Науково-методична робота

Науково-практична конференція «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища»
Науково-практична конференція «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища»
Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики»
Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики»
Майстер-клас «Інноваційні форми, методи і прийоми роботи на уроках англійської мови» (за участю вчителів англійської мови ЗШ І―ІІІ ступенів № 32 ВМР)

Майстер-клас «Інноваційні форми, методи і прийоми роботи на уроках англійської мови»

Зустріч викладачів кафедри германської філології із засновником та генеральним директором Міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education» Шоном Патріком Харті, 29 березня 2019 року.

Зустріч викладачів кафедри германської філології із засновником та генеральним директором Міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education» Шоном Патріком Харті, 29 березня 2019 року.

V Міжколеджна студентська науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», 17 травня 2019 року.

V Міжколеджна студентська науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», 17 травня 2019 року.

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

gerІсторія й сьогодення кафедри

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», досвіду підготовки з 2007 року бакалаврів зі спеціальності 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» (із 2016 року − 014 «Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)») й процесу розбудови в коледжі системи фахових кафедр була створена профільна випускова кафедра германської філології та зарубіжної літератури.

Навчальна робота кафедри

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних і практичних дисциплін германської філології для студентів відділення іноземних мов коледжу:

 •  англійська мова (історія мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, стилістика, теорія і практика перекладу, країнознавство, практична граматика, практична фонетика, практичний курс англійської мови, ділова англійська мова, а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір);
 •  німецька мова;
 •  зарубіжна література (теорія літератури, зарубіжна література, шкільний курс зарубіжної літератури з методикою викладання, історія зарубіжної літератури та літературна критика).


Завдяки участі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління» (керівник робочої групи коледжу – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. Г. Пиндик) було розширено перелік дисциплін із методики викладання іноземних мов, упроваджено низку інноваційних спецкурсів, спрямованих на оновлення змісту й форм підготовки майбутніх учителів англійської мови.
 У вивченні предметів спеціалізації акцент зроблено на використання британських і американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відео курсів, DVD, використання сучасних технічних засобів навчання. Пошук оптимальних шляхів реформування дистанційної форми навчання знайшов своє втілення в роботі над впровадженням електронних мультимедійних комплексів навчальних дисциплін у системі «Moodle».

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські гуртки та наукові проблемні групи, де студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів. Здійснюється керівництво курсовими та бакалаврськими роботами.

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів відділення іноземних мов: практика в літніх оздоровчих таборах, спостереження та пробні уроки з англійської мови та зарубіжної літератури, практика з науково-педагогічних досліджень тощо.

Члени кафедри активно співпрацюють із Національним агентством із забезпечення освіти від вишів комунальної форми власності (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г.); є експертами з визначення порогового рівня із зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., викл. Юрченко М. В.), екзаменаторами, які перевіряють відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови (викл. Юрченко М. В., викл. Гладка А. С.)

Засвідчено тісну співпрацю кафедри з освітніми та культурними організаціями й установами м. Вінниці, а саме: Академією безперервної освіти, Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Вінницьким державним аграрним університетом, Вінницьким фінансово-економічним університетом, а також із інформаційним центром «Вікно в Америку», школою іноземних мов «Harvard Language Club», Вінницьким обласним українським академічним музично-драматичним театром ім. М. К. Садовського, загальноосвітніми школами міста тощо. Колектив кафедри налагодив тісні зв’язки з вишами та науковими установами інших регіонів, як-от: Національною академією наук України, Українським центром оцінювання якості освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.

Науково-педагогічні працівники активно публікуються у фахових виданнях у царині філології та педагогіки, є постійними учасниками Міжнародних і Всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, у т. ч. за кордоном.

Повсякденна напружена робота викладачів кафедри над піднесенням престижу професії вчителя-філолога, що невдовзі творитиме історію нашої держави й сприятиме її інтеграції в європейський світовий простір, проявляється в організації студентських конференцій і семінарів на базі коледжу: «Мова ― це віконце, крізь яке людина бачить світ» (2011 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); «Мова в лексичному, фразеологічному та орфографічному аспектах» (2012 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); «Образ жінки у світовій літературі» (2013 р., викл. Голованюк В. А.); «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики» (2013 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.);  «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики» (2014 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища» (2015 р., канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., канд. пед. наук Штифурак А. В.) та ін.

Викладачі постійно працюють над підвищенням фахової підготовки через участь у заходах асоціацій TESOL, IATEFL (канд. філол. наук, доц. Ящук П. А., канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К.; канд. пед. наук Штифурак А. В.; викл. Киливник В. В., викл. Михальчук О. М., викл. Юрченко М. В.); у регіональних навчально-методичних семінарах-тренінгах із методики підготовки випускників шкіл до ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., викл. Юрченко М. В.); он-лайн курсах і вебінарах Британської Ради в Україні (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К.; канд. пед. наук Штифурак А. В.; викл. Киливник В. В., викл. Юрченко М. В.), он-лайн конференціях видавництва Macmillan «The Macmillan Education Online Conference» (канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); у тренінгах із інноваційних методик викладання іноземних мов, організованих «Harvard Language Club» (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., викл. Михальчук О. М.) та ін.; регулярно проходять підвищення кваліфікації у вишах Вінниці та України (канд. філол. наук, доц. Ящук П. А., викл. Л. А. Голунов, викл. В. А. Голованюк, викл. Михальчук О. М., викл. В. В. Киливник, викл. В. М. Іщенко), дають відкриті та показові заняття.

Помітно активізувалась робота в напрямку розроблення авторських лекційних курсів, написання підручників і навчальних посібників. Якісними та виконаними на високому науково-методичному рівні є словники й методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів відділення іноземних мов.
Серед викладачів кафедри є чимало кураторів академічних груп, які проводять виховну роботу зі студентами, організовують цікаве дозвілля для своїх вихованців: екскурсії Вінниччиною та Україною, внутрішньогрупові та загальноколеджні виховні заходи. Студенти є постійними відвідувачами Вінницького українського академічного музично-драматичного театру імені М. К. Садовського, місцевих музеїв і кінотеатрів, заходів інформаційного центру «Вікно в Америку», освітнього ярмарку Посольства США в Україні тощо. Викладачі-куратори залучають своїх вихованців до здорового способу життя через прогулянки на катері, пікніки на природі, катання на роликах і ковзанах тощо. Започатковано традицію проведення серед студентів відділення іноземних мов лінгвокраїнознавчого фестивалю «October-fest in Ukrainian style».

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ