21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Педагогічний факультет

Загальні відомості

Педагогічний факультет Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», який очолює кандидат педагогічний наук Майданик Олена Василівна, створений наказом директора коледжу від 05 червня 2019 року, об’єднує два великих структурних підрозділи: шкільне відділення та відділення фізичного виховання.

Історія шкільного відділення починається з 5 жовтня 1931 року, коли розпочав свою діяльність Немирівський педагогічний технікум.

Перший набір складався з 6 груп по 40 осіб в кожній, разом – 240 учнів. Технікум мав готувати вчителів 1-4 класів зі строком навчання 3 роки. Спочатку прийом учнів проводився лише на базі семирічки, однак уже у 1933 році розпочався прийом і на базі середньої школи, щоб готувати вчителів – мовознавців та математики для роботи в 5-7 класах. І цього на той час було замало. При технікумі відкриваються 5-місячні курси, щоб готувати вчителів на базі 7-річної освіти, і заочний відділ для підготовки дошкільних працівників. Стипендія становила 50 крб.

За соціальним складом 60% учнів – це діти селян, 35% – діти робітників і 5% – інших прошарків населення.

В серпні 1979 року розпочинається новий етап в історії розвитку Вінницького педагогічного училища і шкільного відділення зокрема (відбулася реорганізація: Немирівське педучилище переведено до Вінниці).

Відділення фізичного виховання створено у 1998 році.

За цей період було підготовлено понад 800 вчителів фізичного виховання. Серед них – 35 майстрів спорту України, 48 кандидатів у майстри спорту України.

Студенти відділення підвищують свою спортивну майстерність у спортивних секціях з боксу, боротьби, настільного тенісу, волейболу, футболу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики.

Наші студенти беруть активну участь у спартакіадах та змаганнях  різного рівня, займають призові місця.

Сьогодні на факультеті навчається біля 500 студентів, об’єднаних у 22 академічних групи. Навчання здійснюється за освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Пріоритетними напрямками роботи виз начено:

 1. Освітня та методична діяльність.
 2. Наукова та інноваційна діяльність.
 3. Спортивна діяльність.
 4. Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази факультету.
 5. Створення та функціонування єдиного інформаційного середовища.
 6. Налагодження та розширення горизонтів міжнародного та міжвузівського співробітництва з провідними освітніми та науковими установами.
 7. Зміцнення позитивного іміджу факультету та його провідних позицій у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Факультет здійснює підготовку спеціалістів за двома напрямками:

013 «Початкова освіта»
На базі 9 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель початкових класів».
Додаткові кваліфікації:
* організатор позакласної виховної роботи в школі;
* фахівець з соціально-правового захисту.
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

На базі 11 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель початкових класів».
Додаткові кваліфікації:
* організатор позакласної виховної роботи в школі;
* фахівець з соціально-правового захисту
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

На основі ОКР «Молодший спеціаліст»
Ступінь освіти – «Бакалавр»
Кваліфікація – «Вчитель початкової школи».
Термін навчання – 1 рік 10 місяців.

014 «Середня освіта (фізична культура)»
На базі 9 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури».
Додаткова кваліфікація – організатор спортивних секцій та клубів.
Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

На базі 11 класів
Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Молодший спеціаліст».
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури».
Додаткові кваліфікація – організатор спортивних секцій та клубів.
Термін навчання – 2 роки 10 місяців.

На основі ОКР «Молодший спеціаліст»
Ступінь освіти – «Бакалавр»
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури»
Термін навчання – 1 рік 10 місяців.

Деканат факультету

maydannyk

МАЙДАНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Декан педагогічного факультету

Обіймає посаду декана педагогічного факультету з 01 вересня 2019 року.

Кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Відзнаки та нагороди:
– знак «Відмінник освіти України», 2011 рік;
– нагрудний знак ЦК Профспілки працівників освіти і науки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України», 2019 рік.

Освіта:
– 1994 рік – Львівський державний університет імені І. Франка за спеціальністю «Історик, викладач історії».
– 2017 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі» та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Основні напрями роботи декана факультету:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування;
 • розвиток особистісного творчого потенціалу викладачів з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

Актуальним у роботі педагогічного факультету є забезпечення нормативності з виконань законодавства в освітній галузі; - удосконалення системи управління викладацьким та студентським колективом; підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу; впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність; навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності; формування сприятливого для студентів мікроклімату, морального й фізичного здоров’я;  систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних стосунків між викладачами, студентами та батьками; забезпечення та впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес тощо.

Життєве кредо:
Людина лише там чогось домагається,
де вона сама вірить у свої сили.


lucynkevych

Луцинкевич Людмила Анатоліївна
Заступник декана педагогічного факультету з 2019 року.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Державний педагогічний інститут ім. М. Островського. Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання». Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Спеціальність «Педагогіка вищої освіти».

Досвід професійної діяльності: З 1986 року працює в коледжі викладачем педагогічних дисциплін.

Основні напрями роботи:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали  змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування;
 • розвиток особистісного творчого потенціалу викладачів з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти;
 • викладання педагогічних дисциплін на засадах компетентнісного підходу з використанням сучасних освітніх технологій;
 • практична підготовка майбутніх вчителів з основ науково-педагогічних досліджень.

Відзнаки та нагороди: знак «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко».

Професійне кредо: «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним». (Григорій Сковорода)

Життєве кредо: «Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим». (Норман Вінсент Піл)  


tsaryk 1

ЦАРИК АНДРІЙ ПИЛИПОВИЧ
Заступник декана педагогічного факультету з 2019 року

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, факультет фізичної культури та здоров’я людини. Магістр фізичного виховання 2012 р.

Досвід професійної діяльності: З 2012 року працює викладачем фізичної культури, історії фізичної культури, вступу до спеціальності та методики викладання гімнастики у Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Є керівником гуртка з легкої атлетики.

Основні напрями роботи:

 • виховання майбутніх спеціалістів духовними, високоосвіченими, компетентними, авторитетними людьми, носіями високої загальної культури (світоглядної, моральної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної тощо);
 • структурування інформації в процесі її повідомлення студентам; організацію різних видів діяльності студентів таким чином, щоб результати відповідали цілям системи; організацію власної діяльності і поведінки в процесі безпосередньої взаємодії зі студентами.
 • формування стійкої мотивації до вивчення предметів, вміння активізувати пізнавальну діяльність студентів, підбирати цікавий матеріал, широко застосовувати новітні технології, вдосконалювати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, на високому рівні володіти сучасними освітніми та інноваційними технологіями, методичними прийомами.

Методичні надбання: «Планування навчальної роботи та організація занять з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (2014 р.).
Є учасником обласного методичного об'єднання викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р. а. («Інновації у системі фізичного виховання сучасної молоді»_2014 р. смт. Чернятин).

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами. Підтвердженням цього є зайняті призові місця в м. Вінниця серед студентів ВНЗ І-II р. а.: І місце з легкоатлетичної естафети: І місце з легкоатлетичного кросу; І місце з легкої атлетики.

Відзнаки та нагороди:  Грамоти Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту.

Педагогічне кредо: «Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії».

Життєве кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога». 

Структура факультету

Освітній процес на Педагогічному факультеті забезпечують:

kaf shkilnoji pedagogiki psikhologiji ta okremikh metodik

kafedra teoriyi i metodyky fiz vykhov

kaf informatiky

 • Циклова комісія викладачів фізичної культури та спортивних дисциплін  – голова циклової комісії – Леляк Л.М.

tcyklova kom teoriyi i metodyky fiz vykhov

Наставники груп

babiyБабій Алла Павлівна

«Учитель – це скрипаль дитячих сердець,
як поведе смичком – таку мелодію й почує»
В. Сухомлинський

Викладач української мови і літератури вищої категорії, старший викладач.

Для того, щоб навчати інших, треба навчатися самому; щоб виховувати інших, треба починати з себе; щоб розвивати інших, самому потрібно постійно розвиватись Навчати з любов’ю, з душею, з терпінням. Докласти зусилля, додати уміння.

Педагогічне кредо: Неможливо виростити повноцінну людину без виховання в ній почуття прекрасного
Р. Тагор

Життєве кредо: Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях мудрість.
Кожен твій вчинок відображається на інших людях, не забувай, що поруч із тобою людина
В.О. Сухомлинський

 

  

 


bystrytsky

БИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Магістр освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Обов’язки куратора виконую з 2003 року.

Освіта: вища, закінчив факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (1999 р.)

Основний напрямок роботи куратора – активне сприяння формуванню й організації діяльності колективу групи, спрямованої на створення найбільш оптимальних умов для становлення й самовизначення особистості.

Життєве кредо: «Де є бажання, знайдеться й шлях».

 

 

 

 

 


gaГальянова Олена Анатоліївна

Освіта: вища.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 26 років;

Стаж роботи у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі: 10 років.

Посада – викладач психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик; куратор студентів 34-Ш групи (напрям підготовки 6.010102 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) з 2011 р.

Результати атестації спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 2016 р.

Напрямки роботи куратора:  «Удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку професійної майстерності педагога під час вивчення педагогіки, вступу до спеціальності та образотворчого мистецтва з методикою навчання».

Роль куратора у формуванні особистості студента та організації діяльності студентської груп в умовах коледжу /з досвіду роботи куратора 34-Ш(б) групи Гальянової О.А./


Педагогічне кредо: «Основним прагненням душі є прагнення її  до діяльності».
К. Д. Ушинський


go

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Викладач педагогіки та англійської мови.

Кандидат педагогічних наук.

Обов’язки куратора виконує з 2015 року.

Освіта: вища (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 1999р., 2005р.).

Основний напрямок роботи куратора: залучення студентів до соціально-активного життя, формування почуття відповідальності, виховання моральної та всебічно розвиненої особистості.


Педагогічне кредо: «Вчитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті і свідомості своїх дітей, а передусім у їхніх думках, серцях».

 

 

 

 


gr

ГРИНЬКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист.
 
Обов’язки куратора виконую з 1984 року
 
Освіта:
1984 рік – Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».
 
Основний напрямок роботи куратора:
 • формування колективу;
 • розвиток професійних умінь і навичок.


Педагогічне кредо:

Не існує поняття «не можу», існує поняття «не хочу».

 


zav

КУЗЬМИНСЬКА ДІНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 12 років.

Освіта: вища, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007 р.

Посада: викладач педагогічних дисциплін, куратор студентів 32-Ш групи (спеціальності 013 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст) з 2012 р. Куратор 22-Ф групи з 2018 року.

Напрямки роботи куратора:

 • «Удосконалення форм, методів та технологій викладання, формування творчих здібностей педагога під час вивчення педагогіки, методики виховної роботи, теорії та методики виховання».
 • Створення оптимального мікроклімату академічної групи, де кожен студент відчуває себе частиною команди.

Педагогічне кредо: «Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, який відкриває світ. Тож нехай перед нею відкривається дивовижний світ у живих барвах, яскравих та трепетних звуках, у казці та грі, у власній творчості, у красі, яка надихає її серце, у прагненні робити добро людям». В.О. Сухомлинський


mazМазуркевич Віра Василівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».
 
Обов’язки куратора виконую з 1986 року
 
Освіта:
 
1986 рік – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства».
 
Основний напрямок роботи куратора:

Виховати справжнього патріота і громадянина України.

Педагогічне кредо:

Щоб бути хорошим вчителем,
потрібно любити те, що викладаєш
і тих кому викладаєш.

mart

МАРТИНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат у майстри спорту з боксу.

Обов’язки куратора виконую з 2005 року.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (2002 р.).

Основні напрямки роботи куратора:

 • виховання високоосвіченого патріотичного студента;
 • надання студентам навичок самовиховання, самоконтролю, самоосвіти, підвищення успішності в групі;
 • надання допомоги у підготовці до проведення загальноколеджних, загальноміських заходів тощо.

Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».

 

 

 

 


meln

МЕЛЬНИК ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Викладач II категорії, тренер диплому «С» федерації футболу України.

Обов’язки куратора виконую з 2015 року.

Освіта: вища, закінчив у 2013 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Спорт» та здобув кваліфікацію магістр олімпійського і професійного спорту. Викладача фізичного виховання.

Основний напрямок роботи куратора – позакласна виховна робота зі студентами, удосконалення практичних і теоретичних навиків та знань у обраній спеціалізації.

Педагогічне кредо: «Учитель не той хто вчить, а той у кого вчаться».

 

 

 

 


lyt

Мельничук Анастасія Владиславівна

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст.

Стаж роботи: 2 роки. Обов’язки куратора виконує з 2019 року.

Освіта:

 • молодший спеціаліст, закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж (2016 р.), здобула кваліфікацію «Вчитель фізичної культури», додаткова кваліфікація «Організатор спортивних секцій і клубів».
 • бакалавр, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського(2018 р.), здобула кваліфікацію «Бакалавр середньої освіти (Фізична культура)», професійна кваліфікація вчитель фізичної культури.
 • бакалавр, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського(2018 р.), здобула кваліфікацію «Бакалавр практичної психології», професійна кваліфікація практичний психолог.

магістр, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського(2019р.), здобула кваліфікацію «Магістр середньої освіти (Фізична культура)», професійна кваліфікація викладач фізичного виховання; тренер з обраного виду спорту.

Досвіт професійної діяльності: З вересня 2019 року – викладач циклової комісії фізичного виховання та спортивних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». Забезпечує викладання фізичної культури.

Основний напрямок роботи куратора:

 • згуртування колективу;
 • виховання моральних якостей майбутніх вчителів;
 • вивчення особистості студента.

Педагогічне кредо: «Добре виконане завжди краще, ніж добре сказане». Б. Франклін

Життєве кредо: «У людині має бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки». А. П. Чехов


omОмелянчик Тетяна Григорівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому (1991 р.), Подяка адміністрації училища Вінницького державного педагогічного інституту (1997 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2001 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного інституту (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2006 р.), Подяка адміністрації та художнього керівництва Вінницького академічного українськогоо музично-драматичного театру ім. М. Садовського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницької обласної бібліотеки ім. І. Тімірязєва (2011 р.), Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.),

Обов’язки куратора виконую з 1986 р.

Освіта: закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (1977 р.), здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів;  російське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1986 р.); українське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури» (1994 р.); Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію «вихователь дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, соціального педагога в закладах освіти, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, правознавця в галузі освіти». (2006 р.).

Основні напрямки роботи куратора:
1. Участь у заходах різного рівня, що сприяють морально-етичному вихованню студентів;
2. Профорієнтаційна робота;
3. Краєзнавчі подорожі та екскурсії;
4. Розширення кругозору студентів засобами літератури та мистецтва.

Педагогічне кредо: не нашкодити!


osad

ОСАДЧА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Обов’язки куратора виконую з 2012 року.

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель фізичної культури»

Основний напрямок роботи куратора – виховання патріотизму, поваги до законів України, усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей суспільства. Залучення студентів до вивчення і примноження багатих традицій національної світової інтелігенції, найкращих зразків української та світової науки та культури.

Педагогічне кредо:

«Я не намагаюсь танцювати краще інших.
Я намагаюсь танцювати краще себе самої»
М. Баришніков

 

 

 


rom

Осадчук Алла Станіславівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст. Виконувати обов’язки куратора розпочала з 2017 року.

Освіта: закінчила Вінницьке педагогічне училище (1992 р) здобувши кваліфікацію вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями та Київський університет ринкових відносин (2011 р.) спеціальність «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

Досвід професійної діяльності: З 1987 року працює в коледжі. З 2017 викладачем суспільних дисциплін.

Основні напрямки роботи куратора: Виховання моральних якостей майбутніх вчителів, виховання громадянина, патріота українського народу, держави, виховання любові до Батьківщини, поваги до української культури, мови, національних символів, національних традицій, історії та законів, поваги до культури, мови інших національностей.

Педагогічне кредо: Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі.

  

 


pav

Плотицька Юлія Петрівна

Стаж роботи: 3 роки.

Освіта: Національний університет «Одеська юридична академія», магістр.

Куратор: 11-Ш групи.

Педагогічне кредо: "Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити - покажи як ти робиш", «Постійний пошук самовдосконалення, адже навчаючи інших, я навчаюся сама».

 

 

 

 

 


Svynarchuk

Свинарчук Валентин Миколайович

Кваліфікаційна категорія та наукове звання: Старший викладач, спеціаліст вищої категорії.
Обов'язки куратора виконує з 2019 року.

Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2018 року.

Основний напрям роботи куратора:

 • спрямовувати діяльність на формування в групі згуртованості студентського колективу на основі персональної відповідальності кожного за свої власні дії.

Педагогічне кредо: «Щоб вести дітей за собою, необхідно самому рухатись не зупиняючись».

 

 

 

 


sv

СКРИПНИК НАДІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія та наукове звання: спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних наук.

Освіта: закінчила філологічний факультет інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2004 р) (спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»; кваліфікація: «Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства»).
Захистила у «Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника» кандидатську дисертацію «Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі» зі спеціальності – українська мова (2014 р.).

Основні напрямки роботи кураторів:

 • Організація роботи куратора із виховання у студентів культурних навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистісних цінностей.
 • Залучення студентів групи до участі у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах коледжу.
 • Формування у студентській групі працездатності та відповідального ставлення до навчально-виховного процесу.
 • Здійснення постійної психолого-педагогічної діагностики рівня інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів.
 • Організація туристично-екскурсійної роботи в групі.

Виконувати обов’язки куратора розпочала з 2016 року.

Відзнаки та нагороди:  
– Почесна грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2017 р.)
– Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.)
– Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2018 р.)

Життєве кредо: «Важливо не те, як багато ми даємо, а як багато любові ми в це вкладаємо».

Педагогічне кредо: «Працюй так, щоб біля тебе було комфортно і затишно».

Творче кредо: «Студент – не чаша, яку необхідно наповнювати, а факел, який необхідно запалити» (Давньогрецький вислів). 


stasenkoСтасенко Анна Михайлівна

Спеціаліст другої категорії.

Освіта:

2009 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історії, вчителя правознавства.

Педагогічне кредо:
Безумовне позитивне ставлення до дитини, опора на позитивне в ній..

Життєве кредо:

Не знецінювать коштовне,
Не загубитись у юрбі,
Не проміняти неповторне
На сто ерзаців у собі.

 

 


sl

Стецюк Ірина Володимирівна

Кваліфікаційна категорія та наукове звання:магістр освіти, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: вища, закінчила ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПНУ 2011 р.

Обов’язки куратора виконує: З 2018 року.

Основний напрямок роботи куратора: формування творчої особистості студента здатного критично мислити.

Життєве кредо: «Кожна людина має право на щастя».

 

 

 

 

 

 


tom

ТОМЧУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Викладач-методист, магістр.
 
За роки  роботи нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком "Відмінник освіти України".
 
Томчук С. Д. працює в коледжі з 1981 року на посаді викладача математики, основ початкового курсу математики та методики навчання математики.
 
Пріоритетами в своїй роботі ставить завдання формування творчої особистості майбутнього спеціаліста.
 
Головною метою виховання студентської молоді   вважає  формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української педагогічної еліти, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом зі стійкими моральними і правовими засадами.
 
У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється здоров’ю студентів і тому однією з проблем, над якою працює – формування здорового способу життя як основи виховання соціально-активного громадянина.
 
Прагне, щоб дозвілля  студентів було змістовне, було сферою самореалізації, розкриття творчого потенціалу особистості,
  

turlukТУРЛЮК ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики

Обов’язки куратора виконую з 2015 року.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання та спорту, 2014 р.

Основний напрямок роботи куратора: Підвищення показників успішності студентів шляхом формування самостійності та активності.

Педагогічне кредо:

Ви не помилитесь, якщо вчините правильно (Марк Твен)

 

 

 

 


homХОМІЦЬКА  ГАЛИНА  ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна  категорія та педагогічне  звання:   спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-методист.

Освіта:   закінчила  Немирівське  педагогічне  училище (1979 р.),  здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  філологічний  факультет Вінницького  державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію  вчителя української мови і літератури (1991 р.).

Основні напрямки роботи куратора:

 • Виховання  моральних якостей майбутніх  вчителів;
 • Організація  екскурсійно-туристичної роботи в групі;
 • Забезпечення  патріотичного виховання підростаючого покоління.
        

Виконувати обов’язки куратора розпочала з 1991 року.

Відзнаки  й  нагороди.

Знак «Відмінник освіти України» ( липень  2001 року);
Знак «Антон Макаренко» ( листопад 2011 року);
Знак «За заслуги» ІІІ ступеня (квітень 2014 року);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України ( 2006 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної   державної  адміністрації ( жовтень 2013 року).

Педагогічне  кредо:  Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більше, ніж він сам.

Життєве  кредо:

Помиляється – кожен,

Визнає помилки – мудрий,

Просить пробачення – сильний,

Відновлює стосунки – люблячий.


Новини

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ