21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Навчальна частина

Сучасний вищий навчальний заклад є складною системою, ефективне функціонування якої значною мірою залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації. Своєрідним диспетчерським центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та студентів, є навчальна частина.

Основне завдання діяльності навчальної частини – це організація освітнього процесу в коледжі на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.

У своїй діяльності навчальна частина керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом навчального закладу та наказами директора.

Керівництво роботою навчальної частини здійснює заступник директора з навчальної роботи Когутюк Оксана Василівна.

Щоденний внесок у навчально-виховний процес роблять секретар навчальної частини – Якобчук Наталія Василівна та диспетчер – Мазур Сніжана Олександрівна.

Свою роботу навчальна частина  здійснює в тісному контакті з відділеннями та ліцеєм коледжу, методичним кабінетом, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими підрозділами навчального закладу.

Когутюк Оксана Василівна заступник директора з навчальної роботи

Когутюк Оксана Василівна
заступник директора з навчальної роботи

Якобчук Наталія Василівна завідувач навчальної частини

Якобчук Наталія Василівна
завідувач навчальної частини

Корніюк Сніжана Олександрівна диспечер

Корніюк Сніжана Олександрівна
диспетчер

Діяльність навчальної частини відбувається за такими напрямками:

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу

 • Складання навчальних, робочих планів та графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • Організація виконання навчальних планів і програм.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр та циклових комісій.
 • Планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

ІІ. Організаційна робота

 • Ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально-виховного процесу і контингенту студентів.
 • Організація замовлення на виготовлення документів про освіту, видача атестатів про повну загальну середню освіту і дипломів про закінчення навчального закладу та оформлення додатків до них.
 • Оформлення, реєстрація та видача студентських квитків, залікових книжок, індивідуальних навчальних планів студента та академічних довідок.
 • Формування особових справ контингенту студентів денної форми навчання, систематичний контроль за їх веденням.
 • Підготовка матеріалів та оформлення подань до наказів про зарахування і відрахування студентів денної форми навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, призначення стипендій, заохочення і стягнення, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • Контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
 • Контроль за рухом контингенту студентів і облік його кількості.
 • Контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • Підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 • Складання звітів за результатами навчального процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших інстанцій.
 • Підготовка статистичних звітів з питань навчального процесу, змін контингенту студентів та інших аспектів діяльності коледжу за відповідні звітні періоди.

V. Консультативна робота

 • Своєчасне інформування науково-педагогічних працівників про хід навчального процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Листування з громадянами і відомствами з навчальних питань.
 • Інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

Документація навчальної частини

Графік навчального процесу

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ЗВО

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, які реалізуються в закладі освіти в 2020-2021 н.р.

Розклад дзвінків

№ пари Тривалість пар  
  80 хв. 60 хв. в п'ятницю
1 8:30 - 9:50 8:30 - 9:30 8:30 - 9:50
2 10:00 - 11:20 9:40 - 10:40 10:00 - 11:20
  Перерва 40 хв. Перерва 20 хв. Перерва 20 хв.
3 12:00 - 13:20 11:00 - 12:00 11:40 -13:00
4 13:30 - 14:50 12:10 - 13:10 13:10 - 14:30
5 15:00 - 16:20 13:20 - 14:20 14:40 - 16:00
6 16:30 - 17:50 14:30 - 15:30 16:10 - 17:30

Розклади занять

Розклади екзаменів

Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ