21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Шкільне відділення

Загальні відомості

Історія шкільного відділення починається з 5 жовтня 1931 року, коли розпочав свою діяльність Немирівський педагогічний технікум. Нововідкритий навчальний заклад мав  готувати вчителів 1-4 класів з терміном навчання 3 роки.

Сьогодні на відділенні навчається 390 студентів, які об’єднані у 15 академічних груп. Серед студентів шкільного відділення – 21 відмінник навчання.

Підготовку спеціалістів на відділенні здійснюють висококваліфіковані педагоги, які об’єднані в три наукові кафедри і сім предметно-циклових комісій. Серед них: 5 кандидатів філологічних наук; 4 кандидати педагогічних наук; кандидат психологічних наук; кандидат мистецтвознавства; 2 кандидати історичних наук; 3 майстри спорту; 61 відмінники освіти України; 20 осіб нагороджених нагрудним знаком «Антон Макаренко».

Шкільне відділення - це невід'ємна частина Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», навчального закладу нового типу з сучасною навчально-матеріальною базою. На даний час його очолює Майданик Олена Василівна, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України. Її педагогічне кредо: від усвідомлення потреби вчитися – до професійного зростання.

Основна мета роботи відділення – забезпечення найвищої якості освіти та підготовка висококваліфікованих працівників для  школи та закладів освіти.  Досягнення її – завдання як викладацького, так і студентського колективів відділення.   

Шкільне відділення має не тільки багату історію, але й  гарні традиції. Наші студенти – учасники міжвузівських конференцій та переможці обласних  конкурсів. Під керівництвом науковців та провідних викладачів, які забезпечують освітній процес вищезазначеного напряму підготовки (спеціальності), проводилися: 

 • міжвузівська науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогічних працівників та студентів «Впровадження нових галузевих стандартів початкової школи: пошуки, проблеми, перспективи»;
 • педагогічні читання «Новаторська педагогіка Василя Сухомлинського: історія  та сучасність» (вересень 2014 року);
 • практичний семінар «Використання сучасних новітніх технологій в початковій школі» (листопад 2014 року);
 • науково-практичний семінар «Науково-дослідна діяльність як шлях формування компетентності майбутніх фахівців» (січень 2015 року);
 • науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки» (травень 2015 року);
 • філологічна студія «Українці – звідки ми і наша мова» (жовтень 2014 року); 
 • «Методичні посиденьки», організовані кандидатом філологічних наук Федчук Л.І.  за участю проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента Вінницької Академії неперервної освіти Іваниці Г.І. (листопад 2014 року);
 • науково-практична конференція «Сучасні проблеми фахової підготовки вчителів початкової школи та шляхи їх реалізації в умовах коледжу» (квітень 2015 року).

Конкурси педагогічної майстерності «Міс педагогічна осінь», «Міс каліграфія», тренінги, майстер-класи, творчі лабораторії, круглі столи, зустрічі з вчителями початкових класів є найбільш поширеними формами пошуково-дослідної роботи студентів.

Цікавими для студентів були  флеш-моби «Добрий прогноз», «Квітка удачі», «Епідемія доброти», «Вільні обійми».
Вчитель – провідник високих духовних, моральних і культурних цінностей, взірець інтелекту та ерудиції, покликаний  сіяти знання, світле й прекрасне на ланах дитячих душ. Мудрий, лагідний, терплячий наставник, свідомий громадянин своєї Батьківщини, а основне – хороший товариш. Саме таких  вчителів ми виховуємо на відділенні.

На шкільному відділенні навчання здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст» і «Бакалавр». 

Навчаючись за спеціальністю  5.01010201 «Початкова освіта»,  студент здобуває кваліфікацію молодшого спеціаліста «Вчитель початкових класів». Крім того, він має можливість здобути додаткові кваліфікації:

 • організатор позакласної виховної роботи в  школі;
 •  учитель англійської мови в ЗОШ  І-ІІ ст.;
 •  фахівець з соціально-правового захисту.

Навчаючись на шкільному відділенні, студенти:

 • здобувають ґрунтовні знання з гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких  зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань;
 • набувають навиків своїми руками створювати різноманітні вироби  технічної творчості;
 • вчаться  організовувати виховну роботу в учнівському колективі на практиці.

В позаурочний час до послуг студентів: гуртки художньої самодіяльності; спортивні секції; екскурсії по визначних місцях міста, області, близького та далекого зарубіжжя; робота в літніх оздоровчих таборах.

Випускники шкільного відділення мають можливість продовжити навчання у Київському національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Київському університеті ім. Б. Грінченка, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини, Київському міжнародному університеті, Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. Після закінчення навчання на Вас, дипломованих спеціалістів, чекають в школах, позашкільних виховних закладах, центрах дитячої творчості, палацах дітей та юнацтва.

mayМайданик Олена Василівна
Завідувач шкільного відділення

Обіймає посаду завідувача шкільного відділення з 01 вересня 2012 року.

Викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Освіта:
1994 рік – Львівський державний університет імені І. Франка за спеціальністю «Історик, викладач історії».
2017 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічному коледжі» та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Основні напрямки роботи завідувача відділення:

 • створення освітнього середовища, в якому б викладачі та студенти мали  змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування;
 • розвиток особистісного творчого потенціалу викладачів з метою підвищення якості та результативності освітнього процесу;
 • соціалізація студентської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

Актуальним у роботі шкільного відділення є забезпечення нормативності з виконань законодавства в освітній галузі; - удосконалення системи управління викладацьким та студентським колективом; підвищення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу; впровадження інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність; навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності; формування сприятливого для студентів мікроклімату, морального й фізичного здоров’я;  систематичне впровадження педагогіки толерантності, формування гуманних стосунків між викладачами, учнями та батьками; забезпечення та впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес тощо.

Життєве кредо:
Людина лише там чогось домагається,
де вона сама вірить у свої сили.

 

Куратори

babiyБабій Алла Павлівна

«Учитель – це скрипаль дитячих сердець,
як поведе смичком – таку мелодію й почує»
В. Сухомлинський

Викладач української мови і літератури вищої категорії, старший викладач.

Для того, щоб навчати інших, треба навчатися самому; щоб виховувати інших, треба починати з себе; щоб розвивати інших, самому потрібно постійно розвиватись Навчати з любов’ю, з душею, з терпінням. Докласти зусилля, додати уміння.

Педагогічне кредо: Неможливо виростити повноцінну людину без виховання в ній почуття прекрасного
Р. Тагор

Життєве кредо: Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях мудрість.
Кожен твій вчинок відображається на інших людях, не забувай, що поруч із тобою людина
В.О. Сухомлинський

 

 

 

 


gaГальянова Олена Анатоліївна

Освіта: вища.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 26 років;

Стаж роботи у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі: 10 років.

Посада – викладач психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик; куратор студентів 34-Ш групи (напрям підготовки 6.010102 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) з 2011 р.

Результати атестації спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 2016 р.

Напрямки роботи куратора:  «Удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку професійної майстерності педагога під час вивчення педагогіки, вступу до спеціальності та образотворчого мистецтва з методикою навчання».

Роль куратора у формуванні особистості студента та організації діяльності студентської груп в умовах коледжу /з досвіду роботи куратора 34-Ш(б) групи Гальянової О.А./


Педагогічне кредо: «Основним прагненням душі є прагнення її  до діяльності».
К. Д. Ушинський


go

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Викладач педагогіки та англійської мови.

Кандидат педагогічних наук.

Обов’язки куратора виконує з 2015 року.

Освіта: вища (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 1999р., 2005р.).

Основний напрямок роботи куратора: залучення студентів до соціально-активного життя, формування почуття відповідальності, виховання моральної та всебічно розвиненої особистості.


Педагогічне кредо: «Вчитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті і свідомості своїх дітей, а передусім у їхніх думках, серцях».

 

 

 


gr

ГРИНЬКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист.
 
Обов’язки куратора виконую з 1984 року
 
Освіта:
1984 рік – Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».
 
Основний напрямок роботи куратора:
 • формування колективу;
 • розвиток професійних умінь і навичок.


Педагогічне кредо:

Не існує поняття «не можу», існує поняття «не хочу».

 


lucinkevichЛуцинкевич Людмила Анатоліївна

Спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання, спеціаліст; «Педагогіка вищої школи», магістр.
Останні публікації:
«Організація групової навчальної діяльності у підготовці майбутніх вчителів початкової школи в умовах коледжу», «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів», «Педагогічний супровід практичної підготовки студентів-бакалаврів», «Педагогіка партнерства в контексті ідей Василя Сухомлинського», «Дидактична складова готовності учнів до зовнішнього незалежного оцінювання» тощо.
 
Розроблено:
«Робочий зошит із загальних основ педагогіки», «Робочий зошит із дидактики», «Основи інклюзивної педагогіки. Лекції», методичні рекомендації з педагогічної практики студентів шкільного відділення.
 
Узагальнено досвід педагогічної діяльності:
«Використання технології розвитку критичного мислення в процесі вивчення педагогічних дисциплін в умовах коледжу».
 
Професійне кредо: Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.
"Григорій Сковорода"
 
Життєве кредо: Вірте в себе! Вірте в свої здібності! Без скромної, але розумної впевненості у своїх силах, ви не зможете бути успішним чи щасливим. "Норман Вінсент Піл" 

zh

Жупанова Олена Іванівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.
 
Обов’язки куратора виконую з 1997 року

Освіта:
 
1982 рік – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Англійська мова».
 
Основний напрямок роботи куратора:
 • згуртування колективу;
 • екскурсійна робота;
 • надання якісних знань;
 • контроль дисципліни, відвідування та навчання студентів.

Педагогічне кредо:
Якщо працювати, то якісно,
якщо робити – то відмінно,
якщо вчити – то давати глибокі, міцні знання.


mazМазуркевич Віра Василівна

Викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».
 
Обов’язки куратора виконую з 1986 року
 
Освіта:
 
1986 рік – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства».
 
Основний напрямок роботи куратора:

Виховати справжнього патріота і громадянина України.

Педагогічне кредо:

Щоб бути хорошим вчителем,
потрібно любити те, що викладаєш
і тих кому викладаєш.

nen

Ненчинська Леся Валентинівна

Обов’язки куратора виконую з  2006 року.

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

1. Проблема, над якою працює : Становлення особистісної зрілості й життєвої компетентності на засадах співтворчості (виховна модель групи).

2. Провідна ідея педагогічного досвіду куратора групи: Формувати креативну особистість із творчим потенціалом, високоморальними цінностями, гуманістичними та демократичними поглядами, багатою духовністю, яка володіє навичками самовдосконалення, самокритичності, відкритого спілкування, здатна вести інтелектуально-духовний діалог, має активну життєву позицію, самодостатня  та самобутня, готова до самореалізації в сучасному житті.

3. Педагогічне кредо: Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить (М. Форбс).

4. Життєве кредо: Письменник увічнюється у своїх творах, художник – у картинах, а справжній педагог – у думках та вчинках людей, яких він навчав.

 

 

 


omОмелянчик Тетяна Григорівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому (1991 р.), Подяка адміністрації училища Вінницького державного педагогічного інституту (1997 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2001 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного інституту (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2006 р.), Подяка адміністрації та художнього керівництва Вінницького академічного українськогоо музично-драматичного театру ім. М. Садовського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницької обласної бібліотеки ім. І. Тімірязєва (2011 р.), Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.),

Обов’язки куратора виконую з 1986 р.

Освіта: закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (1977 р.), здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів;  російське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1986 р.); українське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури» (1994 р.); Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію «вихователь дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, соціального педагога в закладах освіти, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, правознавця в галузі освіти». (2006 р.).

Основні напрямки роботи куратора:
1. Участь у заходах різного рівня, що сприяють морально-етичному вихованню студентів;
2. Профорієнтаційна робота;
3. Краєзнавчі подорожі та екскурсії;
4. Розширення кругозору студентів засобами літератури та мистецтва.

Педагогічне кредо: не нашкодити!


rokРокіцька  Інна  Анатоліївна

Викладач другої категорії

Обов'язки куратора виконує з 2011 року.

Закінчила у 2008 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і  методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію  вчителя  історії і правознавства.

2011 році диплом магістра у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої щколи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Основний напрямок роботи куратора:

 • допомога студентам академічної групи в процесі їх адаптації до умов навчання у коледжі;
 • допомога студентам в навчальній діяльності, формування в них навичок самостійної роботи;
 • контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними завдань поточної атестації, за складанням заліків та іспитів;
 • організація роботи куратора із виховання у студентів культурних навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистісних цінностей,поваги до народних традицій, туристичні поїздки з метою вивчення рідного краю, відвідування музеїв, художніх виставок, майстер-класів;
 • допомога студентам при формуванні в групі здорового морально-психологічного клімату;
 • залучення студентів групи до участі у  культурних, спортивних та громадських заходах відділення та  коледжу;
 • допомога куратора при вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів, формуванні  почуття відповідальності;
  пропагування в студентському середовищі здорового способу життя, профілактика і попередження негативних соціальних явищ;

Педагогічне кредо:
Навчаючи – учись, навчаючи – твори,  у процесі  творчості – навчай.


stasenkoСтасенко Анна Михайлівна

Спеціаліст другої категорії.

Освіта:

2009 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історії, вчителя правознавства.

Педагогічне кредо:
Безумовне позитивне ставлення до дитини, опора на позитивне в ній..

Життєве кредо:

Не знецінювать коштовне,
Не загубитись у юрбі,
Не проміняти неповторне
На сто ерзаців у собі.

 

 


tom

ТОМЧУК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Викладач-методист, магістр.
 
За роки  роботи нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком "Відмінник освіти України".
 
Томчук С. Д. працює в коледжі з 1981 року на посаді викладача математики, основ початкового курсу математики та методики навчання математики.
 
Пріоритетами в своїй роботі ставить завдання формування творчої особистості майбутнього спеціаліста.
 
Головною метою виховання студентської молоді   вважає  формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української педагогічної еліти, який має бути висококваліфікованим, конкурентоспроможним, ініціативним спеціалістом зі стійкими моральними і правовими засадами.
 
У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється здоров’ю студентів і тому однією з проблем, над якою працює – формування здорового способу життя як основи виховання соціально-активного громадянина.
 
Прагне, щоб дозвілля  студентів було змістовне, було сферою самореалізації, розкриття творчого потенціалу особистості,
 
 
 

fed

ФЕДЧУК ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Наукова ступінь, наукове звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Відзнаки й нагороди. Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Обов’язки куратора виконує з 2015 року.

Освіта: закінчила філологічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1978 р.), та факультет довузівської підготовки й післядипломної освіти Рівненського державного гуманітарного університету, здобувши кваліфікацію «вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (2006 р.).

Основний напрямок роботи куратора – формування творчої, гуманної, толерантної особистості.

Педагогічне кредо: «Найбільша радість для викладача, коли похвалять його студента».

 

 

 


homХОМІЦЬКА  ГАЛИНА  ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна  категорія та педагогічне  звання:   спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-методист.

Освіта:   закінчила  Немирівське  педагогічне  училище (1979 р.),  здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  філологічний  факультет Вінницького  державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію  вчителя української мови і літератури (1991 р.).

Основні напрямки роботи куратора:

 • Виховання  моральних якостей майбутніх  вчителів;
 • Організація  екскурсійно-туристичної роботи в групі;
 • Забезпечення  патріотичного виховання підростаючого покоління.
        

Виконувати обов’язки куратора розпочала з 1991 року.

Відзнаки  й  нагороди.

Знак «Відмінник освіти України» ( липень  2001 року);
Знак «Антон Макаренко» ( листопад 2011 року);
Знак «За заслуги» ІІІ ступеня (квітень 2014 року);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України ( 2006 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної   державної  адміністрації ( жовтень 2013 року).

Педагогічне  кредо:  Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більше, ніж він сам.

Життєве  кредо:

Помиляється – кожен,

Визнає помилки – мудрий,

Просить пробачення – сильний,

Відновлює стосунки – люблячий.

 


sh

ШЕВЧУК  ОЛЕКСАНДРА  ВАЛЕРІЇВНА

Викладач ІІ категорії
 
Обов’язки куратора виконує з 2014 р.
 
У 2010 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка, диплом магістра з відзнакою КВ №39671556. Спеціальність за дипломом: «Початкове навчання», кваліфікація «Викладач педагогіки і методики початкової освіти».
 
Основні напрями роботи куратора:
 • вивчення особистості студента;
 • розвиток таланту, розумових і фізичних здібностей студентів, формування у них високої пізнавальної культури;
 • формування у студентів професійних якостей, стимулювання до саморозвитку та самоосвіти особистості;
 • робота над формуванням  і розвитком колективу групи

Педагогічне кредо:
«Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться…»

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота студентів шкільного відділення є важливим чинником підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що охоплює два взаємопов’язаних аспекти:
а) навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації та методики наукової творчості;
б) наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом викладачів.

Науково-дослідна робота студентів шкільного відділення здійснюється в таких напрямках:

 •  науково-дослідна робота як невід’ємний елемент освітнього процесу, що належить до навчальних планів, навчальних програм і є обов’язковою для всіх студентів;
 •  науково-дослідна робота, що здійснюється поза освітнім процесом у межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках тощо;
 • участь у наукових заходах (конференціях, конкурсах, олімпіадах).

 Належно організована науково-дослідна робота студентів у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню навчальних дисциплін, виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретних явищ і подій, формуванню наукового світогляду студентів, оволодінню методологією і методами наукового дослідження, прищепленню навичок самостійної науково-дослідної діяльності, розвитку ініціативи, постійному оновленню та вдосконаленню студентами знань, розширенню теоретичного кругозору й наукової ерудиції майбутнього фахівця.

Студенти шкільного відділення є учасниками трьох Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій «Науковий простір студентів: пошуки і знахідки», організованої Інститутом педагогіки і психології Національного університету імені М. Драгоманова (Київ 2013 р., 2014 р., 2015 р.), Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноватика в навчально-виховному процесі початкової школи» (Умань, 2016 р.), Міжвузівської студентської інтернет-конференції «Національно-патріотичне виховання в процесі фахової підготовки студентів» (Умань, квітень, 2016 р.), Міжколеджної студентської науково-практичної конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки» (ВГПК, 2015 р.).

Під керівництвом провідних науковців та викладачів, які забезпечують освітній процес вищезазначеного напряму підготовки (спеціальності), проводилися:

 • міжвузівська науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогічних працівників та студентів «Впровадження нових галузевих стандартів початкової школи: пошуки, проблеми, перспективи» (листопад 2013 р.);
 • педагогічні читання «Новаторська педагогіка Василя Сухомлинського: історія та сучасність» (вересень 2014 р.);
 • практичний семінар «Використання сучасних новітніх технологій в початковій школі» (листопад 2014 р.);
 • науково-практичний семінар «Науково-дослідна діяльність як шлях формування компетентності майбутніх фахівців» (січень 2015 р.);
 • науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки» (травень 2015 р.);  
  філологічна студія «Українці – звідки ми і наша мова» (жовтень 2014 р.);
 • «Методичні посиденьки», організовані кандидатом філологічних наук, доцентом  Федчук Л. І.  за участю проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента Вінницької академії неперервної освіти Іваниці Г. А. (листопад  2014 р.);
 • науково-практична конференція «Сучасні проблеми фахової підготовки вчителів початкової школи та шляхи їх реалізації в умовах коледжу» (квітень 2015 р.);
 • науково-практична конференція «Створення комфортного освітнього середовища як запорука формування успішної особистості молодшого школяра» (9 грудня 2015 р.).

Найбільш поширеними формами пошуково-дослідної роботи студентів стали конкурси педагогічної майстерності «Міс Педагогічна осінь», «Міс Каліграфія», тренінги, майстер-класи, творчі лабораторії, круглі столи, зустрічі з вчителями початкових класів та флеш-моби «Добрий прогноз», «Квітка удачі», «Епідемія доброти», «Вільні обійми».

Студенти-бакалаври шкільного відділення тричі були учасниками та переможцями Всеукраїнських студентських конференцій  «Науковий простір студента: пошуки і знахідки», що проводилися в Інституті педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У листопаді 2014 р. в рамках регіонального методичного об’єднання викладачів математики педагогічних коледжів Західного регіону в навчальному закладі відбулася навчально-практична конференція «Використання сучасних новітніх технологій в початковій школі», де на пленарному засіданні успішно виступили студенти-бакалаври, яких підготувала викладач математики вищої категорії, викладач-методист Кубюк С. А.

Отже, науково-дослідна робота студентів шкільного відділення є важливим чинником підвищення їх професійної підготовки тому, що вона передбачає індивідуалізацію навчання та спонукає до самостійних пошуків.

n
n
n
 

Дайджест подій

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та прожмвання

ОПЛАТИТИ