21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

ВІДДІЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальні відомості

svturШановні друзі!

Відділення веде свій лік з 2007 року.

Саме тут, у стінах відділення, ми дбайливо виховуємо і навчаємо молоде покоління майбутніх працівників культури і економіки. Рада, що постійна турбота про згуртування педагогічного і студентського колективів дає змогу успішно виконувати все нові і нові завдання, які ставить сучасне життя перед нами.

Хочеться, щоб кожен викладач і студент відчували себе комфортно на нашому відділенні, щоб їх праця і навчання були творчими, несли радість і натхнення.

Історія нашого відділення – це частина історії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, невеличка частинка історії України. Разом з нею ми живемо і працюємо, долаємо труднощі, здобуваємо перемоги, накопичуємо досвід, примножуємо традиції.

Звичайно, попереду – роки непростої праці, але я вірю в наш колектив, у Вашу цілеспрямованість, працездатність, а також надзвичайно високий творчий потенціал.

Вірю, що ми успішно виконаємо ті складні завдання, які ставить сьогодення перед колективом.

Схиляючись у пошані перед тими особистостями, які створили історію гуманітарно-фінансового відділення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, від усієї душі бажаю усім величного і славного творчого майбутнього, здоров’я, радості, нових здобутків.

З повагою, викладач вищої категорії,
старший викладач,
відмінник освіти України,
завідувач відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності 

 Світлана Турлюк

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ відділення


foto1На скрижалях історії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу викарбувані роки, які наповнюють нас життєдайною силою і об'єднують в єдине ціле. Особливим візерунком на цьому полотні є життєпис гуманітарно-фінансового відділення. Таку назву відділення отримало тому, що здійснюється на ньому підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями – «Діловодство» та «Фінанси і кредит».

Першим кроком у становленні гуманітарно-фінансового відділення було відкриття у 2004 році спеціальності «Діловодство» на основі базової середньої освіти. Тоді майбутні діловоди навчалися на педагогічному відділенні. Так відкрилась перша сторінка історії гуманітарно-фінансового відділення.

Вже через два роки завдяки зусиллям директора коледжу К. Ф. Войцехівського коледж отримав дозвіл на підготовку молодших спеціалістів за новою непедагогічною спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2007 році виникла гостра потреба у створенні нового відділення: уже п'ять груп студентів непрофільних спеціальностей здобували освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» у складі педагогічного відділення. Тому за наказом директора від 1 серпня 2007 року № 152-К було створено гуманітарно-фінансове відділення, а завідуючою призначена Турлюк Світлана Вікторівна, викладач української філології.

Визначилась стратегія розвитку нового відділення:

 • налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами України;
 • забезпечення ступеневої освіти випускників відділення;
 • успішне проходження повторної акредитаційної експертизи обох спеціальностей;
 • створення традицій тощо.

У 2007 р. підписано двосторонню угоду про співпрацю з Харківською академією культури і мистецтв, зокрема з факультетом документознавства та інформаційної діяльності.

У 2011 році випускники гуманітарно-фінансового відділення продовжують навчання за ступенем бакалавра з обох спеціальностей у Тернопільському національному економічному університеті на юридичному факультеті, факультетах банківського бізнесу, економіки та управління персоналом.

У 2012 році відкрито додаткові кваліфікації «Касир-бухгалтер» та «Фахівець з бібліотечної справи», у зв’язку з чим термін навчання збільшено на 1 рік.

Традиційно на відділенні проводяться фотоквести («Пам’ятники Вінниці» (2012р.), «Фонтани Вінниці» (2013р.), «Україна – єдина держава» (2014р.), «Рідне місто» (2015р.)), День відділення, Свято хліба, аукціони, ярмарки, виставки виробів творчих робіт викладачів і студентів.

З 2014 р. студенти відділення роблять перші спроби у науково-дослідній роботі:

 • 28.11.13 – вперше проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів та магістрантів «Соціально-економічні показники розвитку суспільства»;
 • 20.02.14 – Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку документаційно-інформаційних технологій в науці, освіти та економіці»;
 • 22.02.16 – засідання круглого столу «Споживчий кошик України» тощо.

Спеціальності

 • infСпеціальність
  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

  Кваліфікація «Організатор діловодства»

  Додаткові кваліфікації:
  «Фахівець з бібліотечної справи»
  «Інспектор з кадрів»

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

  Діловод – це універсальний фахівець, який може працювати в різних сферах суспільної діяльності.

  Конкурентні переваги на ринку праці створюються шляхом досконалого вивчення дисциплін комп’ютерних та інформаційних технологій, що складають більшу третину аудиторних годин, а також значною кількістю годин, відведеною на вивчення іноземних мов, що є особливо актуальним в умовах зростання інвестиційної діяльності, структурних економічних змін.

  Блок дисциплін фахової підготовки надає студентам системне уявлення про всі види документів, документну комунікацію, особливості створення і функціонування систем комунікації для забезпечення суспільства якісною документованою інформацією. Майбутні фахівці вивчають особливості організації документної інформації та шляхи її використання, практичні способи і прийоми створення та роботи з різними видами управлінських документів.
  Блок інформаційно-аналітичних дисциплін сприяє фаховому зростанню майбутніх діловодів як інформаційних аналітиків, набуття ними відповідних фахових компетенцій. В сучасних умовах необхідними і актуальними є знання особливостей роботи з користувачами інформації, теорії і практики інформаційного забезпечення управління, методів обробки інформації, принципів збирання і систематизації інформації, її аналізу, що забезпечують ці дисципліни.

  Профільні дисципліни спеціальності:

  • документознавство;
  • діловодство;
  • спеціальні системи документування;
  • інформаційно-аналітична діяльність;
  • аналітико-синтетична обробка документів;
   архівознавство;
  • інформаційне забезпечення управління;
   бібліотечні фонди;
  • системи управління базами даних;
  • управління бібліотечною справою;
  • організація роботи навчальних бібліотек;
  • інформаційні системи та мережі;
  • сучасна українська мова;
  • українська та зарубіжна література;
  • іноземна мова за професійним спрямуванням;
  • ділова іноземна мова.

  Постійними замовниками і роботодавцями для фахівців цієї спеціальності є органи державної влади та управління, банківські і підприємницькі структури, інформаційні та інші організації різних форм власності. Потреба у фахівцях цього напряму гарантується існуванням інформаційних установ та інформаційно-аналітичних підрозділів у всіх організаційних структурах, впровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій.

  Перелік первинних вакансій

  • інспектор з кадрів;
  • інспектор з кадрів закордонного плавання;
  • фахівець з найму робочої сили;
  • секретар адміністративних органів;
  • референт;
  • секретар адміністративний;
  • секретар судового засідання;
  • секретар суду;
  • секретар колегії;
  • бібліотекар;
  • бібліотекар фондосховища;
  • бібліограф;
  • зберігач фонду кінофотодокументів.
 • financeСпеціальність
  «Фінанси, банківська справа і страхування»
   
  Кваліфікація «Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту»
  Додаткова кваліфікація «Касир-бухгалтер»
  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

  Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» користується великим попитом на ринку праці. Випускники працюють на підприємствах виробничої і невиробничої сфери різних форм власності, зокрема в державних установах, органах місцевого самоврядування, банківських установах (ОТП банк, ПриватБанк) та в інших державних і комерційних організаціях.

  Підготовку кваліфікованих працівників забезпечує вивчення наступних дисциплін:

  • «Фінанси підприємств»  формують систему базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.
  • «Бюджетна система» – вивчення теоретико-методологічних засад та організаційно-правового механізму формування бюджетної політики та функціонування бюджетної системи держави.
  • «Страхування» – знання з питань теорії створення та практичного застосування   механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та діяльності страхових компаній в умовах ринкової економіки.
  • «Фінанси» – послідовне вивчення основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.
  • «Податкова система» – знання  з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики, організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів з фізичних та юридичних осіб.
  • «Гроші та кредит» – формування уявлення про зародження і еволюцію теорії грошей та кредиту; вивчення основних економічних категорій, принципів і методів грошово-кредитного регулювання; ознайомлення з роллю грошей у розвитку макроекономічних процесів та побудови національної системи грошових відносин в Україні.
  • «Основи аудиту» – охоплює теоретичні засади організації аудиторської діяльності в Україні, порядок створення і державної реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, питання планування аудиторських перевірок, порядку підготовки аудиторських висновків, застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту. 
  • «Банківські операції» – базові знання про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію і технології здійснення основних банківських операцій і надання банківських послуг, розуміння принципів побудови і діяльності комерційного банку; знання структури основних видів банківських операцій (без ресурсних, активних і пасивних); оволодіння методами і прийомами здійснення конкретних банківських операцій.
  • «Бухгалтерський облік» – знання теоретичних основ бухгалтерського обліку, оволодіння теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, економіка підприємства, фінанси підприємства, цивільне право, та інші базові дисципліни, які дозволяють вивчати методологію бухгалтерського обліку економіко-правових відносин підприємства - суб'єкта господарювання різних форм власності.
  • «Економіка підприємства» – формування уявлення про підприємство як основний суб’єкт підприємницької діяльності, про його цілі, функції, структуру та ресурси; природу економічної поведінки фірми на короткостроковий та довгостроковий період з врахуванням загальних закономірностей і принципів ринку; структуру витрат, основні регламентуючі документи (звіт про прибуток (збитки), баланс,  фінансовий план); оптимальний обсяг виробництва, збуту та постачання, робити розрахунок ефективності інвестиційних  проектів, потреби підприємства в капіталі; економічну безпеку підприємства, процедури ре структуризації, санації, банкрутства та ліквідації підприємства.

  Перелік первинних вакансій:

  • бухгалтер;
  • касир-бухгалтер;
  • інспектор кредитний;
  • інспектор кредитного пункту;
  • інспектор-ревізор;
  • інспектор цін;
  • касир в банку;
  • помічник економіста;
  • спеціаліст 1С.

Кафедра фінансово-економічних дисциплін

Склад кафедри

no

ЄВДОКИМОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Завідувач кафедри фінансово-економічних дисциплін

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Стаж роботи: загальний 21 рік, педагогічний  13 років.

Освіта: Київський державний торговельно-економічний університет за cпеціальністю «Економіст-фінансист» (1997 р.) та Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»  (2011 р.).

Досвід професійної діяльності: з березня 1998 по 2002 рік працювала на посаді контролера-касира Вінницької обласної дирекції Ощадного банку України. Протягом 2002-2003 року працювала економістом І категорії Староміського відділення «Райффайзен банк Аваль». З вересня 2007 року працює викладачем фінансів і бухгалтерського обліку Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. У 2009 призначена на посаду голови циклової комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін. Викладає фінансовий облік, банківські операції, фінанси підприємств, податкову систему.

Сфера професійних інтересів: Формування професійно-творчих умінь студентів у навчальній діяльності з використанням інноваційних технологій. Захистила у 2019 році кандидатську дисертацію на тему "Моделі управління депозитними ресурсами комерційного банку".

Творче кредо: Студент – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити.

Життєве кредо: За сутінками завжди приходить світанок.

 


ba

БАКАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Стаж роботи: 9 років.

Освіта: закінчила Вінницький фінансово-економічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика» (2006 р.)

Досвід професійної діяльності: з вересня 2006 року прийнята на посаду лаборанта Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2012 року переведена на посаду викладача економічних дисциплін.

Забезпечує викладання основ менеджменту і маркетингу; економіки, організації та планування підприємств; інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах; інформаційного забезпечення управління.

Сфера професійних інтересів: Тема дисертації – «Геймінг – складова технології прийняття рішень в діяльності страхової компанії».

Відзнаки й нагороди:  Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).

Творче кредо: Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все як найкраще.

 


buga

Буга Оксана Іванівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи: педагогічний – 13 років.

Освіта: повна вища, закінчила у 1993 році Киівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка управління в торгівлі та громадському харчуванні». У 2008 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності: 2004-2005 рр. працювала методистом інститутутперспективних технологій, економіки і фундаментальних наук;
2005-2008 рр. – аспірантура;
2008-2013 рр. – асистент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ;
2013-2019 рр. – старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності ВДПУ; керівник науково-аналітичного відділу.

Сфера професійних інтересів: 2012 рік – захист дисертації на тему: «Формування економічних знань засобами дидактичних ігор майбутніх учителів трудового навчання». Є автором багатьох наукових статей у фахових вітчизняних виданнях, автором одного навчально-методичного посібника і другого – у співавторстві, учасником Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій. Закордонне стажування у 2019 році в Польщі.

Відзнаки й нагороди:  2004 р., Вінницький державний педагогічний університет — подяка за активну участь у підготовці та проведенні VI Міжнародної науково-практичної конференції. 2010 рік — подяка за активну участь у підготовці і проведенні Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2012 рік — подяка у підготовці і проведенні ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2019 рік — подяка за високий рівень підготовки учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Творче кредо: Повага до вчителя – починається з самого себе.

Життєве кредо: Рух – це життя!


zaukova

Заюкова Марина Сергіївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент.

Стаж роботи: 14 років.

Освіта: Закінчила Вінницький державний технічний університет у 2000 році за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» та здобула кваліфікацію економіста, менеджера виробництва. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова стійкість та її забезпечення на м’ясопереробних підприємствах АПК». З 2006 по 2009 р. навчалася в докторантурі Інституту аграрної економіки УААН.

Досвід професійної діяльності: З 2000 по 2002 рр. працювала на посаді асистента кафедри економіки промисловості та організації виробництва;. з 2002 по 2006 рр. на посаді старшого викладача, а з 2004 року на посаді доцента кафедри менеджменту та моделювання в економіці у Вінницькому державному технічному університеті. З 2009 по 2011 рр. працювала на посаді декана факультету економіки та підприємництва, доцента, заступника завідувача кафедри у Вінницькому соціально-економічному інституті ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». У Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ працювала на посаді доцента кафедри фінансів з 2011 по 2017 рр. З 2018 по 2019 рр. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів:  Фінансовий механізм розвитку підприємств, фінансовий аналіз і менеджмент, Інтернет-освіта.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.).

Професійне кредо: Позитив – рушійна сила спілкування, навчання, творіння, любові до життя.

Життєве кредо: Давайте зробимо неможливе, можливе зроблять без нас.


lymar

ЛИМАР ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний стаж 24 роки, в коледжі 2 роки.
Освіта: Київський інститут народного господарства  за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (1990 р.)  та Житомирський національний агроекологічний університет, аспірантура  (2014 р.).

Досвід професійної діяльності: 1991-1998 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Вінницького сільськогосподарського інституту. 1998-1999 рр. – асистент кафедри фінансів АПК Вінницького сільськогосподарського інституту. 1999-2001 рр. – асистент кафедри прикладних економічних дисциплін Вінницького торгово-економічного інституту Київського державног торгово-економічного університету. 2001-2002 рр. - асистент кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2002-2013 рр. – старший викладач кафедри фінансів Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. 2013-2014 рр. – старший викладач Вінницької філії Київського університету ринкових відносин. З 2014 року працюю на посаді викладача фінансово-економічних дисциплін Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Являється викладачем  фінансів, бюджетної системи, економіки підприємства, економічного аналізу.

Сфера професійних інтересів
Розвивати предметні компетенції, економічне мислення та інтерес до обраної професії, потребу у глибоких професійних знаннях у студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Робота над дисертаційним дослідженням «Регуляторна політика та механізм її реалізації в оподаткуванні  малого та середнього бізнесу в Україні»


Творче кредо
Для того, щоб навчати інших,
треба вчитися самому;
щоб виховувати інших,
треба починати з себе,
щоб розвивати інших,
самому потрібно постійно розвиватись.

Життєве кредо
Віддай людині крихітку себе,
За це душа наповнюється світлом.


no ЮХИМОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.
 
Стаж роботи: 4 роки.
 
Освіта: Київський університет ринкових відносин, 2010 р. за спеціальністю «Фінанси».
 
Досвід професійної діяльності: в листопаді 2000 року прийнята на посаду секретар-друкарки Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. В лютому 2004 року переведена на посаду лаборанта, з вересня 2010 року встановлено педагогічне навантаження. Викладає статистику фінансів, гроші та кредит, забезпечує керівництво різних видів практики.
 
Творче кредо:
Учитись важко,
А учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як людям віддаси
Усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти. 
 

korniyuk КОРНІЮК СНІЖАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
 
Освіта: закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» (2017 р.)
 
Досвід професійної діяльності: з жовтня 2012 року прийнята на посаду диспетчера навчальної частини Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, з вересня 2017 року встановлено педагогічне навантаження на цикловій комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін.
 
Творче кредо: «Життя-це книга,і той,хто не вчиться, бачить лише одну сторінку.»
 

volkodav

ВОЛКОДАВ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Наукова ступінь: кандидат педагогічних наук.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: загальний 15 років, педагогічний 15 років.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за cпеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. математика» (2003 р.) та Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» за спеціальністю «Фінанси і кредит» (2018 р.).

Досвід професійної діяльності: з вересня 2003 по 2007 рік працювала на посаді вчителя фізики та математики Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. Протягом 2007-2012 року працювала викладачем математики та інформатики коледжу «Слов’яно-грецький колегіум» вищого навчального закладу «Київський славістичний університет». Протягом 2012-2017 року працювала викладачем вищої математики та статистики «Вінницького коледжу менеджменту». З вересня 2017 року працює викладачем фінансово-економічних дисциплін та математики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Викладає фінанси підприємств – ІІ, контроль і ревізію, вищу математику.

Сфера професійних інтересів: Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення. Є автором ряду наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях та учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій. Має значну кількість методичних розробок.

Творче кредо Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.

Життєве кредо навчати може тільки той, хто сам постійно навчається.


tkachenko i s

ТКАЧЕНКО ІВАН СЕМЕНОВИЧ

Наукова ступінь: доктор економічних наук.

Кваліфікаційна категорія:  викладач вищої категорії.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи: 55 років.

Освіта: Вища. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенка, 1963р.

Досвід професійної діяльності: Докторська дисертація «Імітаційне моделювання функціонування матеріальних потоків у виробничо-економічних системах», 1989р.

Сфера професійних інтересів: Наукові дослідження зосереджені на розробці сукупностей економіко-математичних моделей: економіки поселень, бізнесу та підприємництва, гнучкого управління вищими навчальними закладами; на розробці методичного забезпечення викладання економічних дисциплін, а також на вивченні математичних властивостей золотого перетину у суспільстві та природі. Роботи охоплюють імітаційні моделі дослідження матеріальних потоків у виробничо-економічних системах в умовах функціонування ринкової економіки для різних галузей економіки.

 


babiyБабій Віталій Миколайович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Стаж роботи: 37 років

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка», кваліфікація          «Радіоінженер» (1971р.); аспірантура Інституту економіки АН УССР (заочно), 1988 р. В  1989 року захистив   кандидатську дисертацію на тему «Управління трудовою дисципліною на промислових підприємствах», а у 1991 році отримав вчене звання «доцент».

Досвід професійної діяльності: З 1983 року по 1989 рік працював викладачем на кафедрі економіки    промисловості та організації виробництва Вінницького політехнічного інституту; з 1989 року по 2003 рік доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту; з 2003 року по 2008 рік – доцент, завідувач кафедри економічної теорії Вінницької філії    Університету «Україна»; з 2008 по 2013 рік - доцент, завідувач кафедри фундаментально-економічних      дисциплін      Вінницького кооперативного інституту; з 2013 по 2015 рік - доцент, завідувач кафедри економіки і  товарознавства Вінницького інституту конструювання одягу; з 2016 року по 2017 рік працював на посаді асистента кафедри адміністрування та менеджменту Університету державної фіскальної служби; з 2017 по 2019 рік – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Сфера професійних інтересів: Аналіз інвестиційного клімату в державі та шляхи посилення інвестування.

Творче кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Життєве кредо: "Будь добрим до ближнього, і добро повернеться до тебе".

    

Read more

Практика

Студенти гуманітарно-фінансового відділення проходять практику на кращих підприємствах, організаціях та установах міста Вінниці та Вінницької області:

 • у міських і районних лікарнях;
 • у Департаменті освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
 • у міських і районних, сільських і селищних радах;
 • в обласному архіві;
 • у бібліотечних установах;
 • у районних відділах освіти;
 • у загальноосвітніх школах;
 • у районних споживчих товариствах;
 • страхових компаніях;
 • на підприємствах різних форм власності;
 • у комерційних банках («Приватбанк», «ОТП Банк», «Хрещатик»);
 • у районних відділах Державного казначейства;
 • у Департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Ступенева освіта

stupПродовжити навчання наші випускники можуть в кращих вузах України:

 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Житомирський інститут культури і мистецтв;
 • Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету;
 • Національна академія внутрішніх справ України;
 • Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Донецький національний університет.

Дайджест

Куратори


bakalova

БАКАЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Куратор 11-Е групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Обіймає посаду: викладач економічних дисциплін.

Досвід роботи: 13 років

Освіта: магістр з економічної кібернетики, Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет», 2006р.

Основні напрямки роботи куратора: духовне та моральне виховання студента; формування його особистісних якостей; виховання студента як громадянина, як фахівця в галузі фінансів, високоморальної, інтелігентної особистості. Виховання студента як творчої особистості та конкурентоспроможного фахівця.

Життєве кредо: завжди залишатись людиною.

Професійне кредо: «Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності» (Зигмунд Фрейд).


korniuk

Корніюк сніжана олександрівна

Куратор 31-Е групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Обіймає посаду: диспетчер навчальної частини та викладач фінансово-економічних дисциплін.

Досвід роботи: 7 років.

Освіта:

молодший спеціаліст, Вінницький коледж Національного університету харчових технологій за спеціальністю «Організація виробництва» (2012 р.)

бакалавр, Вінницький національний аграрний університет за напрямом «Менеджмент», здобула кваліфікацію «Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор» (2015 р.)

магістр, Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування» професійна кваліфікація «Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів» (2017 р.)

Основні напрями роботи куратора: формування громадянської позиції і водночас виховання студентів,  впроваджувати соціально значущі заходи та об’єднувати студентський колектив спільними цілями та діяльністю, вливати на вироблення у них почуття взаємної відповідальності, взаємодії, уможливлювати досягнення вагомих результатів в різних сферах життєдіяльності студентського колективу. Подальшим напрямом досліджень можуть стати питання щодо планування, організації підтримки та надання допомоги студентам в адаптаційний період.

Життєве кредо:  «Легко контролювати ситуацію, складніше – свої емоції».

Професійне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».


kyzmunskuy

Кузьминський олександр володимирович

Куратор: 11-Р групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Обіймає посаду: викладач комп’ютерних дисциплін кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті.

Освіта:

у 2007 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. «Фізика» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики;

 з 2009 р. по 2012 р. – аспірант кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова;

 у 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (астрономія).

Основні напрями роботи куратора:

Проводити виховну роботу за основними напрямками (патріотичне, морально-правове, трудове, художньо-естетичне, фізичне, екологічне, сімейно-родинне виховання), формувати світогляд студента як гармонійно розвинутої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-свідомої людини.

Спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушення, бездуховності, антигромадської діяльності.

Сприяти формуванню студентського колективу, який бореться за високу успішність і відмінну поведінку, в цій роботі куратор спирається на студентський актив групи – старосту, членів студентських Рад, профорга.

Направляти роботу активу і кожного студента так, щоб у групі панувала творча атмосфера, дружба і взаємодопомога, які сприяли б повному розвитку здібностей студента.

Систематично цікавитись життям групи, бути старшим товаришем і другом для кожного студента, знати кожного студента: його успіхи в навчанні, науковій роботі, характер, схильності, плани на майбутнє, матеріальне положення, але не перетворювати роботу наставника в мілке опікунство і не заважати ініціативі студентів.


unnamed

Лясківська Алла Сергіївна

Куратор 31-Р групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Обіймає посаду: секретар навчальної частини та викладач української філології

Досвід роботи: 6 років.

Освіта: закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж (2012 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора дитячої технічної творчості; педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкова освіта», здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкової школи; магістратуру Донецького національного університету за спеціальністю «Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра філології, викладача української мови і літератури.

Основні напрями роботи куратора: планування та організацію виховної роботи із групою, здійснення необхідної корекційної роботи з окремими студентами та групою для створення позитивного мікроклімату, підвищення соціального статусу окремих членів колективу, забезпечення позитивних змін в міжособистісних стосунках, проведення тематичних кураторських годин згідно з планом роботи куратора та органів студентського самоврядування групи.

Життєве кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!»

Професійне кредо: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш».


terepa

терепа Алла василівна

Куратор 41-Р  групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Обіймає посаду: викладач математики

Досвід роботи: 11 років.

Освіта: 

 • бакалавр, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2008 році, вчитель математики;
 • магістр, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2009 році, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація за дипломом «Викладач математики, вчитель основ економіки».
 • кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2019 році, за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.

Основні напрями роботи куратора:

 • допомога в адаптації студентів першого курсу до нового студентського колективу;
 • активізація виховної роботи із залученням студентів до різних форм позааудиторної роботи, що реалізуються в умовах вищого навчального закладу серед студентів (наприклад, творчих секцій, волонтерських об’єднань, студентських ЗМІ та ін.);
 • допомога у подоланні труднощів спілкування та взаємодії з одногрупниками, які виникають під час навчальної діяльності, згуртування колективу;
 • екскурсійна робота;
 • контроль дисципліни, відвідування та навчання студентів.

Життєве кредо: «Самовдосконалення через пізнання нового».

Професійне кредо: «Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність» Бернард Шоу.


evdokumova

євдокимова наталія вячеславівна

Куратор 41-Е групи

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Обіймає посаду: завідувач кафедри фінансово-економічних дисциплін

Досвід роботи: 13 років

Освіта:

 • спеціаліст, Київський державний торговельно-економічний університет у 1997 році, економіст-фінансист;
 • магістр, Вінницький фінансово-економічний університет у 2011 році, магістр з обліку і аудиту;
 •  кандидат економічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2019 році, за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Основні напрямки роботи куратора:

 • допомога студентам  групи в процесі їх адаптації до умов навчання в коледжі,  в навчальній діяльності, формування в них навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;
 • формуванні в групі здорового морально-психологічного клімату,  контроль за систематичною   відвідування занять, профілактика порушень Правил внутрішнього розпорядку;
 • виховання у студентів культурних навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, родинних, особистісних цінностей, здорового способу життя та мовленнєвої культури;  
 • залучення студентів групи до участі у наукових, культурних, спортивних та громадських заходах відділення та коледжу;
 •  допомога при вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів;
 • піклування  про соціальні умови життя і побут студентів, що проживають у гуртожитках та їх межами.

Життєве кредо: За сутінками завжди приходить світанок

Професійне кредо: Сутність особистості – це духовність, культура, соціальна і професійна компетентність.

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ