21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

ВІДДІЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальні відомості

svturШановні друзі!

Відділення веде свій лік з 2007 року.

Саме тут, у стінах відділення, ми дбайливо виховуємо і навчаємо молоде покоління майбутніх працівників культури і економіки. Рада, що постійна турбота про згуртування педагогічного і студентського колективів дає змогу успішно виконувати все нові і нові завдання, які ставить сучасне життя перед нами.

Хочеться, щоб кожен викладач і студент відчували себе комфортно на нашому відділенні, щоб їх праця і навчання були творчими, несли радість і натхнення.

Історія нашого відділення – це частина історії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, невеличка частинка історії України. Разом з нею ми живемо і працюємо, долаємо труднощі, здобуваємо перемоги, накопичуємо досвід, примножуємо традиції.

Звичайно, попереду – роки непростої праці, але я вірю в наш колектив, у Вашу цілеспрямованість, працездатність, а також надзвичайно високий творчий потенціал.

Вірю, що ми успішно виконаємо ті складні завдання, які ставить сьогодення перед колективом.

Схиляючись у пошані перед тими особистостями, які створили історію гуманітарно-фінансового відділення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, від усієї душі бажаю усім величного і славного творчого майбутнього, здоров’я, радості, нових здобутків.

З повагою, викладач вищої категорії,
старший викладач,
відмінник освіти України,
завідувач відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності 

 Світлана Турлюк

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ відділення


foto1На скрижалях історії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу викарбувані роки, які наповнюють нас життєдайною силою і об'єднують в єдине ціле. Особливим візерунком на цьому полотні є життєпис гуманітарно-фінансового відділення. Таку назву відділення отримало тому, що здійснюється на ньому підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями – «Діловодство» та «Фінанси і кредит».

Першим кроком у становленні гуманітарно-фінансового відділення було відкриття у 2004 році спеціальності «Діловодство» на основі базової середньої освіти. Тоді майбутні діловоди навчалися на педагогічному відділенні. Так відкрилась перша сторінка історії гуманітарно-фінансового відділення.

Вже через два роки завдяки зусиллям директора коледжу К. Ф. Войцехівського коледж отримав дозвіл на підготовку молодших спеціалістів за новою непедагогічною спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2007 році виникла гостра потреба у створенні нового відділення: уже п'ять груп студентів непрофільних спеціальностей здобували освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» у складі педагогічного відділення. Тому за наказом директора від 1 серпня 2007 року № 152-К було створено гуманітарно-фінансове відділення, а завідуючою призначена Турлюк Світлана Вікторівна, викладач української філології.

Визначилась стратегія розвитку нового відділення:

 • налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами України;
 • забезпечення ступеневої освіти випускників відділення;
 • успішне проходження повторної акредитаційної експертизи обох спеціальностей;
 • створення традицій тощо.

У 2007 р. підписано двосторонню угоду про співпрацю з Харківською академією культури і мистецтв, зокрема з факультетом документознавства та інформаційної діяльності.

У 2011 році випускники гуманітарно-фінансового відділення продовжують навчання за ступенем бакалавра з обох спеціальностей у Тернопільському національному економічному університеті на юридичному факультеті, факультетах банківського бізнесу, економіки та управління персоналом.

У 2012 році відкрито додаткові кваліфікації «Касир-бухгалтер» та «Фахівець з бібліотечної справи», у зв’язку з чим термін навчання збільшено на 1 рік.

Традиційно на відділенні проводяться фотоквести («Пам’ятники Вінниці» (2012р.), «Фонтани Вінниці» (2013р.), «Україна – єдина держава» (2014р.), «Рідне місто» (2015р.)), День відділення, Свято хліба, аукціони, ярмарки, виставки виробів творчих робіт викладачів і студентів.

З 2014 р. студенти відділення роблять перші спроби у науково-дослідній роботі:

 • 28.11.13 – вперше проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів та магістрантів «Соціально-економічні показники розвитку суспільства»;
 • 20.02.14 – Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку документаційно-інформаційних технологій в науці, освіти та економіці»;
 • 22.02.16 – засідання круглого столу «Споживчий кошик України» тощо.

Спеціальності

 • infСпеціальність
  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

  Кваліфікація «Організатор діловодства»

  Додаткові кваліфікації:
  «Фахівець з бібліотечної справи»
  «Інспектор з кадрів»

  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

  Діловод – це універсальний фахівець, який може працювати в різних сферах суспільної діяльності.

  Конкурентні переваги на ринку праці створюються шляхом досконалого вивчення дисциплін комп’ютерних та інформаційних технологій, що складають більшу третину аудиторних годин, а також значною кількістю годин, відведеною на вивчення іноземних мов, що є особливо актуальним в умовах зростання інвестиційної діяльності, структурних економічних змін.

  Блок дисциплін фахової підготовки надає студентам системне уявлення про всі види документів, документну комунікацію, особливості створення і функціонування систем комунікації для забезпечення суспільства якісною документованою інформацією. Майбутні фахівці вивчають особливості організації документної інформації та шляхи її використання, практичні способи і прийоми створення та роботи з різними видами управлінських документів.
  Блок інформаційно-аналітичних дисциплін сприяє фаховому зростанню майбутніх діловодів як інформаційних аналітиків, набуття ними відповідних фахових компетенцій. В сучасних умовах необхідними і актуальними є знання особливостей роботи з користувачами інформації, теорії і практики інформаційного забезпечення управління, методів обробки інформації, принципів збирання і систематизації інформації, її аналізу, що забезпечують ці дисципліни.

  Профільні дисципліни спеціальності:

  • документознавство;
  • діловодство;
  • спеціальні системи документування;
  • інформаційно-аналітична діяльність;
  • аналітико-синтетична обробка документів;
   архівознавство;
  • інформаційне забезпечення управління;
   бібліотечні фонди;
  • системи управління базами даних;
  • управління бібліотечною справою;
  • організація роботи навчальних бібліотек;
  • інформаційні системи та мережі;
  • сучасна українська мова;
  • українська та зарубіжна література;
  • іноземна мова за професійним спрямуванням;
  • ділова іноземна мова.

  Постійними замовниками і роботодавцями для фахівців цієї спеціальності є органи державної влади та управління, банківські і підприємницькі структури, інформаційні та інші організації різних форм власності. Потреба у фахівцях цього напряму гарантується існуванням інформаційних установ та інформаційно-аналітичних підрозділів у всіх організаційних структурах, впровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій.

  Перелік первинних вакансій

  • інспектор з кадрів;
  • інспектор з кадрів закордонного плавання;
  • фахівець з найму робочої сили;
  • секретар адміністративних органів;
  • референт;
  • секретар адміністративний;
  • секретар судового засідання;
  • секретар суду;
  • секретар колегії;
  • бібліотекар;
  • бібліотекар фондосховища;
  • бібліограф;
  • зберігач фонду кінофотодокументів.
 • financeСпеціальність
  «Фінанси, банківська справа і страхування»
   
  Кваліфікація «Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту»
  Додаткова кваліфікація «Касир-бухгалтер»
  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

  Спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування» користується великим попитом на ринку праці. Випускники працюють на підприємствах виробничої і невиробничої сфери різних форм власності, зокрема в державних установах, органах місцевого самоврядування, банківських установах (ОТП банк, ПриватБанк) та в інших державних і комерційних організаціях.

  Підготовку кваліфікованих працівників забезпечує вивчення наступних дисциплін:

  • «Фінанси підприємств»  формують систему базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.
  • «Бюджетна система» – вивчення теоретико-методологічних засад та організаційно-правового механізму формування бюджетної політики та функціонування бюджетної системи держави.
  • «Страхування» – знання з питань теорії створення та практичного застосування   механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та діяльності страхових компаній в умовах ринкової економіки.
  • «Фінанси» – послідовне вивчення основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.
  • «Податкова система» – знання  з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики, організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів з фізичних та юридичних осіб.
  • «Гроші та кредит» – формування уявлення про зародження і еволюцію теорії грошей та кредиту; вивчення основних економічних категорій, принципів і методів грошово-кредитного регулювання; ознайомлення з роллю грошей у розвитку макроекономічних процесів та побудови національної системи грошових відносин в Україні.
  • «Основи аудиту» – охоплює теоретичні засади організації аудиторської діяльності в Україні, порядок створення і державної реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, питання планування аудиторських перевірок, порядку підготовки аудиторських висновків, застосування комп’ютерних технологій в ході аудиту. 
  • «Банківські операції» – базові знання про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію і технології здійснення основних банківських операцій і надання банківських послуг, розуміння принципів побудови і діяльності комерційного банку; знання структури основних видів банківських операцій (без ресурсних, активних і пасивних); оволодіння методами і прийомами здійснення конкретних банківських операцій.
  • «Бухгалтерський облік» – знання теоретичних основ бухгалтерського обліку, оволодіння теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, економіка підприємства, фінанси підприємства, цивільне право, та інші базові дисципліни, які дозволяють вивчати методологію бухгалтерського обліку економіко-правових відносин підприємства - суб'єкта господарювання різних форм власності.
  • «Економіка підприємства» – формування уявлення про підприємство як основний суб’єкт підприємницької діяльності, про його цілі, функції, структуру та ресурси; природу економічної поведінки фірми на короткостроковий та довгостроковий період з врахуванням загальних закономірностей і принципів ринку; структуру витрат, основні регламентуючі документи (звіт про прибуток (збитки), баланс,  фінансовий план); оптимальний обсяг виробництва, збуту та постачання, робити розрахунок ефективності інвестиційних  проектів, потреби підприємства в капіталі; економічну безпеку підприємства, процедури ре структуризації, санації, банкрутства та ліквідації підприємства.

  Перелік первинних вакансій:

  • бухгалтер;
  • касир-бухгалтер;
  • інспектор кредитний;
  • інспектор кредитного пункту;
  • інспектор-ревізор;
  • інспектор цін;
  • касир в банку;
  • помічник економіста;
  • спеціаліст 1С.

Практика

Студенти гуманітарно-фінансового відділення проходять практику на кращих підприємствах, організаціях та установах міста Вінниці та Вінницької області:

 • у міських і районних лікарнях;
 • у Департаменті освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації;
 • у міських і районних, сільських і селищних радах;
 • в обласному архіві;
 • у бібліотечних установах;
 • у районних відділах освіти;
 • у загальноосвітніх школах;
 • у районних споживчих товариствах;
 • страхових компаніях;
 • на підприємствах різних форм власності;
 • у комерційних банках («Приватбанк», «ОТП Банк», «Хрещатик»);
 • у районних відділах Державного казначейства;
 • у Департаменті економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Ступенева освіта

stupПродовжити навчання наші випускники можуть в кращих вузах України:

 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Житомирський інститут культури і мистецтв;
 • Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету;
 • Національна академія внутрішніх справ України;
 • Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Донецький національний університет.

Дайджест

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та прожмвання

ОПЛАТИТИ