21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Дошкільне

Загальні відомості

fedchЗ 2006 року дошкільне відділення
очолює викладач основ наукових досліджень,
спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
магістр педагогічної освіти
Т.Л. Федчишина                            

Педагогічне кредо:“ Ідеалом сучасного навчання є особистість з гнучким розумом, з повноцінними розвинутими
потребами до пізнання та самостійності дії, з певними орієнтувальними навичками і творчими здібностями,
умінням учитися протягом всього життя.”

Освітня діяльність дошкільного відділення

Адміністрація Комунального закладу вищої освіти «Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» на чолі з директором К.Ф. Войцехівським – викладачем вищої категорії, викладачем-методистом, нагородженим Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Вінницької облдержадміністрації та обласної Ради, Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко» сприяють забезпеченню якості вищої освіти та підготовці висококваліфікованих фахівців у дошкільній освіті.

Над змінами у змісті професійної підготовки фахівців працюють викладачі коледжу, які готують фахівців з напряму «Дошкільна освіта». Зважено поєднують класичні теоретико-методичні засади вітчизняної дошкільної педагогіки та психології з новітніми технологіями дошкільної освіти. Формують молодого фахівця, озброєного системою знань, умінь і навичок професійної діяльності. Значну увагу дошкільне відділення коледжу приділяє створенню належних умов для самостійної роботи студентів. Комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін постійно поновлюються матеріалами індивідуалізації навчання, які включають лекції, опорні конспекти, інструкції семінарських, практичних занять, лабораторних робіт, контрольних тестів.

Одним з пріоритетних напрямків майбутнього фахівця у коледжі є залучення до науково-дослідної та пошукової роботи, що втілено у таких формах і методах:

 • наукові конференції з найактуальніших тем;
 • ділові ігри із застосуванням результатів дослідної роботи;
  виставки творчих робіт, на яких, студенти презентують стенди, альбоми, муляжі, навчальні відеофільми;
 • позапрограмні навчальні заняття-екскурсії;
 • збір наукового матеріалу через вивчення наукової, науково-популярної літератури.

Талант – від Бога, а професіоналізм – то невтомна праця, сумлінність, відповідальність. Доля дарувала це все шановним викладачам дошкільного відділення: Т. В. Рудій, О. Ф. Клименко, В. В. Бевз, Т. М. Кочерган, Г. Ф. Ратовській, С. С. Прощарук, Н. І. Пасіковій, Н. П. Оверчук. Вони протягом трьох десятків років готують не лише висококваліфікованих спеціалістів дошкільної освіти, а й формують загальну культуру та сприяють духовному розвитку випускників.

Гордістю відділення також є колишні випускники. Серед них: Н. І. Пасікова, Т. В.  Руда, О. Ф. Клименко, Т. Л. Федчишина, Л. П. Павлюк, Л. П. Токар, І. В. Цісар та інші.

З гордістю можна відзначити, що велика кількість випускників відділення очолюють різні підрозділи у вищих навчальних закладах, ДНЗ, методичних кабінетах у різних куточках України.

Сьогодні на відділенні навчається 350 студентів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – молодший спеціаліст і бакалавр. Підготовку спеціалістів здійснює висококваліфікований колектив. Навчально-виховний процес з напряму «Дошкільна освіта» здійснюють викладачі, які здатні забезпечити належний рівень підготовки фахівців. Всі викладачі мають вищу педагогічну освіту і працюють за фахом.

Серед них є: доктор педагогічних наук, професор, кандидати наук, доценти, викладачі вищої категорії, з них: викладачі-методисти, магістри, аспіранти.

Науково-педагогічні працівники дошкільного відділення: 14 Відмінників освіти України, 5 осіб нагороджено нагрудним знаком «Антон Макаренко», двох – «Софії Русової». Підготовку кадрів за напрямом «Дошкільна освіта» в основному забезпечує викладацький склад випускової циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки та фахових методик виховання в ДНЗ.

 • emВінницький обласний комунальний
  гуманітарно-педагогічний коледж
  Дошкільне відділення

  Спеціальність 012 «Дошкільна ocвітa» (на базі 11класів)

  Ступінь: бакалавр
  Кваліфікація бакалавра – «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку, вихователь-методист»
  Термін навчання: 3 роки 10 міс.
  Приймаються сертифікати Українського центру оцінювання якості ocвiти з української мови та літератури, математики, історії України або іншого предмета з переліку біологія, англійська мова

  Добір студентів на другий курс
  Термін навчання: 2 роки 10 міс.

  Приймаються сертифікати Українського центру оцінювання якості ocвiти з української мови та літератури, математики, історії України або іншого предмета з переліку біологія, англійська мова

  Спеціальність 012 «Дошкільна ocвітa» (на базі 9 класів)

  Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
  Кваліфікація – «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку»
  Додаткові кваліфікації “ Вихователь з правом навчання іноземної мови в ДНЗ”
  “Вихователь логопедичних груп”

  Термін навчання: 3 роки 10 місяців.
  Вступні екзамени: українська мова (диктант), математика (усно)

  Прийом 2016-2017р.

 • posПосади, які можуть обіймати випускники:

  • Вихователь дитячого садка (ясел-садка);
  • Вихователь-методист;
  • Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка);
  • Завідувач кімнати матері і дитини;
  • Інспектор з охорони дитинства;
  • Культорганізатор дитячих позашкільних закладів;
  • Керівник аматорського дитячого колективу(гуртка, студії та ін.);
  • Консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
  • Педагог-організатор;
  • Директор дошкільного навчального закладу;
  • Директор дитячого будинку сімейного типу;
  • Методист з дошкільного виховання;
  • Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи;
  • Консультант з пренатальної педагогіки;
  • Працівник Центру розвитку дитини;
  • Вихователь-логопед для дітей дошкільного віку;
  • Бебі-сітер(гувернер, сімейний вихователь);
  • Вихователь в дитячій кімнаті міліції.

Куратори

pavliПавліченко Людмила Вікторівна

Куратор 11-Д групи

 Освіта: Вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», 2011 рік
 
Кваліфікація: викладач університетів і вищих навчальних закладів
 
Обіймає посаду: викладач англійської мови; спеціаліст І категорії
 
Досвід роботи: 6 років
 
Основні напрями роботи куратора: виховання майбутніх спеціалістів духовними, високоосвіченими, компетентними, авторитетними людьми, носіями високої загальної культури (світоглядної, моральної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної).
 
Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців».
 

 

 


rudaРуда Тетяна Вікторівна

Куратор 12-Д групи

Освіта: Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, 1989р., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2010 рік

Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, методист дитячого садка

Обіймає посаду: методист коледжу, викладач дошкільної педагогіки; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, магістр педагогічної освіти

Досвід роботи: 36 років

Основні напрями роботи куратора: виховання громадянина, патріота українського народу, держави: формування у молоді чіткої громадянської позиції, виховання любові до Батьківщини, поваги до української культури, мови, національних символів, національних традицій та історії, поваги до культури, мови інших національностей.

Педагогічне кредо: «Бути педагогом, значить бути справжнім реформатором майбутнього життя».

 


sor

Сорочан Марина Петрівна

Куратор 13-Д групи
 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 1996 рік
 
Кваліфікація: викладач російської мови, вчитель зарубіжної літератури, соціальний педагог
 
Обіймає посаду: викладач психології мовлення, магістр педагогічної освіти
 
Основні напрями роботи куратора: розвиток професійної компетентності студента, складовими якої є бажання працювати в певній галузі знань, прагнення високого професіоналізму, усвідомлення необхідності отримати глибокі і різнобічні знання, потреба самоосвіти, набуття навичок самостійності в навчальній і науковій праці, уміння застосовувати знання на практиці, вміння корелювати професійні завдання з потребами.
 
Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим вихователем, потрібно любити те що викладаєш і тих, кому викладаєш».

 

 

 


klyКлименко Ольга Федорівна

Куратор 14-Д(б) групи

Освіта: Бельцький державний педагогічний інститут ім. А. Руссо, 1989 рік

Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, методист дитячого садка

Обіймає посаду: викладач методики ФЕМУ, дошкільної педагогіки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Досвід роботи: 40 років.

Основні напрями роботи куратора: формування соціальної компетентності особистості, що дає можливість успішно реалізувати себе як члена соціуму, тобто мати певний соціальний статус, який свідчить про успішність у певному виді діяльності. Важливими складовими соціальної компетентності, в залежності від рівня соціальної діяльності, є: психологічна культура, комунікативність, професійність, знання з соціології та політології, багатовекторність духовних потреб.

Педагогічне кредо: «Навчати – це означає досягти успіху».

 

 

 


shusШустова Наталія Юріївна

Куратор 21-Д групи

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2008 рік

Кваліфікація: викладач математики
 
Обіймає посаду: викладач математики та економічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії, магістр педагогічної освіти

Досвід роботи: 7 років.

Основні напрями роботи куратора: розвиток моральності особистості як основи її духовності, важливого чинника розвитку соціальної та професійної компетентності.

Педагогічне кредо: «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами».
 
 
 
 
 
 
 

tarТарашевська Ольга Володимирівна

Куратор 22-Д групи
 
Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, 1991 рік.
 
Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, методист дошкільної освіти
 
Обіймає посаду: викладач основ природознавства з методикою викладання, методики розвитку мовлення; спеціаліст вищої категорії, старший викладач, магістр педагогічної освіти.
 
Досвід роботи: 32 роки
 
Основні напрями роботи куратора: розвиток здібностей і потреб науково-пошукової діяльності як важливого фактора розвитку особистості студента; формування його світогляду, пошуку смислів людського буття.

Педагогічне кредо: «Доброта, самовідданість і милосердя людської душі у найрізноманітніших проявах».
 
 
 
 

tokarТокар Любов Петрівна

Куратор 23-Д групи
 
Освіта: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2014 рік
 
Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології
 
Обіймає посаду: викладач дошкільної педагогіки; спеціаліст ІІ категорії, магістр педагогічної освіти
 
Досвід роботи: 3 роки
 
Основні напрями роботи куратора: виховання у молодих людей потреби у здоровому способі життя, зміцнення престижності валеологічних цінностей.
 
Педагогічне кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світом» (Л.Костенко).
 
 

 

 

 


dem

Демко Наталія Олександрівна

Куратор 24-Д(б) групи
 
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, 1988 рік
 
Кваліфікація: викладач музики і співів
 
Обіймає посаду: викладач музики; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 
Досвід роботи: 40 років
 
Основні напрями роботи куратора: збагачення естетичного досвіду студентів як важливого фактора розвитку духовності особистості, її соціальної та професійної компетентності.
 
Педагогічне кредо: «Життя коротке, мистецтво вічне».

 

 


babБабій Алла Павлівна

Куратор 32-Д групи

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2009 рік

Кваліфікація: викладач української мови і літератури

Обіймає посаду: викладач української мови і літератури; спеціаліст вищої категорії, магістр педагогічної освіти.

Досвід роботи: 12 років

Основні напрями роботи куратора: правове виховання: набуття правових знань як чинника формування правової культури, прищеплення молодим людям віри у верховенство Закону, дотримання студентами законів України та нормативних актів, прийнятих в коледжі.

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога».

 

 


vasВасилевич Інна Володимирівна

Куратор 31-Д групи

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011 рік

Кваліфікація: викладач української мови і літератури

Обіймає посаду: викладач української мови і літератури; спеціаліст вищої категорії, магістр педагогічної освіти

Досвід роботи: 13 років

Основні напрями роботи куратора: розвиток психологічної культури молоді як важливого чинника особистісної, соціальної та професійної реалізації особистості.

Педагогічне кредо: «Вік живи, вік учись»

 

 


tsis

Цісар Ірина Володимирівна

Куратор 41-Д групи
 
Освіта: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2012 рік
 
Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології
 
Обіймає посаду: викладач методики народознавства; спеціаліст І категорії, магістр педагогічної освіти
 
Досвід роботи:12 років
 
Основні напрями роботи куратора: розвиток особистості студента на основі самопізнання, самовизначення, самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення та самоактуалізації.
 
Педагогічне кредо: «Якість навчання не тільки в середині педагогічного процесу, а в кожній його клітинці, якість – в середині педагога».

 

 

 


gal

Галущенко Валентина Григорівна

Куратор 51-Д(б) групи

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Островського; 1978 рік

Кваліфікація: викладач української мови і літератури

Обіймає посаду: викладач дитячої літератури; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Досвід роботи: 30 років

Основні напрями роботи куратора: активізація виховної роботи із залученням студентів до інших форм позааудиторної роботи, що реалізуються в умовах вищого навчального закладу серед студентів (наприклад, творчих секцій, волонтерських об’єднань, студентських ЗМІ та ін.). Заохочення активності всіх представників групи та створення дружньої привітної атмосфери всередині студентського колективу.

Педагогічне кредо: «Повага до студента, вміння бачити в кожній людині особистість».

 

 

 


holod

Холод Лариса Андріївна

Секретар-друкарка дошкільного відділення

Освіта: Вінницький кооперативний технікум, 1983 рік.
 
Кваліфікація: товарознавець по книгам
 
Обіймає посаду: секретар-друкарка дошкільного відділення
 
Досвід роботи: 28 років
 
Педагогічне кредо: « Знань ніколи не буває багато, а вчитись ніколи не пізно».
 

Ексклюзив відділення

pdf128Всеукраїнський день дошкілля

pdf128 Декада дошкільного відділення_2016

pdf128 Декада дошкільного відділення 2018-19


Декада дошкільного відділення

Дефіле інноваційних заходів
“Формування інформаційної культури студента”

28.09.2015р. – Урочистості з нагоди відкриття Декади дошкільного відділення ВПК

З вітальним словом звернулася заступник директора з навчальної роботи О. В. Когутюк до викладацького складу, студентів, гостей.
У привітанні Оксана Василівна зазначила, що дошкільне відділення ВГПК уже понад 82 роки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців дошкільної освіти. Побажала усім творчих успіхів у проведенні запланованих заходів.

До привітань приєдналась випускниця коледжу 1996 року, а нині – вихователь-методист ДНЗ № 71 Валерія Феодосіївна Артимчук. Вона підкреслила, що професія вихователя найблагородніша з-поміж усіх.
Усі студенти та куратори дошкільного відділення одягнули жовто-блакитні галстуки, що надавало заходу більшої урочистості та підносило патріотичний дух.

За відмінні успіхи у навчанні та активну участь у житті коледжу найкращі студенти були відзначені подяками.

Завідувач дошкільного відділення Тетяна Леонідівна Федчишина привітала зі святом усіх працівників дошкільної освіти, що віддають щодня тепло своїх сердець дітям! Побажала, щоб доброта і педагогічна майстерність перетворювали кожен день вихованців дитячих закладів на дні радості та щастя! До привітань приєдналися студенти 22-д Плахотнюк Леся та 41-д Мельничук Ольга з музичними композиціями.

29.09.2015р. – Психолого-педагогічний брейнстромінг “Особистість куратора в системі управління студентською групою“

В заході взяли участь члени адміністрації коледжу: заступник директора з навчальної роботи О. В. Когутюк, заступник директора з виховної роботи Г. М. Павліченко, методист коледжу Т. В. Руда, завідувач дошкільного відділення Т. Л. Федчишина, куратори 14 груп дошкільного відділення.

Вступне слово – заступник директора з виховної роботи Г. М. Павліченко.

Презентація “Сучасний куратор академічної групи”
Розробка пам’ятки “Модель сучасного куратора студентської групи”

30.09.2015р. – Музейна педагогіка на базі ДНЗ № 26 м. Вінниця

Організатор Т. Л. Федчишина – завідувач дошкільного відділення, студенти 23-д групи

Дуже цікаве і перспективне явище – музей у дитячому садку. Він інтегрований у навчально-виховний процес дошкільного закладу.

«Музей як спосіб пізнання світу містить великий потенціал для особистісного розвитку дошкільнят, він розширює «середовище існування» дитини вже з дошкільного віку, є місцем інтелектуального відпочинку. Використання засобів музейної педагогіки в дошкільному закладі дає змогу пробудити в дітях відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення долучатися до культури українського народу, його історії, традицій» – розповіли педагоги ДНЗ №26.

01.10.2015 - Участь у заходах центру гармонійного розвитку дитини “Кinder Town” за напрямами:

 • Bаby – фітнес
 • Ранній розвиток дітей ( від 1 року)
 • Вільна хвилинка для мами
 • Логопедія.

02.10.2015р. – Екскурсія в музей освіти Вінниччини – Т. Л. Федчишина, Т. Л. Руда, студенти 14 – д(б) групи
Музей створений з ініціативи ректорату академії Степана Дровозюка на підставі рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Експозиція сформована завдяки безпосередній участі вчителів з усіх районів області і міста Вінниці.

02.10.2015р. – Вікторина з іноземної мови “I am a miss know all” – Л. В. Павліченко, А. Г.  Бурківська, 31-д група
    
05.10.2015р. – Лекторій “Безпека руху” – Т. Л.  Федчишина, лектори Вінницького обласного автоучкомбінату

06.10.2015р. – Інтегрований захід “Безпека руху” – Т. Л. Федчишина, Вінницький обласний автоучкомбінат, ДНЗ № 26

06.10.2015р. – Тренінг “Перша медична допомога уражених внаслідок природного, техногенного та військового характеру”.

Захід проведено за сприяння Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Відповідальні викладачі М. П. Сорочан, Т. Л. Федчишина.

07.10.2015р. – Лекторій “Це повинен знати кожен!” – викладачі В. О. Ціломудра, Е. Б. Безверха, студенти 21-д, 22-д, 23-д.

 7.10.2015р. – Семінар-практикум “Формування лідерських якостей студентів ” викладач Н. С. Чорноусенко, студенти 51-д(б)

08.10.2015р. – Закриття декади дошкільного відділення “Виставка газет до Дня дошкілля”


До 160-річчя народження Софії Русової

“Нація народжується біля дитячої колиски, тільки на рідному ґрунті”, – писала Софія Русова. Велика українка шведсько-французького походження, педагог, член Української Центральної Ради.

18.02.2016 р. відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної дошкільної освіти»

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Розвиток концепції національної освіти С. Русової у сучасних умовах.
 2. С. Русова – фундатор системи дошкільного виховання в Україні.
 3. Розвиток патріотичних ідей С. Русової в умовах сучасного ДНЗ. 

Учасники: студенти, викладачі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти м. Ужгород, Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Урочистості з нагоди відкриття Декади дошкільного відділення ВГПК

Урочистості з нагоди відкриття
Декади дошкільного відділення ВГПК

Музейна педагогіка на базі ДНЗ № 26 м. Вінниця

Музейна педагогіка
на базі ДНЗ № 26 м. Вінниця

Вікторина з іноземної мови “I am a miss know all”

Вікторина з іноземної мови
“I am a miss know all”

Інтегрований захід “Безпека руху”

Інтегрований захід
“Безпека руху”

Тренінг “Перша медична допомога

Тренінг
“Перша медична допомога"

Виставка газет до Дня дошкілля

Виставка газет
до Дня дошкілля

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та прожмвання

ОПЛАТИТИ