21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Філологічний факультет

Загальні відомості

Pohiluk
Якщо українці хочуть досягти успіху в розвитку, вони повинні вивчати англійську мову
(М.М. Амосов)

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж – єдиний коледж в Україні, який провадить підготовку бакалаврів з германської філології.

Термін «філологія» в перекладі з грецької означає «Любов до слова». Філологія - це сукупність гуманітарних наук, мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, і джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного наро­ду чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. Голо­вним предметом її досліджень є текст, а метою  - його коментарі та інтерпретації.

Перший прийом на спеціальність 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» було здійснено у 2007 році. За період свого існування накопичено чималий досвід у роботі відділен­ня іноземних мов, яке стало самостійним від­окремленим підрозділом у 2010 році. У 2016 році відділення іноземних мов було реорганізоване у філологічний факультет та успішно пройшло чергову акредитацію за спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література).

Демократична та злагоджена співпраця професорсько-викладацького складу факультету і ради студентського самоврядування спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця германської філології, особистості, що має широкі наукові погляди, готової до самовідданої праці на благо своєї Батьківщини.

Знання іноземної мови – це можливість зазирнути в інший світ.

Сьогодні філологічний факультет Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні.


Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

Декан філологічного факультету – Похилюк Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук

 • emblЕМБЛЕМА факультету, створена за ініціативи студентства, є достатньо символічною. Елементи емблеми акцентують увагу груп нового прийому на головних принципах роботи факультету.

  Геральдика визначає червоний колір як хоробрість, любов та самовідданість, зелений – надія, свобода та радість, жовтий – благородство та правдивість; символічні башти з літерами FLD є елементами ґрунтовної та стабільної підготовки студентів відділення іноземних мов, сова – мудрість, свиток означає учіння, знання та життя, відкрита книга та ручка – філософія вчення. Латинською мовою на емблемі зазначено вислів: «Не для школи, а для життя навчаємось».

  Викладачі та студентство факультету спрямовує свої щоденні зусилля на самоосвіту, самовиховання та самовдосконалення, розвиток творчих здібностей та формування нових зразків поведінки підростаючого покоління.

  У співпраці та злагодженій роботі народжуються сучасні традиції академічної та практичної підготовки студентів навчального закладу нового типу. Коледж – це поєднання кращих традицій науки, теорії та практики.

 • Філологічний факультет працює у складі трьох кафедр:

  • Германської філології та зарубіжної літератури – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, докторант Інституту мовознавства ім. О.Потебні НАН України Войцехівська Наталія Костянтинівна;
  • Української філології - завідувач кафедри, кандидат філологічних наук Похилюк Олена Миколаївна;
  • Шкільної педагогіки, психології та окремих методик – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Дровозюк Лідія Миколаївна.
 • in01Філологічний факультет має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, Заслужені працівники освіти України, досвідчені викладачі-методисти.in02

  Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних вузів України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у провідних університетах нашої країни та зарубіжжя.

  Переважна більшість викладачів кафедр факультету пройшла стажування та мають міжнародні сертифікати на рівень володіння методикою викладання іноземних мов.

  Філологічний факультет є активним учасником Всеукраїнської науково-методичного експерименту за підтримки Британської Ради в України та МОН України «Шкільний учитель нового покоління»

 • ФІЛОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

  Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу здійснює прийом абітурієнтів за галуззю знань

  01 ОСВІТА за спеціальністю
  014 Середня освіта
  (англійська мова та зарубіжна література)

  Кваліфікація: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

  Освітньо-кваліфікаційний рівень:    бакалавр

  Термін навчання:
  на основі базової загальної
  середньої освіти (9 класів)
  1 рік 10 міс. – відділення загальноосвітньої підготовки з поглибленим вивченням дисциплін майбутньої спеціалізації (профільне навчання);
  2 роки 10 місяців – підготовка бакалавра за спеціальністю англійська мова та зарубіжна література
  Вступні випробування: англійська мова (усно), українська мова (диктант)

  на основі повної загальної
  середньої освіти (11 класів)
  3 роки 10 місяців – підготовка бакалавра за спеціальністю англійська мова та зарубіжна література

  Подаються сертифікати УЦОЯО: українська мова і література, історія України або географія, англійська мова  

  Форма навчання: бюджетна і контрактна

 • Адреса факультету:
  21019
  вул.Нагірна, 13
  м. Вінниця
  тел. (097) 211-64-54
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Фото/відеогалерея

Конференція

kon
kon
kon
kon
kon

Круглий стіл

kr
kr
kr
kr
kr

Дебют першокурсника

deb
deb
deb
deb
deb

Octoberfest in Ukrainian style

okt
okt
okt
okt
okt

"Натхнення. Можливості. Успіхи"

11-УМ(б)


11-ФГ


32-ІМ(б)


21-ФГ


22-ФГ


31-ІМ(б)


12-ФГ


Практична підготовка

pr01Важко уявити сучасного випускника педагогічного коледжу, який би не мав елементарних навичок практичної роботи у поєднанні з прикладними дослідженнями.

Формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов неможливо уявити без  практичної підготовки. Студенти філологічного факультету опановують майбутньою спеці­альністю як в спеціалізованих кабінетах та мультимедійних класах, так і в шкільних аудиторіях, викладаючи англійську мову та зарубіжну літературу учням початкової та базової се­редньої школи. За підтримки British Соunсіl та Гете - інституту студенти беруть участь у мовних семінарах, міжнародних літніх мовних таборах Болгарії, Польщі тощо.  Майбутні фахівці з германської філології та зарубіжної літератури з 2015 року є учасниками Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо методичної підготовки вчителів англійської мови, проходять підготовку на основі імерсійної освіти, активно втягнуті в процес тьюторства.

Відповідно до галузевих стандартів та навчального плану студенти філологічного факультету проходять ряд практик, що мають різну спрямованість і характеристику:

 • практика з позашкільної та позакласної виховної роботи, протягом якої студенти спостерігають за різними видами виховної роботи з учнями 1-9 класів і під керівництвом методистів планують, організовують і проводять виховні заходи протягом одного навчального семестру;
 • pr02практика спостереження уроків англійської мови, протягом якої студенти спостерігають і записують свої спостереження за відповідними схемами та програмами, обговорюють результати спостереження в мікрогрупах під керівництвом методиста, виконують мікродослідження під час цього виду практики і захищають результати дослідження під час захисту практики, усього студент спостерігає 50-60 уроків;
  табірний збір з підготовки для роботи з дітьми влітку, студенти під керівництвом досвідчених методистів готують програми проходження практики в літніх таборах різного типу, відтворюють стандартні навчальні та ігрові технології, закріплюють методики виховної роботи;
 • практика в літніх дитячих таборах та мовних таборах, під час роботи яких студенти працюють вожатими в літніх таборах з дітьми різного віку, реалізують навчально-виховні програми літніх таборів та мають можливість спілкуватись та допомагати у спілкуванні школярам з носіями англійської та німецької мов;
 • пробні уроки та заняття з англійської мови, що проводяться студентами в 1-9 класах за навчальними програмами відповідного класу, складають розгорнуті плани конспекти занять, проходять попередню консультацію у вчителя СЗОШ, методиста, який безпосередньо керує цим видом практики, під контролем вчителя і методиста проводить уроки, спостерігає уроки своїх одногрупників, обговорює результати проведених уроків і тих, чиї спостерігав, корегування своєї практичної діяльності, протягом двох семестрів студент повинен підготувати і провести 9 уроків;
 • практика з науково-педагогічних досліджень, у ході якої студенти, проводячи уроки з англійської і німецької мов, мають можливість ознайомитись з новаторським досвідом вчителів шкіл, проаналізувати його і оформити свої спостереження у вигляді науково-педагогічного дослідження;
 • переддипломна педагогічна практика передбачає проходження практики з відривом від навчального процесу в коледжі і має ряд завдань і особливу програму, яку студент виконує протягом такої  практики.

pr03Мета розгалуженої системи педагогічних практик:

 •  закріпити знання, набуті у ході навчання в коледжі, сформувати уміння  навички роботи з учнями 1-9 класів у ході викладання англійської і мови та зарубіжної літератури;
 •  акцентувати увагу студента на методичному аспекті роботи вчителя та школи, дати можливість практично опрацювати елементи різних методик, педагогічних технологій;
 •  накопичити матеріал для написання творчої роботи.

Навчальну практику студенти напряму підготовки (спеціальності) 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька) проходять в провідних ліцеях та гімназіях  м. Вінниця і Вінницької області, що мають філологічний нахил і де викладаються іноземні мови, в літніх таборах області та міжнародних мовних таборах Болгарії, Угорщини, Польщі, про що укладаються відповідні домовленості та договори.

Таким чином, програма практичної підготовки студентів дозволяє за період їх навчання в коледжі накопичити досвід роботи в школі І-ІІ ступенів і бути повністю готовим до якісного викладання уроків англійської мови та зарубіжної літератури, організації та проведення виховних заходів різного типу, ведення шкільної документації тощо.

За результатами проходження різних видів практик в коледжі організовуються круглі столи, семінари, конференції за участю провідних фахівців міста, директорів шкіл та вчителів-новаторів, завідувачів методичними кабінетами, педагогами науковцями, де обговорюються та вирішуються проблеми, пов‘язані з методикою викладання іноземних мов в сучасній школі, робота з обдарованою молоддю, з учнями, що відстають у навчанні, педагогічний менеджмент.

Наукова діяльність

na03Однією з вимог до підготовки бакалаврів є організація та впровадження науково-дослідної роботи студентів. Умовно цей процес можна поділити на певні етапи, зокрема 1-2 курс – формування початкових навичок НДР, 2-3 курси – вдосконалення навичок у ході проходження практики, проведення констатуючого експерименту, затвердження тем дипломних робіт та аналіз наукової літератури за темами, 3-курс – написання курсової роботи з германської філології, поглиблення та удосконалення теоретичної і доопрацювання практичної частин дипломної роботи та публічний захист дипломних робіт. Упродовж усього періоду проходження підготовки бакалавра студент бере не лише пасивну, а й активну участь у різноманітних круглих столах, семінарах, конференціях вузівського та міжвузівського рівнів. Результати науково-дослідної роботи студент апробовує у формі тез та наукових статей у збірниках різного рівня. Отже, написання дипломної роботи – це кінцевий етап усієї науково-дослідної роботи студента упродовж усіх років навчання.
Якісний аналіз зовнішніх рецензій показує широку географію задіяних навчальних закладів: Донецький національний університет, Академія неперервної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка, Хмельницька національна академія тощо. Усі зовнішні та внутрішні рецензії містять позитивну характеристику результатів дипломних досліджень та рекомендують роботи до захисту.

na02Результати наукових досліджень знайшли відображення у багатьох друкованих статтях та апробовані під час Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» студії з філології та журналістики, м. Ужгород, Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку філологічних наук», м. Харків, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький та інші.

Написання та захист дипломних робіт значно активізує наукову діяльність студентів, стимулює їх до участі у роботі наукових шкіл та широкої апробації результатів своєї дослідницької роботи у ході семінарів та наукових конференцій і робить їх активними дописувачами наукових журналів. Результатом такої роботи є створення на факультеті наукових шкіл з педагогіки та германської філології, активна участь студентів у конференціях міжвузівського рівня, виставки науково-дослідних робіт студентів, багаточисельні наукові статті у Віснику науково-методичних досліджень. Сформовані навички науковця роблять студентів з германської філології та зарубіжної літератури конкурентоздатними на ринку праці і готовими до продовження навчання за ступеневою освітою. Свідомий вибір більшості студентів філологічного факультету (52%) займатися науково-дослідною роботою свідчить про належний рівень організації в коледжі  процесу залучення обдарованої молоді до  наукової діяльності.

na01Працівники бібліотеки коледжу створили бібліотечний тематичний список інформаційних зв’язків навчального закладу на сторінках періодичних видань. Картка обліку індивідуальної роботи науково-педагогічних працівників  в номінації «Публікації», біографічний опис роботи визначений таким видом – стаття (науково-популярна, науково-методична, наукова); тези, методичні рекомендації, досвід роботи. Рейтинг публікацій (ВАК, ліцензійне видання) значно зріс.

«Наукові записки. Філологічні науки» -  м. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014 р., №2, ВАК – к.ф.н., Войцехівська Н.К. «Сімейний гендерний конфлікт очима лінгвіста»;
«Збірник наукових праць» – К.: Університет «Україна», 2014 р., №29, ВАК - «Інвективи в конфліктному діалогічному дискурсі»;
«Збірник наукових праць» – м. Одеса, 2014 р., №8, ВАК - «Мовчання як комунікативно значущий знак у конфліктному діалогічному дискусі»;
«Збірник наукових праць» - м. Кіровоград, 2014р., №18, ВАК – викладач педагогіки Кобзаренко Л. А. «Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»;
 «Збірник наукових праць» м. Київ, Національний авіаційний університет, 2014 р., №4, ТЕЗИ - к. ф. н., Войцехівська Н. К. «Українська мова та культура у загальнослов’янському контексті:здобутки та перспективи: тези доповідей Міжнародної наукової конференції»;

«Методист» (ліцензоване фахове видання МОН), м. Київ, 2015 р., №4, методичні рекомендації, обмін досвідом – Руда Т. В., методист коледжу, к. ф. н., Похилюк О. М.
Видання власного сертифікованого «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» дає можливість науковцям, педагогам, студентам апробовувати результати своїх науково-методичних досліджень. Студенти за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька) щороку у весняному випуску друкують результати досліджень з германської філології і використовують сторінки журналу для апробації результатів дипломного дослідження чотирма мовами: українською, англійською, німецькою, російською. Вісник науково-методичних досліджень (свідоцтво про державну реєстрацію серія ВЦ № 840-198-Р від 31 січня 2012р) безкоштовно надсилається редакційно-видавничою групою до провідних бібліотек України, зокрема Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Книжкова палата (м. Київ); Національна парламентська бібліотека (м. Київ); Головне управління юстиції у Вінницькій області; Міністерство юстиції (м. Київ); Державний комітет телебачення і радіомовлення (м. Київ); Державна науково-педагогічна бібліотека (м. Київ); Бібліотека Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

na04«Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу» є формою узагальнення й дисемінації кращого передового педагогічного досвіду педагогів. Викладачі, які забезпечують підготовку фахівців за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька), постійно на шпальтах Вісника презентують власні методичні винаходи, які заслуговують увагу га всеукраїнському рівні.
Аналізуючи результативність науково-методичних досягнень педагогічних кадрів, атестаційна комісія коледжу, зокрема члени фахової експертної групи, відзначили таку форму роботи, як дисемінація інноваційного досвіду, узагальнення та розповсюдження якого буде представлено у каталозі передового педагогічного досвіду викладачів.

У поточному навчальному році науково-педагогічні працівники видали: монографію «Евфемізми в мові української містичної прози початку ХХІ ст.»; автореферат к.філ.н., завідувач кафедрою української філології Похилюк О. М.; понад 102 методичних розробки, методичні рекомендації, тестові завдання, робочі зошити, навчально-методичний комплекс окремих дисциплін, зразки пробних уроків  в ЗОШ, які пройшли широку апробацію на Вченій раді Вінницької академії неперервної освіти (колишнього Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників); понад 142 науково-популярних статей, тез у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій різного рівня, які проводилися в м. Вінниці, Києві, Хмельницькому, Умані, Житомирі, Болгарії, республіці Білорусь, Чеській республіці, Польщі.
З метою налагодження співпраці в колах молодих інтелектуалів з країн центральної та східної Європи к.філ.н., завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Войцехівська Н.К. взяла участь:

 •  ІV Міжнародна прагмалінгвістична конференція «Komunikacja miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka” (10-12 квітня 2014 р., м. Щецин, Польща);
 •  Міжнародна конференція до 20-річчя створення спеціальності «Слов’янська філологія» «Славистика и  българистиката днес.: въпроси, идеи, посоки» (16-17 жовтня 2014 р., Болгарія)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Гумор і сатира в координатах ХХІ століття (1 квітня 2015 р., м. Варна, Болгарія);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Семантика і прагматика мовних одиниць (10-12 травня 2015 р., м. Мінськ, республіка Білорусь);
 • Міжнародна наукова конференція до 20-річчя україністики на Філософському факультеті Брненського університету «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє (26-27 травня 2015 р., м. Брно, Чеська республіка).
  К.пед.н., доцент, завідувач відділенням іноземних мов Пиндик О.Г. активно організовує та просуває науково-дослідну роботу студентів:
  Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (10-11 квітня 2014 р., м. Ужгород).
  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (30-31 жовтня 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький).
  ХІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (03-04 квітня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький).
  ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (02-03 травня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький).
  VIII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Наука. Освіта. Молодь» (14 травня 2015 р., м. Умань).
  Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку філологічних наук» (15-16 травня 2015 р., м. Харків).
  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті» (м. Київ, 2015 р.).

На факультеті було організовано та проведено низку конференцій регіонального характеру, зокрема міжвузівська науково-практична конференція «Лінгводидактика романо-германських мов: теорія і практика», у який взяли участь 20 навчальних закладів України, важливо відмітити, що основну частину складали виші коледжного типу, зокрема Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка, Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж, Богуславський гуманітарно-педагогічний коледж, Львівський педагогічний коледж та інші. Тому, є право говорити про виконання Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем основних статей нової редакції Закону України «Про вищу освіту» запровадження діяльності коледжу як науково-методичної майстерні. Наступна важлива науково-практична конференція була проведена для студентів за результатами їх практичної підготовки у поєднанні з прикладними дослідженнями, які вони проводять під час практики в школі: «Модель підготовки майбутніх фахівців та система формування професійних компетенцій». Такий рівень залучення студентів до науково-дослідної роботи дає можливість більш ефективно побудувати роботу над курсовими та дипломними роботами, більш ширше апробовувати результати наукових досліджень, розширити географію міжвузівської діяльності як викладачів так і студентів факультету.

Студентське самоврядування

st1За всю історію свого існування Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж виховав та підготував не одне покоління висококваліфікованих викладачів. Як відомо, сучасний вчитель повинен володіти організаторськими здібностями та вести активну громадську діяльність. Тому, для розвитку та реалізації вище згаданих якостей майбутніх спеціалістів на базі кожного відділення ВГПК створено органи студентського самоврядування, зокрема на факультеті іноземних мов. До апарату студентського самоврядування входить  3 комінети,  керуючу функцію виконує голова та його замісник. За напрямами своєї діяльності  студентське самоврядування нашого відділення поділяється на 3 комітети:

 • культмасовий — організовує виховну роботу та дозвілля студентів,  встановлює  та підтримує звязок з випускниками минулих років (голова комітету - Юхимова Валерія).
 • інформаційний — забезпечує інформаційну підтримку студентів відділення та випускає часопис Verba Magistra (голова комітету - Кищук Тетяна).
 • соціально-правовий - надає консультаційні послуги з питань правового захисту студентів, співпрацює з адміністрацією та профкомом коледжу, а також проводить благодійні заходи( голова комітету — Захаріна Анастасія). Варто зазначити, що членство у студентському самоврядуванні (CC) є доступним для всіх студентів факультету. Після вступу в самоврядування студенти мають право вибору комітету за власним вподобанням.

st2Окрім того, орган студентського самоврядування відділення іноземних мов співпрацює з молодіжними та громадськими організаціями, такими як Студентський Парламент Вінниччини та Молодіжна Рада. Це дає можливість залучати студентів до активної діяльності на рівні міста та області.

st3За  2015 рік членами СС було організовано та проведено низку заходів, зокрема:

 • благодійний збір коштів для поренених бійців АТО;
 • тренінг на тему “Персональна компетенція” для студентів відділення;
 • участь в обласному дебатному турнірі на базі КНТУ;
 • проведення опитування студентів-випускників на тему “Подальші кроки в моєму житті”;
 • організація семінару присвяченого до введення в дію закону “про Вищу освіту”;
 • благодійний похід до дитячого будинку “Малятко”;
 • організація тематичних флешмобів;
 • участь у створенні соціального відеоролику “Ми різні. Ми рідні” і т. д..
 • На даний момент ОСС продовжує свою діяльність та запрошує усіх небайдужих та активних студентів до плідної співпраці.     

Ще з античних часів люди шукали різні шляхи передачі інформації , адже, той хто володіє інформацією – володіє світом.   Тому на відділенні іноземних мов щоквартально випускається газета «Verba Magistra», яка вміщує різноманітні факти, цікавинки, гумор, статті про студентське життя. Написання газети досить клопітка праця, оскільки необхідно стежити за новинами, чутками, шукати пізнавальну інформацію з різних джерел, а найголовніше -  це писати статті, до того ж не лише українською мовою, а також англійською та німецькою. Саме цими справами на відділенні іноземних мов займається інформаційний комітет, і можна зробити висновок, що на досить високому рівні.
 

В першому кварталі була випущена газета, яка складалась з таких розділів:
- З перших вуст
- Події
- Студент для студента
- Творчість
- Пізнай себе   

st4В першому розділі читач ознайомився з історією створення відділення. Студенти взяли інтерв'ю у Пиндик Олени Георгіївни, яка розповіла, з чого все розпочиналось, які труднощі поставали перед викладачами, та як вирішувались проблеми.  

У наступному розділі студенти розповіли про події, які відбулися з ними протягом семестру, зокрема про етно-лінгвістичний фестиваль «Octoberfest», де кожній групі надавалось слово. Були представлені оригінальні композиції, які супроводжувались танцями, співами та різноманітними сценками. Це ще раз доводить, що студенти відділення надзвичайно творчі люди, в яких є завжди велике натхнення та бажання щось творити, причому творити з великим задоволенням.

У розділі «Творчість» були продемонстровані вірші студентів, адже як виявилось вони не лише вивчають англійську та німецьку, а також пишуть чудові вірші та твори.

На останній сторінці газети вміщенні «Short Personality Test», де студенти могли виконати завдання та зрозуміти хто ж вони насправді, в чому їхні плюси та мінуси.

Робота з газетою – складна праця, яка вимагає багато часу, зусиль, творчості та  натхнення. Проте творча робота, не дивлячись на складність, є чудовою і піднесеною працею, адже так приємно гортати сторінки газети, яка випущена з твоєю допомогою.

Голова ОСС Гринькова Ольга

Експеримент

pdf128 План реалізації програми експерименту

pdf128 Сertificate

e
e
e
 

pdf128 Експеримент - Шкільний учитель нового покоління

pdf128 Звіт про проведення експерименту

pdf128 Презентація результатів експерименту

 

 

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Корисні посилання

S11S11
S13S13
S15S15
S17S17
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 1931 - 2018 Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж. Всі права захищено.
Powered by Warp Theme Framework