21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва

Загальні відомості

logo doshkiln osvita


Комунальний заклад вищої освіти
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва, створений у 2018 році, здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для національної системи України за двома напрямами:

  • Галузь знань 01 «Освіта», 012 «Дошкільна освіта» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», кваліфікація «Вихователь дітей раннього і дошкільного віку», додаткова кваліфікація «Вихователь логопедичних груп/асистент педагога з інклюзивної освіти»; освітній ступінь «бакалавр», кваліфікація «Вихователь закладу дошкільної освіти, вихователь-методист».
  • Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 014 «Музичне мистецтво» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», кваліфікація «Вчитель музики загальноосвітньої школи, музичний керівник закладу дошкільної освіти», освітній ступінь бакалавр «Вчитель музики загальноосвітньої школи, музичний керівник закладу дошкільного виховання, організатор дозвіллєвої діяльності».

Науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету в провадженні освітніх стандартів враховують сучасні вимоги до формування особистості вихователя, відображені в нормативно-правових документах, покликані ознаками глобалізації, інтеграції, інтенсивної інформатизації соціуму; розвивають у здобувачів освіти здатність до вияву критичного мислення та здійснення інноваційної діяльності; докладають зусиль, щоб прищепити тим, хто здобуває освіту, прагнення до постійного самовдосконалення, індивідуального стилю, високого рівня педагогічної майстерності, що уможливлюється великою увагою до практичного аспекту в підготовці майбутніх вихователів. З огляду на це, усі заходи позначені осучасненими підходами.

Завданнями факультету також є підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності через призму реалізації концепції «Нова українська школа» та формування професійних компетентностей майбутнього музичного керівника в умовах забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

slobod t s

 

Декан факультету


Слободинська Тамара Степанівна,
доктор філологічних наук, професор

 

 

 

 

 


fedchyshyna t l

 

Заступник декана з навчальної роботи:


Федчишина Тетяна Леонідівна

 

 

 

 

 

 


bahchevan n a

 

Заступник декана з виховної роботи


Бахчеван Наталія Анатоліївна

 

 

 

 

 

 


 

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13