21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Декада кафедри германської філології та зарубіжної літератури

zv
zv
zv
zv


Предметна декада філологічних наук під девізом видатного південно-африканського вченого й проповідника Ахмеда Дидата «Мова – це ключ до людських сердець» відбулася в терміни з 21 листопада по 2 грудня 2016 року

Поставивши перед собою завдання показати красу, багатство та силу слова іноземних мов, а також познайомити з життям носіїв мов, які студенти вивчають у коледжі, викладачі кафедри германської філології та зарубіжної літератури провели низку різних за формою, змістом і тематикою заходів.

Основний блок у декаді зумовлювався необхідністю оновлення змісту й форм підготовки фахівців германської філології через пошук інноваційних технологій навчання та вдосконалення методів і прийомів роботи на уроках іноземних мов. Це знайшло своє відображення, насамперед, у показових заняттях викладачів кафедри, які безпосередньо задіяні в спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління»: канд. пед. наук А. В. Штифурака, викл. О. М. Михальчук і М. В. Юрченко.

Корисною для студентів і викладачів кафедри стала виставка сучасної навчально-методичної літератури з англійської та німецької мов видавництв «Cambridge University Press», «Pearson», «Oxford University Press», «Express Publishing» і «Hueber», організована канд. пед. наук А. В. Штифураком.

Актуальні питання лінгвістики й лінгводидактики обговорені на круглому столі «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов» під керівництвом викл.-методиста Л. А. Голунова.

Оскільки одним із ключових моментів експерименту визначено педагогічну практику майбутніх вчителів англійської мови, у коледжі була проведена психолого-педагогічна лабораторія «Проблеми освіти, розвитку та виховання учнівської молоді у світлі парадигми нової української школи» (модератори: канд. пед. наук, доц. О. Г. Пиндик, канд. пед. наук А. В. Штифурак; у співпраці з кафедрою шкільної педагогіки, психології та окремих методик).

Протягом декади викладачі кафедри працювали не лише над формуванням у своїх вихованцях рис учителя нового покоління, але й підвищували власну майстерність. Зокрема, канд. філол. наук Н. К. Войцехівська брала участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» (м. Одеса, 25–26 листопада 2016 р.). Викладач також стала учасником практичних студій із методики викладання іноземних мов VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» (м. Дніпро, 2 грудня 2016 р.).

Традиційно, діяльність викладачів кафедри виходила за межі навчального закладу. За запрошенням кафедри іноземної мови та перекладу Вінницького тор­го­вель­но-еко­но­міч­ного інституту Київського на­ці­о­наль­но­го тор­го­вель­но-еко­но­міч­но­го уні­вер­си­те­ту проведено майстер-клас «Right Measurements» за участю викладача англійської мови Амбасади США Тадеуша Маклеарі. У колаборації з викладачем кафедри іноземних мов із курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Юлією Остраус відбулося засідання клубу японської мови.

. В. Юрченко входила до складу журі літературного конкурсу «Ukraіnian Poetry Time», що відбувся в стінах Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича.

Розширенню творчих зв’язків сприяв культурно-масовий захід у формі походу до кінотеатру «Родина». Цьогоріч студенти мали можливість побачити п’ятірку найкращих короткометражних стрічок, що були номіновані на престижну нагороду «Оскар» у 2016 році.

На розвиток художньо-естетичних смаків студентів, а також формування їхньої лінгвокраїнознавчої компетенції були спрямовані заходи викл. А. С. Гладкої (мовне дерево «English Language Tree») та канд. філол. наук Н. К. Войцехівської (країнознавчі студії «We ♥ Great Britain»).

Вищезазначені заходи засвідчили систематизацію позааудиторної роботи з германської філології та лінгводидактики в коледжі, активізацію роботи гуртків, педагогічної практики в загальноосвітніх закладах м. Вінниці, для яких декада стала своєрідним творчим звітом.

Підвівши риску під досягненнями кафедри германської філології та зарубіжної літератури, викладачі не припинили напруженої повсякденної роботи над вихованням висококваліфікованих педагогічних кадрів оновленої української школи, тих, хто невдовзі працюватиме на освітянській ниві Вінниччини і всієї України.

Завідувач кафедри германської філології
та зарубіжної літератури
________канд. філол. наук Н. К. Войцехівська


 

Психолого-педагогічна лабораторія: «Проблеми освіти, розвитку та виховання учнівської молоді у світлі парадигми нової української школи»

la1В сучасному Європейському освітньому просторі стало традиціям проведення захисту результатів наукових досліджень студентів у формі роботи воркшопу як прикладної альтернативи теоретизованим конференціям. 13 грудня 2016 року на філологічному факультеті з ініціативи заступника директора з навчально-виробничої роботи Сверлович Валентини Вікторівни та декана філологічного факультету к.пед.н., доц. Пиндик Олени Георгіївни пройшло підсумовуюче та розширене засідання психолого-педагогічної лабораторії: «Проблеми освіти, розвитку та виховання учнівської молоді у світлі парадигми нової української школи».

Метою проведення лабораторії стала реалізація ідеї створення єдиного освітнього науково-дослідного середовища, учасниками якого були студенти випускних груп відділення іноземних мов та викладачі двох кафедри: германської філології та зарубіжної літератури і шкільної педагогіки, психології та окремих методик. Впродовж навчального року викладачі цих кафедр виступали консультантами під час написання курсової роботи, практики з науково-педагогічних досліджень та пробних уроків англійської мови та зарубіжної літератури на експериментальних базах – ЗОШ м. Вінниці. Усі види науково-дослідної роботи студенти виконували за єдиною схемою та системою.

la2Під час проведення лабораторії учасники апробували результати констатуючого та формуючого етапів педагогічного та психологічного експерименту; ознайомили присутніх з інноваційними методами проведення наукових досліджень та збори і обробки експериментальних даних.

Під час роботи, яка тривала увесь перший семестр поточного року, студенти, а їх було 89 чоловік, керувались слоганом Курта Левіна – розробника перших американських тренінгів: «Ніякого дослідження без дії і ніякої дії без дослідження».

У роботі воркшопу достатньо уваги приділялось практичним аспектам: рішення та розігрування педагогічних ситуацій. Справжній педагог не той, хто знає матеріал, і навіть не той, хто добре володіє цим матеріалом, а той, хто може в обставинах шкільного життя, яке щосекунди змінюється, знаходити оптимальні рішення, хто вміє орієнтуватись в непередбачуваних педагогічних ситуаціях.

На етапі рефлексії студенти та експерти (викладачі) написали Лист до себе, у якому визначили пріоритети для подальших досліджень.   


Майстер-класи на відділенні іноземних мов

laborВ листопаді - грудні  2016 року в рамках реалізації завдань  Всеукраїнського експерименту «Шкільний учитель нового покоління» на філологічному факультеті коледжу пройшла низка заходів.

Викладачі-новатори, автори спецкурсів з методики викладання англійської мови Михальчук О.М. та Юрченко М.В. провели серію занять з експериментальних курсів з метою їхньої апробації.

Заняття проводились англійської мови у формі воркшопу, мали практичну спрямованість і, як показали результати роботи студентів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» (англійська, німецька), у І-му семестрі поточного навчального року запровадження нових спецкурсів з методики викладання англійської мови значно сприяють формуванню грунтовних навичок та методичної компенетнції.   

Також, з метою самоосвіти викладачі відділення іноземних мов взяли участь у міжвузівському Майстер-класі «Gamification in EFL and ESP Classroom», який проводився фахівцем Амбасади США Тадеушем Макклеарі на базі Вінницького торговельно-економічного інституту. 

 


Початкова нова українська школа: сутність змін, проблеми, знахідки, перспективи розвитку

konf11 грудня 2016 року було проведено науково-методичну конференцію «Початкова нова українська школа: сутність змін, проблеми, знахідки, перспективи розвитку» для студентів випускного курсу спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» та напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».

konf2До програми конференції було включено тренінг «Технології розвитку критичного мислення», який провели Т. Я. Грітченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Т. В. Гарачук, кандидат педагогічних наук, старший викладач цієї ж кафедри.

Розвитку критичного мислення особистості в наші дні приділяється велика увага. Студенти, які брали участь у тренінгу, виконували різні види роботи: асоціативний кущ, броунівський рух, карта поняття, семантична карта, спрямоване читання, карта персонажів, перенесення головного героя в іншу ситуацію. На власному прикладі вони змогли переконатися, що це цікаво та корисно. Такі види роботи стануть у пригоді вчителю початкових класів та студенту, який проходитиме переддипломну практику і як система роботи, і як окремі її форми.

Засідання Круглого столу було присвячене змінам, які відбулися та відбуваються в сучасній початковій школі. Основними доповідачами були вчителі загальноосвітньої школи №22 Вінницької міської ради Книш А. В. та Гурківська Л. О., колишні випускниці коледжу. Вони зробили компаративний аналіз змістових ліній, оцінювання за предметами та роками навчання, доповнили свої виступи власними коментарями. Слухати молодих колег було цікаво і приємно водночас: адже компетентність, послідовність, небайдужість – одні із основних професійних якостей справжніх фахівців, а саме таких побачили перед собою студенти-випускники та викладачі шкільного відділення. Значить, недаремними були роки навчання, праця в нашому навчальному закладі.


Участь у благодійній акції

blagУ грудні 2016 року студенти Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу прийняли участь у благодійній акції, організованій службою у справах дітей Вінницької міської ради, «Подаруй дитині іграшку» по збору іграшок та ялинкових прикрас для дітей Донецької та Луганської областей, які проживають в зоні АТО, до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.

В кожну іграшку студенти вклали часточку своєї душі та серця, найщиріші привітання зі святами. А найголовнішим побажанням був мир та затишок в оселях маленьких українців, які опинилися в тяжких життєвих умовах.

 

 


РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

z024 листопада 2016 р. відбулося розширене засідання кафедри української філології, підсумковий захід у рамках декади української філології, що тривала два попередніх тижні.

Крім питань, передбачених планом чергових засідань, було розглянуто домінантне питання «Ефективність використання проектних технологій в організації освітнього процесу в коледжі». Модератор засідання кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології Олена Миколаївна Похилюк чітко спланувала детальне всебічне опрацювання окресленого питання.

Для розкриття теоретичних положень організації проектної діяльності було запрошено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри управління та адміністрування КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» Лесю Анатоліївну Києнко-Романюк. Викладач української та дитячої літератури Валентина Григорівна Галущенко представила кінцевий результат колективної роботи студентів над проектом «Формування професійно-педагогічної культури майбутнього виховання у процесі вивчення життя та творчості В. О. Сухомлинського» - ілюстрований альбом навчально-методичних матеріалів, доповнений мультимедійним супроводом.

Викладач кафедри шкільної педагогіки, психології та окремих методик Олександра Валеріївна Шевчук продемонструвала результати довготривалої проектної діяльності з педагогіки та практики з виховної та позакласної роботи «Ідеальний вчитель», «Школа майбутнього», «Зразковий директор школи» та прокоментувала організацію поетапної роботи над ними.

Бібліотекарі коледжу Світлана Миколаївна Смірнова та Олена Яківна Гончарук підготували добірку періодичної преси та надали ґрунтовну бібліотечну довідку «Метод проектів як засіб ефективного та якісного навчання».

Методист коледжу Тетяна Вікторівна Руда підсумувала розглянуте питання та порекомендувала доповідачам поділитись досвідом роботи з розглянутого питання на сторінках періодичної педагогічної преси, а викладачам кафедри української філології продовжувати використання проектних технологій в освітньому процесі.

pdf128 Програма засідання


Методичне об’єднання викладачів української мови та літератури коледжів та технікумів

2 листопада 2016 року викладачі кафедри української філології Олена Миколаївна Похилюк та Надія Іванівна Скрипник взяли участь у методичному об’єднанні викладачів української мови та літератури коледжів та технікумів Вінницької області, яке відбулося на базі Калинівського технологічного технікуму.

Наші викладачі презентували інтерактивні методи і прийоми роботи, які використовують мовники нашого коледжу на заняттях філологічного циклу.

Виступи викликали у присутніх жваве обговорення та позитивне схвалення.

pdf128 Інтерактивні методи і прийоми навчання

 


85 років шкільному відділенню

20 жовтня 2016 року шкільне відділення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу святкувало своє 85-річчя з дня заснування. У формі досьє були перегорнуті сторінки історії створення відділення.

Свято пройшло в дружній неординарній обстановці. Гості, учасники, викладачі та студенти отримали багато позитивних емоцій, приємних вражень і висловили вдячність організаторам заходу.


Octoberfest in Ukrainian style

Традиційним на філологічному факультеті проведення осінніх заходів: «Octoberfest in Ukrainian style» та Дебют першокурсника.

Цього року філологічне відділення поповнили 50 нових студентів, які за два місяця навчання вже встигли згуртуватись та здружитись. Першокурсники презентували себе, свої групи та отримали символічні залікові та студентські книжки. Вітаємо першокурсників філологічного факультету з посвятою у студенти!

Вже другий рік філологічний факультет проводить етнолінгвістичний фестиваль Octoberfest in Ukrainian style. Студенти та викладачі беруть активну участь у спартакіаді, презентують осінні поробки та захищають їх в імпровізованому вигляді, обирають короля та королеву осені.


Методичне об‘єднання методистів технікумів та коледжів Вінницької області

В рамках проведення методичного об‘єднання методистів технікумів та коледжів Вінницької області

13 жовтня  з 11-00 до 13-00

у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі пройшли майстер-класи  з різних сфер освітнього процесу закладу.
З матеріалами заходу можна ознайомитись у спеціальному випуску 4\20 Вісника науково-методичних досліджень

pdf128 Скачати Вісник


Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та прожмвання

ОПЛАТИТИ