21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

ПЕДАГОГІЧНА РАДА З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ

23 січня 2018 р. відбулося засідання педагогічної ради філологічного факультету на тему «Рівень педагогічної культури викладача та куратора, педагогічного колективу в цілому як одна з важливих умов розвитку інтелектуальних, креативних і творчих здібностей студентів». Головою засідання було обрано канд. філол. н., декана філологічного факультету О. М. Похилюк, секретарем – канд. філол. н., завідувача кафедри української філології Н. І. Скрипник. Членами педагогічної ради стали 36 науково-педагогічних працівників коледжу, які забезпечували освітній процес на філологічному факультеті протягом І семестру 2017-2018 н.р.

З доповіддю «Взаємозв’язок між рівнем педагогічної культури колективу науково-педагогічних працівників та станом успішності студентів філологічного факультету» виступила О. М. Похилюк, канд. філол. наук., декан філологічного факультету, звернувши увагу на професійну культуру викладачів під час внесення записів у навчальні журнали. З метою уникнення подальших помилок при веденні журналів навчальних занять викладачі працювали з тренінговим зошитом, спеціально розробленим науковцем до засідання педагогічної ради. Свої зауваження й корективи щодо окресленого питання внесла заступник директора з навчальної роботи О. В. Когутюк, оскільки це входить в коло її професійної компетентності.

Крім того, декан факультету представила комплексний аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії та І семестру 2017-2018 н.р. загалом, стану відвідування навчальних занять студентами філологічного факультету. Прозвітувала про роботу й досягнення філологічного факультету за І півріччя в царині науково-методичної, профорієнтаційної, виховної роботи.

На академічній доброчесності як основі сталого розвитку філологічного факультету закцентувала увагу слухачів доктор філол. наук, проф. Т. С. Слободинська.

Куратори 11-ФГ та 12-ФГ груп В. А. Голованюк та О. М. Михальчук звітували про адаптацію студентів першого курсу до умов навчання в закладі вищої освіти.

Інформацію про компетентнісний підхід як методологію професійної підготовки у вищій школі до уваги членів педагогічної ради представили А. С. Кушнір, яка охарактеризувала сучасні методи активізації пізнавальної діяльності студентів, представивши відеофрагменти власного відкритого заняття й самостійної творчої роботи студентів 21-ФГ групи, та канд. філол. наук, завідувач кафедри української філології Н. І. Скрипник, яка детальніше зупинилася на питанні зовнішнього незалежного оцінювання, проаналізувала структуру тестових завдань з української мови та літератури, англійської мови, історії та географії.

Під керівництвом Л. В. Ненчинської було реалізовано тренінгову програму виявлення творчого потенціалу викладачів філологічного факультету. Серед викладачів проведено бліц-тест на визначення креативності, пробудження внутрішніх ресурсів. Члени педагогічної ради віртуально завітали до казкового вернісажу, розкривши свою здатність мислити нестандартно в нових умовах.

Підсумовував засідання педагогічної ради директор коледжу К. Ф. Войцехівський, який високо оцінив роботу факультету й окреслив вектори найближчого розвитку нашого навчального закладу й філологічного факультету як одного з найпотужніших структурних підрозділів ВГПК.


p
p
p
p
p
p
p
p

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13