21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Кафедра української філології

Кафедра української філології

Кафедра української філології

Кафедра української філології розпочала роботу 1 вересня 2015 року і є наступницею циклової комісії української філології, яка функціонувала в коледжі більше 20 років. Кафедра має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін філологічного циклу.

Викладацький склад кафедри представлений 15 високопрофесійними та висококваліфікованими педагогами, фахівцями своєї справи. З-поміж них 4 кандидати філологічних наук, 2 доценти, 7 відмінників освіти України, 5 викладачів-методистів, 3 старших викладачі, 10 викладачів вищої категорії, член Національної спілки письменників України, заслужений працівник культури України.

Очолює кафедру кандидат філологічних наук Олена Миколаївна Похилюк – гарний фахівець, сумлінний та творчий педагог, коректний та вимогливий керівник. Організовані нею щорічні декади української філології вирізняються нетрадиційними методами й формами навчальної, позанавчальної, виховної, позаколеджної роботи (методичне асорті, запис радіо- та телепередач, захист проектів, зустрічі з творчими особистостями рідного краю, екскурсії, довідкові п’ятихвилинки, філологічні студії, методичні посиденьки, флешмоби, конкурси тощо).

fil01Викладачі кафедри успішно поєднують наукову, методичну та навчально-виховну діяльність. Значне місце в науковій та методичній роботі колективу кафедри відведено комплексним дослідженням проблем української філології, історії та теорії літератури, перекладознавства, компаративістики, медієвістики, міжкультурної комунікації, лінгводидактики в педагогічному коледжі, інноваційних освітніх методик і технологій, організації самостійної роботи студентів з рідної мови, розвитку творчих здібностей студентів, професійної спрямованості занять тощо.

Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються в наукових публікаціях, з-поміж яких навчальні та методичні посібники, навчально-методичні рекомендації, статті та доповіді, опубліковані в періодичних наукових та методичних виданнях.

fil04Колектив кафедри забезпечує активну науково-дослідницьку роботу студентів шкільного та заочного відділень коледжу. Це – керівництво курсовими роботами з методики навчання української мови, керівництво навчальною та технологічною практиками студентів шкільного та гуманітарно-фінансового відділень, рецензування та редагування наукових та методичних праць, організація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

fil03При кафедрі української філології вже більше десяти років працює драмгурток «Сузір’я Мельпомени». Керує ним викладач-методист, відмінник освіти України Тетяна Григорівна Омелянчик. Будучи творчою особистістю, сама залюблена у театральне мистецтво, вона регулярно проводить репетиції, працюючи над постановками, готуючи своїх гуртківців (а їх біля трьох десятків) до виступу. В основному, це студенти І та ІІ курсів шкільного відділення, які вже порадували глядачів багатьма виступами. Останні з них: «Казка про попа та робітника його Балду» за однойменною казкою О. С. Пушкіна (у перекладі М. Рильського), «Одруження» М. Гоголя, «Мина Мазайло» М. Куліша; інтермедії «Покусаний», «У ресторані», «Батьківські збори», гумористичними мініатюрами на тему навчання та виховання.

При кафедрі української філології функціонує літературно-мистецька студія «Словоцвіт», яка розпочала свою діяльність у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі з жовтня 2012 року. Керує роботою студії член Національної спілки письменників України, заслужений працівник культури України Тетяна Василівна Яковенко. Основною метою і змістом роботи студії є виявлення й залучення обдарованого студентства до живого творчого українського літературного процесу шляхом вивчення основ літературознавства, теорії та історії української і зарубіжної літератур, українського фольклору, історії культури України, практичного опанування основ віршування та секретів літературної майстерності.

Навчальні дисципліни, викладання яких здійснюють викладачі кафедри української філології:

 1. Українська мова
 2. Українська література
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 4. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням)
 5. Стилістика української мови та редагування службових документів
 6. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
 7. Література для дітей дошкільного віку
 8.  Методика навчання української мови
 9.  Каліграфія
 10.  Сучасна українська мова з практикумом
 11.  Основи аналітико-синтетичної обробки документів

Наші викладачі

poh

Похилюк Олена Миколаївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Стаж роботи: 7 років.

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  (2001 р.), отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого художнього (хорового) колективу; філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; магістратуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури; аспірантуру відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України, по завершенню якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» на тему «ЕВФЕМІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ МІСТИЧНОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ» (2015 р.).

Досвід професійної діяльності. З вересня 2008 року – викладач української мови та літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. З вересня 2011 року – голова циклової комісії викладачів української філології, а з вересня 2015 року – завідувач кафедри української філології. Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), стилістики ділового мовлення та редагування службових документів, дитячої літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері словникового складу української мови, функціональних груп лексики української мови, лексики української мови зі стилістичного погляду, а також використання інтерактивних та мультимедійних технологій в освітньому процесі у вищій школі тощо. Має близько 20 наукових публікацій.

Відзнаки й нагороди. Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІ етапу XII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі «Кращий викладач української мови (за професійним спрямуванням)» серед викладачів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2012 р.). Почесна грамота  Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області за кращу роботу в номінації «Інформаційні технології в навчальному процесі» обласної виставки технічної творчості (2012 р.). Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підсумками ІІІ етапу XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2014 р.).  Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2014 р.).  Диплом переможця всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар - 2015» в номінації «Учитель».

Педагогічне кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

Життєве кредо:
Візьми промінь світла
І спрямуй його туди,
Де панує темрява...

Візьми усмішку
І подаруй її тому,
Хто так її потребує.

Візьми доброту
І яви її тому, хто сам
Не вміє віддавати.

Візьми віру
І віддай кожному,
Хто не має її.

Візьми любов  
і неси її всьому світові.


babБАБІЙ АЛЛА ПАВЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 32 роки.

Освіта: філологічний факультет (за спеціальністю «українська мова та література») Вінницького державного педагогічного інституту ім.  М. Островського (1991 р.); магістратура Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (2009 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем української мови та літератури Теплицької середньої школи № 1 (1991 – 1996 рр.). З грудня 1996 року – лаборантом Вінницького педагогічного училища. З 2003 року – викладач циклової комісії, а тепер – кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики викладання української мови та літератури в педагогічному коледжі; орієнтація на вивчення та популяризацію кращих зразків української літератури та мистецтва. Має багато методичних розробок, які є цінним навчально-практичним матеріалом на заняттях української мови та літератури («Практична спрямованість занять із розділу «Синтаксис простого речення» у курсі сучасної української мови з практикумом» (2012 р.); «Українська література періоду «розстріляного відродження» (2013 р.); «Драматургія і театр 20-х років ХХ століття. Творчість М. Г. Куліша» (2014 р.); «Українська поезія «празької школи» (2015 р.), «Улас Самчук. Екскурс у творчість» (2015 р.), «Вивчення художньо-біографічної прози. Роман З.Тулуб «В степу безкраїм за Уралом» (2016 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки (2008 р.). Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р.).  Подяка адміністрації і профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Життєве кредо: Бути активною, жити в гармонії з прекрасним, збагачуватись позитивом від оточуючого світу.

Професійне кредо: Працювати, отримуючи моральне задоволення та відчуваючи духовне зростання.


vas

Василевич Інна Володимирівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 13 років.

Освіта: закінчила Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання» (1997 р.), здобула кваліфікацію вихователя дошкільного заходу; філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» (2002 р.), здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2002 року працює викладачем української та дитячої літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української літератури, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення; методист з різних видів педагогічної та технологічної практики.

Сфера професійних інтересів. Розвиток творчих здібностей у студентів на заняттях дитячої та української літератури.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2009 р.). Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Професійне кредо: «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом» (Л. Костенко).


gal

галущенко валентина григорівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

Стаж роботи: 38 років.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Островського (1978 р.).
Досвід професійної діяльності. З 1971 року працювала медсестрою-вихователем дитячого садка, вихователем групи продовженого дня та вчителем початкових класів ЗОШ № 8 м. Вінниці, а з 1982 року – викладачем Вінницького педагогічного училища, тепер – Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання української та дитячої літератури, культури мовлення і практикуму з виразного читання; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Професійна спрямованість на заняттях дитячої літератури.
Тематика методичних розробок: «Уроки читання та позакласного читання за творами письменників та поетів», «Творчі завдання на заняттях дитячої літератури», «Літературні ігри та цікаві завдання з прислів’ями та приказками на заняттях в початкових класах», «Моральне виховання дітей засобами художньої літератури», «Розвиток морально-етичних здібностей дошкільників за творами В. О. Сухомлинського», «Робочий зошит з дитячої літератури» тощо. Є постійним дописувачем «Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу», остання стаття «Використання інтерактивних технологій на заняттях дитячої літератури».

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2007 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1992 р., 2001 р., 2006 р.). Грамоти і подяки Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Професійне кредо: «Серце віддаю дітям» (В. Сухомлинський).

Життєве кредо: «Виконати дві основні заповіді слова Божого: любити Бога всім своїм серцем і ближнього свого, як самого себе».


kog

Когутюк Оксана Василівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, заступник директора з навчальної роботи.

Стаж роботи: 32 роки.

Освіта: закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (1983 р.) та Державний вищий навчальний «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2011 р.).

Досвід професійної діяльності. З серпня 1983 року працює викладачем української мови, методики навчання української мови, української літератури Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Впродовж 13 років (з 1999 р.) очолювала циклову комісію викладачів української філології. З 1 вересня 2011 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи.

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), практикуму з української мови (за професійним спрямуванням), сучасної української мови з практикумом; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Підвищення грамотності студентів шляхом впровадження інноваційних освітніх методик. Саме тому у методичному доробку є такі методичні розробки, навчальні посібники та науково-методичні публікації: «Шляхи використання інноваційно-комунікаційних технологій у ході професійної підготовки майбутніх фахівців», «Робочий зошит з української мови», «Система вивчення студентами коледжу фразеології», «Інтелектуальні ігри на заняттях української мови», «Багатокомпонентне складне речення» тощо.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2006 р.). Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2001 р., 2008 р., 2009 р., 2011 р., 2014 р.). Пам’ятна медаль «Чарівна сила України» (2012 р.). Почесна грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2014 р.).

Творче  кредо: Пошук досконалості в Любові, Красі та Дітях. Тільки з їх допомогою досягається результат.


leb

ЛЕБІДЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 1,6 р.

Освіта: закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж за спеціальністю «Дошкільне виховання» і здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, вихователя логопедичних груп (2010 р.); закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, вихователя дитячого садка (ясел-садка), вихователя-методиста (2012 р.); закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала базову вищу освіту на напрям підготовки «Філологія. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію бакалавра філології, вчителя української мови і літератури (2012 р.); закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури (2013 р.); закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури (2014 р.).

Досвід професійної діяльності. З вересня 2014 року – викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української літератури, дитячої літератури та літератури для дітей дошкільного віку.

Сфера професійних інтересів. Має 7 наукових публікацій.


Професійне кредо: «Навчатися – це означає йти до успіху».


nen

НЕНЧИНСЬКА ЛЕСЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
Стаж роботи: 12 років.
Освіта:

 • 2010 – 2011 – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ; педагогіка вищої школи; викладач ВНЗ.
 • 2001 – 2004  – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;  вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.
 • 1997 – 2001 – Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж; вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови у початкових класах.

Досвід професійної діяльності. З липня 2001 року працювала лаборантом, а з вересня 2004 року – викладачем кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері інноваційних освітніх методик і технологій.
Відзнаки та нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007 р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.); Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.); Подяка адміністрації та первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р).

Педагогічне кредо: Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний (В. Сухомлинський).

Життєве кредо: Письменник увічнюється у своїх творах, художник – у картинах, а справжній педагог – у думках та вчинках людей, яких він навчав.


om

Омелянчик Тетяна Григорівна

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 40 років.

Освіта: закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище (1977 р.), здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  російське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1986 р.), українське відділення філологічного факультету Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель української мови та літератури» (1994 р.), Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, соціального педагога в закладах освіти, викладача психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, правознавця в галузі освіти (2006 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала у школах Черкащини, Іллінецького та Немирівського районів Вінницької області до 1986 року. Була переведена, у зв’язку зі зміною місця проживання, на посаду викладача Вінницького педучилища. На перших порах роботи викладала етику і психологію сімейного життя, загальну психологію, основи світової художньої культури, російську мову та літературу, методику навчання російської мови. Будучи зарахованою на українське відділення Вінницького педуніверситету, стала викладати українську мову та літературу, методику навчання рідної мови.

Зараз забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури; керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Напрямки діяльності відповідають обраному фаху. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться у нашому закладі та за його межами; започаткувала літературно-публіцистичний проект у газеті Вінницького обласного і міського комітетів Профспілки працівників освіти та науки «Слово педагога» – «Учитель – професія вічна!», що дає змогу читачам газети ось уже третій рік на її сторінках знайомитися з відданими педагогічній справі людьми, що в різні роки закінчили наш славний навчальний заклад. Постійно публікується у журналі «Вінничанка». Засобами художнього слова періодично звертається до слухачів курсів у Вінницькій академії неперервної освіти, радіослухачів у передачах обласного радіомовлення у програмах: «Відверто», «Просвіта», «Поетична хвилинка», «Дивослово», «Квиток у щастя»; до телеглядачів у програмах: «Прокидаємось разом», «Будьмо знайомі», «Скарбниця Вінниччини», «Екватор дня».
Важливе місце у житті та роботі займає літературна творчість. Починаючи з 2007 року, видає власні поетичні збірки: «Під знаком Скорпіона»  (2007 р.), (вдруге перевидана з доповненням у 2012 р.), «Всім бідам на зло» (2008 р.), «Весняний листопад» (2010 р.), «Твоє ім’я хай оберегом буде» (2012 р.), «Осінні акварелі» (1012 р.), «З Ікаром у серці» (літературний редактор), (2012 р.), «Ваша величносте, Жінко…» (1913 р.), «Все починається з любові…» (2015 р.). З-під пера вийшло шість збірок віршів для дітей: «Для маленької Світланки і Марічки, і Даринки…» (2009 р.), «Казки, що світяться добром» (2010р.), «Ми живем в прекраснім світі…» (2011 р.), «На добраніч…» (2013 р.), «Твої гості» (2014 р.), «Дитинство, мультики, пісні, казки…» (2014 р.).

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Управління народної освіти Вінницького облвиконкому (1991 р.), Подяка адміністрації училища Вінницького державного педагогічного інституту (1997 р.), Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2001 р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001 р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації (2002 р.), Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету училища Вінницького державного педагогічного інституту (2004 р.), Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2006 р.), Подяка адміністрації та художнього керівництва Вінницького академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Садовського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницького літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського (2011 р.), Подяка адміністрації Вінницької обласної бібліотеки ім. І. Тімірязєва (2011 р.), Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2011 р.), Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2013 р.).

Педагогічне кредо: Не нашкодити!

Життєве кредо:

Я вибрала долю собі сама,

і що зі мною не станеться,

у мене жодних претензій нема

до долі – моєї обраниці!

(Л. Костенко)


pav

ПАВЛІЧЕНКО Галина Миколаївна

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України, заступник директора з виховної роботи.

Стаж роботи: 42 роки.

Освіта: закінчила філологічний факультет Київського ордена Леніна державний університет імені Т. Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (1981 р.); Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова» (1994 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем початкових класів в с. Багринівці Літинського району та ЗОШ № 8 м. Вінниці; викладачем російської, української мови та літератури Вінницького педагогічного училища; а з 2002 року – заступник директора з виховної роботи Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, української мови (за професійним спрямуванням); методист з різних видів педагогічної та технологічної практики.

Сфера професійних інтересів. Дидактика вищої школи, інноваційні технології навчання рідної мови, міжкультурна комунікація, культура мови, стилістика, комунікативна лінгвістика, історія української літературної мови.

Відзнаки й нагороди. Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2011 р.). Подяка Вінницької міської ради та її виконавчого комітету (2012 р., 2015 р.). Почесна грамота Вінницького обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту (2013 р.). Почесна грамота Обкому профспілки працівників освіти і науки Вінницької області (2013 р.). Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2014 р., 2015 р.). Грамота відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради (2014 р.).  Почесна грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015 р.).

Професійне кредо:

Учитись важко, а учить ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти.

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

Життєве кредо: Мудрість людей вимірюється не їх досвідом, а їх здатністю набувати досвід.


skr

Скрипник Надія Іванівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Стаж педагогічної роботи: 6 місяців.

Освіта: Закінчила філологічний факультет інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію «Вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства». З 2009 по 2013 рр. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 4 квітня 2014 р. захистила у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі».

Досвід професійної діяльності. З 2004 по 2008 рр. працювала на посаді секретаря-друкарки приймальної проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. З 2008 по 2015 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри української мови інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 2015 року – викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української мови; методист з технологічної практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері мовознавства, зокрема вивчення питань мовної картини світу українців через призму досліджень когнітивної лінгвістики. Автор близько 20 публікацій, серед яких 1 навчально-методичний посібник «Українська мова. Частина І. Лексикологія. Фразеологія».

Професійне кредо: Педагогу повинні бути притаманні якості, близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу у вихованців. У цьому внутрішній зміст професії.

Життєве кредо: Важливо не те, як багато ми даємо, а як багато любові ми в це вкладаємо.


tur

Турлюк Світлана Вікторівна

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, Відмінник освіти України.

Стаж роботи: 16 років.

Освіта:
1989 рік – Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Вчитель початкових класів»;
1994 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Російська мова та література»;
2000 рік – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література»;
2011 рік – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем початкових класів Вінницької загальноосвітньої школи № 32, головою профкому студентів училища Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З вересня 1999 року – викладач циклової комісії, а тепер – кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень з питань  організації самостійної роботи студентів з рідної мови.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.). Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012 р.). Грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012 р.). Грамота Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Вінницької області (2014 р.).

Педагогічне кредо:
Посередній учитель викладає.
Хороший учитель пояснює.
Видатний учитель показує.
Великий учитель надихає.
(Уільям Уорд)


fed

ФЕДЧУК ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Наукова ступінь, наукове звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Стаж роботи: 32 роки.

Освіта: закінчила філологічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію «вчитель російської мови і літератури» (1978 р.), та факультет довузівської підготовки й післядипломної освіти Рівненського державного гуманітарного університету, здобувши кваліфікацію «вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» (2006 р.).

Досвід професійної діяльності. Працювала вчителем Слобідківської восьмирічної школи Острозького району Рівненської області, середньої школи № 15 м. Рівного; лаборантом, викладачем, старшим викладачем та доцентом Рівненського державного педагогічного інституту; доцентом Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені С.Я. Дем’янчука (м. Рівне), доцентом кафедри методики філологічних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

З вересня 2012 року – викладач циклової комісії української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання української мови, методики навчання української мови, каліграфії, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера наукових інтересів. Здійснення досліджень у сфері семантичного синтаксису та методики формування культури мовлення учнівської й студентської молоді. Має понад 80 наукових публікацій.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (2008 р.), грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2010 р.), Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Педагогічне кредо: «Найбільша радість для викладача, коли похвалять його студента».

Життєве кредо: «Живи так, щоб не соромно було дивитися в очі людям».


hom

ХОМІЦЬКА  ГАЛИНА  ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна  категорія та педагогічне  звання:   спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-методист.

Стаж  роботи:  30 років.

Освіта:   закінчила  Немирівське  педагогічне  училище (1979 р.),  здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів,  філологічний  факультет Вінницького  державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію  вчителя української мови і літератури (1991 р.).

Досвід  професійної  діяльності.  Педагогічну діяльність розпочала  з посади вчителя початкових класів Олександрівської середньої школи Жмеринського району. Працювала  вихователем в дитячих установах с. Олександрівки та м. Вінниці. Після закінчення Вінницького педагогічного інституту стала викладати українську мову та літературу у Вінницькому педагогічному училищі.

Зараз забезпечує викладання української мови та методики її навчання, сучасної української мови з практикумом, української мови (за професійним спрямуванням); керує написанням курсових робіт з методики навчання української мови; методист з різних видів педагогічної практики.

Сфера професійних інтересів. Бере участь у науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, що проводяться в нашому коледжі та за його межами; працює над створенням науково-методичних посібників. Багато років поспіль виконує обов’язки куратора академгрупи.

Відзнаки  й  нагороди.
Знак «Відмінник освіти України» ( липень  2001 року);
Знак «Антон Макаренко» ( листопад 2011 року);
Знак «За заслуги» ІІІ ступеня (квітень 2014 року);
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України ( 2006 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної  державної  адміністрації ( жовтень 2013 року).
Педагогічне  кредо:  Успішний учитель – це той, учні якого досягли в житті значно більше, ніж він сам.

Життєве  кредо: 

Помиляється – кожен,

Визнає помилки – мудрий,

Просить пробачення – сильний,

Відновлює стосунки – люблячий.


jak

ЯКОБЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Стаж роботи: 4 роки.

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету Імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячого хорового колективу (1999 р.); філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (2005 р.).

Досвід професійної діяльності. З 1999 р. прийнята на посаду лаборанта; з 2004 року – переведена на посаду друкарки; з 2007 року – працювала диспетчером навчальної частини, а з листопада 2007 року – переведена на посаду секретаря навчальної частини. У 2008 році встановлено річне навантаження в гуманітарному ліцеї-інтернаті. З 2013 року – викладач циклової комісії, а тепер – кафедри української філології.

Забезпечує викладання української мови та літератури, основ аналітико-синтетичної обробки документів; методист з технологічної практики.

Сфера професійних інтересів. Здійснення досліджень у сфері методики викладання української мови та літератури в педагогічному коледжі.

Відзнаки й нагороди. Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2013 р.).

Професійне кредо:
Без мети немає діяльності,
Без інтересів немає мети,
А без діяльності немає життя.

Життєве кредо:
Не помиляється той,
хто нічого не робить.


jako

ЯКОВЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія та  педагогічне звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач, заслужений працівник культури України.

Науковий ступінь та наукове звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Стаж роботи: 45 років

Освіта:
1972 - 1977  -  Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського. Спеціальність: учитель російської мови та літератури.
1900 - 1995 - Вінницький державний педагогічний інститут. Спеціальність : учитель української мови та літератури.
1983 - 1987 - аспірантура при Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка АН України.

Досвід професійної діяльності. Працювала учителем Іванівської та Побірської восьмирічних шкіл Теплицького району Вінницької області, вихователем продовженого дня Теплицької восьмирічної школи, асистентом, старшим викладачем кафедри російської та зарубіжної літератури , доцентом кафедри світової літератури, доцентом кафедри української літератури  Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету. Понад десять років керувала обласною дитячою літературно-мистецькою студією "Мережка" при Вінницькому палаці дітей та юнацтва, з 1999 по 2012 рр. – літературно-мистецькою студією "Вітрила" при Вінницькому державному педагогічному університеті, з 2012 року по даний час - керівник літературно-мистецької студії "Словоцвіт" Вінницького гуманітарно- педагогічного коледжу.

З вересня 2015 року - викладач кафедри української філології Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання української та дитячої літератури.

Сфера професійних інтересів. Дослідження у галузі історії української літератури, перекладознавства, компаративістики  та  медієвістики.

Авторка близько сотні наукових праць та методичних посібників в царині української та світової літератури, літературного краєзнавства. Досліджувала творчість Юрія Клена, Леоніда Мосендза, Михайла Стельмаха, Миколи Некрасова, Мацуо Басьо, Редьярда Кіплінга та ін., літературознавчі аспекти давньої української літератури та Святого Письма.

Член Національної спілки письменників України. Авторка 20 збірок поезій, віршованих переспівів зі Святого Письма та книг для дітей. Лауреат одинадцяти літературних премій. Понад  десять років була членом приймальної комісії НСПУ.

Відзнаки й нагороди.
Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня (2013 р.);
Заслужений працівник культури України (2004 р.);
Почесна відзнака НСПУ (2004 р.);
Нагрудний знак "Відмінник освіти України" (1992 р.);
"Людина року " на Вінниччині у 2010 р. в номінації "Митець".
Лист-подяка Міністерства освіти України (1992 р.);
Подяка Вінницького земляцтва у Києві (2006 р.);
Почесні грамоти  Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради ( 2001 р., 2004 р., 2006 р., 2007 р.);
Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету (2003 р., 2004 р.)
Подяка адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.)

Педагогічне кредо: Найбільша радість для вчителя, коли похвалять його учня (Шарлотта Бронте).

Життєве кредо: Роби те, до чого народжений, будь справедпивим і миролюбним громадянином, i досить iз тебе (Григорій Сковорода).

 

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13