21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Кафедра теорії та методики музичного виховання

Про кафедру

Завідувач: Іскра Світлана Іванівна
кандидат мистецтвознавства
Секретар: Губіна Олена Василівна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

kafm

Кафедра теорії та методики музичного виховання створена 1 вересня 2015 року.

На музично-педагогічному відділенні кафедра забезпечує викладання дисциплін музично-теоретичного і музично-історичного циклу.

До складу кафедри входять провідні фахівці музично-педагогічного відділення. Серед них 2 кандидати мистецтвознавства, кандидат педагогічних наук, магістри педагогічної освіти та музичного мистецтва:

Іскра Світлана Іванівна, кандидат мистецтвознавства;

Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук;

Шамігов Андрій Олександрович, кандидат мистецтвознавства;

Годна Ірина Станіславівна, магістр музичного мистецтва, художній керівник Народного вокального тріо викладачів «Ажур»;

Гаврилюк Оксана Анатоліївна, магістр педагогічної освіти, аспірант ВДПУ ім. М. Коцюбинського, концертмейстер Народного юнацького хору мішаного складу;

azh

Твердохліб Наталія Валеріївна, магістр педагогічної освіти, аспірант ВДПУ ім. М. Коцюбинського;

Губіна Олена Василівна, магістр педагогічної освіти, куратор 21-М групи;

Давидовський Назарій Агафангелович, художній керівник Народної жіночої хорової капели;

Машталяр Йосип Флоріянович, магістр музичного мистецтва.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчального процесу. Викладачами розробляється і постійно оновлюється комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін, створюються інтерактивні, інформаційні системи навчання та обліку успішності. Започатковано проведення науково-практичного семінару «Вдосконалення структури підготовки фахівця музично-естетичного виховання. Проблематика, пошук конструктивних шляхів вирішення».

В 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво) освітній рівень «бакалавр» і з вересня 2016 року здійснюємо підготовку за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри – «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики та музичного керівника ДНЗ в контексті нового Закону України «Про вищу освіту».

Члени кафедри учасники міжнародних та всеукраїнських конференцій, дописувачі статей у фахових журналах та періодичних виданнях, є авторами навчально-методичних посібників та підручників.

Викладачі кафедри здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели «Соломія», Годна І.С. – Народного вокального тріо викладачів «Ажур». В 2015 та роках вийшли репертуарні збірки цих колективів. Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу і міста.

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

Склад кафедри

СКЛАД КАФЕДРИ


isk

ІСКРА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут (1996 р.), спеціальність музичне виховання, кваліфікація вчитель музики та методист з виховної роботи.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури, на тему «Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля» (2010 р.).

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання з 1996 року розпочала трудову діяльність у Вінницькому обласному комунальному гуманітарно-педагогічному коледжі. З 2001 року – викладач спеціальних музичних дисциплін. 13 років за основним місцем роботи у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжу, з 2008 по 2010 р. викладач кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. З вересня 2011 року – голова циклової комісії викладачів постановки голосу. З 2015 року – завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання. Викладає постановку голосу, хорове диригування, основний музичний інструмент (скрипка), хорознавство.

Коло наукових інтересів. Мистецтвознавство, духовна культура Поділля, розвиток вокальних здібностей майбутнього вчителя-музиканта.

Має близько 20 наукових публікацій. І Міжнародна науково-практична конференція «Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності» (Бухарест, 17.05.2013); V і VІ Міжнародні науково-практичні конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2013, 2015); «Робота над розвитком співацького голосоутворення на заняттях з постановки голосу» Вісник науково-методичних досліджень ВГПК, Вип.№1,2014; «Органне музикування на Поділлі: до питання становлення традицій» Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, 2015. - №1 (вип.33); «Римо-католицька церква у соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність» / Іскра С.І., Верещагіна-Білявська О.Є / Монографія. – Вінниця, 2015, 215 с.

Результативність педагогічної діяльності. Дипломант ІІ відкритого конкурсу вокального мистецтва «Осіння мелодія» в категорії естрадний вокал – М. Дідур (м. Гнівань, 2012); Дипломант ІІ ступеня І Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний вокал – О. Канюка (Вінниця, 2011); Дипломант ІІІ ступеня ІІ Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний вокал – Ж. Підгорна та дипломант конкурсу – А. Спендовська (Вінниця, 2012); Дипломант ІІ ступеня ІІІ Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний вокал – О. Пелішенко та дипломант ІІ ступеня в категорії естрадний вокал – А. Спендовська (Вінниця, 2013); Дипломант ІІІ ступеня V Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії естрадний вокал – І. Зайцева та дипломант конкурсу в категорії академічний вокал – В. Писарська (Вінниця, 2015); Дипломант І Ступеня ХІV Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності в категорії академічний спів – В. Писарська (Ніжин, 2015). Викладача нагороджено подяками та грамотами за підготовку переможців.

Відзнаки й нагороди. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2007, 2014); Подяка Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (2011, 2013); Грамота відділу у справах національностей Вінницької обласної державної адміністрації (2011); Грамота адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2011); Подяка Управляння культури в туризму Вінницької обласної державної адміністрації (2012); Подяка ВДПУ ім. М. Коцюбинського за участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології (2011); Подяка адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2013).

Творчі здобутки: Учасниця Народного вокального тріо викладачів «Ажур» та вокального ансамблю «Srebrne głosy» Вінницької культурно-просвітницької спілки поляків. У їх складі лауреат численних міжнародних та всеукраїнських фестивалів та конкурсів.


agАГЕЙКІНА-СТАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика професійної освіти.

Освіта: закінчила Стахановське музично-педагогічне училище (1985 р.), спеціальність – «музика», отримала кваліфікацію вчитель музики та музичний керівник дошкільного навчального закладу; Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського (1989 р), спеціальність – «музика», отримала кваліфікацію вчитель музики та співів; магістратуру в Класичному приватному університеті (Запоріжжя, 2011 р.), спеціальність – «Педагогіка вищої школи», отримала кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти» (2011 р.)

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання у 1989 році розпочала трудову діяльність вчителем музики у ЗОШ №1 м. Немирів Вінницької області. З 1990 по 2015 рр. працювала вчителем музики в «НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради». З 1990 по 1991 рр. працювала викладачем диригування (за сумісництвом) у Вінницькому державному педагогічному інституті імені Миколи Островського); з 1997 р. працює викладачем (з погодинною оплатою) у Вінницькій Академії неперервної освіти. З 2015 року – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Викладає постановку голосу, хорове диригування, додатковий інструмент (фортепіано). Має досвід викладання курсів: «Історія розвитку українського музичного фольклору» та «Теоретичні основи диригентської техніки» (9-11 класи з поглибленим вивченням музики ЗОШ), протягом 25 років була керівником зразкового хору «Голоси», квартету сопілкарів, вокального ансамблю старших класів «Роксолана», студії естрадного вокалу «Дивограй» ЗОШ № 29.

Коло наукових інтересів. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів музики; музична педагогіка.

Автор 24 наукових публікацій, навчально-методичного посібника «Професійна компетентність вчителів мистецьких дисциплін», методичного порадника «Українські народні інструменти», авторської Програми з естрадного вокалу для ЗОШ.
XII, XIIІ міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (м. Вінниця, 2014, 2016 рр.); «Розвиток особистості засобами хорового мистецтва» // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів X Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов.ред. І.А.Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – 420 с.; «Витоки сучасних музично-педагогічних систем та використання їх елементів на уроці музики» // Ідеї К.Д.Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д.Ушинського): матер. Міжнарод. наук.-практ.конф., 20-21 лют.2014. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, В.І.Ковальчук, О.С.Зубченко]. – К.: Київ, ун-т ім.Б. Грінченка, 2014. – 280 с. «Організація ігрової діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва» // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник статей / за ред. Г. С. Тарасенко. – Вінниця:  ФОП Корзун  Д.Ю., 2015. – Вип. 4.

Відзнаки й нагороди. Нагороджена почесним званням Відмінник освіти України (2010 р.). Почесною грамотою Міністерства науки та освіти  України (2005 р.); Дипломом  Вінницької  облдержадміністрації за зайняте перше місце у II етапі VI Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001» в номінації «Музика», Подякою Вінницької облдержадміністрації за зайняте призове місце в обласному конкурсі «Жінка України» (2000 р.), Почесною грамотою управління освіти Вінницької облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки (1999 р.).


gavr

Гаврилюк Оксана Анатоліївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.

Освіта. Закінчила Уманське педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка (2003 р.), кваліфікація вчитель музики, музичний керівник, додаткова кваліфікація керівник вокально-інструментальних ансамблів, викладач гри на фортепіано та керівник образотворчої діяльності; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2006), кваліфікація вчитель музики, керівник інструментального ансамблю; магістратуру Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (2011), спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладач університетів та вищих навчальних закладів. Нині – аспірантка 2 року навчання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід професійної діяльності. З вересня 2006 року – викладач музики Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, концертмейстер Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу. Забезпечує викладання основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, сольфеджіо та гармонії.

Коло наукових інтересів. Творчий підхід у викладанні музично-теоретичних та спеціальних музичних дисциплін, методика та організація художньо-творчої діяльності студентів.

Має 6 наукових публікацій: Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2005 р.); ІІ та ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень», участь у пленарному засіданні (Вінниця, 2014, 2015 р. р.); «Деякі питання використання інтегрованих уроків музики в навчально-виховному процесі початкової школи», збірник тез та матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів  ВДПУ, 2005 р.; «Педагогічні умови формування художнього смаку майбутнього вчителя музики в процесі професійної підготовки», електронний вісник «Студентський альманах» №1 НАПНУ м. Київ, 2011 р.; «Творчий підхід у прискореному процесі вивчення гри на фортепіано студентів без спеціальної музичної підготовки», збірник наукових праць «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» Вип. 3 (6), ВДПУ м. Вінниця, 2014 р.; «Професійна спрямованість процесу адаптації студентів без попередньої музичної підготовки до вивчення фахових дисциплін у педагогічних коледжах», збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» Випуск 43, 2015 р.; «Педагогічні прийоми організації та проведення художньо-творчих заходів студентами педагогічного коледжу» збірник наукових праць ВДПУ «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень», Вип. 4 (7) м. Вінниця, 2015 р.

Відзнаки і нагороди. Диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України», виданий хоровій капелі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за досягнення в розвитку аматорської творчості, відродження й примноження надбань національної культури та високий рівень виконавської майстерності (2012, 2014); Подяка концертмейстеру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за підготовку лауреата ІІ ступеня конкурсу музично-виконавської майстерності в категорії академічний спів (2012 р.); Грамота та Подяка видані Адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2012, 2014); Диплом молодого науковця, виданий Адміністрацією Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, 2014 р.

Творчі здобутки: концертмейстер Народного аматорського юнацького хорового колективу мішаного складу, автор збірок власних пісень для молоді «Струни душі» (2003 р.); «Веселкові пісні» (2010 р.); «Моє покликання – плекати доброту» (2015 р.)


god

ГОДНА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського у 2000 р., вчитель музики, керівник інструментального ансамблю; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія у 2012р., магістр музичного мистецтва, викладач гри на фортепіано.

Досвід професійної діяльності: з вересня 2003 року працює на посаді методиста музичного жанру Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-технічної освіти. З вересня 2006 року – викладач Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Забезпечує викладання історії української музики, хорового аранжування, основного музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу.

Коло наукових інтересів: вдосконалення професійної підготовки вчителя музичного мистецтва в курсі музично-теоретичних  та музично-історичних дисциплін.
Є автором статей у галузі музичної педагогіки та практики: «Витоки музично-історичної освіти», «Самостійна робота студентів як складова навчальної діяльності в курсі історії музики» ІV і V Міжнародні науково-практичні конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2011, 2013); «Особливості формування музично-історичної освіти» Вісник науково-методичних досліджень ВГПК (Вінниця, 2012)

Відзнаки й нагороди:

  • грамоти та подяки Вінницького державного педагогічного університету за підготовку переможців та учасників Регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва (2011р., 2012р., 2013р., 2015р.);
  • почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008р., 2014р.);
  • грамота адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2011р., 2013р.);
  • грамота Міністерства освіти і науки України, міністерства культури України, Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського та Ніжинського державного університету за концертмейстерський професіоналізм під час виступів на XIV Всеукраїнському юніорському конкурсі виконавської майстерності (2015р.);
  • диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» вокальному тріо «Ажур» (2014р.);
  • диплом Міністерства культури України, Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» за високопрофесійну плідну діяльність і подвижництво в галузі культури і мистецтва (2014р.);
  • почесна грамота Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (2011р.);

Результативність педагогічної діяльності:  

  • підготовка дипломанта П’ятого регіонального конкурсу музично-виконавської майстерності серед молоді та юнацтва, номінація «фортепіано» (м. Вінниця, 2015р.);
  • підготовка переможця XIV Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «фортепіано» «Золотий диплом» (м. Ніжин, 2015р.);
  • підготовка переможця IX Всеукраїнського юніорського конкурсу виконавської майстерності, номінація «фортепіано» «Бронзовий диплом» (м. Ніжин, 2010р.)

Творчі здобутки: здійснює художнє керівництво вокальним тріо «Ажур» викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (Світлана Іскра, Ірина Годна) та Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (Ірина Сідорова), а також вокального ансамблю «Srebrne głosy» Вінницької культурно-просвітницької спілки поляків. Обидва колективи є лауреатом численних всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів.

Педагогічне кредо. Учитель, який перестав рости, стає перешкодою для своїх учнів.


gubГУБІНА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Освіта: закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1998), кваліфікація вихователя дітей дошкільного віку, організатора музичної діяльності в дошкільному закладі; музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (2003), спеціальність «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація вчителя музики та українознавства; Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди (2003), спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, викладача психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; магістратуру Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (2011), спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності: З вересня 2003 року – вчитель музики НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. гуманітарно-естетичного колежу №29; з січня 2006 року – викладач спеціальних музичних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу;
Коло наукових інтересів: організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих педагогічних навчальних закладах; вивчення особливостей та специфіки роботи акомпаніатора на заняттях ритміки та хореографії.

Є автором статей з музичної педагогіки, доповідачем на науково-практичних конференціях: «Формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень ВНЗ І -ІІ рівнів акредитації» науково-практична конференції «Інтеграція науки і практики в контексті професійної діяльності майбутніх фахівців: економіка, психологія, педагогіка» (Київ, 2011); «Порівняльно-історичний аналіз шляхів формування професійних компетенцій студентів музичних та не музичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (Вінниця, 2015).

Відзнаки і нагороди: Грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2008); Грамота адміністрації школи-колежу №29 (2005); Подяка адміністрації школи колежу №29 (2005); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету (2013); Грамота Адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2011, 2013); Подяка Адміністрації та профспілкового комітету ВГПК (2011); Подяка за участь в міжнародному творчому фестивалі «Зірки над хвилями Сарафово» (Болгарія, 2013).

Педагогічне кредо: кожна особистість обдарована. Завдання педагога змусити кожного повірити в свою неповторність та обдарованість.


davudДавидовський Назарій Агафангелович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії.

Освіта: закінчив Київський національний університет культури і мистецтв (2012 р.), спеціальність музичне мистецтво, отримав кваліфікацію диригент, викладач, соліст вокаліст.

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання з 2012 року розпочав трудову діяльність у Вінницькому обласному комунальному училищі культури і мистецтв.

З 2013 року – викладач музики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу та художній керівник Народної жіночої хорової капели. Викладає хорове диригування, постановку голосу, музичну інформатику та комп’ютерне аранжування.

Сфера наукових інтересів. Мистецтвознавство, духовна культура Поділля, розвиток хорового мистецтва Вінниччини у першій половині ХХ століття.

Відзнаки й нагороди.

Подяка адміністрації та профспілкового комітету Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2015);
диплом про підтвердження почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України» жіночої хорової капели (2014);
Народна жіноча хорова капела ВГПК – дипломант І регіонального конкурсу духовної і патріотичної пісні (краще виконання духовного канту; Вінниця, 2015).


mashМАШТАЛЯР ЙОСИП ФЛОРЯНОВИЧ

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (2014 р.),

2015 рік – магістр музичного мистецтва, спеціальність музичне мистецтво, викладач вокалу.

Досвід професійної діяльності. По закінченню навчання з 2014 року розпочав трудову діяльність у Вінницькій ЗОШ I-III ступенів №16.

З 2016 р. – викладач музики Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, викладає хорове диригування, постановку голосу.

Сфера наукових інтересів. Наукові статті «До проблеми методики дошкільного музичного виховання», «Музичне мистецтво як засіб формування учнів загальноосвітньої школи», «Розвиток творчих особливостей молодших школярів на уроках музичного мистецтва»

Відзнаки й нагороди. Лауреат I ступеня конкурсу «Переяславський дивограй» 2013, 2015 роки.

Лауреат III ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади 2014 рік, м. Мелітополь.

 


tver

ТВЕДОХЛІБ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Викладач основного та додаткового музичного інструменту (фортепіано), акомпанементу, концертмейстер хорового класу

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст I категорії.

Стаж роботи в коледжі: 11 років.

Освіта: З 1998 р. по 2002 р. навчалась в Уманському державному педагогічному училищі імені Т. Г. Шевченка, де отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію вчителя музики, музичного керівника.

З 2002 р. по 2005 р. навчалася у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, де отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію вчителя музики, керівника інструментального ансамблю.

У 2012 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.

З листопада 2014 року по теперішній час навчається у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в аспірантурі за спеціальністю теорія і методика професійної освіти.

Сфера професійних інтересів. На своїх заняттях викладач використовує різні методи та створює необхідні умови для розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва, працює над різноманітністю музичної діяльності для розвитку творчості студентів.

Досвід професійної діяльності: З 2005 року розпочала педагогічну діяльність у ВГПК в якості вчителя музики, акомпаніатор жіночого та мішаного хору, концертмейстер по класу хорового диригування. З 2006 по 2009 рік була акомпаніатором мішаного хору. З 2006 р. по 2008 р. грала в оркестрі народних інструментів. Була музичним керівником в групі шкільного відділення. На даний час викладач Твердохліб Н. В. концертмейстер по класу хорового диригування, викладає основний та додатковий музичний інструмент (фортепіано), акомпаніатор хорового класу та практики роботи з хором.
Викладач займається науковою діяльністю. Видала статті: 1) Збірник статей: «Стедентський альманах» №2, «Педагогічна майстерність викладача музичних дисциплін та її вплив на розвиток творчих здібностей студентів» м. Київ, 2012 р. 2) «Сутність і специфіка педагогічної творчості учителя» Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури, матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів Вінниця – 2013 р. 3) «Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики» учасник другої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» випуск № 3 (6) Вінниця – 2014 р. 4) «Проблема розвитку креативності особистості у психолого-педагогічних наукових дослідженнях» у збірнику «Наукові записки ВДПУ випуск 43, 2015 р. 5) «Критерії та компоненти креативності» у zbior raportow naukowych «Wspolczesna nauka. Nowе perspektywy» 2015 р. 6) «Креативність у діяльності вчителя музичного мистецтва» у збірнику «Наукові записки ВДПУ» випуск №44, Вінниця – 2015 р. 7) Брала участь у III всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» 2015 р., стаття «Сутність розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва».

Відзнаки і нагороди: Подяка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р., 2011 р.), Грамота Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).

Педагогічне кредо: «Рухайся вперед – не зупиняйся на досягнутому».


sham

ШАМІГОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства.

Освіта: закінчив Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського, отримав кваліфікацію концертмейстер, виконавець, викладач (1998).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури, на тему «Особливості опосередкування фольклору в оригінальній музиці українських композиторів для баяна соло: (фольклорний неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна хвиля)» (2011).

Досвід професійної діяльності. З 2015 року викладач кафедри теорії та методики музичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
Коло наукових інтересів. Мистецтвознавство, інструментальне виконавство (баян), фольклорний неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна хвиля в сучасній музиці українських композиторів для баяна.

Є автором статей з музичної педагогіки, доповідачем на науково-практичних конференціях: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» (Дрогобич, 2013), «Стилістика та особливості синтезу національно-фольклорних традицій і рис європейського професійного мистецтва» матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дрогобич, 2014); «Особливості вияву фольклорного начала в баянних композиціях естрадно-джазового напрямку» Науковий вісник НМА ім. П.І.Чайковського, Київ, 2013 (вип.98); «Основні жанрові різновиди фольклорно орієнтованих композицій у контексті українського баянного репертуару» Наукові записки, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2015. - №1 (вип.33).

Галерея

IMG 3957
IMG
IMG
IMG
IMG

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13