21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 55-68-79
  • Головна
  • Кафедри
  • КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про кафедру

Про кафедру

Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що потребує капіталовкладень, – тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок…
(Я. Корчак).

Кафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році. Завідувач кафедри – Слободинська Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра забезпечує викладання спектру актуальних для підготовки сучасного вихователя ДНЗ дисциплін: «Дошкільна лінгводидактика», «Психологія дитячої творчості», «Педагогічна творчість», «Сімейна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія гувернерства в Україні», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Логопедія», «Основи дефектології та логопедії», «Дитинознавство», «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Основи природознавства», «Психологія мовлення», «Педагогіка дошкільна», «Методика музичного виховання», «Методика розвитку мовлення», «Основи природознавства з методикою», «Методичні основи роботи» для усіх кваліфікаційних рівнів на відділеннях денної і заочної форми навчання.

Наукова й навчально-методична діяльність членів кафедри є багатовекторною: це ознайомлення з історією української мови; вивчення семантики, синтаксису та стилістичних особливостей мови науки; розбудова теорії комунікації (зокрема проф. Слободинська Т. С. в травні 2016 року в м. Любліні (Республіка Польща) виголосила доповідь на тему: «Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої комунікації як функціональної системи»), це поглиблене вивчення історії педагогіки, актуальних проблем сучасної педагогіки та народознавства (Руда Т. В.). 

Кафедра активно впроваджує сучасну інноватику, а саме хмарні сервіси, зокрема постійно проводить тренінги із проектування хмарно-орієнтованих середовищ та методик використання сервісів у навчально-виховному процесі. Викладач Федчишина Т. Л. є здобувачем кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (працює над темою «Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного закладу»). Брала участь у Педагогічних читаннях імені В. О. Сухомлинського у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» у ХГПА (2016), навчалася в Школі інтерактивного навчання освітян області (2016).
Колектив кафедри використовує в навчально-виховному процесі інноваційні форми роботи, організовує нетрадиційні Тижні дошкільного відділення, наприклад: «Дефіле інноваційних заходів», «Європейський тиждень дошкільного відділення», «Парк педагогічної майстерності», «Європейський альянс знань», нетрадиційні педагогічні ради: «Педагогічна вітальня», «Методична панорама», «Педагогічна оперативка». 

Викладач Мазур К. В. у 2016 році стала переможцем конкурсу «Ярмарок фахових сподівань», а саме отримала відзнаку за створення електронно-освітнього ресурсу «Моя країна – Україна».
Інноваційні технології у викладання дисципліни «Логопедія» впроваджує Цісар О. В. Використовує інтерактивні техніки під час викладання предметів психолого-педагогічного циклу Тарашевська О. В. У фаховому журналі вміщено статтю «Комунікативна культура педагога – запорука успіху», 2015 рік, автори: Тарашевська О. В. та Цісар І. В.

Токар Л. П. застосовує інтерактивні методи з метою професійної компетентності студентів при вивченні дошкільної педагогіки.

Сорочан  М. П. плідно працює в галузі етнопедагогіки, а також успішно займається проблемами розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, формування в них уміння мислити самостійно, творчо, зосереджувати увагу, знаходити нестандартні рішення. 

Наші викладачі

Наші викладачі

СЛОБОДИНСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Науковий ступінь:  доктор філологічних наук.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи – 27 років.

Освіта: вища. Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Виховання в дошкільних закладах», 1981 р.;

Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Вчитель української мови і літератури», 1985 р.

Доктор філологічних наук із 2012 року за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова»,

професор кафедри української мови – із 2015 року.

Сфера професійних інтересів: лінгвістика, історія української мови, старослов’янська мова,  мова науки, теорія моделей спілкування, психологія.

Педагогічне кредо: «Учити – значить вселяти надію» (Луї Арагон).


БОЙКО  ВЕРОНІКА  ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Освіта: Вища. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація: вчитель музики, музичний керівник, 2012 р.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Кваліфікація: «Викладач психологічних дисциплін, соціальний педагог». Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Практична психологія», 2017 р.

Сфера професійних інтересів: психологія особистості; актуальні проблеми сучасної психологічної, педагогічної науки та практики; креативні технології та методи навчання студентів; дослідження інновацій в галузі освіти, психології, методик викладання тощо; професійне самовдосконалення набутих компетентностей.

Педагогічне кредо:
Три шляхи ведуть до знань:
шлях роздумів – цей шлях найблагородніший; 
шлях наслідування – це найлегший шлях;
шлях досліджень – найскладніший.
Конфуцій


ruda

РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж роботи – 27 років

Освіта. Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут імені А. Руссо, 1989 р.,

кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2010 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему «Педагогічні вимоги до контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів» і удосконалення форм та методів роботи школи молодого спеціаліста.

Педагогічне кредо: «Бути професіоналом і бачити навколо себе людей, запалених ідеями вдосконалення інновацій в педагогічній науці і практиці».

 

 


sor

СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Соціальний педагог, спеціаліст.

Стаж роботи – 3 р. 6 м.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011 р., кваліфікація «Викладач російської мови і літератури. Педагогіка і методика середньої освіти»; 

Сфера професійних інтересів. Вивчає міжособистісні стосунки студентської молоді.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».

 

 

 

 

 


tar

ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач вищої категорії,  магістр освіти.

Стаж роботи – 32 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1991 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему  використання «Кейс – технологій» при викладанні методики ознайомлення дошкільників з природою.

Педагогічне кредо: «Поважай себе, бо інакше і інші не будуть тебе поважати».

 

 

 

 


tokarТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Викладач ІІ категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 4 роки.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, 2004 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2014 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з педагогіки, вивчає основи  народної  педагогіка.


Педагогічне кредо: «Вихователь – не голос істини, а лише провідник в пошуку істини».

 

 


fedchФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач, магістр освіти.

Стаж роботи – 13 років.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2001 р., кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;

Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини, 2012 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає особливості адаптації студентів нового прийому.

Педагогічне кредо: «Одне з найважливіших завдань навчання – це виховання творчої особистості».

 

 

 


tsis

ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач І категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 12 років.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 2005 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає вплив малих стратегій на активізацію пізнавальної активності студентів і використання інтерактивних методів на заняттях з логопедії та основ народознавства.
Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».

 

 

 


ch

ЧОРНОУСЕНКО  НАДІЯ  СЕРГІІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», кандидат психологічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи: 14 років

Освіта: вища.Закінчила Київську психотерапевтичну школу за напрямом «Психоаналіз», Міжнародну школу «Психотерапія залежностей» м. Варшава; Центр соціально-психологічної реабілітації «Гештальт» м. Київ.

Досвід професійної діяльності.  Працювала психологом  в Управлінні  виховної роботи штабу ВПС України, викладачем психології у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.  У даний час - викладач психології  у коледжі.Проводить тренінг - семінари розвитку впевненої поведінки, ефективної комунікації, ефективного менеджменту, тайм-менеджменту, сімейної взаємодії.

Сфера професійних інтересів: психологія управління, психологія сімейного життя, психологічна реабілітація дітей.

Педагогічне  кредо: «Сенс життя – люби ближнього».


Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13