21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92
  • Головна
  • Кафедри
  • КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Про кафедру

Про кафедру

Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що потребує капіталовкладень, – тяжких переживань, зусиль, безсонних ночей і багато-багато думок…
(Я. Корчак).

Кафедру теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти створено у 2016 році. Завідувач кафедри – Слободинська Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра забезпечує викладання спектру актуальних для підготовки сучасного вихователя ДНЗ дисциплін: «Дошкільна лінгводидактика», «Психологія дитячої творчості», «Педагогічна творчість», «Сімейна педагогіка», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія гувернерства в Україні», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Логопедія», «Основи дефектології та логопедії», «Дитинознавство», «Педагогіка», «Інклюзивна освіта», «Основи природознавства», «Психологія мовлення», «Педагогіка дошкільна», «Методика музичного виховання», «Методика розвитку мовлення», «Основи природознавства з методикою», «Методичні основи роботи» для усіх кваліфікаційних рівнів на відділеннях денної і заочної форми навчання.

Наукова й навчально-методична діяльність членів кафедри є багатовекторною: це ознайомлення з історією української мови; вивчення семантики, синтаксису та стилістичних особливостей мови науки; розбудова теорії комунікації (зокрема проф. Слободинська Т. С. в травні 2016 року в м. Любліні (Республіка Польща) виголосила доповідь на тему: «Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої комунікації як функціональної системи»), це поглиблене вивчення історії педагогіки, актуальних проблем сучасної педагогіки та народознавства (Руда Т. В.). 

Кафедра активно впроваджує сучасну інноватику, а саме хмарні сервіси, зокрема постійно проводить тренінги із проектування хмарно-орієнтованих середовищ та методик використання сервісів у навчально-виховному процесі. Викладач Федчишина Т. Л. є здобувачем кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (працює над темою «Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного закладу»). Брала участь у Педагогічних читаннях імені В. О. Сухомлинського у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій» у ХГПА (2016), навчалася в Школі інтерактивного навчання освітян області (2016).
Колектив кафедри використовує в навчально-виховному процесі інноваційні форми роботи, організовує нетрадиційні Тижні дошкільного відділення, наприклад: «Дефіле інноваційних заходів», «Європейський тиждень дошкільного відділення», «Парк педагогічної майстерності», «Європейський альянс знань», нетрадиційні педагогічні ради: «Педагогічна вітальня», «Методична панорама», «Педагогічна оперативка». 

Викладач Мазур К. В. у 2016 році стала переможцем конкурсу «Ярмарок фахових сподівань», а саме отримала відзнаку за створення електронно-освітнього ресурсу «Моя країна – Україна».
Інноваційні технології у викладання дисципліни «Логопедія» впроваджує Цісар О. В. Використовує інтерактивні техніки під час викладання предметів психолого-педагогічного циклу Тарашевська О. В. У фаховому журналі вміщено статтю «Комунікативна культура педагога – запорука успіху», 2015 рік, автори: Тарашевська О. В. та Цісар І. В.

Токар Л. П. застосовує інтерактивні методи з метою професійної компетентності студентів при вивченні дошкільної педагогіки.

Сорочан  М. П. плідно працює в галузі етнопедагогіки, а також успішно займається проблемами розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, формування в них уміння мислити самостійно, творчо, зосереджувати увагу, знаходити нестандартні рішення. 

Наші викладачі

Наші викладачі

СЛОБОДИНСЬКА ТАМАРА СТЕПАНІВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Науковий ступінь:  доктор філологічних наук.

Вчене звання: професор.

Стаж роботи – 27 років.

Освіта: вища. Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Виховання в дошкільних закладах», 1981 р.;

Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність «Вчитель української мови і літератури», 1985 р.

Доктор філологічних наук із 2012 року за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова»,

професор кафедри української мови – із 2015 року.

Сфера професійних інтересів: лінгвістика, історія української мови, старослов’янська мова,  мова науки, теорія моделей спілкування, психологія.

Педагогічне кредо: «Учити – значить вселяти надію» (Луї Арагон).


ruda

РУДА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Викладач вищої категорії, викладач-методист, магістр освіти, відмінник освіти України, нагороджена знаком «Антон Макаренко».

Стаж роботи – 27 років

Освіта. Закінчила Бельцький державний педагогічний інститут імені А. Руссо, 1989 р.,

кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2010 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему «Педагогічні вимоги до контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів» і удосконалення форм та методів роботи школи молодого спеціаліста.

Педагогічне кредо: «Бути професіоналом і бачити навколо себе людей, запалених ідеями вдосконалення інновацій в педагогічній науці і практиці».

 

 


sor

СОРОЧАН МАРИНА ПЕТРІВНА

Соціальний педагог, спеціаліст.

Стаж роботи – 3 р. 6 м.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011 р., кваліфікація «Викладач російської мови і літератури. Педагогіка і методика середньої освіти»; 

Сфера професійних інтересів. Вивчає міжособистісні стосунки студентської молоді.

Педагогічне кредо: «Творити добро, бути небайдужим і толерантним до інших, любити саме життя у всіх його проявах».

 

 

 

 

 


tar

ТАРАШЕВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач вищої категорії,  магістр освіти.

Стаж роботи – 32 роки.

Освіта. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, 1991 р., кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки, психології. Методист дитячого садка»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає проблему  використання «Кейс – технологій» при викладанні методики ознайомлення дошкільників з природою.

Педагогічне кредо: «Поважай себе, бо інакше і інші не будуть тебе поважати».

 

 

 

 


tokarТОКАР ЛЮБОВ ПЕТРІВНА

Викладач ІІ категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 4 роки.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, 2004 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2014 р.

Сфера професійних інтересів. Розробляє проблему використання опорних схем-конспектів на заняттях з педагогіки, вивчає основи  народної  педагогіка.


Педагогічне кредо: «Вихователь – не голос істини, а лише провідник в пошуку істини».

 

 


fedchФЕДЧИШИНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Викладач вищої категорії, старший викладач, магістр освіти.

Стаж роботи – 13 років.

Освіта. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2001 р., кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями»;

Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини, 2012 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти». 

Сфера професійних інтересів. Вивчає особливості адаптації студентів нового прийому.

Педагогічне кредо: «Одне з найважливіших завдань навчання – це виховання творчої особистості».

 

 

 


tsis

ЦІСАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач І категорії, магістр освіти.

Стаж роботи – 12 років.

Освіта. Закінчила Вінницький навчально-консультаційний центр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 2005 р., кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, соціальний педагог в закладах освіти, викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р. а., правознавець в галузі освіти»;

Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, дошкільне виховання», 2011 р. 

Сфера професійних інтересів. Вивчає вплив малих стратегій на активізацію пізнавальної активності студентів і використання інтерактивних методів на заняттях з логопедії та основ народознавства.
Педагогічне кредо: «Вчися сам, навчаючи інших».

 

 

 


ch

ЧОРНОУСЕНКО  НАДІЯ  СЕРГІІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», кандидат психологічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи: 14 років

Освіта: вища.Закінчила Київську психотерапевтичну школу за напрямом «Психоаналіз», Міжнародну школу «Психотерапія залежностей» м. Варшава; Центр соціально-психологічної реабілітації «Гештальт» м. Київ.

Досвід професійної діяльності.  Працювала психологом  в Управлінні  виховної роботи штабу ВПС України, викладачем психології у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.  У даний час - викладач психології  у коледжі.Проводить тренінг - семінари розвитку впевненої поведінки, ефективної комунікації, ефективного менеджменту, тайм-менеджменту, сімейної взаємодії.

Сфера професійних інтересів: психологія управління, психологія сімейного життя, психологічна реабілітація дітей.

Педагогічне  кредо: «Сенс життя – люби ближнього».


БОЙКО  ВЕРОНІКА  ВІКТОРІВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.

Освіта: Вища. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація: вчитель музики, музичний керівник, 2012 р.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Кваліфікація: «Викладач психологічних дисциплін, соціальний педагог». Ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Практична психологія», 2017 р.

Сфера професійних інтересів: психологія особистості; актуальні проблеми сучасної психологічної, педагогічної науки та практики; креативні технології та методи навчання студентів; дослідження інновацій в галузі освіти, психології, методик викладання тощо; професійне самовдосконалення набутих компетентностей.

Педагогічне кредо:
Три шляхи ведуть до знань:
шлях роздумів – цей шлях найблагородніший; 
шлях наслідування – це найлегший шлях;
шлях досліджень – найскладніший.
Конфуцій


КОБЗАРЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи: 17 років.

Освіта: Вища. Вінницьке педагогічне училище, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів і музики в початкових класах», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач педагогічних дисциплін».
Кандидат педагогічних наук із 2015 року за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання, Інститут проблем виховання НАПН України.
Старший викладач кафедри теорії, фахових методик та технології дошкільної освіти.

Сфера професійних інтересів: педагогіка, психологія позитивного мислення, методика музичного виховання.

Педагогічне кредо: Щоб бути гарним вихователем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кого виховуєш (В. Ключевський).


ХОМІЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: викладач 2 категорії.

Стаж роботи: 4 роки.

Освіта: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», м. Київ; педагогіка вищої школи; викладач ВНЗ, 2013 р.
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, вихователь дитячого садка, вихователь-методист, 2013 р.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчитель початкових класів, 2003 р.
Училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови початкових класів, 1999 р.

Досвід професійної діяльності: З березня 2009 р. працювала лаборантом, а з вересня 2018 р. працює викладачем кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.
Забезпечує викладання методики організації образотворчої діяльності, теорії та методики співпраці ДНЗ з родинами, методист різних видів практики.

Сфера професійних інтересів: Здійснення досліджень у галузі інноваційних освітніх методик і технологій.

Педагогічне кредо: Створити таку атмосферу освітнього простору, де б хотілося здобувати знання не механічно, а із задоволенням.

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13