21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Кафедра шкільної педагогіки, психології та окремих методик

Про кафедру

pedagКафедра шкільної педагогіки, психології та окремих методик утворена 1 вересня 2015 року. До її складу входять 16 осіб. З них – 2 кандидати педагогічних наук, 1 – кандидат психологічних наук, 7 викладачів мають ступінь магістра, 12 викладачів, яким присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», з них 4 удостоєні педагогічного звання «викладач-методист», - 2 « старший викладач».

Кафедра створює усі необхідні умови для набуття майбутніми педагогами психолого-педагогічної та методичної компетентностей.
Колектив працює над науковою проблемою «Удосконалення форм, методів і технологій навчання у процесі викладання  дисциплін психолого-педагогічного циклу та окремих методик». Кожна навчальна дисципліна викладається за сучасними навчальними програмами і забезпечена методичними посібниками та матеріалами, створеними викладачами.

Заняття проводяться з використанням інтерактивних форм та методів навчання, сучасних інформаційних технологій. Студентів навчають створювати мультимедійні презентації, інфографіку, комп’ютерні ігри, електронні розробки уроків. Викладачі надають кваліфіковану методичну допомогу студентам  і під час педагогічної практики.

Студенти мають можливість отримати навички науково-дослідної роботи. Під керівництвом досвідчених викладачів вони проводять  педагогічні дослідження, виконують курсові, дипломні роботи, пишуть статті, беруть участь у науково-практичних конференціях. Традиційними стали педагогічні читання до Дня народження В.О. Сухомлинського, декади кафедри. Кафедра співпрацює із закладами позашкільної освіти – міським палацом дітей та юнацтва, обласною станцією юних натуралістів, обласним центром народної творчості, музеями міста. 

Кафедра бере участь у організації змістовної позанавчальної діяльності  студентів з метою їхнього всебічного розвитку, громадянського становлення, набуття соціальної компетентності. Викладачі-куратори академічних груп О.А. Гальянова, І.В. Головська, Л.М. Гринькова, Л.А. Кобзаренко, О.В. Шевчук проводять години спілкування зі студентами, КВК, квести, круглі столи, волонтерські та благодійні акції.

Під керівництвом викладачів Л.М. Бурачевської, Н.В. Калініченко, Л.А. Пашкевич, О.В. Шевчук проводяться виставки студентської технічної і художньої творчості, майстер-класи з виготовлення традиційних іграшок, писанок, оберегів, прикрас. Цікаві екскурсії організовує Т.А. Нечипоренко.
Кафедра співпрацює з учителями Вінниці та області, міським методичним кабінетом, Вінницькою академією неперервної освіти. Проводяться зустрічі з метою обміну педагогічним досвідом, обговорення педагогічних та методичних проблем, тренінгів, семінарів, конференцій.

Наші викладачі

dr

ДРОВОЗЮК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА
Завідувач кафедри

Кваліфікаційна категорія:  «спеціаліст вищої категорії», кандидат педагогічних наук, доцент.

Стаж роботи. Загальний – 45 років, педагогічний – 35.

Освіта: вища, педагогічна.

Спеціальність: історія, учитель історії та суспільствознавства. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки». Тема: «Освітня діяльність земств Правобережної України (1904-1920 рр.)». У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Досвід професійної діяльності.  Викладає історію педагогіки, педагогіку, основи педагогічних досліджень, керує підготовкою бакалаврських (дипломних) робіт. Головна ідея педагогічного досвіду – активізація навчальної діяльності студентів. На заняттях використовує проблемні методи навчання, дискусії, обговорення педагогічних ситуацій.

Сфера професійних інтересів: історія освіти України і Поділля, методика викладання у вищій школі, підготовка учительських кадрів. Автор понад 40 наукових публікацій. Серед них монографія «Ушинський Костянтин Дмитрович: біля основ наукової педагогіки й народної школи» (Київ, 2008); брошури: «Земства і народна школа на Правобережній Україні у 1904-1920 рр.» (Вінниця, 1997), «Освітня діяльність земств Правобережної України (1904-1920 рр.)» (Вінниця, 2007), методичні посібники: «Матеріали з історії освіти на Вінниччині у курсі історії педагогіки» (2013 р.), «Обдарована дитина: кроки до розуміння і співпраці» (2013).  

Педагогічне кредо: « Обов’язок і гідність - перш за все.»


buБурачевська Любов Миколаївна

Освіта – вища.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання – старший викладач.   

Загальний стаж роботи – 47 років. Стаж роботи у коледжі – 33 роки.

Досвід професійної діяльності. Розроблено і впроваджено методику формування у студентів методичної компетентності навчання учнів  образотворчому мистецтву. Організовує та проводить конкурси: «Впізнай художника», «Конкурс кращого педагогічного малюнка», «Конкурс кольорознавців».  Проводить екскурсії зі студентами до художнього музею. Розроблено методичні посібники: «Самостійна робота студентів з образотворчого мистецтва з методикою навчання». «Теоретичні основи викладання образотворчого мистецтва», «Формування вмінь та навичок в створенні художніх образів з пластичних  матеріалів». Організовує виставки студентських творчих робіт.

Сфера професійних інтересів. Естетичне виховання студентів засобами живопису. Дослідження ефективних форм,  методів та прийомів формування в учнів початкових класів сприймання і використання кольору у створенні художніх образів.

Відзнаки й нагороди. Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами за участь в обласних виставках художньої та технічної творчості студентів і викладачів  ВНЗ  І-ІІ рівня акредитації  Вінницької області за кращу роботу в номінації «Образотворче мистецтво».

Педагогічне кредо: – «Гармонія в творчості і спілкуванні з навколишнім світом».


gaГальянова Олена Анатоліївна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
 
Стаж педагогічної роботи: 26 років.
 
Освіта: вища, педагогічна, ступінь: магістр. Спеціальності за дипломами: «Початкове навчання», «Педагогіка вищої школи».
 
Досвід професійної діяльності. Викладач педагогічних дисциплін.  Використовує традиційні і нові форми, методи та прийоми навчання, які активізують пізнавальну діяльності студентів (евристичні методи, проекти, дискусії, презентації, педагогічні дослідження). Залучає студентів до вивчення педагогічного досвіду. Куратор академгрупи. Бере участь у проведенні занять «Школи молодого викладача» у коледжі, методичних семінарах учителів м. Вінниці, співпрацює з міським методкабінетом.   

Сфера професійних інтересів: організація педагогічної практики у педагогічних коледжах. Видано навчально-методичний посібник «Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу» ( 2015 р.).

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

Творче кредо: «Основним прагненням душі є її прагнення до досконалості».

go

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», кандидат педагогічних наук.
 
Освіта: вища.
 
Спеціальності за дипломами: «Початкове навчання», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».  Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика виховання. Тема дисертації: «Моральне виховання молодших школярів в процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім’ї».
 
Досвід професійної діяльності. Викладач педагогічних дисциплін та англійської мови. Ефективно використовує інтерактивні методи навчання, здійснює громадянське і моральне виховання студентів.
Сфера професійних інтересів: проблеми морального виховання молодших школярів. Результати наукових пошуків відображено у 28 публікаціях у фахових виданнях. Методичні розробки: «Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім’ї» (2011р.), «Методика дослідження моральної вихованості молодших школярів» (2015р.), «Ділові контакти та зустрічі» (2015р.).

Основний напрям роботи куратора: залучення студентів до соціально-активного життя, формування почуття відповідальності, виховання моральної та всебічно розвиненої особистості.
 
Педагогічне кредо: «Вчитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті і свідомості своїх дітей, а передусім у їхніх думках, серцях».

gr

ГРИНЬКОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Освіта: вища.

Спеціальність: викладач-дослідник з педагогіки і психології.

Стаж педагогічної роботи: понад 30 років.

Досвід професійної діяльності. Викладає психологічні дисципліни, керує педагогічною практикою. Проводить тренінги з ейдотехніки, професійного спілкування. Залучає студентів до психологічних досліджень, волонтерської соціальної роботи. Виступає з лекціями перед професійними колективами.  Підготовлено навчально-методичний комплекс з психологічних дисциплін. Видано методичні посібники: «Лекції з психології», «Систематизований перелік рис характеру», «Використання презентацій у процесі вивчення вікової психології», зошити з друкованою основою: «Пізнай себе», «Щоб виховати особистість, потрібно пізнати її».

Сфера професійних інтересів. Психологія особистості студента педагогічного коледжу. Психологія міжособистісних стосунків.

Відзнаки й нагороди:  Почесна грамота Міністерства науки і освіти України, Почесна грамота Департаменту освіти і науки ВОДА, Почесна грамота обласної організації профспілки працівників науки і освіти та ін.

Педагогічне кредо: «Роби, що повинен, і будь, що буде!».


ka

Казьміришена – Файденко Олеся Станіславівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічний стаж: 17 років.

Освіта: вища, магістр педагогічної освіти. Спеціальності за дипломами: «Вчитель початкових класів», «Викладач педагогіки та методики початкового навчання», «Практичний психолог».

Досвід професійної діяльності. Викладає психолого-педагогічні дисципліни. Застосовує традиційні та інноваційні педагогічні технології, зокрема тренінги навичок педагогічної взаємодії. Підготувала ряд студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Сфера професійних інтересів: удосконалення методики викладання психології, дослідження психологічних особливостей молодших школярів та підлітків. Методичні посібники: «Тренінгові технології в системі сучасної психолого-педагогічної освіти»; «Тестові завдання з психології»; «Методичні вказівки до організації самостійної роботи з психології».

Нагороди: Почесна грамота управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

Педагогічне кредо: "Вчити - значить вести до успіху"


kal

 КАЛЬНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», старший викладач.

Стаж педагогічної роботи: 20 років.

Освіта: вища педагогічна. Спеціальність за дипломом «Праця і технічна творчість». Також закінчила курс за програмою «Іntel - навчання для майбутнього» з використанням інформаційно–комунікативних технологій при викладанні навчальних предметів.

Досвід професійної діяльності. Викладач методики трудового навчання з практикумом. Створила сучасне комплексно-методичне забезпечення з методики трудового навчання з практикумом, методики гурткової та позакласної роботи, методичні посібники «Організація практичної роботи на уроках трудового навчання та в гуртковій роботі» (Вінниця, 2016); «Українська національна лялька. Майстер-класи.» (Вінниця, 2016). Розробила технологічні картки : «Вишивка стрічками», «Робота з бісером», «Робота з пластмасами», «Виготовлення ляльки-мотанки», «Робота з природним матеріалом», креслення технічних моделей для груп технічної творчості, демонстраційні посібники. Проводить майстер-класи з виготовлення народних прикрас, іграшок, патріотичних листівок.

Сфера професійних інтересів: національно-патріотичне виховання студентів на заняттях з методики трудового навчання, розвиток креативних якостей школяра на уроках трудового навчання.

Відзнаки і нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Педагогічне кредо: «Землю прикрашає сонце, а людину-праця!»


no

КАЛЮЖНА НІНА АНТОНІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічний стаж: 50 років, у коледжі - 30.

Освіта: вища.

Кваліфікація за дипломом: вчитель початкових класів.

Досвід професійної діяльності. Викладає основи педагогічної майстерності. Провідні ідеї педагогічного досвіду – активізація пізнавальної діяльності студентів, розвиток професійної майстерності майбутніх учителів, практичні методи навчання (гра, вправи, мікровикладання, розв’язування педагогічних задач, педагогічне моделювання),  лекції- діалоги.


Підготовлено  методичні посібники: «Педагогічна майстерність: практичні завдання», «Педагогічна культура викладача ВНЗ», «Становлення молодого викладача у період реформування вищої освіти», статтю «Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії» (Вісник науково-методичних досліджень ВГПК) ( 2012 р.).

Сфера професійних інтересів: удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку професійної майстерності педагога. Навчання студентів проведенню різних форм виховної роботи під час педагогічної практики.

Педагогічне кредо:  слова Ж.-Ж. Руссо: «У серце увійде лише те, що йде від серця».    


kobКОБЗАРЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

 
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст ІІ категорії».

Освіта: вища. Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогічних дисциплін. Аспірант інституту проблем виховання НАПН України. Тема кандидатської дисертації: «Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засоби етнопедагогіки».

Стаж педагогічної роботи: 10 років.
Досвід професійної діяльності. Викладає педагогіку, методику музичного виховання. Розроблено навчально-методичні комплекси з цих дисциплін. У роботі використовує інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології.
 
Сфера професійних інтересів: педагогічні умови морального виховання студентів педагогічних коледжів, етнопедагогіка, методика естетичного виховання учнів. Опублікувала 27 наукових праць. З них – 1 навчально-методичний посiбник; 3 – методичнi рекомендацiї, 10 статей у фахових наукових виданнях. Бере участь у міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
 
Відзнаки та нагороди: Почесна грамота за сумлінну працю (нагороджена управлінням освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації у 2010 р.).
 
Творче кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».

no

КУЗЬМИНСЬКА ДІНА МИКОЛАЇВНА

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії.

Стаж педагогічної роботи: 8 років.

Освіта: вища за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікацією викладача педагогіки та методик початкової освіти, вчителя початкових класів і практичного психолога, Магістр педагогічної освіти.

Досвід професійної діяльності.  Викладач педагогіки та педагогічних технологій у початковій школі. Голова студентського профкому.

Кузьминська Д.М. є автором методрозробки «Стань транслятором краси: зошит індивідуальної підготовки майбутнього вчителя до формування у молодших школярів ціннісного ставлення до природи»,(2013); укладачем навчально-методичних посібників: «Методи виховання»,(2013); «Опорні конспекти лекцій з педагогічних технологій в початковій школі» (2013).

Сфера професійних інтересів: екологічне виховання студентів: аксіологічний аспект. Займається науковою роботою, брала участь у фахових науково-практичних конференціях (Рівне, Глухів, Київ, Чернівці, Сімферополь та ін.).

Педагогічне кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому, постійно перебувати у творчому пошуку».


kuЛуцинкевич Людмила Анатоліївна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання: «викладач-методист».

Освіта: вища.

Ступінь: магістр.

Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання». «Педагогіка вищої школи».

Стаж педагогічної роботи: понад 30 років.

Досвід професійної діяльності: викладає педагогічні дисципліни. Основні ідеї педагогічного досвіду – особистісноорієнтоване навчання, використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні. Організатор  творчої лабораторії студентських педагогічних досліджень на базі школи, науково-практичних студентських конференцій, щорічних педагогічних читань до Дня народження В.Сухомлинського.

Навчальні дисципліни забезпечено методичними розробками та посібниками. Серед них: «Дидактика: робочий зошит-конспект» (2013), «Загальні основи педагогіки: робочий зошит-конспект», ( 2015), навчально-методичний посібник: «Удосконалення організаційних форм навчання педагогіки майбутніх учителів початкової школи» (2015), «Використання проектної діяльності у фаховій підготовці студентів» (Матеріали Міжнародній  науково-практичної конференції. Суми, 2016).

Сфера професійних інтересів: удосконалення викладання педагогічних дисциплін, інформаційно-комунікативні технології навчання, формування  творчої особистості підготовка майбутніх вчителів.

Відзнаки й нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Антон Макаренко», Диплом учасника загальноукраїнського проекту «В України жіноче обличчя», пам’ятна медаль «Чарівна сила України»; Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради;  Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки.

Педагогічне кредо: «Нам тільки здається, що сили, з якими ми зіштовхуємось, нездоланні».


ne

НЕЧИПОРЕНКО  ТАЇСІЯ  АНДРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист.

Педагогічий стаж - 39 років, з них – 35 – у педагогічному коледжі.

Освіта: вища, спеціальність: історія і суспільствознавство.

Досвід професійної діяльності: викладач теорії і методики виховання, дисциплін додаткової кваліфікації. Творчо використовує форми та методи навчання і виховання, удосконалює методику викладання навчальних дисциплін, втілює в навчальний процес сучасні інтерактивні форми виховної роботи під час педагогічної практики. Проводить табірні збори (семінари-практикуми), де використовується власна авторська методика проведення табірного збору. Неодноразово виступала на семінарах організаторів літнього відпочинку дітей з питань підготовки педагогічних кадрів до роботи у дитячих літніх оздоровчих таборах. Автор – упорядник методичних збірок: «Літо. Табір. Вожатий», «Методика дозвілля», «Вожатська скарбничка». Сфера професійних інтересів: організація екскурсійно-туристичної робота в коледжі, організація і методика позашкільного виховання учнів.

Відзнаки й нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «Антон Макаренко».

Педагогічне кредо: «Живи так, як вчиш інших!»


st

СТЕЦЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».

Педагогічний стаж: 17 років.

Освіта: вища, ступінь - магістр. Спеціальності: «учитель початкових класів», «педагогіка вищої школи», «викладач ВНЗ», «практична психологія».

Досвід професійної діяльності: викладач педагогічних дисциплін, методист з педагогічної практики.

Володіє сучасними методиками психолого-педагогічних тренінгів, семінарів, майстер-класів з особистісного та професійного розвитку.

Впроваджує інтерактивні методи навчання, використовує інформаційно-комунікаційні технології.

Сфера професійних інтересів: особистісно орієнтоване навчання, самопізнання і самовиховання майбутнього вчителя, формування професійної майстерності, готовність до громадської діяльності.

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Педагогічне кредо: «Будувати освіту нового типу можуть лише вчителі нового типу, всі докорінні зміни мають починатися зі зміни свідомості та постійної роботи над собою».

 


ch

ЧОРНОУСЕНКО  НАДІЯ  СЕРГІІВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», кандидат психологічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи: 14 років

Освіта: вища. Закінчила Київську психотерапевтичну школу за напрямом «Психоаналіз», Міжнародну школу «Психотерапія залежностей» м. Варшава; Центр соціально-психологічної реабілітації «Гештальт» м. Київ.

Досвід професійної діяльності.  Працювала психологом  в Управлінні  виховної роботи штабу ВПС України, викладачем психології у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.  У даний час - викладач психології  у коледжі.
Проводить тренінг - семінари розвитку впевненої поведінки, ефективної комунікації, ефективного менеджменту, тайм-менеджменту, сімейної взаємодії.

Сфера професійних інтересів: психологія управління, психологія сімейного життя, психологічна реабілітація дітей.

Педагогічне  кредо: «Сенс життя – люби ближнього».


sh

ШЕВЧУК  ОЛЕКСАНДРА  ВАЛЕРІЇВНА

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст ІІ категорії».

Стаж педагогічної роботи: 6 років

Освіта: вища, ступінь – магістр. Присвоєно кваліфікацію: «Викладач педагогіки і методики початкової освіти». Працює над кандидатською дисертацією.

Досвід професійної діяльності. Викладає педагогіку, методику трудового навчання, методист з педагогічної практики. Основна ідея педагогічного досвіду – активізація пізнавальної діяльності студентів, пошук ефективних форм та методів. Навчання. Проводить майстер-класи з писанкарства, виготовлення народних іграшок, оберегів. Використовує інтерактивні методи і форми навчання: випереджувальне навчання, складання опор, взаємне опитування, прес-конференції, лекції-діалоги, евристичні лекції.

Сфера професійних інтересів: виховання учнів засобами української народної культури. Видано методичний посібник «Екологічне виховання учнів початкової школи засобами української народної культури: Методичні рекомендації, розробки уроків і виховних заходів» (Вінниця, 2014); статті у фахових наукових виданнях: «Використання українських міфічних персонажів на уроках з курсу «Я і Україна», 1 клас» (Початкова школа. – 2011. – № 5); «Готуємось до Великодня» (Початкова школа. – 2010. – № 3); «Ми ялинки не рубаємо – дідуха виготовляємо!: Дідух та «павучки» – екологічна альтернатива сучасним новорічним атрибутам» ( Початкова школа. – 2012. – № 12); «У церстві Рода на природі : Екскурсія на природу: еколого-народознавчий аспект» (Початкова школа. – 2012. – № 10); «Еколого–виховний потенціал української народної культури» (Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія – Вип. 36, – Вінниця, 2012) та ін.

Педагогічне кредо: «Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться…»

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13