21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Комунальний заклад вищої освіти

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

 

Запрошуємо на навчання!

Відповідно до затвержденого плану заходів  з 30 листопада по 11 грудня 2020 року пройшла декада кафедри фінансово-економічних дисциплін.

Працюючи над проблемою інноваційні стратегічні напрямки формування студента в багатовимірному інформаційно-комунікаційному середовище з метою розвитку професійної майстерності фінансиста та бухгалтера враховуються 3 стратегії: креативно-евристична; особистісно-професійна; гармонійного партнерства.

Розпочалася декада 01.12 відкритим заняттям з економічної теорії на тему «Товарна політика» проведеним Бакаловою Н.М. зі студентами 21-Е групи.

Метою лекційного заняття було розглянути основні елементи товарної політики, концепції товару та життєвого циклу товару, ознайомити з процесом розроблення нових товарів та конкурентоспроможністю.

Тема лекційного заняття складалась з наступних питань:

 1. Сутність маркетингової товарної політики.
 2. Маркетингова концепція товару
 3. Концепція життєвого циклу товару.
 4. Процес розроблення нових товарів
 5. Конкурентоспроможність товарів

Під час заняття викладач використовувала технічні засоби такі як ПК, та телевізор. Для візуалізації матеріалу що пояснювався було використано мультимедійну презентацію, яка включала графічне та табличне представлення матеріалу.

1 2

3Третього грудня у групі 31-Р під керівництвом викладача кафедри Буги О. І. відбулась презентація дослідницьких проєктів на тему «Ділове спілкування й етикет в Україні та інших країнах». Кожна студентка представила презентацію й доповідь конкретної країни світу, в яких чітко й лаконічно описали традиції і звичаї ділового спілкування, які притаманні даній країні. В діловій і невимушеній атмосфері пройшло спілкування і обговорення доповідей студентів, з яких ми дізнались щось новеньке і багато цікавої інформації.

Навчально-розвиваюча гра «Податковий марафон» проведена 04 грудня Євдокимовою Н.В. та студентами 41-Е групи дозволила провести оцінку засвоєння матеріалу студентами. Було сформовано дві команди, які на швидкість виконували завдання відповідно до програми дисципліни «Податкова система»

Для визначення обізнаності студентів зручніше використовувати ігрові форми, доцільно використовувати найпоширенішу форму ділової гри «мозковий штурм». Основні ідеї цієї гри закладені Ф. Осборном. Вибір саме такої форми ділової гри зумовлений тим, що «мозковий штурм» створює умови для реалізації творчого потенціалу всіх учасників гри,  дає можливість прислухатись до думки кожного, вирішувати проблеми колегіально.

Завдання гри поряд з теоретичними питаннями містили завдання практичного характеру, що  містили розрахункову частину (визначити суму податку до сплати) або завдання на оформлення податкової звітності. Можливе застосування ситуаційних завдань, в яких студенти повинні продемонструвати не лише академічні знання, а й використати свою кмітливість, не стандартність мислиння в межах податкового законодавства.

4 5 

4 грудня Євдокимова Н.В. провела відкрите заняття з фінансового обліку на тему «Документальне оформлення готівкових операцій на підприємстві, касові операції». Використовуючи макети касових документів студентам 21-Е групи було продемонстровано порядок відображення обороту готівки на підприємстві. На конкретних прикладах було розглянуто надходження та витрачання готівки, оформлення зведених документів, способи виправлення помилок в документах, порядок отримання готівки з банківських установ та внесення надлишку готівки на поточний рахунок. Досліджено відмінності документів суворої звітності від звичайних документів. Наведено приклад проведення інвентаризації грошових коштів в касі підприємства.

6 7 

Конкурс дослідницьких проектів на тему «Склад, структура та динаміка чисельності населення європейських країн» проведено Волкодав Т. А 7 грудня зі студентами 31-Е групи.

Метою заходу є поглиблення та розширення знань і умінь студентів  у галузі статистики, навиків роботи з джерелами інформації, статистичної обробки даних, розвиток пошукової, дослідницької діяльності, творчого підходу в процесі виконання поставленого завдання, підвищення рівня пізнавальної активності та уміння працювати самостійно, розвитку умінь демонструвати свої напрацювання візуально та впевнено себе почувати, виступаючи перед публікою; виховання інтересу до майбутньої професії.

8  109 11 З доповідями виступили:

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Польщі», доповідач Кізян Юлія.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Франції», доповідач Котець Ілля.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Великобританії», доповідач Дмитришена Анна.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Італії», доповідач Грабівський Владислав.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення України», доповідач Лучко Ірина.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Германії», доповідач Мороз Аліна.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Греції», доповідач Гиндюк Каріна.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Білорусії», доповідач Макогонюк Андрій.

Наприкінці виховного заходу було проведено аналіз результатів роботи доповідачів, оцінено та нагороджено учасників проекту, які доповідали на високому рівні.

12 13 14 15

Відкриту пару з економічного аналізу зі студентами 31-Е групи на тему «Діагностика фінансового стану підприємства» проведено 7.грудня, Лимар О.Ф.

Мета заняття: засвоєння теоретичних основ, економічної сутності фінансового стану підприємства та отримання практичних навичок щодо застосування загальної методики його оцінки. Форма проведення: практичне заняття з використанням елементів активних методів навчання (обговорення, дискусія, презентація результатів дослідження економічно-фінансової діяльності підприємств)

Поетапне дослідження фінансового стану проведено відповідно до запропонованої загальної методики:

 1. Аналіз майнового стану підприємства
 2. Аналіз ліквідності підприємства
 3. Аналіз платоспроможності підприємства
 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 5. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
 6. Аналіз ділової активності підприємства
 7. Аналіз результативності діяльності підприємства

Виконання індивідуального завдання передбачало закріплення теоретико-методичних знань та отримання практичних навичок застосування методів та прийомів економічного аналізу щодо оцінки фінансового стану підприємства, фінансових результатів, визначення змін у структурі економічного потенціалу підприємства, розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Свої презентації результатів дослідження представили:

 1.  Кізян Юлія – «Аналіз майнового стану КП «Вінницька транспортна компанія».
 2. Лучко Ірина – «Аналіз платоспроможності ФГ «Лугове».
 3. Котець Ілля – «Аналіз фінансової стійкості підприємств України за матеріалами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».
 4.  Грабівський Владислав – «Аналіз ефективності використання оборотного капіталу ПАТ «Інфоресурс».
 5. Макогонюк Андрій – «Аналіз фінансових результатів діяльності ДП «Бібрівське лісове господарство».
 6. Дмитришена Анна – «Аналіз результативності діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод».
 7. Мороз Аліна – «Аналіз результативності діяльності ПАТ «Новоград –Волинський хлібзавод».

16

Відкрите заняття з вищої математики на тему «Визначений інтеграл та його застосування» проведено 08 грудня Волкодав Т.А. зі студентами 31-Е групи

Мета: закріпити знання з попередньої теми та знання, отриманні з курсу шкільної математики по темі «Визначений інтеграл», пояснити студентам означення та властивості визначеного інтеграла, навчити студентів обчислювати визначені інтеграли по формулі Ньютона-Лейбніца, за допомогою визначеного інтеграла знаходити площі плоских фігур та об’ємів тіл обертання, навести приклади застосування визначеного інтеграла у різних галузях, зокрема економіці, фізиці, біології, побуті; розвивати логічне та математичне мислення; виховувати інтерес до майбутньої професії.

1. Бліц-опитування

17Студент протягом двох хвилин має дати чіткі відповіді на питання, які досить швидко зачитує викладач. Питання прості, короткі і потребують короткої лаконічної відповіді. Якщо студент, якого опитують, не знає відповіді на певне запитання, він говорить «далі» і опитування продовжується. Завдання студента – дати якомога більше вірних відповідей, кількість яких фіксують одногрупними. Кількість балів, яка рівна кількості вірних відповідей опитаний студент записує у свій бланк і ці бали ввійдуть у його загальну оцінку в кінці заняття.

Потім виходить наступний студент, який отримує уже нові питання. Такий процес триває 10 хв, тобто 4-5 студентів мають змогу продемонструвати не лише свої знання, а й здатність швидко та гнучко мислили. Даний прийом також сприяє підвищене ефективності підготовки студентів до екзамену з вищої математики.

2. Математичний кросворд.

18

Повторення основних понять інтегрального числення пропонується провести у ігровій формі з участю студентів усієї групи. За кожне вірно вгадане слово студент і свій бланк ставить собі 3 бали. 

19

Така ігрова форма роботи сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, пробуджує їх цікавість по навчання.

 1. Демонстрація прикладів на застосування визначеного інтегралу

Студенти з даною темою уже познайомились в курсі шкільної математики. Деяким найактивнішим студентам було поставлено завдання знайти у будь-яких джерелах інформації завдання на застосування визначеного інтеграла, опрацювати його, та пояснити процес виконання даного завдання своїм одногрупникам. За це завдання студенти можуть у свій бланк записати 5 балів.

20 21 22

Конкурс проєктів «Оn line життя під час карантину» проведено 9 грудня Бакаловою Н.М. серед студентів 41-Е групи. Метою заходу було навчити студентів здобувати знання самостійно, сприяти формуванню в студентів комунікативних навичок, прищепити студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння робити висновки.

Студенти аналізували ситуацію на обрану тему, вивчали як її вирішує людство, за допомогою яких інформаційних технологій та програмного забезпечення. У зв’язку з карантинними умовами онлайн життя набуло популярності, можна вказати, що воно стало не просто актуальним, а життєво необхідним. Багато компаній змушені працювати в такому режимі. Інші ж компанії забезпечують їм для цього всі умови. Розробниками програмного забезпечення було створено низку програмних продуктів для працівників в сфері освіти, електронної комерції, спорту, дозвілля, медицини та економіки загалом. Тож сутність проектів полягала в тому, щоб дослідити які платформи, програмні продукти, сервіси допомагали людству у вирішенні як життєво необхідних так і повсякденних питань під час карантину.

Дане заняття полягало в представлені студентами проектів які вони готували на відповідну тему. Студенти групи добровільно поділились на групи по три чоловіки та на обрану ними тему готували проект: потрібно було проаналізувати запропоновану ситуацію, вивчити її, написати доповідь, створити відповідну мультимедійну презентацію та представити своє дослідження на занятті. Викладачем були запропоновані такі теми:

 • Онлайн навчання
 • Онлайн маркетинг
 • Робота та бізнес онлайн

23 24 25

Презентацію дослідницьких проектів студентів 21-Е групи на тему «Динаміка та прогнозування соціально-економічних явищ в Україні» проведено 10 грудня Волкодав Т.А.

Мета: поглиблення та розширення знань і умінь студентів  у галузі статистики, навиків роботи з джерелами інформації, статистичної обробки даних, уміння знаходити абсолютні, відносні і середні показники динаміки, будувати модель лінійного тренду і на її основі виконувати прогнозування рівня явищі на майбутні періоди, розвиток пошукової, дослідницької діяльності, творчого підходу в процесі виконання поставленого завдання, підвищення рівня пізнавальної активності та уміння працювати самостійно, розвитку умінь демонструвати свої напрацювання візуально та впевнено себе почувати, виступаючи перед публікою; виховання інтересу до майбутньої професії.

 1. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня народжуваності в Україні», доповідач Комарчук Василь.
 2. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня економічної активності населення України», доповідач Ковальчук Крістіна.
 3. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня зайнятості населенні в Україні», доповідач Шеванюк Роман.
 4. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування кількості закладів середньої освіти в Україні», доповідач Радзевіл Роман.
 5. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування кількості вищих навчальних закладів України», доповідач Сковородецька Каріна.
 6. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня споживання м’яса та м’ясопродуктів домогосподарствами України», доповідач Огер Людмила. 
 7. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня злочинності в Україні», доповідач Туз Анна.
 8. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування житлового фонду України», доповідач Лаврова Альона.
 9. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня підприємницької діяльності в Україні», доповідач Куликова Олена.

26 27 28

29 30 31 

32 33 34

Конкурс проєктів «Штучний інтелект» 10.12 Бакалова Н.М. 41-Р

На сьогодні неможливо уявити будь-яку діяльність людини без використання комп’ютерів.  Даний захід було проведено в межах поглибленого та розширеного вивчення однієї із тем «Штучний інтелект» з предмету «Інформаційне забезпечення управління». Студенти вивчали які саме комп’ютерні програми з елементами штучного інтелекту допомагають людям здійснювати його роботу, покращуючи її якість та скорочуючи відведений для цього час. Яке існує програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та які компанії його розробляють є в тій чи іншій галузі (економіка, фінанси, медицина, наука, освіта, спорт, кінематограф, сфера розваг, послуг, управління ресурсами і т.д.). студенти аналізували обрану тему, описуючи програмне забезпечення (його можливості, переваги та недоліки), характеризували застосування, надавали інформацію про розробників та вартість програм. Це все було представлено у вигляді комп’ютерних презентацій.

Дане заняття полягало в представлені студентами проектів які вони готували на відповідну тему. Студенти групи добровільно обирали тему та готували проект: потрібно було проаналізувати запропоновану ситуацію, вивчити її, написати доповідь, створити відповідну мультимедійну презентацію та представити своє дослідження на занятті. Викладачем були запропоновані такі теми:

 • ШІ в медицині
 • ШІ в навчанні
 • ШІ в бізнесі
 • ШІ в індустрії розваг
 • ШІ в спорті
 • ШІ в науці

35 36 37

Конкурс студентських дослідницьких робіт економічного напрямку «Дослідження фінансових результатів діяльності підприємства» 10.12. проведено Лимар О.Ф. серед студентів 31-Е групи

Мета конкурсу: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань щодо оцінки економічно-фінансової діяльності підприємств.

Конкурс проводився у 2 етапи.

Перший етап конкурсу – подання та рецензування студентських робіт відповідно до встановлених вимог.

Вимоги до змісту конкурсної роботи :

- освітити організацію господарської діяльності підприємства та здійснити  її оцінку;

- розкрити порядок формування та використання ресурсного потенціалу підприємства використовуючи  методи економічного механізму з метою оптимізації економічних результатів діяльності;

-  виконати комплекс економічних розрахунків з метою обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

- узагальнити інформацію та сформувати висновки щодо результатів дослідження економічної та фінансової діяльності господарюючих суб’єктів;

- оформити презентацію результатів дослідження та доповідь.

До фіналу конкурсу включені роботи студентів:

 1. Гиндюк Каріни ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»;
 2.  Дмитришеної Анни - ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;
 3.  Лучко Ірини - ФГ «Лугове»;
 4.  Мороз Аліни - ПАТ «Новгород-Волинський хлібзавод».

 Другий етап конкурсу – презентація та  публічний захист конкурсних студентських робіт.

Склад журі

 1. Євдокимова Н. В.
 2.  Волкодав Т. А.
 3.  Бакалова Н. М.
 4.  Лимар О. Ф.

Результати конкурсу:

1 місце - Дмитришена А.

2 місце - Лучко І.

3 місце  - Мороз А.

 38 39

Гра-семінар «Бухгалтерський лабіринт» проведена 11 грудня Євдокимовою Н.В. зі студентами 21-Е групи. Гра-семінар виступала як підсумкове заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік». Кожен студент мав особисту фішку, якою рухався по ігровому полю. Для визначення кількості кроків по полю і визначення завдання студенти по черзі кидали кубік. В залежності від кольору поля на яке потрапляла фішка студента залежав зміст завдання для виконання. Жовте поле означало, що необхідно описати особливості оформлення бухгалтерського документу, рожеве – розкрити зміст способу нарахування амортизації, зелене – встановити кореспонденцію рахунків за господарською операцією, синє – дати характеристику бухгалтерському рахунку, червоне (бліц) – назвати номера рахунків за їх назвами. Протягом заняття кожен студент три рази кидав кубік. За кожне виконане завдання отримував по 1 балу. За результатами гри всі студенти отримали оцінку за заняття відповідно до набраних балів.

40 41 

Навчально-виховний захід «Статистика в нашому житті» на платформі  Discord On-line проведено 11 грудня, Лимар О.Ф. зі студентами 41-Е групи

Форма проведення: відео-конференція в on-line режимі з використанням платформи Skype.

Мета заходу: поглиблення, зміцнення, розширення та популяризація економічних знань зі статистики серед студентів, а також інформування студентського середовища про значення статистики в оцінці економічного та соціального становища Вінницького регіону.

Модератором заходу виступила викладач фінансово-економічних дисциплін Лимар Олена Федорівна, яка привітала учасників, наголосила на необхідності проведення заходу і відзначила  актуальність обраної теми.

Основні доповідачі:

 1. Гичкало Діана - тема доповіді «Роль і значення статистики в суспільному житті».
 2. Слободянюк Інна - тема доповіді «Зародження сатистики, як науки».
 3. Сандрацька Віта - тема доповіді «Історичні напрямки розвитку статистики»
 4.  Четверук Вікторія - тема доповіді «Роль та функції Державної служби статистики України».
 5. Семчук Іра - тема доповіді «Оцінка економічно-соціального потенціалу Вінницької області».
 6. Гниря Дмитро – тема доповіді «Стан розвитку підприємницства у Вінницькій області».
 7. Каштелян Артем – тема доповіді «Оцінка залучення інвестицій в економіку Вінницького регіону, стан внутрішньої та зовнішньої торгівлі».

42 43 44

4514 грудня 2020 року проведено Круглий стіл «Банки та споживче кредитування» учасниками якого були студенти 41- Е групи. Під час проведення заходу студентами були розглянуті такі запитання:

 • результати 3-ї хвилі «таємних закупівель» в рамках дослідження ринку споживчого кредитування в Україні;
 • нова роль Національного банку України у розкритті інформації для споживачів;
 • спільна ініціатива Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та українських банків щодо запуску нового інструменту порівняння для покращення якості інформації для споживачів фінансових послуг.

 

21 грудня 2020 року було проведено відкрите заняття з дисципліни «Технології (Вступ до спеціальності)» з 11-Е групою тему: «Інноваційна діяльність як вид підприємництва. Захист проектів «Бізнес-план мого майбутнього підприємства». Під час проведення відкритого заняття студенти захищали розроблені власні проекти бізнес-плану та Start-Up майбутніх підприємств. В даних проектах студенти висвітлювали інформацію визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства; виявлення сильних та слабких сторін фірми; конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників; забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів; зниження ризиків підприємницької діяльності, а також описували всі умови та діяльність майбутнього підприємства, аналізували проблеми, які можуть з'явитися і визначали засоби їх вирішення.

46 47 48

Профорієнтаційна зустріч з учнями СЗОШ №27 за сприянням Вінницького міського центру зайнятості на платформі  Zoom

49 51 

08 грудня студенти 41-Е групи відвідали виставку «Найвідоміші STEM-ЛЮДИ СВІТУ» організовану обласною науковою бібліотекою ім. Тімірязєва.  Студенти ознайомилися зі шляхом до успіху Білла Гейтса, Стівена Пола Джобса, Річарда Бренсона, Тімі Кука, Ларрі Пейджа і Сергія Бріна, Ілона Маска, Дункана Кларка, Марка Цукенберга, Стівена Гокінга та Філа Найта.

52


 

 

Останні новини нашого коледжу

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

22 січня 2021 р. online 

(платформа Zoom)

Адміністрація філологічного факультету запрошує майбутніх вступників та їхніх батьків на день відкритих дверей online. 

Платформа Zoom. 

Тема: «День відкритих дверей на філологічному факультеті КЗВО “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”».

Час: 15 год. 22.01.2021 р.

🎯Підключиться до конференції Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84822391493...  

🎯Ідентифікатор конференції: 423 047 3203

🎯Код доступу: 22012021 

З таймінгом і детальною програмою зустрічі можна ознайомитися нижче. Просимо всіх учасників попередньо пройти реєстрацію за посиланням :

https://docs.google.com/forms/d/1ucNMU1lADvRA5Ix6T7gHuBzTyEemEhTRf56H8NXcBNw/edit  

Декада кафедри фінансово-економічних дисциплін

Відповідно до затвержденого плану заходів  з 30 листопада по 11 грудня 2020 року пройшла декада кафедри фінансово-економічних дисциплін.

Працюючи над проблемою інноваційні стратегічні напрямки формування студента в багатовимірному інформаційно-комунікаційному середовище з метою розвитку професійної майстерності фінансиста та бухгалтера враховуються 3 стратегії: креативно-евристична; особистісно-професійна; гармонійного партнерства.

Розпочалася декада 01.12 відкритим заняттям з економічної теорії на тему «Товарна політика» проведеним Бакаловою Н.М. зі студентами 21-Е групи.

Метою лекційного заняття було розглянути основні елементи товарної політики, концепції товару та життєвого циклу товару, ознайомити з процесом розроблення нових товарів та конкурентоспроможністю.

Тема лекційного заняття складалась з наступних питань:

 1. Сутність маркетингової товарної політики.
 2. Маркетингова концепція товару
 3. Концепція життєвого циклу товару.
 4. Процес розроблення нових товарів
 5. Конкурентоспроможність товарів

Під час заняття викладач використовувала технічні засоби такі як ПК, та телевізор. Для візуалізації матеріалу що пояснювався було використано мультимедійну презентацію, яка включала графічне та табличне представлення матеріалу.

1 2

3Третього грудня у групі 31-Р під керівництвом викладача кафедри Буги О. І. відбулась презентація дослідницьких проєктів на тему «Ділове спілкування й етикет в Україні та інших країнах». Кожна студентка представила презентацію й доповідь конкретної країни світу, в яких чітко й лаконічно описали традиції і звичаї ділового спілкування, які притаманні даній країні. В діловій і невимушеній атмосфері пройшло спілкування і обговорення доповідей студентів, з яких ми дізнались щось новеньке і багато цікавої інформації.

Навчально-розвиваюча гра «Податковий марафон» проведена 04 грудня Євдокимовою Н.В. та студентами 41-Е групи дозволила провести оцінку засвоєння матеріалу студентами. Було сформовано дві команди, які на швидкість виконували завдання відповідно до програми дисципліни «Податкова система»

Для визначення обізнаності студентів зручніше використовувати ігрові форми, доцільно використовувати найпоширенішу форму ділової гри «мозковий штурм». Основні ідеї цієї гри закладені Ф. Осборном. Вибір саме такої форми ділової гри зумовлений тим, що «мозковий штурм» створює умови для реалізації творчого потенціалу всіх учасників гри,  дає можливість прислухатись до думки кожного, вирішувати проблеми колегіально.

Завдання гри поряд з теоретичними питаннями містили завдання практичного характеру, що  містили розрахункову частину (визначити суму податку до сплати) або завдання на оформлення податкової звітності. Можливе застосування ситуаційних завдань, в яких студенти повинні продемонструвати не лише академічні знання, а й використати свою кмітливість, не стандартність мислиння в межах податкового законодавства.

4 5 

4 грудня Євдокимова Н.В. провела відкрите заняття з фінансового обліку на тему «Документальне оформлення готівкових операцій на підприємстві, касові операції». Використовуючи макети касових документів студентам 21-Е групи було продемонстровано порядок відображення обороту готівки на підприємстві. На конкретних прикладах було розглянуто надходження та витрачання готівки, оформлення зведених документів, способи виправлення помилок в документах, порядок отримання готівки з банківських установ та внесення надлишку готівки на поточний рахунок. Досліджено відмінності документів суворої звітності від звичайних документів. Наведено приклад проведення інвентаризації грошових коштів в касі підприємства.

6 7 

Конкурс дослідницьких проектів на тему «Склад, структура та динаміка чисельності населення європейських країн» проведено Волкодав Т. А 7 грудня зі студентами 31-Е групи.

Метою заходу є поглиблення та розширення знань і умінь студентів  у галузі статистики, навиків роботи з джерелами інформації, статистичної обробки даних, розвиток пошукової, дослідницької діяльності, творчого підходу в процесі виконання поставленого завдання, підвищення рівня пізнавальної активності та уміння працювати самостійно, розвитку умінь демонструвати свої напрацювання візуально та впевнено себе почувати, виступаючи перед публікою; виховання інтересу до майбутньої професії.

8  109 11 З доповідями виступили:

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Польщі», доповідач Кізян Юлія.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Франції», доповідач Котець Ілля.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Великобританії», доповідач Дмитришена Анна.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Італії», доповідач Грабівський Владислав.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення України», доповідач Лучко Ірина.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Германії», доповідач Мороз Аліна.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Греції», доповідач Гиндюк Каріна.

«Склад, структура та динаміка чисельності населення Білорусії», доповідач Макогонюк Андрій.

Наприкінці виховного заходу було проведено аналіз результатів роботи доповідачів, оцінено та нагороджено учасників проекту, які доповідали на високому рівні.

12 13 14 15

Відкриту пару з економічного аналізу зі студентами 31-Е групи на тему «Діагностика фінансового стану підприємства» проведено 7.грудня, Лимар О.Ф.

Мета заняття: засвоєння теоретичних основ, економічної сутності фінансового стану підприємства та отримання практичних навичок щодо застосування загальної методики його оцінки. Форма проведення: практичне заняття з використанням елементів активних методів навчання (обговорення, дискусія, презентація результатів дослідження економічно-фінансової діяльності підприємств)

Поетапне дослідження фінансового стану проведено відповідно до запропонованої загальної методики:

 1. Аналіз майнового стану підприємства
 2. Аналіз ліквідності підприємства
 3. Аналіз платоспроможності підприємства
 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 5. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
 6. Аналіз ділової активності підприємства
 7. Аналіз результативності діяльності підприємства

Виконання індивідуального завдання передбачало закріплення теоретико-методичних знань та отримання практичних навичок застосування методів та прийомів економічного аналізу щодо оцінки фінансового стану підприємства, фінансових результатів, визначення змін у структурі економічного потенціалу підприємства, розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Свої презентації результатів дослідження представили:

 1.  Кізян Юлія – «Аналіз майнового стану КП «Вінницька транспортна компанія».
 2. Лучко Ірина – «Аналіз платоспроможності ФГ «Лугове».
 3. Котець Ілля – «Аналіз фінансової стійкості підприємств України за матеріалами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».
 4.  Грабівський Владислав – «Аналіз ефективності використання оборотного капіталу ПАТ «Інфоресурс».
 5. Макогонюк Андрій – «Аналіз фінансових результатів діяльності ДП «Бібрівське лісове господарство».
 6. Дмитришена Анна – «Аналіз результативності діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод».
 7. Мороз Аліна – «Аналіз результативності діяльності ПАТ «Новоград –Волинський хлібзавод».

16

Відкрите заняття з вищої математики на тему «Визначений інтеграл та його застосування» проведено 08 грудня Волкодав Т.А. зі студентами 31-Е групи

Мета: закріпити знання з попередньої теми та знання, отриманні з курсу шкільної математики по темі «Визначений інтеграл», пояснити студентам означення та властивості визначеного інтеграла, навчити студентів обчислювати визначені інтеграли по формулі Ньютона-Лейбніца, за допомогою визначеного інтеграла знаходити площі плоских фігур та об’ємів тіл обертання, навести приклади застосування визначеного інтеграла у різних галузях, зокрема економіці, фізиці, біології, побуті; розвивати логічне та математичне мислення; виховувати інтерес до майбутньої професії.

1. Бліц-опитування

17Студент протягом двох хвилин має дати чіткі відповіді на питання, які досить швидко зачитує викладач. Питання прості, короткі і потребують короткої лаконічної відповіді. Якщо студент, якого опитують, не знає відповіді на певне запитання, він говорить «далі» і опитування продовжується. Завдання студента – дати якомога більше вірних відповідей, кількість яких фіксують одногрупними. Кількість балів, яка рівна кількості вірних відповідей опитаний студент записує у свій бланк і ці бали ввійдуть у його загальну оцінку в кінці заняття.

Потім виходить наступний студент, який отримує уже нові питання. Такий процес триває 10 хв, тобто 4-5 студентів мають змогу продемонструвати не лише свої знання, а й здатність швидко та гнучко мислили. Даний прийом також сприяє підвищене ефективності підготовки студентів до екзамену з вищої математики.

2. Математичний кросворд.

18

Повторення основних понять інтегрального числення пропонується провести у ігровій формі з участю студентів усієї групи. За кожне вірно вгадане слово студент і свій бланк ставить собі 3 бали. 

19

Така ігрова форма роботи сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, пробуджує їх цікавість по навчання.

 1. Демонстрація прикладів на застосування визначеного інтегралу

Студенти з даною темою уже познайомились в курсі шкільної математики. Деяким найактивнішим студентам було поставлено завдання знайти у будь-яких джерелах інформації завдання на застосування визначеного інтеграла, опрацювати його, та пояснити процес виконання даного завдання своїм одногрупникам. За це завдання студенти можуть у свій бланк записати 5 балів.

20 21 22

Конкурс проєктів «Оn line життя під час карантину» проведено 9 грудня Бакаловою Н.М. серед студентів 41-Е групи. Метою заходу було навчити студентів здобувати знання самостійно, сприяти формуванню в студентів комунікативних навичок, прищепити студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, вміння робити висновки.

Студенти аналізували ситуацію на обрану тему, вивчали як її вирішує людство, за допомогою яких інформаційних технологій та програмного забезпечення. У зв’язку з карантинними умовами онлайн життя набуло популярності, можна вказати, що воно стало не просто актуальним, а життєво необхідним. Багато компаній змушені працювати в такому режимі. Інші ж компанії забезпечують їм для цього всі умови. Розробниками програмного забезпечення було створено низку програмних продуктів для працівників в сфері освіти, електронної комерції, спорту, дозвілля, медицини та економіки загалом. Тож сутність проектів полягала в тому, щоб дослідити які платформи, програмні продукти, сервіси допомагали людству у вирішенні як життєво необхідних так і повсякденних питань під час карантину.

Дане заняття полягало в представлені студентами проектів які вони готували на відповідну тему. Студенти групи добровільно поділились на групи по три чоловіки та на обрану ними тему готували проект: потрібно було проаналізувати запропоновану ситуацію, вивчити її, написати доповідь, створити відповідну мультимедійну презентацію та представити своє дослідження на занятті. Викладачем були запропоновані такі теми:

 • Онлайн навчання
 • Онлайн маркетинг
 • Робота та бізнес онлайн

23 24 25

Презентацію дослідницьких проектів студентів 21-Е групи на тему «Динаміка та прогнозування соціально-економічних явищ в Україні» проведено 10 грудня Волкодав Т.А.

Мета: поглиблення та розширення знань і умінь студентів  у галузі статистики, навиків роботи з джерелами інформації, статистичної обробки даних, уміння знаходити абсолютні, відносні і середні показники динаміки, будувати модель лінійного тренду і на її основі виконувати прогнозування рівня явищі на майбутні періоди, розвиток пошукової, дослідницької діяльності, творчого підходу в процесі виконання поставленого завдання, підвищення рівня пізнавальної активності та уміння працювати самостійно, розвитку умінь демонструвати свої напрацювання візуально та впевнено себе почувати, виступаючи перед публікою; виховання інтересу до майбутньої професії.

 1. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня народжуваності в Україні», доповідач Комарчук Василь.
 2. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня економічної активності населення України», доповідач Ковальчук Крістіна.
 3. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня зайнятості населенні в Україні», доповідач Шеванюк Роман.
 4. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування кількості закладів середньої освіти в Україні», доповідач Радзевіл Роман.
 5. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування кількості вищих навчальних закладів України», доповідач Сковородецька Каріна.
 6. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня споживання м’яса та м’ясопродуктів домогосподарствами України», доповідач Огер Людмила. 
 7. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня злочинності в Україні», доповідач Туз Анна.
 8. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування житлового фонду України», доповідач Лаврова Альона.
 9. Доповідь на тему: «Динаміка та прогнозування рівня підприємницької діяльності в Україні», доповідач Куликова Олена.

26 27 28

29 30 31 

32 33 34

Конкурс проєктів «Штучний інтелект» 10.12 Бакалова Н.М. 41-Р

На сьогодні неможливо уявити будь-яку діяльність людини без використання комп’ютерів.  Даний захід було проведено в межах поглибленого та розширеного вивчення однієї із тем «Штучний інтелект» з предмету «Інформаційне забезпечення управління». Студенти вивчали які саме комп’ютерні програми з елементами штучного інтелекту допомагають людям здійснювати його роботу, покращуючи її якість та скорочуючи відведений для цього час. Яке існує програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та які компанії його розробляють є в тій чи іншій галузі (економіка, фінанси, медицина, наука, освіта, спорт, кінематограф, сфера розваг, послуг, управління ресурсами і т.д.). студенти аналізували обрану тему, описуючи програмне забезпечення (його можливості, переваги та недоліки), характеризували застосування, надавали інформацію про розробників та вартість програм. Це все було представлено у вигляді комп’ютерних презентацій.

Дане заняття полягало в представлені студентами проектів які вони готували на відповідну тему. Студенти групи добровільно обирали тему та готували проект: потрібно було проаналізувати запропоновану ситуацію, вивчити її, написати доповідь, створити відповідну мультимедійну презентацію та представити своє дослідження на занятті. Викладачем були запропоновані такі теми:

 • ШІ в медицині
 • ШІ в навчанні
 • ШІ в бізнесі
 • ШІ в індустрії розваг
 • ШІ в спорті
 • ШІ в науці

35 36 37

Конкурс студентських дослідницьких робіт економічного напрямку «Дослідження фінансових результатів діяльності підприємства» 10.12. проведено Лимар О.Ф. серед студентів 31-Е групи

Мета конкурсу: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань щодо оцінки економічно-фінансової діяльності підприємств.

Конкурс проводився у 2 етапи.

Перший етап конкурсу – подання та рецензування студентських робіт відповідно до встановлених вимог.

Вимоги до змісту конкурсної роботи :

- освітити організацію господарської діяльності підприємства та здійснити  її оцінку;

- розкрити порядок формування та використання ресурсного потенціалу підприємства використовуючи  методи економічного механізму з метою оптимізації економічних результатів діяльності;

-  виконати комплекс економічних розрахунків з метою обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

- узагальнити інформацію та сформувати висновки щодо результатів дослідження економічної та фінансової діяльності господарюючих суб’єктів;

- оформити презентацію результатів дослідження та доповідь.

До фіналу конкурсу включені роботи студентів:

 1. Гиндюк Каріни ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»;
 2.  Дмитришеної Анни - ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;
 3.  Лучко Ірини - ФГ «Лугове»;
 4.  Мороз Аліни - ПАТ «Новгород-Волинський хлібзавод».

 Другий етап конкурсу – презентація та  публічний захист конкурсних студентських робіт.

Склад журі

 1. Євдокимова Н. В.
 2.  Волкодав Т. А.
 3.  Бакалова Н. М.
 4.  Лимар О. Ф.

Результати конкурсу:

1 місце - Дмитришена А.

2 місце - Лучко І.

3 місце  - Мороз А.

 38 39

Гра-семінар «Бухгалтерський лабіринт» проведена 11 грудня Євдокимовою Н.В. зі студентами 21-Е групи. Гра-семінар виступала як підсумкове заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік». Кожен студент мав особисту фішку, якою рухався по ігровому полю. Для визначення кількості кроків по полю і визначення завдання студенти по черзі кидали кубік. В залежності від кольору поля на яке потрапляла фішка студента залежав зміст завдання для виконання. Жовте поле означало, що необхідно описати особливості оформлення бухгалтерського документу, рожеве – розкрити зміст способу нарахування амортизації, зелене – встановити кореспонденцію рахунків за господарською операцією, синє – дати характеристику бухгалтерському рахунку, червоне (бліц) – назвати номера рахунків за їх назвами. Протягом заняття кожен студент три рази кидав кубік. За кожне виконане завдання отримував по 1 балу. За результатами гри всі студенти отримали оцінку за заняття відповідно до набраних балів.

40 41 

Навчально-виховний захід «Статистика в нашому житті» на платформі  Discord On-line проведено 11 грудня, Лимар О.Ф. зі студентами 41-Е групи

Форма проведення: відео-конференція в on-line режимі з використанням платформи Skype.

Мета заходу: поглиблення, зміцнення, розширення та популяризація економічних знань зі статистики серед студентів, а також інформування студентського середовища про значення статистики в оцінці економічного та соціального становища Вінницького регіону.

Модератором заходу виступила викладач фінансово-економічних дисциплін Лимар Олена Федорівна, яка привітала учасників, наголосила на необхідності проведення заходу і відзначила  актуальність обраної теми.

Основні доповідачі:

 1. Гичкало Діана - тема доповіді «Роль і значення статистики в суспільному житті».
 2. Слободянюк Інна - тема доповіді «Зародження сатистики, як науки».
 3. Сандрацька Віта - тема доповіді «Історичні напрямки розвитку статистики»
 4.  Четверук Вікторія - тема доповіді «Роль та функції Державної служби статистики України».
 5. Семчук Іра - тема доповіді «Оцінка економічно-соціального потенціалу Вінницької області».
 6. Гниря Дмитро – тема доповіді «Стан розвитку підприємницства у Вінницькій області».
 7. Каштелян Артем – тема доповіді «Оцінка залучення інвестицій в економіку Вінницького регіону, стан внутрішньої та зовнішньої торгівлі».

42 43 44

4514 грудня 2020 року проведено Круглий стіл «Банки та споживче кредитування» учасниками якого були студенти 41- Е групи. Під час проведення заходу студентами були розглянуті такі запитання:

 • результати 3-ї хвилі «таємних закупівель» в рамках дослідження ринку споживчого кредитування в Україні;
 • нова роль Національного банку України у розкритті інформації для споживачів;
 • спільна ініціатива Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та українських банків щодо запуску нового інструменту порівняння для покращення якості інформації для споживачів фінансових послуг.

 

21 грудня 2020 року було проведено відкрите заняття з дисципліни «Технології (Вступ до спеціальності)» з 11-Е групою тему: «Інноваційна діяльність як вид підприємництва. Захист проектів «Бізнес-план мого майбутнього підприємства». Під час проведення відкритого заняття студенти захищали розроблені власні проекти бізнес-плану та Start-Up майбутніх підприємств. В даних проектах студенти висвітлювали інформацію визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства; виявлення сильних та слабких сторін фірми; конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників; забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів; зниження ризиків підприємницької діяльності, а також описували всі умови та діяльність майбутнього підприємства, аналізували проблеми, які можуть з'явитися і визначали засоби їх вирішення.

46 47 48

Профорієнтаційна зустріч з учнями СЗОШ №27 за сприянням Вінницького міського центру зайнятості на платформі  Zoom

49 51 

08 грудня студенти 41-Е групи відвідали виставку «Найвідоміші STEM-ЛЮДИ СВІТУ» організовану обласною науковою бібліотекою ім. Тімірязєва.  Студенти ознайомилися зі шляхом до успіху Білла Гейтса, Стівена Пола Джобса, Річарда Бренсона, Тімі Кука, Ларрі Пейджа і Сергія Бріна, Ілона Маска, Дункана Кларка, Марка Цукенберга, Стівена Гокінга та Філа Найта.

52


 

 

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ Кафедри германської та слов‘янської філології і Циклової комісії викладачів іноземних мов КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ

Кафедри германської та слов‘янської філології і

Циклової комісії викладачів іноземних мов

КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

17 грудня 2020 р.

«Використання автентичних навчальних ресурсів та розвиток soft skills у ході підготовки майбутніх вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури»

Слоган засідання: «No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it»

Меседж засідання: «Учитель не може працювати наодинці, а тому він повинен піклуватись про те, щоб учителі збирались разом і обговорювали ті завдання, які вони повинні провадити у життя, а також обговорювати способи виконання цих завдань». Педагог-експериментатор Шацький С.Т.

 Мета засідання:

 • узгодження спільної діяльності учасників засідання та обговорення нових підходів у ході якісного формування особистості майбутніх вчителів іноземних мов та зарубіжної літератури;
 • дисемінація педагогічного досвіду використання іншомовних автентичних навчальних ресурсів та обговорення перспектив співпраці членів кафедри та циклової комісії з міжнародним навчально-методичним центром Dinternal Education; ознайомлення з новинками літератури – виставка;
 • апробація досвіду викладачів у сфері розвитку soft skills при підготовці студентів-філологів.

Дуже важливим фактором для формування ефективного та дієвого освітнього середовища є створення можливостей для обміну досвідом практиків та однодумців. У стрімкому процесі впровадження інноваційних підходів у навчанні надзвичайно вагомим є не розгубити та втратити класичні, перевірені часом, традиційні методи навчання.

Учасники спільного засідання мали змогу поділитися напрацюваннями та результатами апробації впровадження іншомовних автентичних ресурсів, виставка яких була організована на зустрічі. Досить слушними були поради завідувача кафедри германської та слов‘янської філології к.пед.н. Головської Ірини Василівни щодо врахування вимог Нової української школи щодо викладання англійської мови та відповідної підготовки сучасних фахівців-філологів. Ірина Василівна ознайомила з новими підручниками з англійської мови для початкової школи, акцентувала увагу на особливостях методики викладання за цими підручниками та повідомила нові терміни з методичного глосарію згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з вивчення іноземних мов. Учасники спільного засідання взяли активну участь в обговоренні переваг використання автентичних ресурсів та тих викликів, які пов‘язані з цією проблемою.

Сучасні автентичні ресурси – це комбінація друкованих видань та їх цифрових компонентів. Усі підручники видавництва “Pearson”, “National Geographic Learning”, “Macmillan” та інші рекомендовані та схвалені Міністерством освіти і науки України та мають необхідну сертифікацію. Окрім підручників, автентичні видавництва пропонують художню, методичну літературу, онлайн та мультимедійні засоби для ефективного опанування іноземними мовами, зокрема англійською.

Тісно з проблемою використання автентичних ресурсів пов‘язане питання формування «Soft skills», під якими розуміють міжпрофесійні, міжособистісні та внутрішньо особистісні навички, які необхідні кожній людині: комплексне розв’язання проблем; комунікативні навички (переговори; нетворкінг; вміння навчати інших людей; емоційний інтелект; управління конфліктами); когнітивні здібності: креативність, критичне мислення, вміння формувати власну думку та приймати рішення; гнучкість розуму (вміння швидко переключатися з однієї думки на іншу); організаційні навички: тайм-менеджмент; саморозвиток; проєкт-менеджмент.

Отже, спільне засідання педагогів-практиків, які забезпечують фахову підготовку майбутніх вчителів іноземних мов та перекладачів, є актуальним та своєчасним. Такі зустрічі дозволяють відпрацювати спільну стратегію та можливості впровадження інноватики з урахуванням напрацьованого фундаменту.


 ФОТОЗВІТ

1 2 63 7 8 10 14 15 изображение viber 2020 12 17 23 54 05 изображение viber 2020 12 17 23 54 28 изображение viber 2020 12 17 23 54 56  изображение viber 2020 12 17 23 56 09 изображение viber 2020 12 17 23 56 48 изображение viber 2020 12 17 23 57 33 изображение viber 2020 12 17 23 59 56 изображение viber 2020 12 17 23 59 57 изображение viber 2020 12 17 23 59 58 


 

!‼️ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ‼️

‼️ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ‼️‼️ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ‼️

18 грудня 2020 р. online (платформа Zoom)Адміністрація філологічного факультету запрошує майбутніх вступників та їхніх батьків на день відкритих дверей online.Запланована конференція: Zoom. Тема: «День відкритих дверей на філологічному факультеті КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 18.12.2020 р.»Час: о 15 год. 18.12.2020 р.

🎯Підключиться до конференції Zoom :https://us02web.zoom.us/j/84822391493...  

🎯Ідентифікатор конференції: 848 2239 1493

🎯Код доступу: 181220З таймінгом і детальною програмою зустрічі можна ознайомитися нижче.Просимо всіх учасників попередньо пройти реєстрацію за посиланням: https://docs.google.com/.../1gyAJEs4uply7qvSWuDP4e2N.../edit


 зображення viber 2020 12 13 11 20 30 зображення viber 2020 12 13 11 20 31 зображення viber 2020 12 13 11 20 32 зображення viber 2020 12 13 11 20 34 зображення viber 2020 12 13 11 20 35


 

Ерудит-Квартет

10.12.2020  Один із чудових днів в цьому році

Зіграли сьогодні в інтелектуальну гру "Ерудит-Квартет" в заліку серед команд коледжів та технікумів Вінницької області. Організатором турніру на призи міського голови виступав Виконавчий комітет Вінницької Міської Ради.

Ми здобули 3 командне місце).

Дякуємо організаторам за веселу атмосферу, прекрасні враження та, звичайно, за корисні подарунки)

Склад команди "Фенікс" філологічного факультету КЗВО "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж":

 • Воїнська Ірина
 • Дишкантюк Марія
 • Поліщук Інна
 • Ткачук Валерія

Дівчатка, ви неймовірні!!


130941088 801831160548915 8450112860714938104 n 131103311 801831173882247 1093427099423392661 n 131117762 801831233882241 8172879131113127767 n 131273265 801831137215584 7833796900566870281 n

131278706 801831247215573 3650026706420075563 n


 

IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»

11 грудня 2020 р. студенти першого курсу рівня освіти «бакалавр» ОПП «Середня освіта (мова і література (англійська))» під керівництвом декана Філологічний факультет ВГПК Олени Похилюк взяли участь у IV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», організованій Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв). У рамках конференції учасники мали можливість взяти участь у круглому столі «Роль засобів масової комунікації у розвитку інформаційної культури молоді в умовах гібридної війни».


 130746828 801835647215133 4160163058920825964 o 130941088 801835810548450 149405790899578961 o 131073716 801835753881789 5496693995222858117 o 131168054 801835627215135 3383932435089716011 o

131212012 801835813881783 6769598178123221367 o 131214521 801835637215134 929447938915407947 o 

131244977 801835750548456 6431305934182966531 o 131356173 801835593881805 8180315540908233615 o

131362358 801835583881806 37510667632371399 o


 

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ

Форма зворотнього зв'язку

Відправник 
Ваш e-mail 
Тема листа 
Повідомлення